Det finnes en tidsperiode i Bibelen, som går over ca 1656 år (fra skapelsen til Noahs Flom) - som beskrives kun med 6 kapitler. Hva skjedde i alle disse årene? - En periode som Bibelen ikke ønsker å avsløre for mye for oss.

Min teori er at det gamle slektsleddet, var like avansert som oss - når det gjaldt teknologi, bil, fly ol. muligens enda mer avansert. Som du ser artikkelen under "Atomkrig i Eldgammel tid?", så har det i en eller annen fortid - eksistert en atomkrig i India - alle tegnene er der.

Bibelen snakker lite om det - men i Eks. Enoks bok - så står det om 200 engler - som skulle være voktere, men som falt fra Herren, og satte barn på jordiske mennesker - og de fødte dem Nephilim. Disse falne englene lærte menneskene all form for kunnskap (ganske sikkert det okkulte, men jeg er sikker på at de også lærte dem teknologi) - som Gud mente var verdiløst. Disse Nephilim levde også etter Noahs flod - som det står i Bibelen:

"Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne." 1Mos 6:4

Disse kjempene beskrives i grunnteksten som Nephilim - og de fantes da, og siden og du kan se de eks. når Israel inntok Kanaan - fordi disse kjempene eksisterte også der. Du kan lese mer om det under mine artikler Nephilim.

I ettertid har det blitt bygd eks. pyramider - som er formet på den måten at ikke engang papirark kan komme mellom steinene, og steinene veier utallige tonn - og er gjort med en teknologi som er selv ukjent for oss idag. Og kjempene - dvs. en blanding av mennesker som har fått ondskapens DNA innputtet i seg, ved å ha falne engler som fedre - hadde en pervertert DNA - og pga det, så finnes det heller ingen frelse eller nåde for de - de er rett og slett onde fra den dagen de ble skapt i mors liv.

Det samme gjelder endetiden vi nå for alvor går inn i - de som tar Dyrets merke (som manipulerer ditt DNA) vil bli nektet frelse - men må vente på en evig dom. Dyrets merke - eller kanksje kommende vaksine - er som en dragesæd - som formes inn i ditt DNA - og gjør deg til noe annet enn menneske.

Jeg har ikke oversatt disse engelske skrevne artiklene under - men her er det en som forsøke å skrive litt om dette:

En av grunnene til at Bibelen ikke snakker så mye om det, er fordi det henger mye frafall og ondskap bak teknologi - som Gandalf sa om Ringen, når Frodo ønsket å gi Ringen (ringen representerer makt og synd) til han - "Jeg hadde ønsket å bruke ringen for å gjøre godt, men i meg hadde den funnet en makt mer fryktelig enn tenkes kan." Ringenes Herre er forresten skrevet av en kristen, og det finnes mye gullkorn der, som er bibelsk.

Teknologi har vel alltid eksister - men man kanskje kan si at den skjøt fart for alvor på 1700 tallet, og ikke minst 1800 tallet. Og i samme periode startet Gud store vekkelser - som Metodist vekkelsen i England på 1700 tallet, som fikk England til å unngå å få samme skjebne som Frankrike - "Den Franske Revolusjonen"

(du må se den franske revolusjonen pga det katolske åket, som gjorde at de drepte Hugnottene, en evangelisk vekkelse, hvor altfor mange døde, og mange ble fordrevet fra Frankrike - dette ble gjort via Paven (som feiret med kanonskudd mm) og den franske kongen - derfor kom også vreden over det franske kongehuset 200 år etter drapsnatten, og ca 100 år etter de siste ble forvist fra landet - men fikk statsborgerskapet gjenopprettet ved den revolusjonen)

 - fordi England holdt på å forfalle til ugudelighet på samme måte som Frankrike - men Gud gjenreiste Guds standard i England, hvor de fikk isteden en velsignet tid - frem til de begynte å røre ved Guds øyensten - jødene, fra ca 1920 tallet - og frem til idag. England som var historiens største imperie - og falt i takt med hvordan de behandlet jødene og Israel - for å sverme for Islam og arabisk olje.

