Forskere har skapt ett krysning mellom dyr og menneske

I vad som förefaller vara autentiska bilder med oklart ursprung visas en levande varelse med både gris- och människoliknande drag. Filmmaterialet har chockerat många och medan vissa är övertygade om att det handlar om en deformerad griskulting så spekulerar andra om att det faktiskt rör sig om en genmanipulerad korsning mellan gris och människa.

Människo- och grishybrider har tidigare skapats i laboratorium vilket National Geographic kunde rapportera om redan 2017. Forskare vid Salk Institute lyckades då skapa vad som vetenskapligt kallas för en chimaira – en organism vars celler kommer från två olika arter.

Den mest effektiva metoden för att skapa en chimaira är att introducera en djurarts celler in i embryot av en annan art och låta dem ”växa samman” till en hybrid förklarade forskarna, att man valde just grisen beror på att den på många sätt är väldigt lik människan.

Även om metoden låter simpel tog det fyra års arbete för över 40 forskare och medarbetare att räkna ut hur man skulle skapa en hybrid mellan människa och gris och att det finns stor risk att de främmande cellerna stöts bort, förklarar professor Juan Carlos Izpisua Belmonte.

Den oerhört kontroversiella forskningen på området motiveras med att den på sikt kan underlätta för organtransplantationer. Forskarnas förhoppning är att man ska kunna odla ”skräddarsydda” organ inuti djurkroppar.

Huruvida varelsen i filmen faktiskt är en hybrid mellan människa och gris är oklart – men vissa är övertygade om att så är fallet.

Redaktionen avråder från att se videoklippet på varelsen, men överlämnar till läsaren att välja om man vill ta del av materialet via länken nedan.

OBS! VARNING FÖR MYCKET STARKA BILDER!

Underskatta aldrig människans hjärtlöshet. De stämplar något som vetenskap och gör precis vad fan de känner för. Vi vet detta allt för väl vid det här laget”, kommenterar användaren Richard på Infowars.

De vill skapa organ för alla rika döende människor att köpa och låta sig transplanteras med. Rika människor kommer att göra vad som helst för att fortsätta leva – särskilt de som är ondskefulla och galna”, skriver en annan användare.

Andra tittare tror inte alls att det handlar om en hybrid – utan om en missbildad griskulting och pekar bland annat på att flera liknande videoklipp har cirkulerat på nätet samt att miljön klippet är filmat i ser ut som en vanlig ladugård.

Jag håller med killen som gissar att det här bara är en griskulting med missbildningar på en farm. Det är en söt tonårsflicka med målade fingernaglar och väldigt tighta jeans som vill visa upp filmen för sin Facebook eller andra sociala medier – inte någon Draculaliknande galen forskare”, menar RcCollins.

En gjennomgang om koblingen mellom Nephilim og dagens Transhumanisme

Nå vil jeg ikke oversette hele videon - det er det mye jobb bak. Men jeg har oversatt endel om emnet Nephilim her. Nephilim var det som var hovedårsaken til at Gud ødela den gamle verden, de manipulerte menneskenes DNA - ved å koble sammen mennesker og falne engler. Dette vekte Guds vrede - fordi de skapte noe som ikke kom ut av Guds tanker - og vilje - og isteden fikk de noe mega intelligent, ondt og kraftfullt - kjempene på jorden. Og i følge Enoks Bok 1 - så spiste de også mennesker.

Det samme så vi når Israel var på vei mot Løfteslandet, ledet først av Moses - så av Josva - da var det kjemper der, hvor kongen hadde en enormt seng på ca 4,5 meter x 2,5 meter. Det var også en av grunnene til at Gud ønsket å utrydde Kaanerne - da de hadde åpnet opp for disse åndskreftene.

Tom Horn trodde (som Enok bok 2 forteller) at demonene, de mindre, som vi stadig slåss med, var åndene til disse falne kjempene, som ble sluppet løs etter deres død. Horn fortalte også om at disse Vokterne (også beskrevet i Enoks bok 1) - altså engler som hadde oppgaver å vokte, men isteden falt fra Gud, og kom ned og lærte menneskene våpenteknologi og alle andre typer teknologi, og kjemiske substanser som åpnet ditt sinn for overnaturlige portaler (inn i åndeverdenen - hvor man åpnet opp for at enda verre krefter kunne komme frem - dette har jeg skrevet endel om under Nephilim) - og selvfølgelig, de lærte å forurense den menneskelige blodlinjen - og at det igjen er en oppfyllelse av hva Jesus sa  - at dette igjen skulle oppstå på nytt, som han sa: "Det skulle være som i Noahs dager", Matt. 24, Lukas 17..

Tom Horn har spurt seg selv hvorfor ønsket englene å forlate sitt himmelske sted - korrupmpere seg selv - og så gjøre alt dette? Vel, uansett, så hadde de ett sterkt begjær, nemlig å få fysiske kropper. Og de lagde noe helt annet enn blanding av dyr og mennesker - de lagde sin egen konstruksjon, Nephilim. De brukte kvinnene for å kunne ekspandere seg selv.

