En som får mitt nyhetsbrev - sendte denne profetiske artikkelen til meg den 19 august 2020. Så jeg oversatte den - og jeg så at den kunne sammenlignes med en eldre profeti som Alois Irlmaier førte frem - før sin død i 1959. Først får du YouTube videon av denne profetiske artikkelen:

Bibelens ”ytre mørke” - betyr virkelig ”mørket utenfor”

I oversettelsen av gresk, har noen av de moderne oversetterne bemerket at Jesu greske uttrykk, som de fleste oversetter som "ytre mørke", er faktisk bedre oversatt "mørke utenfor". Kunne dette være Jesus som refererer til de kommende "tre dager av mørke"? Legg merke til hvordan Jesus bruker denne setning tre ganger for å gi en pekepinn. Dette er "Three Days of Darkness (3 dager av Mørke)". La oss undersøke

ISV-oversettelse. Min tilbøyelighet er å anta at Jesus faktisk viser til 3 Ganger (3 DOD).

The Faith of the Gentile Centurion:

«When Jesus heard this, he was amazed and told those who were following him, “I tell all of you with certainty, not even in Israel have I found this kind of faith! I tell all of you, many will come from east and west and will feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom from heaven. But the unfaithful heirs [sons] of that kingdom will be thrown into the [3 days of] darkness outside. In that place there will be wailing and gnashing of teeth.”

Vår 1988 oversettelse:

«Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg dere: Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro!  Men det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike, men rikets barn skal kastes ut i [3 dager i] mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.Matt 8:10-12

[Legg merke til – Sønner av riket vil ikke bli kastet inn i Ildsjøen – det må være noe annet – som (blir gjentatt) 3 ganger (eng: DOD)

Krigsprofetier - 3 dager i mørket

Jeg oversatte som sagt artikkelen over - og jeg så at den kunne ha en sammenheng med en eldre profeti.

Jeg har delt flere advarsler siden juli i år - og før det, på mine gamle blogger, så advarte jeg mye bla. om Russlands krig mot Norge - men nå kan det virke som ting er på gang, ved denne Convid 19 - og så opptøyene i gatene, spesielt i USA. Og i USA virker det som om ordensmakten er lammet - og få våger å opponere mot opptøyene. Da er spørsmålet om verre ting er på gang - som jeg har skrevet om her (og når flere profetier av ulike mennesker omtrent sier det samme – så er jeg ganske så sikker på at Ånden ønsker vår oppmerksomhet) – samtidig vet vi egentlig ikke helt hva som venter oss fremover. Men det kan virke som om denne gangen – så vil ikke ting utsettes. Om det blir det – så er iallefall jeg fornøyd! Om ikke – så er vi, som holder oss nær til Jesus – så godt vi kan – forberedt – fysisk, psykisk og i Ånden.

Jeg har jo mange profetier som ligger på min data fra tidligere blogger. Og det var faktisk en profeti – som kanskje kunne passe til denne artikkelen jeg har oversatt over.

Emmanuel Minos prater en del om denne Alois Irlmaier  - og for en tid tilbake, tok jeg meg tid til å oversette det han så – om en krig mot Europa, som muligens falt det samtidig med ett overfall mot USA – kanskje vi er der nå, eller veldig nære. Ting skulle starte – når våren kom tidlig – har den ikke gjort det i år?:

Samtidig er det også ting i profetien – som ett leiemord – som i alle fall ikke jeg har registrert. Så alt må man be over – og søke Herren! For Han vet – (nå vet jeg at russerne har drevet med en del giftmord av ulike personer, som er fiender mot Putin og systemet – og det har skjedd selv i England, og i andre land).

Min innsikt er uansett ganske begrenset, over når profetiske hendelser vil skje. Be gjerne over dette! Det står heller ingenting om en pest (Convid 19) i denne profetiene eller profetiene – men jeg har lært meg at når noen får en profeti – så bruker det bare å være delvis informasjon. Man får sjelden ett helt bilde av alt. Derfor er det bra å sammenligne flere profetier, som peker på samme emne.

