7 nov. 2020 - Skyggemakten

Siden Uavhengighetserklæringen ble undertegnet i 1783, så var det frimurere med og virket på samfunnet - inntil idag. Det som har holdt de unna - er rett og slett mange vekkelser som Gud har holdt - hvor Gud forandret såpass mye av folks hjerter og sinn - sånn at Gudsfrykten forble en konstant faktor å forholde seg til - selv for presidenter.

Men med den økonomiske overfloden - som nok startet tidligere i USA enn i Europa - så ble kristenheten svekket og sløvet - - og ugudelige lover som Abortloven i 1973 - åpnet opp for USAs fall - men også alle vestlige land som tillot dette. Senere har den ene ugudelige loven etter den andre tatt plass - noe som har gitt enorm næring til de okkulte ordenene - og det skjulte maktprinsippet - hvor eks. Rockefeller har vært med og dirigert og styrt Den Nye Verdensorden - som bare er grunnvollen i ett enormt stort nettverk av mange ulike forrettningmodeller ol. - og disse har etterhvert kjøpt opp det meste av aviser, telegrambyråer ol - selv her i Norge så har ikke Media noen fri vilje til å skrive sin hjertens meninger - men de fleste er uansett hjernevasket av skole ol. - som også blir styrt av krefter bak de hemmelige selskapene - de styrer regjeringer og det meste - og lar folket blir styrt ved at de styrer informasjonen (media) - og på den måten blir også folks dømmekraft styrt mot løgn og atter løgn.

Det er bare å se hatet mot Trump her i Norge (akkurat som vi har noe med det amerikanske valget å gjøre - likevel har Norsk media blitt ett mikrostativ kun for demokratene og CNN som spyr ut løgner daglig - nå over mange år) - som er en god beskrivelse av det ensrettede og autoritære regimet som får folk til å hoppe - når de sier hopp. Og folk er godtroende til staten - og hopper stadig - det er bare å se alle strenge tiltakene rundt Korona - når så godt som ingen dør (og media snakker ikke om at ca 50% av de smittede - er innvandrere - enda de er så få - fordi de bryr seg døyten om våre smitteregime - isteden skal man kuve de etniske, som er mye dyktigere til å holde lovene).

I USA derimot - så ønsker ikke folket å la seg styre av Staten - og dermed kom Trump til makten. Det er ett eks. på det sanne demokratiet - sånn det burde fungere.

I Norge har demokratiet så godt som blitt borte, hvor man må se seg bak ryggen, om man ytrer visse ting som støter de som lager "nytalen" (ett ord i det Orwelske universet i boken 1984) - om du står for noe politiske ukorrekte meninger, så kan du mister kontakt med familie og venner - noe lignende om du er med i en sekt som Jehovas Vitner. De ønsker ikke å holde kontakten med de som forteller folk sannheten - fordi det føles ikke spesielt godt ut - på samme måte som nazistene klarte å skille tyskerne fra jødene på 30 tallet - enda jødene var godt integrerte og hadde gode forhold til sine naboer - i motsetning til mange av våre nye landsmenn, som ser med forakt for oss, pga sin tro.

Men Dessverre - etter at USA har for første gang siden Reagens dager - satt inn en som er folkets mann - så har det 6 hodete trollet stiget opp - og man utfører vold mot de som stemmer Trump ol - og dessuten rettferdiggjør mord. Dette er ett rent anarki og lovløshet - anført av Soros som kjøper opp statsadvokater - som kjøper fri de voldelige Antifa, BLM ol. - etter at de har blitt arrestert for hærværk - dessuten sørger Soros organisasjon for å bevæpne de samme folkene - så de kan skade det før så demokratiske USA. Trump er dessverre bundet på hender og føtter - det virker som både FBI, CIA, Militæret ol. - og selv Republikanere - er imot ham.

Dette er dem onde tiden Jesus pratet om - eller skal man si starten på det. Natten som kommer, da ingen kan jobbe - dvs. ved å forkynne evangeliet. Og en nødstid som snart vil komme over jorden - og føre oss inn i Dyrets rike - iflg. Åpenbaringsboken 13.

