Innledning

Tidlig i 1995 ga Herren meg en drøm som ble den første i en serie sammenhengende profetiske opplevelser. Jeg publiserte et sammendrag av denne første drømmen i The Morning Star Prophetic Bulletin og The Morning Star Journal under tittelen The Hordes of Hell Are Marching. Mens jeg fortsatte å søke Herren angående den store åndelige kampen som jeg så, fikk jeg en rekke visjoner og profetiske opplevelser knyttet til innholdet i drømmen. Jeg publiserte et sammendrag av dem i The Morning Star Journal som The Hordes of Hell Are MarchingParts II og III.

Les hele innledningen her

15 aug. 2022 – Det siste slaget – Del 1 – Helvetes skarer marsjerer

Den demoniske hæren spredte seg så langt øyet kunne se. Den var delt inn i divisjoner, og hver avdeling bar et eget banner. De ledende divisjonene marsjerte under flagget stolthet, selvrettferdighet, anstendighet, egoistisk ambisjon, urettferdig dom og misunnelse. Det var mange flere onde divisjoner utenfor mitt synsfelt, men disse, i fortroppen til denne forferdelige hæren fra helvete, så ut til å være de mektigste. Lederen for hæren var Brødrenes anklager selv.

Kapittel 1 kan leses her.

17 aug. 2022 – Det siste slaget – Del II – Det Hellige fjellet

Vi sto i Guds hage under Livets tre. Det virket som om hele hæren var der – mange av dem knelte foran Herren Jesus. Han hadde nettopp gitt oss i oppdrag å vende tilbake til kamp for våre brødres skyld, de som fortsatt er bundet, og for verdens skyld, som han elsket. Det var både en fantastisk og forferdelig kommando på samme tid. Det var fantastisk fordi det kom fra ham. Det var forferdelig fordi det betydde at vi måtte forlate hans manifesterte nærvær og Lystens hage, som var vakrere enn noe annet sted vi hadde besøkt. Å forlate alt dette for å gå tilbake til slaget virket utenkelig. Herren fortsatte å oppmuntre oss:

Les hele kapittel 2 her.

Det siste slaget -Del III – Ørnene vender tilbake

I horisonten så jeg en stor sky nærme seg, og bare synet fikk håpet til å spire opp i meg. Snart hadde den fylt atmosfæren med håp, som solen jaget bort nattens mørke. Da det nærmet seg, kunne jeg igjen kjenne den store hvite ørnen som hadde fløyet fra livets tre. De landet på fjellet og tok plass på hver avsats ved siden av de kjempende troppene.

Du kan lese hele kapittel 3 her.

Det siste slaget – Del IV – Den Hvite tronen, Del 1

Jeg så meg rundt en siste gang i det mektige rommet inne i fjellet. Edelstenene og skattene som representerte Frelsens sannheter var betagende i sin herlighet. Omfanget deres så ut til å ikke ha noen ende, og det så ut til å ikke være noen måte å forstå skjønnheten deres fullt ut på. Jeg kunne ikke forestille meg hvordan rommene, som inneholdt de andre store trossannhetene, kunne inneholde større herlighet. Dette hjalp meg å forstå hvorfor så mange kristne aldri ønsket å forlate det nivået. De nøyer seg med å undre seg over de grunnleggende trossannhetene. Jeg visste at jeg kunne ha blitt der for alltid uten å kjede meg.

Les hele kapittel 4 her.

Det siste slaget – Del IV – Den Hvite tronen, Del 2

En annen mann, som sto ved siden av meg, forklarte:

«For hvert møte blir ytterligere ett slør tatt bort, slik at du kan se Ham enda klarere. Du blir ikke forandret bare ved å bare se Hans herlighet, uten gjennom å se den med ett åpent ansikt. Alle som kommer innfor Guds sanne dommer kan vandre i en korridorer som dette, for å møte de som kan hjelpe dem med å fjerne slørene, uansett type de måtte være, slør som forvrenger deres oppfatning av Ham

Les hele artikkelen 4 - del 2 her.

Det siste Slaget – Del V – Overvinnerne

Mens jeg vandret bort fra domstolen, begynte jeg å reflektere over alt jeg nettopp hadde vært gjennom. Det hadde vært både forferdelig og fantastisk. Selv om det var både utfordrende og hjerteskjærende, fikk det meg til å føle meg tryggere enn noen gang før. Til å begynne med var det ikke så lett å bli avkledd foran så mange, uten mulighet til å skjule en eneste tanke, men da jeg bare slappet av og aksepterte det, vel vitende om at det renset sjelen min, fant jeg det dypt befriende. Å ikke lenger måtte skjule noe var som å ta av seg det tyngste åket og lenkene. Jeg begynte å kunne puste på en måte jeg aldri kunne før.

