14 august 2020 - Hva vi har gjort mot Israel – vil bli gitt tilbake til oss i samme mål

Bilde: Fredsprisen ble utdelt i Oslo i 1994 - hvor rett er ikke Guds Ord - når den sier: "...og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred." Jer 8:11

Det finnes åndelige lover i Bibelen – som få kristne skjønner dybden av. Og mange – som den tidligere Gudsmannen Aril Edvardsen (les «Forført eller forfører?») – gikk imot sine tidligere overbevisninger om Israel, for å kjøre «korstog» i palestinske områder – og gikk langt over en rød strek som han aldri burde ha krysset (vi får håpe han ydmyket seg på slutten av sitt liv) – akkurat som Bileam gjorde.

Han tok massemorderen og jødehateren Arafat i sin favn, og  da ba Edvardsen om unnskyldning på vegne av kristne i Norge, fordi de ensidig støttet Israel. Så forsøkte han å sammenligne Allah med Bibelens Gud mm.

Edvardsen ble gal på sinnet (og uten å dømme, så virker det som hans sønn videreformidler noe av den samme kunnskapsløsheten om Guds Ords åpenbaring om Israel) – og Arils galskap spredte seg inn blant mange før så velmenende kristne – hvor flere kristne ble forvirret. Det er alltid farlige å følge ledere – man skal alltid følge Herren og Hans Ord – aldri mennesker, uansett hvor salvet han er.

Guds evige løfte

Vi kan lese i Bibelen – ett løfte gitt av Gud til Abraham:

«Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» 1Mos 12:23

Dette her gjelder Israel som ætt – altså Abrahams ætlinger – og for å få en dypere innsikt i hva Gud mener, for å forstå velsignelsen og forbannelsen, på den måten Gud mener det – så les denne artikkelen.  For de som mener at pakten er brutt – stemmer det ikke. Gud inngikk flere pakter, og den han inngikk med Abraham i 1 Mos. 15 – var en ubrytelig pakt, men ingen frelse pakt – derfor taler også Jakob, så sitt dødsleie:

Hva Hebraiske grunnskriften sier om å velsigne Israel

Abram, som Gud senere ga navnet Abraham, var far for det jødiske folk og nasjonen Israel. For ca. 4000 år siden, da han var alene uten noe avkom, identifiserte Herren Abrahams sak med Sin Egen. Han erklærte at Abraham var koblet sammen med Hans frelsesplan, og også med framgangen og ulykken til alle som kom i kontakt med Ham:

Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg! Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelseJeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og ideg skal alle jorens slekter velsignes. (1 Mos. 12:1-3).

Guds løfte om å knyttet velværet til dem som kommer i kontakt med Abraham, til personen Abraham, var ikke bare begrenset til Abraham. Nøkkelen til alle nasjoners og alle individers framgang hviler nå på den holdningen man viser mot Israel og det jødiske folk, Abrahams etterkommere. Vi vet dette på grunn av de sju gangene i skriftstedet ovenfor der Herren bruker pronomet "deg". Bare fire ganger hander det om Abraham, mens alle sju gjelder hans etterkommere. Abraham var aldri en stor nasjon. Han levde i hundre og syttifem år (1 Mos 25:7), men det står bare at han hadde 18 barn og barnebarn. Omtrent 560 år senere ble hans etterkommere ved sønnen Isak den nyutklekkede nasjonen Israel. Etter at 2000 år til var gått, ble de et stort folk.

Er den dødelige orkanen Amanda en forløper til naturkatastrofer som ett resultat av å dele Israel

Vann som kommer over gatene i Kemah under orkanen Harvey (Shutterestock)

Orkansesongen 2020, ble spådd å være spesielt stormfull, startet i forrige uke med Amanda, den første navngitte orkanen denne sesongen. Når stormen beveger seg nordover, etterlater den seg dusinvis av døde, spør mange om dette er forløperen til naturkatastrofen som uunngåelig følger med ethvert forsøk på å splitte Israel.

Amanda etterlot seg død og ødeleggelse i kjølvannet da den raste inn fra Stillehavet, bevegde seg over Mellom-Amerika, drepte minst 33 og tvang tusenvis til å bli evakuert. Stormen skapte jordskred og rammet mer enn en halv million mennesker. I hovedstaden San Salvador ble 50 hus ødelagt og 23 kjøretøy falt ned i et synkehull.

Hvorfor Amerika kanskje måtte forberede seg på ødeleggende naturkatastrofer etter Trumps fredsavtale

President Trump avslørte sin etterlengtede plan for Midtøsten, og satte i gang en intens diskusjon om dens implikasjoner. Men et ubestridelig historisk faktum er at ethvert forsøk fra fremmede makter på å dele Israels land uunngåelig følges av massive naturlige katastrofer, økonomiske katastrofer eller verre.

Det virker klart at Israels Gud var veldig klar i sin eksplisitte uttalelse til profeten Sakarja:

Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring byen. Og jeg vil åpenbare min herlighet der.  Hør! Hør! Fly bort fra Nordens land, sier Herren. For jeg har spredt dere for himmelens fire vinder, sier Herren. Hør! Sion, berg deg unna, du som bor hos Babels datter!  For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten.

For se, jeg løfter min hånd mot dem. De skal bli til et rov for dem som nå treller for dem. Og dere skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg. Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dagen og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda til eie som sin arvedel på den hellige jordgrunnen. Han skal enda en gang utvelge Jerusalem." Sak 2:9-16

August 2017: Trump-administrasjonens forhandlingsteam i Midtøsten, ledet av Jared Kushner og Jason Greenblatt, besøkte regionen i et forsøk på å få fredssamtaler i gang. Ti dager senere, orkanen Harvey, beskrevet som den "verste katastrofen" i Texas historie,traff land, ødela Corpus Christi regionen i Texas med 130 MPH vind og 13-fots storm bølge.

En jødisk omskjærelse - April 2018

Del denne siden