Skrevet i september 2020

Dette er ett forsøk på å beskrive nåværende situasjon - nær fremtidig situasjon - og Enden for USA - etter ulike profetiske ord, syner og åpenbaringer som har blitt delt.

Demonstrasjonene som demokratene og media støtter fullstendig for øyeblikket - som startet rundt juni til nå i september , er rent anarki - og det er interessant at Convid 19 og alt det andre, oppsto rett før og etter at Trump vedtok å avsløre sin "Århundrets avtale" - den 28 januar - dagen etter minnedagen til Holocaust. Du kan lese her - om hvordan stormer og naturkatastrofer har truffet USA - ved flere "fredsavtaler" som har vært ufordelaktig for Israel - men godt for deres fiender - og her med stormen Amanda. Dessverre stoler Israel mer på USA - enn sin Gud! Og det vil bli deres ulykke - og slutten for USA.

Jeg har alltid likt Trump - selv om han en utradisjonell stil. Medias hetsing av han, har vært kun fordi at han utsetter og forsinker Deres Store Plan - om verdensherredømme. Det er viktig å se at det finnes folk over grensene - som samarbeider med hverandre, for å ødelegge USA - og i USA finnes det nå mange femtekolonner (som for det meste oppstår av dens egen befolkning støttet av Obama, Soros, Clinton og andre som følger satan)

- Europa har også problemer med femtekolonner, som media og dens politikere ønsker inn i store mengder - de store nasjonene (og ikke minst lille Norge) har invitert disse i egen egoisme (når man kan hjelper flere der de bor, med mindre penger) - folk som aldri vil underordne seg eller elske de nasjonene de kommer til - og da snakker jeg spesielt om Islam (les hvordan Islam har influert offentlig sektor i Frankrike). Om du leser 3 dager med mørke - på slutten av artikkelen, så kan det være de som setter bla. Eifeltårnet mm. i brann.

Og jeg har heller aldri fornektet at Gud har salvet Trump - for å gjøre Guds gjerninger - men å være salvet, betyr ikke dermed at man ikke er unntatt brister - heller ikke at man ikke har svik i sitt hjerte. Det er bare å se på Saul - han begynte rett - til han herdet sitt hjerte, og begynte å vandre i svik. Eller Kyros, som Gud salvet, vi kan lese:

"Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem: Du skal bygges opp igjen! – og til templet: Du skal bli grunnlagt!" Jes 44:28

- som ble satt inn for at Templet kunne bygges - var en av de mest hensynsløse herskerne. Gud legger sin kraft på ulike folk - selv ufrelste - for at de kan gjøre Hans vilje - tross alt - Han styrer alt - fordi Han har full kontroll. Ondskapen som slippes løs - er ett resultat av at vi mennesker har hengitt oss til lovløs atferd i mange tiår - og nå kommer høsten. Gud har forhindret tidligere katastrofer - som nære atomangrep (tenk på Stanislav Petrov som var på vakt, og enveldig stoppet det som kunne bli en atomkrig.Det er på den måten Gud virker, gjennom mennesker han setter inn strategisk for å kunne stoppe sånne ting)

- men tiden er nå moden for dom, over de fleste nasjonene! Og snart vil han tillate menneskene å slippe løs sin ondskap over andre mennesker. Åpenbaringen kap. 8 beskriver godt en atomkrig.

Bilde over: Gud bruker Jehu til å utføre dom mot Jesabels hus

Det er interessant å se på Jehu - som var salvet til å gjøre ende på Jesabel - og all hennes familie - og alle andre avgudsdyrkere. Jeg skriver mer om han i artikkelen under.

Og Jehu er interessant - fordi Clinton Dynastiet er ett bilde på Jesabel - og Gud satte Trump inn for å stoppe dens fremmarsj for en tid - og for å bygge opp templet i Jerusalem - som Antikrist senere vil sette seg i. Jonathan Khan tar det som eksempel - og etter Jehu - etter at han tok livet av den gudløse kongen Akasja i Jerusalem (hans far Joram, som hadde drept sine brødre, når han fikk makten - han var gift med en datter av Jesabel) - var så tok hans mor makten - hun het Atalja - så drepte hun alle av egen slekt, barn som voksne, for å ha makten selv:

Da Akasjas mor Atalja fikk vite at sønnen hennes var død, gikk hun i gang med å utrydde hele kongeætten i Judas hus. 2Krøn 22:10

Hun regjerte i 6 år - før hun ble avsatt og drept.

