Fordi menigheten idag - har for det meste kuttet ut Det Gamle Testamentet, og bare leser NT - ofte med religiøse briller - så går vi glipp av store deler av Guds karakter.

Fordi Gud er uforanderlig:

"Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss.Heb 6:17-18.

Også Bibleam bar frem denne profetien, drevet av Herrens Ånd:

"Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk?" 4Mos 23:19

Jesus selv avviser at den nye pakt tillintetgjorde Guds Ord i den Gamle pakt:

"Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike." Matt 5:17-19

Og Jesus selv bekrefter sin uforanderlighet:

"Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." Heb 13:8

Det betyr at Jesus var den samme - når Sodoma ble ødelagt, når Den Gamle verden ble ødelagt - eller når Israel inntok løfteslandet - hvor man utført dom over folkeslag som hadde fylt opp sine synders mål. Og Han er den samme også idag - hvor Han også utfører dommer - når syndenes mål blir oppfylt - enten over enkelt menneske eller nasjoner eller kontinenter. Sparte ikke Gud sitt folk Israel - men sendte fiender for å ødelegge dem, for deres overtredelsers skyld - så vil Han heller ikke spare fremmede folkeslag i dagens moderne samfunn - når de fyller opp sine mål av synd.

Jesus selv advarte:

"Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. Det sier jeg dere: Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag! Og du Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen! Like til dødsriket skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerningene som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier jeg dere: Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag." Matt 11:20-24

Å få se Evangeliets kraft - og så forkaste det (som bla. Norge har gjort), bærer bud om en hard dom! Og de byene han refset, ble totalt ødelagt senere av den Romerske invasjonen. Du forstår - skal du kjenne Guds karakter - så må du også studere Gud i den Gamle pakt - og forstå at også Den nye pakt kommer inn på denne Guds karakter - som teks. i 1 Kor. 10 - som advarer kristne å havne i samme synd som Israel - etter at Gud hadde frelst dem fra Egypt.

De første kristne forsto dette - og brukte kun den Gamle Pakt - når de studerte Guds Ord. Det tok en god del år før NT ble skapt - brev for brev - evangelie for evangelie - til det vi ser idag. Men ettersom vi ikke kjenner til Guds vrede over synden - så er det mange kristne som drister seg å leve dobbeltliv - som lunkne kristne - litt synd på fritiden, ser masse TV - fyller seg med verden ved internett - drikker alkohol, fester ol. - og så er de ivrige til å gå på menigheten på søndag - hvor de løfter sine hender til Gud - og synger lovsanger, og har sterk sosial kontakt med andre kristne. Men deres offer fra hjertet til Gud - er en vederstyggelighet - Derfor ble også Judas brev skrevet og 2 Peters brev 2 - som omhandler kristne full av synd på innsiden, samtidig som de omgås med de ekte. Judas sier:

"For noen mennesker har sneket seg inn – noen som denne dommen allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de omgjør vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Men etter som dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde. Og de englene som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag,...." Jud 4-6

Judas visste i sin ånd - kanskje han hadde hørt andre fortelle det - men han advarte mot kristne som ikke hadde sitt indre iorden med Gud - de omgjorde nåden til skamløshet - og fornekter Jesus Kristus pga sin livsstil - Fordi de vender seg til andre ting, som deres hjerte egentlig higer etter. For er du en ekte kristen - så kommer Herren først - og det betyr at du hele tiden må avsi deg ting som ikke behager din Herre. Gud tolererer aldri synd - samtidig er Han ingen firkant - Han skjønner om folk er oppriktig og ekte - selv om de sliter med synd. De som roper til Gud - fordi de ikke får seier - Gir Han alltid ekstra nåde. Fordi Gud ser gjennom alles ytre masker - og gjennomskuer dine motiver. Det er bare du - og ingen andre - som må velge å prioritere rett.

Judas fortsetter med å si:

"Disse menneskene er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og forer seg selv. De er vannløse skyer som drives av sted av vinden. De er som nakne trær om høsten, uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot.  De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid." Jud 12-13.

Guds vrede er over alle som ikke er under pakten - under Nådens grenser - alle kristne som våger å trå utenfor Kristus - ved overtredelser - vil komme under Hans vrede. Gud elsker deg uansett - og vil kalle på deg - til å komme tilbake - og Han gir nok aldri opp. Men den dagen du dør, uten omvendt hjerte - så er håpet ditt ute - da ender du i mørkets natt - for evig tid - i evig pine og ild! Det er Guds vrede!

Kristus er både Løven og Lammet. Men la oss ikke terge Han til vrede - ved å tøye grensene for langt - fra Hans nåde - for da vil Han være som løve imot deg - og vil kjempe imot deg. Altfor mange kristne idag - som en gang ble herlig frelst - sitter idag fast i sterke religiøse mønstre - hvor de ikke lengre klarer å se Kristus klart. Andre hengir seg til verdens tøylesløshet - ettersom synden i Norge er verre enn de fleste land - og våre ledere er kyniske - med deres oppkjøpte media - så er det vanskelig å være en brennende kristen. Det vil koste deg noen offer. Du må betale en pris - for å holde deg ren og uplettet av verden.

