Biolaboratoriene. Del 1: Ukrainsk forskning vil fortsette – i Sverige

Forskningen som er utført ved de kontroversielle biolaboratoriene i Ukraina kan nå flyttes til Sverige. Regeringskansliet avviser ikke påstanden og nekter å svare på ytterligere spørsmål som Document har stilt. I en serie artikler undersøker Document derfor migrasjonen av ukrainsk forskning som nå har startet, fra Ukraina til Sverige.

Da Russland startet invasjonen av Ukraina 24. februar, hevdet de at et av de primære motivene var å nøytralisere biologiske laboratorier som eksisterte i Ukraina. Russlands forsvarsminister Sergej Lavrov anklaget USA og NATO for å drive avansert forskning på biologiske våpen og dødelige virus i disse laboratoriene, som ble betraktet som en trussel mot Russlands sikkerhet.

Russland hevdet å ha innhentet originaldokumenter fra biolaboratoriene om gjennomføringen av et «hemmelig prosjekt» angående studier om overføring av sykdommer til mennesker. Dokumentene ble også påstått å bekrefte eksporten av menneskelige biomaterialer fra Ukrainas territorium til Storbritannia og andre europeiske land.

Påstandene ble i utgangspunktet avvist av USA og Ukraina, men under en Senat-høring 8. mars erkjente viseutenriksminister Victoria Nuland at laboratoriene fantes, at USA var involvert i operasjonen og at USA var svært bekymret for at laboratorier ville falle i russiske hender.

Biolaboratoriene. Del 2: Laboratoriene og forskningen

La meg begynne med en nå obligatorisk ansvarsfraskrivelse: Teksten relativiserer ikke Russlands militære angrep på Ukraina. Teksten handler om de ukrainske biolaboratoriene, USAs involvering i disse og Russlands anklager.

Et av Russlands primære motiv for å innlede det væpnede angrepet på Ukraina, var å slå ut biolaboratoriene, der Russland hevdet at USA drev biologisk våpenforskning gjennom såkalt Gain of Function-forskning (GoF), bare noen få mil fra den russiske grensen.

Anklagen er ikke ny. Russland har i flere år påpekt at laboratoriene eksisterer og at de ikke vil ha dem nær sin egen landegrense, fordi de oppleves som en stor trussel.

Gain of Function-forskning – farlig og tvilsom

For dem som prøver å forstå hva GoF egentlig betyr, blir den russiske uroen forståelig. GoF er medisinsk forskning som genetisk modifiserer en organisme på en måte som kan forbedre eller endre de biologiske funksjonene, for eksempel ved å manipulere en mikroorganisme for å oppnå en endret sykdomsutvikling, sterkere overførbarhet, større dødelighet eller endre typene verter som en mikroorganisme kan infisere.

Begrepet GoF brukes noen ganger for å referere til «forskning som kan gjøre det mulig for et pandemisk potensielt patogen å replikere raskere eller forårsake mer skade på mennesker eller andre nært beslektede pattedyr». Slik forskning ble også utført ved Wuhan Institute of Virology, hvor forskere før utbruddet av pandemien studerte muligheten for at virus kan overføres fra flaggermus til mennesker.

Biolaboratoriene. Del 3: Forbindelsene til Det hvite hus

Hunter Biden og Joe Biden ved sistnevntes innsettelse som USAs president. Foto: Carolyn Kaster / AP Photo / NTB

Anklagene mot USA angående de ukrainske biolaboratoriene fortsetter. På en pressekonferanse 11. mai hevdet det russiske militæret at Demokratene i USA, under presidentskapet til Barack Obama, samarbeidet med legemiddelfirmaer og stiftelser ledet av George Soros og Bill Gates for å starte biomedisinsk forskning i Ukraina. Medisinske selskaper som Pfizer, Moderna og Marck skal også ha fått tilbud om å teste nye medisiner i Ukraina, uten å anvende internasjonale sikkerhetsstandarder. Overskuddet skal da ha blitt brukt blant annet til å finansiere Demokratenes valgkamp.

Ifølge Russia Today ble militær bioforskning finansiert direkte fra det føderale budsjettet, men det ga også statlige garantier for å samle inn penger fra ikke-statlige organisasjoner (såkalte NGOer) kontrollert av ledelsen i Demokratene. Russland har pekt på Bill og Melinda Gates Foundation, Clinton Foundation, George Soros Open Society og investeringsfond som Rockefeller Foundation, EcoHealth Alliance – og Hunter Bidens Rosemont Seneca Partners.

Dette er alvorlige påstander, og alle russiske påstander bør på nåværende tidspunkt tas med en stor klype salt. På den annen side kan det være interessant å se nærmere på om de ukrainske biolaboratoriene som har vært i fokus siden krigsutbruddet har en tilknytning til Det hvite hus og Demokratene, og hvordan den sammenhengen i så fall ser ut.

La oss begynne med å slå fast at 2014 i denne sammenheng var et svært begivenhetsrikt år. Denne teksten vil komme tilbake til det året ved en rekke anledninger, og vi starter i oktober.

Da innførte nemlig USA et moratorium for Gain of Function-forskning (GoF, forskning rettet mot å gjøre patogener mer farlige og smittsomme), og det ble gjort fordi myndighetene i flere år mottok flere rapporter hver uke om hendelser fra landets laboratorier. Blant annet hadde 75 statsansatte blitt utsatt for levende miltbrannvirus, en student hadde dødd av kopper og toppmoderne forskningsanlegg hadde fått flere tekniske sammenbrudd. I juli 2014 skjedde endelig en rekke laboratorieulykker som ble den siste dråpen for US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sikkerheten ved de amerikanske høyrisikolaboratoriene ble vurdert til å være utilstrekkelig og all GoF ble forbudt for et da ukjent tidsrom i fremtiden.

Les hele artikkelen her.

Amerikanske bio lab ulykker forblir urapportert

I Amerikas biolaboratorier har hundrevis av ulykker blitt skjult for offentligheten. The Intercepthar innhentet over 5500 sider med regjeringsdokumenter, inkludert 18 år med rapporter om laboratoriehendelser, som beskriver hundrevis av ulykker.

Ledere ved amerikanske biolaboratorierhar erkjent hundrevis av farlige ulykker de siste to tiårene, men selv hendelser som involverer eksponering for dødelige virus har blitt holdt utenfor offentligheten. Det avslører den amerikanskenettavisenThe Intercept.

  • Dokumenter viser at ulykker skjer selv i svært trygge laboratorier, og at de i noen tilfeller fører til at folk blir smittet.
  • Etter å ha stukket fingeren med en nål, fikk en kandidatstudent ved Washington University School of Medicine Chikungunya-viruset.
  • Dokumentene avslører også infeksjonen av en forsker som arbeider med den antibiotikaresistente bakterien MRSA i et Foodand Drug Administration-laboratorium.

Les mer pånewsvoice.se

Del denne siden