Du forstår - Atalja er bilde på neste leder i USA - en som hensynsløst vil forfølge og drepe alle som ikke retter seg etter henne. Du kan bla. lese om disse profetiske drømmene her - de henger sammen - del 1 og del 2:

Først vil jeg deler med deg 2 profetiske drømmer/syner eller ting folk har sett profetisk - og så deler jeg med meg en artikkel rundt Trump - og så den endelige dommen over USA - som muligens vil bli fullbrakt i meget nær fremtid. Muligens vinner Trump valget - for å få de til å bygge Templet - når det er gjort - er det ikke godt å vite hva som skjer - men bare de som har gitt hele hjertet til Jesus, og følger Ham - er trygg - selv om det kommer forfølgelse for Jesu navns skyld!

Les da først om Trump:

25 sept. 2020 – Trump – på en vei mot Svik?

Jeg tror jeg må skrive noe om Trump.

Som en ekte troende må man skjønne at man lever i svikefulle tider – man kan egentlig ikke stole på noen – eller noe system – og aller minst på våre styrende. Og man trenger å skjønne at samme sviket har også truffet mange tidligere varmhjertede og ekte troende, fordi de ikke har beskyttet sitt hjerte. La oss lese:

Ondskapens mål, hvor syndebegeret er fullt

For selv dine brødre og din fars hus – selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg! Jeremia 12:6

Jeremia levde på noe lignende tider som oss – da ondskapens mål var fult. Derfor kunne heller ikke Jeremia stole på noen – kun på sin egen Gud – og de få trofaste han hadde rundt seg.

Ondskapens mål: er ett uttrykk hentet bla. fra 1 Mos. 15:16 – hvor Gud sa han utsatte dommen over Kanaan fordi ett folkeslag ikke hadde fylt opp syndens beger, ondskapens mål – nemlig Amorittene – derfor bodde også Israel i Egypt i over 400 år – til de ble ett stort folk – og siden kom tilbake og utførte dom mot alle folkeslagene, som da hadde blitt særdeles onde.

Det er også interessant at samme ordet går igjen i Daniels bok – rett før forbildet for Antikrist, Antiokus Epfianes står frem:

31 jan. 2020 - Profetisk drøm avslører Donald Trump som leder verden under fremveksten av antikrist.

I den 17 minutter lange videoen som vises nederst i dette innlegget, deler minister Paul , med et eget YouTube program med base i Nord-California, en serie profetiske drømmer der Gud avslørte den sjokkerende rollen president Trump vil spille i Endens tid. Jeg har bare sett noen få av Pauls videoer, men så langt - de jeg har sett bekrefter det Gud har vist meg.

Paul har en lang liste med nøyaktige profetier om amerikanske presidenter og valg. I 2011 ga Den Hellige Ånd ham en visjon om Obama og sa: “Ser du denne mannen, Obama? Han vil vinne, og det blir begynnelsen på slutten. ”

Det viste seg å være nøyaktig da Obama vant valget i 2012, men var det begynnelsen på slutten? Få mennesker i dag er klar over det, men for tusenvis av år siden identifiserte mayaindianerne og andre eldgamle sivilisasjoner i Kina, Mellom-Amerika og Sør-Amerika en spesifikk dato, som pekte til 21. desember 2012 som slutten av tidsalderen og begynnelsen på en ny tid. Nyhetsmediene feilrepresenterte de gamle profetiene og kalte det verdens ende, men de gamle så det som starten på en ny tid, preget av løslatelsen av den store fjærede slangen, den som ble identifisert i Bibelen som dragen, Satan . Mayaene kalte ham Kukulkan. For aztekerne var han Quetzalcoatl, men betydningen er den samme, fjærete slangen. (Kilde: Wikipedia )

31 januar 2020 - Trump på feil kurs - avslører sin agenda - på tide å våkne opp NÅ!