Har hentet informasjon fra boken til Emmanuel Minos, "Det har ringt for tredje gang", og lagt til noe informasjon fra bladet Vekteren nr. 1 - 2015.

 Over: Emmanuel Minos

Alois Irlmaier Ble født i 1894 (d.1959) i Freilassing ved den østerrikse grensen ikke langt fra Salzburg. Han var en hengiven kristen, og hadde allerede i ungdommen merkelige syner om fremtiden. Han profeterte mange ting om tidligere hendelser som er gått i oppfyllelse og det viser at hans profetier er veldig troverdige. Han forklarte også i forbindelse med den tredje verdenskrig, som inkluderer russernes ønske om å erobre Vest-Europa, og vil sende inn tropper.

Når den tredje krigen brøt ut skulle våren komme meget tidlig. Allerede i mars måned var værlaget slik at bøndene i Bayern kunne så. Alt tegnet seg lyst og godt for fremtiden. Og det ble bare talt om en langvarig fred. så skjedde det noe i et land sørøst for Bayern. Hvilket land dette var blir ikke nevnt.

Men to leiemordere som var bestilt begikk ett drap. Det ble begynnelsen til en fryktelig krig. Soldater rykket inn over den tyske grensen. Og han fikk se en mur i Berlin som hadde vært der i flere år, men som for lengst var revet. Det med "muren i Berlin" er oppsiktsvekkende (min merk; Berlin muren var ikke en gang satt opp da denne profetien ble gitt).

Irlmaier så at noe fryktelig skjedde i Nordsjøen. Det var flygende maskiner som kastet noe ned i havet under et angrep, sånn at havet stiger. Det sydet og skummet og landene omkring ble rammet på en forferdelig måte. England forsvant i dypet. Holland, Belgia og Danmark og den tyske nordsjøkysten opplevde det samme.

Tsunami-bomben

Man kan lage en kunstig Tsunami med en bombe. Ideen om en bombe som utløser en tidvannsbølge er ikke så merkelig som det det kan synes. Mot slutten av andre verdenskrig ble et topphemmelig prosjekt igangsatt i havområdene utenfor kysten av New Zealand for å perfeksjonere nettopp ett slikt våpen. Prosjektet Seal, som det ble kjent som, var et hemmelig våpen utviklet i regi av britiske og amerikanske forsvarssjefer som anså det like viktig som atombomben.

Eksistensen av våpenet ble først avslørt i 1999 da New Zealands utenriksdepartement utga nedgraderte dokumenter. Ifølge avisene hadde de britiske og amerikanske forsvarssjefene vært opptatt av utviklingen av våpenet, som ville eksplodert i havet nær fiendens territorium med den hensikt å skape ødeleggende flodbølger. Du trenger ikke være et geni for å innse at hvis bomben man brukte var en kjernefysisk ladning ville det oversvømme slike lavtliggende land som Holland og sørlige England. I dag hevdes det at russerne har utviklet et slikt våpen.

Profetier om russisk invasjon

Store maskiner rullet inn mot Tyskland. Og han så hvordan disse maskinene fløy opp fra sanden. Han tolket dette som fra et sted i Nord-Afrika. 

Ulykken rammet i en rett linje fra Praha til den store bukten ved det store vann. Stoltenberg (Tror det var en som skrev en bok om Alois Irlmaier) nevner da navnet Stettin. Folk forsøkte å flykte, men hadde ingen steder å dra.

Irlmaier forteller at den store krigen skulle være spesielt farlig i tre døgn. Menneskene på den tiden burde på forhånd lagre mat og ikke gå ut. Når de tre døgnene var over, så han noe forunderlig. På himmelen viste den korsfestede seg med sårmerkene i hendene. Tre ganger fikk han se dette synet.

Irlmaier så også angrep fra luften: Midt i krigen, så ville et totalt mørke oppstå. Et jordskjelv samtidig med lyn, torden og hagl vil ryste jorden. All elektrisitet blir slått ut, lyset forsvinner og bare levende lys kan brenne. Ikke gå ut av husene deres da! Lukk dører og vinduer godt og heng mørkt papir foran.