Les kapittel 5 her.

Innledning til Kallet

Dette er den andre boken i serien Det Siste Slaget.

Selv om KALLET begynner der den forrige boken sluttet, er det allikevel mulig å lese denne og generelt sett forstå dets budskap uten å ha lest den første boken. Har du derimot ennå ikke lest Det Siste Slaget, kan noe av innholdet virke usammenhengende.

Da dette er en kontinuerlig åndelig saga, er det noen fundamentet lagt i den første boken, som det bygges videre på i den andre.

Du kan lese hele innledningen her.

Kallet – Kapittel 1 – Herligheten

Jeg sto og stirret på døren som var den neste jeg skulle gå i gjennom. Den var enkel og ikke direkte innbydende. Da jeg snudde meg for enda en gang å iaktta den enorme Dommerhallen, ble jeg overveldet av dens herlighet og størrelse Jeg hadde ikke lyst til å dra derfra, selv om all ondskapen fra mitt eget hjerte ble avslørt hele tiden. Enda prosessen var smertefull var det allikevel så befriende. Jeg ønsket ikke at det skulle stoppe. Jeg lengtet faktisk etter mere dom.

«Og du skal oppleve mere», brøt Visdom inn. Han kjente mine tanker.

Les heke kapittel 1 her.

Kallet – Kap. 2 – To vitner

I dagevis hadde jeg vært i en dyp depresjon. Alt syntes så blekt. Selv lyden av mennesker irriterte meg, og noen forstyrrelser av noe jeg ønsket å gjøre, gjorde meg sint. Jeg trodde det verste om alle og måtte sloss for å holde borte de svarte tankene som steg opp i meg. Jeg følte det som om jeg hadde sklidd ned i helvete og skled dypere og dypere for hver dag.

Endelig ropte jeg ut til Herren, og nesten med en gang befant jeg meg foran døren og med Visdom stående ved min side.

«Tilgi meg, Herre. Jeg gled fra ditt nærvær hele veien ned til helvete, syntes det meg

Kallet – Kapittel 3 – Livets Vei

eg repeterte de ting som Lot og Jonas hadde talt til meg, når Herren begynte å tale.

«Du bad om å forstå virkeligheten av denne plass endog mens du vandrer i det jordiske riket. Dette er vikeligheten av hva du ba om – å se det som jeg ser det. Dette er ikke plassen som er virklig. Virkeligheten er hvor som helst JEG ER.

Mitt nærvær gir hvilken som helst plass sann virkelighet, og gjør alt du ser på levende, fordi JEG ER LIV. Min far gjorde meg til LIVET for all skapelse, både i himmelen og på jorden. All skapelse eksiterer gjennom meg og for meg, og adskillehe fra meg er ikke noe liv, og der er ingen sannhet.

Kallet – Kapittel 4 – Sannhet og Liv

Mens Herren talte syntes hans herlighet å tilta. Til tider var den så sterk at jeg trodde jeg vil bli oppslukt av den. Hans herlighet brant, men den var ikke lik en flamme. Den brant fra innsiden og ut. På en eller annen måte kjente jeg at jeg enten ville bli oppslukt av hans herlighet, eller ved det onde som jeg ville møte etter å ha gått gjennom døren. Hans ord var gripende og gjennomtrengende, men jeg visste at det var meget viktigere å skue hans herlighet, så jeg bestemte meg for å gjøre det så lenge jeg kunne.

Les hele kapittel 4 her.

Kallet – Kapittel 5 – Døren

Desperat forsøkte jeg å absorbere hvert eneste ord som disse menn hadde talt til meg. Aldri hadde Visdom sagt så meget til meg på en gang, likevel kjente jeg at hver mening var avgjørende, og jeg ville ikke glemme noenting. Jeg tenkte på hvor fint det skulle være å få innrisset vært eneste ord på sten som Moses, og bære Herrens ord til hans folk på en slik måte at de skulle bevares ubesudlet av meg. Da Visdom kjente mine tanker som før, besvarte han dem.

Les hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 6 – Fengslet

Plutselig stod jeg i en stor fengselsgård. Der var enorme vegger som jeg aldri hadde sett før. De fortsatte så langt jeg kunne se, hundre fot høye og meget tykke. Det var andre gjerder og piggtråd foran veggen. Ved hver eneste 100 fot var det vakttårn langs toppen av den enorme veggen. Jeg kunne se vaktmennene i hver og en, men de var for langt borte for meg til å se mye av dem.

Les hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 8 – Lyset

Stefan snudde seg og så på muren igjen.