Så i takt med vekkelsen og gjenopprettelsen av Israel - så har teknologien tatt store kvantesprang. Det som var populært for 5 år siden, blir nå kalt dinosaurus teknologi. Og jeg er ganske så sikker - som kan minne noe om det Gandals sa, i Ringens Herre, man mente å bruke teknologien til det gode, men i praksis blir det brukt til det onde. 

Jeg så for ikke mange uker siden, en fryktelig video - hvor de manipulerte mennesker - men akkurat nå har YouTube sensurert bort den (se på Søkelys - hvor man la ut videon der) - av den enkle grunnen at de ikke ønsker at du skal vite sannheten. Disse som styrer High Tech, har blitt besatte til å gjøre den ondes vilje. Men jeg har ett bilde av fra videoen - som du ser over til høyre. Dette er da ett "barn" som er manipulert frem - og dette var ikke det verste bildet, det fantes andre som var så fryktelige, at jeg ble helt syk på innsiden. Men jeg tenkte at denne figuren, er faktisk en Nephilim. Våre vitenskapsmenn - i det skjulte - jobber seg frem til å skape det som ødela den gamle verden.

Fordi teknologien vår har tillatt at vi kunne det. Derfor er også dommen nær denne jorden - hvor Gud i Himmelen vil dømme jorden med ild - for dens synders skyld - som Peter sier:

"Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann.

Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. ................Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp.2Pet 3:3-7-10

Husk på at vår nyvunne teknologi, gjorde det mulig å skape P-Piller - og man begynte å hengi seg til sexuelle nytelser før ekteskapet - med mange partnere - og det ble så umulig å helt kontrollere, fordi man ofte ikke brukte P-pillene - og dermed ble mange ikke planlagte barn til - og så så abortindustrien sin mulighet, til å etablere seg - og bli rike - ved å drepe uønskede barn.

Det kan minne om Baal og Molok tilbedelsen - hvor man hadde fri sex - og så ofret man barn på en glohet Baal statue etterpå - hvor man trommet høyt, for å ikke høre det nyfødte barnets skrik. Idag hører heller ingen skrikene til de nyfødte i mors liv - men det er en kjent sak, at barnet kjenner dobbelt smerte i mors liv, selv om ikke nerversystemet er ferdig utviklet - når de blir halshugget av abortlegen, og lemmene skjært rett av. Man kan også se de små fostrene forsøke å flykte fra tangen til disse legene - men de har ingen steder å gå eller å flykte.

Så ja - man gjør mye godt på sykehusene, som å reparere ting som var umulig for 50 år siden og mer - ved avansert teknologi - men endog, teknologien vil bli vår undergang. Det lages 5 G nett - som skal bruke å kontrollere alle som har Dyrets Merke - og legger bredbåndskabler til stuedøren - for at du skal komme under full kontroll. I mellomtiden lar de deg underholde deg med all smuss som ondskapen kan gi, så det sløver ned dine sanser - så du ikke skjønner noe - når du den dagen tar på det ukritisk merket - for lettvinthetens skyld - og så går du evig fortapt.

Atomkrig i eldgammelt tid?

Vitenskapen har lagd opp og fortalt oss hvordan utviklingen er og har vært, og at dagens mennesker er det mest avanserte som noen gang har levd på jorden! Men likevel, så dukket det opp beviser til tid og annen, som motbeviser mange av teoriene til vitenskapen, historikere etc. Det er blitt funnet områder i verden, som det kan virke som det har vært atomkrig, som var for flere 1000 år siden.

Jeg har alltid vært nysgjerrig til hvorfor Gud lot 1656 år med historie, fra den gamle verden, den i Noahs tid, bare ble beskrevet med noen få kapitler. Kanskje vi snakker om ett kapittel. 

1 Mosebok 6. Men det finnes flere og flere, som tror at den gamle verden var det som grekerne kalte "Atlantis", en avansert verden, som Noah vokste opp i. Og som Noah og sønnene muligens ikke delte videre til sine etterkommere (men det kan hende at ting ble delt videre, bare tenk på de avanserte Egyptiske pyramider, som ingen enn i dag vet hvordan man klarte å flytte på).

Noahs ark - funnet

Del denne siden