Her tar jeg inn noen artikler fra min gamle blogg - som jeg har redigert noe. Jeg synes jo de er bra - men det er opp til deg hva du liker. Gud velsigne deg.

2019 - 29 mars - Dersom dette er synd, så la oss tjene synden. Hvordan Eliten Styrer og blir Styrt

Man gjorde en Ed - og sa "Dersom dette er synd, så la oss tjene synden". Fra boken Eden med Frank Peretti.

Over: Denne snutten over - innleder hvordan boken Eden starter - og jo mer du kommer ut i boken, jo mer dramatisk blir den. Peretti på sitt beste - hvor synden blir betegnet som en drage som spiser mennesker, dvs. kun de menneskene som er under synden makt, og er klar for å dø. Like før de blir spist, så blir de overmodig, og slutter å bry seg om noe - og enser ikke faren, og dragen som nærmer seg - noe som kan minne om dagens situasjon og våre overmodige politikere/elite/samfunnstoppene/de fleste av landets innbyggere, som ikke bryr seg om noen Bibelske advarsler, eller de profetene Herren sender for å forsøke å redde dem. Boken har en Gudsmann - som hele samfunnet ser som en merkelig enstøing, kjempe byoriginal - men han er den eneste dragen er livredd for.

Når sosialismen tok over i Østerrike i 1938

Kitty Werthmann overlevde Hitler.

“Det jeg skal fortelle deg er noe du har sikkert aldri hørt eller lest i historiebøkene,” liker hun å fortelle sitt publikum.

“Jeg er et vitne til historien. “Jeg kan ikke fortelle deg at Hitler tok Østerrike av tanks og våpen; det ville forvrenge historien.

Vi stemte ham inn.”

Hvis du husker handlingen i Sound of Music, Von Trapp-familien flyktet over Alpene snarere enn å overgi seg til nazistene. Kitty var ikke så heldig. Hennes familie valgte å bo i hjemlandet Østerrike. Hun var 10 år gammel, men lys og klar. Og hun er tidsvitne.

“Det var ett valgskred – 98 prosent av stemmene fikk Hitler,» forteller hun.

Hun var ikke gammel nok til å stemme i 1938 – da hun nærmet seg hennes 11-årsdag. Men hun husker.

“Alle tror at Hitler bare rullet inn med sine tanks og tok Østerrike med makt.”

Men det skjedde ikke.

2019 – 5 mars – Sodomas synder, feminisme, skoleverket, kommunistisk ideologi – blandingen som legger grunnen for vårt moderne samfunn

Man kan ofte lure på hvorfor Gud ødela Sodoma og Gomorra. Den var kjent for sine homosexuelle synd, men kun fordi de forsøkte å overfalle Lot – altså mennene i Sodoma – og ville ha sex med han, mot hans vilje – altså en gruppevoldtekt – Men det var ikke bare det som var byens synder, men alle de grove og barbariske handlingene de bla. gjorde mot de hjemløse, eller folk som tilfeldigvis kom innom byen (beskriver det lengre ned i artikkelen) – altså hva de gjorde mot uskyldige mennesker, ved ofte å drepe de ved tortur – som la grunnen for ødeleggelsen av byen og byene rundt om.

Man leker med synd – og så blir man syndens slave

Lever man i ulike synder – så kan man rett og slett miste kontroll over sitt følelseliv – og gjøre vondt mot sin neste. Eks. en som gjør overfalsvoldtekter, er en person som fullstendig har mistet kontrollen. Å gjøre ondt – blir noe som man går og tenker på hele tiden, og plager det mennesket hele dagen, helt til den får utløp for sine fantasier ved fysisk overgrep. Det er som en smerte og begjær som må få ett utløp mot en uskyldig – og som kristen vet jeg at det er snakk om onde ånder som driver mennesker til å gjøre det som er ondt. 


Jeg vil bruke tid i denne artikkelen til å peke på hvorfor Guds vrede ble utgytt over Sodoma og byene rundt – og jeg vil også peke på hva skolesystemet og samfunnet generelt fòrer våre barn med – så de mer og mer hengir seg til Sodomas synder og begjær – og dessuten blir matet med Kommunistisk ideologi. La oss snakke om hva som skjedde i Sodoma og byene rundt:

2019 - 10 mars - Vitnesbyrd om frihet - Guds kall til vekkelse og omvendelse

Ca. 1 år før jeg ble frelst, så begynte jeg å lese Bibelen, fordi jeg søkte å stilne min indre tørst, på en Gud jeg visste var der - som jeg ikke visste veien til. Jeg leste da NT 2 ganger - uten å forstå Skriften - er man åndelig blind, forstår man ikke, fordi Skriftens Ord kan da ikke være levende for deg. Ca 6 mnd. før frelsen - helt på slutten av NTs lesning, den min andre gangs lesning - så kom jeg til Åpenbaringsboken, hvor dette sto:

Når Bibelen blir levende - så blir Ordet og kraften i det - som en helt ny opplevelse. Du kan ikke lese Skriften uten Den Hellige Ånd på innsiden, ved å overgi deg til Jesus - for dette går ikke å forstå intellektuelt.

"Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.  Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen." Åp. 20:11-15.

Overbevisning

Ånden kom da over meg - og talte til mitt hjerte - Der vil du havne (ildsjøen) - om du ikke vender om! Jeg husker jeg kom i nød over min egen bedrøvelige tilstand. Men enda visste jeg ikke veien til fred med Gud.

8 januar 2020 – Værforandringer, varsler om ting som er og som skal komme – Norge ett land under Guds vrede

Så vi begynner året igjen, men unaturlige værforandringer. Klimafanatikerne mener det er pga. «global oppvarming» (så lei jeg er av ordet global) – skylden skal da være Co2, som egentlig er en positiv kraft for naturen (det er mat for plantene/trærne). Men i denne artikkelen så hevdes det at det er ett naturlig mønster (ikke global oppvarming) som gjør at været blir vått og varmt muligens ut mars.

Men jeg er ganske sikker på at ingen har rett – fordi værforandringene vitnes om i Skriften – fordi Gud har skapt været, og Han kan manipulere det om han ønsker det. Vi kan lese:

«I Davids regjeringstid var det en gang hungersnød i hele tre år. Da søkte David råd hos Herren. Herren svarte: «Det hviler blodskyld på Saul og hans hus fordi han drepte folk i Gibeon.» 2 Sam. 21:1.

Saul var nidkjær – og drepte folk som var i forbund med Israel – og for den skyld, så kom det hungersnød over Israel i hele 3 år.

Del denne siden