Jeg vil hermed ta med noen områder - i nådens tidsalder - som har smakt Guds vrede - pga deres synd og tøylesløshet - over lengre tid. Fordi Gud tolerer ikke synd, og Han er fortsatt jordens dommer:

9 februar 2020 – Port Royals undergang – en dom over en bys unormale perverse livsstil

Jeg tar med ett utdrag fra artikkelen:

"Saken var at byen ble viden kjent som syndens by – Det var en tid hvor Gudsfrykten enda eksisterte i Vesten – og man kjente igjen deres umoral etter Bibelske tekster. Man sier at hvert 4 hus var en pub og/eller en bordell.

Rikdommen i byen gjorde folk tøylesløse, og det fantes barer (og ofte var barer og bordeller slått sammen) i større mengder enn noen kjent by på den tiden.  Det andre var at de drev også med ustrekt slavehandel.

Det var et vanlig syn, i Port Royals storhetstid, å se en full sjørøver som snublet gjennom byens gater støttet av en jente ved hver arm. Lommene hans ville være overfylte av plyndret gull. Det sies at noen pirater i løpet av en natt ville bruke mer penger på drikke og kvinner enn en plantasjearbeider tjente på et år.

Byens varemerkedrikk var Kill DevilRum (Drepende djevel Rom). En drikk som gjorde ett menneske gal. En som drakk dette – kunne gå gjennom byen som en gal mann, hvor han kunne kutte av ett menneskes arm eller bein, uten at noen grep inn – eller kunne binde opp ett menneske og sette dem på en trepåle – og så grillet dem levende med ild, som en gris. Du kan lese mer om det her.

Ulykken når Port Royal

Men 7 juni 1692 på en sabbatsdag – så kom det ett jordskjelv på øya, omtrent 7,5 på Richer skala. Klokken da ulykken rammet øya/sandbanken var da 1143 – dette vet de pga en klokke de fant i nyere tid, under vann – som viste at den stoppet da....."

24 oktober 2017 – MountPelee og Guds vrede

Utdrag fra artikkelen:

"Byen St Pierre på den franske karibiske øya Martinique er en skygge av sin tidligere herlighet. Bare 5000 mennesker bor der i motsetning til 30.000 i dens storhetstid, da den var kjent som det Karibiske Paris. Det var som New Orleans

Byen ble også kjent som det Karibiske Sodoma, en by med prostitusjon, dekadens (moralsk forfall), blasfemi, homoseksualitet og vantro. Det var en by som er veldig lik Las Vegas og San Francisco. Svært mye som New Orleans også. De vil ende opp på samme måte som Sodoma.

Byen var i skyggen av Martinique`s vulkan, Mt Pelee. Vulkanen var kjent som den lettgående vulkanen. Den hadde sjeldne utbrudd. Den brøt ut en eller to ganger hvert århundre og utbruddene var kjent som stille utbrudd. Det verste kjente utbruddet på den tiden, var i midten av 1851. Vulkanen slapp ut lava som sår gjennom klipper og kløfter i havet og det vellet ut røyk og aske, samt lukt av svovel.

Det var ikke en plage for St Pierre. Det var faktisk et landemerke og en fantastisk turistattraksjon. I tillegg til en harmløs vulkan som bare økte sjarmen, var det fint vær, sjarmerende arkitektur, frihet, gode hoteller, et teater, det var en park i nærheten av kratet til Pelee. Det ble ansett morsomt å ha en piknik på toppen av en trygg og ufarlig vulkan."

Bybrannen i Ålesund

Av evangelist Ernst Gabrielsen

Jeg har delt litt om brannen i Ålesund i 1904 og bakgrunnen for denne. Jeg vil gjerne dele enda litt fra bakgrunnen for dette, og hvordan det er sterkt knyttet opp mot bønn og vekkelse. Det begynte faktisk med en av Misjonsforbundets viktigste forkynnere i oppstarten i Norge og Sverige, Fredrik Franson.

Jeg har sakset litt fra internett på Misjonskirkens hjemmeside, som forteller om hvordan denne vekkelsesevangelisten ble jaget ut av Ålesund. Da Franson kom ut av byen og innover mot Nørve steg han opp på en stor stein, vendte seg mot folkemassen og uttalte sin store profeti:

«Som dere i dag jager meg ut av byen, skal dere selv en dag bli jaget samme vei».

Bybrannen kom kort tid etterpå. Jeg har under dette satt inn den spesielle historien fra bønnekjempen, Anders Nord, som fikk englebesøk dagen før brannen, og fortalte at han skulle bli beskyttet. Huset ble stående helt uskadd, mens alle husene omkring brant ned. Dette er spennende lesning om hvordan Bibelens Gud er historiens Gud og følger med i det som skjer.

Del denne siden