Pilotene kaster nemlig noen små svarte bokser ned på jorden. De eksploderer før de berører jorden, og sprer en gul eller grønn røyk eller støv. De som kommer i kontakt med dette stoffet dør, enten det er mennesker, dyr eller plante. I ett år etterpå er ingen organisme tillatt å føres inn i dette området, ellers vil det utsette seg selv for den største dødelige fare.

Store enheter marsjerer østfra til Beograd og flyttet seg helt frem til Italia. Deretter vil tre pansrede grupper umiddelbart forflytte seg med lynets hastighet nord for Donau i Vest-Tyskland mot Rhinen. Det vil komme uten forvarsel. Dette vil skje så uventet at befolkningen flykter i full panikk  vestover. Mange biler vil skape kø på veiene. Alt som vil være et hinder for de raskt fremrykkende krigsmaskinene på høyhastighetsmotorveier og andre motorveier, vil bli valset ned. Jeg kan ikke se Donaus broer over Regenburg lenger. Knapt noe er igjen av storbyen Frankfurt. Rhindalen vil bli ødelagt, hovedsakelig med fly.

Merk referansen til "høyhastighets motorveier", som Irlmaier gjorde i begynnelsen av femtiårene, lenge før det europeiske system med autobahner og moderne veier var på plass. Og du kan se for deg trafikkproblemer som skjer når horder av folk prøver å unnslippe de invadrerende hærer: Og soldatene marsjerer langs autobahner og rydder trasè for seg selv mens forlatte biler dyttes ned fra de opphøyde motorveiene.

Russernes planer om å erobre Vest-Europa er ikke av nyere dato. Tidligere leder av Komintern (kommunist International Management) Dimitry Manuiskij skrev i 1931 følgende: "I dag er vi ennå ikke sterke nok til å angripe, men vår tid vil komme om ca 30-40 år. For å vinne, må vi bruke en overraskelseseffekt. borgerskapet vugges i søvn. En dag vil vi starte den mest `fordekte`fredsbevegelsen verden har sett. De kapitalistiske land, som er dumme og dekadente, vil med glede samarbeide mot sin egen undergang. De vil svelge agnet, som er muligheten for nye venner, og så snart som deres beskyttende belter løsner, vil vi slå dem med våre knyttede never".

USA vil slå tilbake

Irlmaier så at et russisk angrep på Europa vil bli besvart: Umiddelbart vil hevnen komme fra andre siden av havet (fra USA). Men den gule dragen (Kina) invaderer Alaska og Canada på samme tid. Men han kommer ikke langt.

Europa blir angrepet av sine egne

Irlmaier så også noe som han ikke hadde mulighet til å forstå før han døde i 1959: At europeere selv vil være med å utslette de europeiske byene. Han skriver om noe som etter all sannsynlighet må være Paris: "Den store byen med jerntårnet står i brann (Eiffeltårnet?). Men dette har blitt gjort av byens egne folk, ikke av dem som kom fra Øst. Og i Italia er villskapen løs. De dreper mange mennesker der, og paven flykter. Mange prester vil bli drept og mange kirker kollapse.

Også andre enn Irlmaier har profetert at kontinentets egne innbyggere i en siste krig vil være med og ødelegge de flotte byggningene, kirkene og palassene som vitner om Europas kulturelle storhetstid, og til slutt legge alt i ruiner.

Det er nærliggende å tro at de har sett islamistenes herjinger i Europa i sine syner lenge før den muslimske innvandringen startet.

Også en amerikaner ved navn Jeane Dixon skulle se hvordan en mur i Berlin ble revet ned. Etter det skulle store hendelser begynne å skje.

Det merkelig er at alle disse gamle fremtidsscenariene er så like hverandre. Det gjelder ikke minst det som skulle hende i Nordsjøen og omtalen av en muren i Berlin som var revet. Personene levde på ulike tidspunkt og viste ikke om hverandre. Det er derfor ikke tale om påvirkning eller suggesjon.

Del denne siden