«Jeg kjenner fremdeles stor frykt,» beklaget han seg. «Jeg vet ikke om jeg tør gjøre det

«Du har visjon, men du mangler tro. Visjon og tro må arbeide sammen,» sa jeg.«Det er en grunn til at din tro er svak

«Vær snill å fortell meg hva det er! Er det noe som vil hjelpe min tro til å vokse så min visjon øker?»

Les hele artikkelen her.

Kallet – Kapittel 9 – Frihet

Mens jeg stod ved side av Visdom og så på at Stefan gikk gjennom gjerdene, ropte han ut:«Hva er muren laget av?»

«Frykt

Jeg så at Stefan stoppet og så på muren. Den var enorm. Mange greide aldri å passere gjerdene. Og jeg visste at dette var en avgjørende prøve for Stefan.

Uten å se seg tilbake, ropte han igjen: «Vil du hjelpe meg å klatre over den?»

Kallet – Kapittel 10 – Hæren

Plutselig stod jeg på et høyt fjell og så utover en stor slette. Foran meg var det en stor hær som marsjerte i en bred front. Det var tolv divisjoner i fortroppen som skilte seg skarpt ut fra den enorme mengden av soldater som fulgte etter dem. Disse divisjonene var igjen delt opp i det jeg antok å være regimenter, bataljoner, kompanier og rekruttavdelinger. Divisjonene var adskilt med deres faner, og regimentene var adskilte ved deres forskjellige fargede uniformer.

Les hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 11 – Staden

Så stod jeg på et annet fjell og så utover en stor stad. Stadens herlighet var hinsides hva jeg noen gang før hadde sett eller forestilt meg. Enhver bygning og hvert hjem var unik og vakker. Enhver så dyktig laget at det tok pusten fra en, alle symetrisk med hverandre og de omkringliggende marker, fjell og leier av vann. Det var som om staden vokste isteden for å bli bygget. Jeg følte at jeg så på noe som hadde vært bygget av en rase som ikke hadde falt, og hadde vandret i den rettferdighet og renhet som Adam og Eva hadde i begynnelsen.

Les hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 12 – Livets Ord

Så var jeg tilbake i den store Domshallen og stod foran den samme døren igjen. Jeg var fremdeles litt overveldet av det jeg hadde sett på ytterkanten av dalen, men hans ord hørtes fremdeles innen i meg. «Kjærlighet, kjærlighet,» repeterte jeg om og om igjen.«Jeg må ikke glemme styrken i kjærlighet. Det er fullkommen fred i kjærlighet. Det er frimodighet i kjærlighet. Det er kraft i kjærlighet

Du kan lese hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 13 – Mannaen

Jeg gikk gjennom døren. Når jeg gjorde det, ble jeg overrasket over at all den herlighet som jeg hadde vært i, var borte. Det var mørkt, og det luktet muggent som i en gammel kjeller. Det var forvirrende, men fortsatt følte jeg at den kraft som var i de ordene som Herren hadde talt til meg, støttet meg.

«Hva du føler er salvelsen fra Den Hellige Ånd,» sa en stemme fra mørket.

Les hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 14 – Kallet

Jeg så på Visdom, som da snudde meg rundt for at jeg skulle se den store hallen igjen. Jeg ble overrasket over å se at rett bak meg stod alle de som jeg før hadde møtt der. Enda mer overrasket ble jeg over å se hvor mye mer strålende de så ut nå.

«De har ikke forandret seg,» sa Visdom.

Du kan lese hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 15 – Tilbedelse i Ånden

Mens jeg lyttet til Visdom, var det vanskelig å innbefatte noen, selv den største sky av vitner, at de ville ønske autoritet eller posisjon i hans nærvær. Det syntes som han vokste i autoritet og herlighet for hvert øyeblikk jeg var her. Jeg visste at min visjon av ham var fortsatt begrenset. Akkurat som universet åpepbart utvidet seg i stor hastighet, og størrelsen var allerede ubegripelig, ville vår åpenbaring av ham bli utvidet likedan i evigheten.

Du kan lese hele kapittelet her.

Kallet – Kapittel 16 – Synden

Så stod jeg igjen ved siden av Visdom. I en lang tid sa han ikke noe, men jeg trengte ingen ord. Jeg trengte å la alt som jeg hadde sett mette min sjel. Jeg strevde med å utgrunne den store tjenesten som vi var gitt ved å bare være Faderens tilbedere. For ham var solen som et atom og galaksene som sandkorn. Likevel lyttet han til våre bønner, gleder seg over oss uavbrutt mens han beskuer oss, og, jeg var sikker, og også ofte sørget over oss.

Du kan lese hele sluttkapittelet her.

Del denne siden