I Jashers bok (som Bibelen referer til 2X i GT) står det 2 ganger at de blandet sammen dyr og mennesker, hvor de lagde egne kropper. Den tidligere kirkefaderen Eusebius, sa at de brukte dyr og menneskelig materiell og skapte kropper. Det kan du se i tidligere tider hvor Egypterne og andre sivilisasjoner og områder tilbad halvt menneske halv hest - halvt menneske og halv okse etc - som et vitnesbyrd om en stor synd som hadde blitt begått. Idag eksperimenterer de på 10.000 om ikke hundretusener av sånne forsøk - eks. mus med menneskehjerner.

Noen av disse laboratoriene er bokstavelig øya til dr. Moreau, hvor de skaper skapninger som er halvt menneske halvt dyr. Det ser ut som de får menneskelig nivå av bevissthet (I USA er det forbudt - men det gjøres i hemmelighet - kalt hemmelig prosjekt). Dette blir drevet frem av bla. medisinindustrien. Og hvor det er strengt å kunne få frem nye medisiner - og det er milliarder av dollar å kunne miste - derfor så bruker de sånne eksperimenter - for å teste ut sine medisiner - så du kan gå forbi kontrollorganene (I USA FDA). Om det fungerer bra i dyrene - så kan du bruke dem på markedet. Men det er ikke bare dette som driver med dette.

Thomas Horn forteller her om at man nå eksperimenterer både i England, Kina - og selv i USA - på transhumanisme - dvs. de ønsker å lage mennesker - som har supersyn som hundene, superlukt, superstyrke etc. - og eksperimenterer nå med dyr - som får menneskelige egenskaper puttet inn i seg. Og dette hadde bla. gjort på en høne - og når den vokste opp - så oppførte den seg annerledes enn alt annet. Og kriminalsektoren i England protesterte noe mot dette - fordi om sånne mennesker skulle få se dagens lys - så måtte de omdefinere hele lovverket - for hvordan kunne man putte halvt ulv halvt menneske i fengsel, eller hvilket lovverk skulle de følge? - og hva slags måte ville den oppføre seg på? Dette kan virke som en historie fra Marvels X-Men, tegneserie og film - mer er ting som er på vei til å bli realisert.

De mente også under samtalen at både Antikrist og Den Falske profet var overnaturlig - og de var sikker på at bildet som beskrives i Åp. 13 - handler om transhumanisme:

"Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.Åp 13:15

De kom litt inn på vaksinen til Convid 19, som også kunne være noe lignende (Min mrkn: fordi det er teknologi i mRNA medisinen, som kan forandre ditt DNA). Jeg har skrevet noe om dette her.

På slutten snakket Horn om en stor metoritt som NASA hadde registrert - ett som han selv hadde sett i ett syn for mange år siden - som i følge beregningene ville treffe jorden den 13 april 2029, og den astroiden heter Apophis. Han mente det var en oppfyllelse av Åp. 8:10-11. Og 3,5 år før det - som er vi i midten av Den Hellige religiøse høytiden (antar han mener Basunhøytiden) som alt peker på det andre Jesu komme, altså i 2025. Esserne (du vet, endetidssekten som bla. skrev Dødehavsrullene) forkynte det for over 2200 år siden, at dette vil være den endelige slutten for mennesket.

Og til slutt - for 10 år siden (det var da i 2010) - den ledende Etterretningstjenesten i USA - som jobbet med Etterretningstjeneste i Europa - som produserte et dokument kalt Global Regjering 2025. De snakket da på side 35-37 i sitt dokument, om en ny form for menneske, som ville være her i 2025. 

En åpenbaring fra Herren om den store vederstyggeligheten. Dyrets merke og om kartlegging og manipulering med gener

Dette er da fra Japan– hvor man kan eksperimentere på mennesker og dyrehybrider.

Syn og budskap: Før jeg fikk visjonen den 24 august, 2001., fikk jeg en beskjed om natten den 21., 22. og 23. august. Hver av de tre nettene mens jeg ba før jeg fikk sove, fikk jeg den samme spørsmålet:Er du klar?…


Da jeg var i Etiopia en måned for å søke Herrens vilje, fikk jeg en visjon med flere påfølgende åpenbaringer. Først fikk jeg en visjon og en åpenbaring den 24 august, 2001. Dernest fikk jeg flere åpenbaringer som bit for bit bygget videre på den første. Mesteparten av dette kom 28. august og 9. september mens jeg fortsatt oppholdt meg i Etiopia, og så etter at jeg returnerte til Norge, 14. og 22. november, 10. og 31. desember. Disse har jeg så bedt over, og sammenføyd, så de kan leses i sammenheng.


Da jeg først publiserte dette materialet i september 2001, og med oppdateringer i oktober, november og desember, hadde jeg ikke inkludert noen kommentarer eller utfyllende forklaring på hvordan jeg forsto det jeg hadde mottatt, men det har jeg nå inkludert. Før jeg fikk visjonen den 24 august, 2001., fikk jeg en beskjed om natten den 21., 22. og 23. august. Hver av de tre nettene mens jeg ba før jeg fikk sove, fikk jeg den samme spørsmålet:Er du klar?…


Du kan lese artikkelen her.

Del denne siden