Jeg har tenkt over lengre tid – å dele boken «Bryt deg vei til Frihet» med familien Powell. Men jeg tror det er tid for det nå. Jeg har snakket mye om befrielse – og jeg vil si, når du er bundet, så vil det å få befrielse, ofte være en vanskelig sak. Du må faktisk være så desperat – at du overvinner dine egne følelser og hvor alt inne i deg vil protestere mot å ta imot dette – om du vil ha tak i det. Det er verdt prisen – men Gud vil se om du virkelig vil bli fri – eller om du egentlig ikke vil, fordi om du søker frihet – så vil alltid de kreftene som er kastet ut – søke seg tilbake. Jesus sa det på den måten:


Når den urene ånden har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekt. Matt 12:43-45

En uren ånd – vil føle seg trygg i det «huset» han har bosatt seg i (ditt Tempel, din kropp og din sjel) – fordi ånder har ingen kropp, og det er utstrakt mobbing i åndeverdenen av de større åndene, mot de mindre. Men inn i «sitt hus«, kan den føle seg trygg – mens den plager det mennesket som innehar disse kreftene.


Les alt her
Bryt deg Vei til Frihet

Og her boken - Kapittel for Kapittel:

Graham og Shirley Powell