Utvilsomt satte Gud inn Trump pga de kristnes bønner. Utvilsomt har Gud salvet han til oppgaver - muligens på samme måte som Kyros - men det viser seg også utvilsomt - at Trump er på vei til å gå i kollisjonskurs med Guds Hellige. Å opprette en palestinsk stat - er å spytte Gud i ansiktet. Det finnes en lang historie bak det - og her kan du lese om Israels historiske og nåtidige rett til landet.

Palestina betyr Filisterne - ett gammel fiende til Israel i oldtiden - og de ble utryddet fra å være ett folkeslag lenge før Israel ble bekjempet av Rom i 70 og 132-135 e.Kr. Grunnen til at navnet ble satt på Israel - var pga. jødenes opprør mot Rom - spesielt det siste - og da ønsket ikke Rom lengre at landet Israel skulle knyttes til jødene - og for å spotte ordentlig, satte de navnet til Palestina.

Det var først da den nazi vennlige Arafat via PLO (som ble trent av el-Husseini, personlig venn med Hitler, som fikk 2 nazi offiserer til å trene Arafat etter krigen) på 60 tallet (les historien om PLO og Arafat) - da de ønsket å føre krig mot Israel - at palestinerne ble plutselig ett selvstendig folk. Før det så anså de seg som arabere, ikke palestinere - de faktisk kalte jødene palestinerne. Men propagtandaen har vært effektiv - via FN, media og politikere - det finnes nesten ikke en som ikke er hjernevasket idag - hvor man lærer falsk historie selv i norske skoler.

Før jeg oversetter denne videon – vil jeg si noe som de fleste kristne ikke ønsker å høre. Vi har snakket mye om Guds kjærlighet, Jesus som bærer verdens synd, Guds kjærlighet til synderne etc.

Men vi vil ikke snakke om Guds vrede. I dette synet til Maurice Sklar – så sier han at han ble livredd domsengelen som dukket opp. Det samme ser vi med David og hans tøffe krigere – når engelen ble sendt med sverd mot Jerusalem – så ble de som ingenting. Vi kan lese om Daniel som ble helt slått ut av engelens herlighet – han kunne ikke prate eller bevege seg. Eller Johannes i Åpenbaringsboken, som ble så overveldet over alt han så – at han ville tilbe engelen – og fikk refs for det.

Ulykkene som nå kommer over verden – er Guds vrede – fordi man har forkastet Guds nåde – og hengitt seg til synd på samme måte som Noahs Slekt og Lots slekt – og nå kommer høsten av vår nytelse av synd. Også de flese kristne står under dommen - fordi de tillater småsynder og halvlunkenhet - og at de ikke tar Ordet og Ånden på alvor. Her kan du se profetien:

Maurice Sklars visjon om USA

Oversettelse av "Dommen over USA" Med Maurice Sklar

Jeg hadde en fryktelig skremmende drøm. Så så jeg en stor engel stående hengende i luften over New Yorks havn.  Den så så stor ut at den dekket natt himmelen. Han kropp var kledd i gylden rustning – som om han skulle gå til krig, hans ansikt og hele skikkelse var så lys at jeg i begynnelsen ikke kunne se opp på ham. Det skjøt ut lange hvite skudd av lys, det så ut som det strålte utover fra ham i alle retninger. Han sto over frihetsgudinnens statue.

"Min syn av ødeleggelsen av Amerika" A. A. Allen fra 1954

Gud sa gjennom profeten Joel: "Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner." Så i dag, som vi nærmer oss slutten på tidsalderen og tiden for Herrens gjenkomst, så taler Gud gjennom sitt folk med drømmer og visjoner.

Som jeg stod på toppen av Empire State Building, kunne jeg se Frihetsstatuen som lyste opp innfallsporten til den nye verden. Her spredt ut foran meg som et tegnefilmkart, ser jeg plutselig et stort område som kunne være 10 - 11 mil i diameter. Jeg var overrasket over at Herrens Ånd skulle flytte meg så fort der jeg stod på toppen av denne skyskraperen. Hvorfor skulle jeg kjenne en slik brottsjø av Hans Ånd og kraft akkurat der? Plutselig hørte jeg Herrens stemme. Den var så klar og tydelig som noen stemme kunne være. Den syntes å komme rett fra det indre av et digert teleskop som stod der.

Del denne siden