FNs agenda 2030 - og vekkelsen i Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=Ji9DQ6vgjqk

FNs Agenda 2030 og vekkelsen i Argentina - av Lars Enarson

Dette er en interessant video. Og ettersom jeg har sett få videoer og lest lite av Lars Enarson - så er det interessant å se at mye av det han snakker om - så finnes det mange lignende ting jeg selv har funnet frem til. Antar at det er den samme Ånd som leder frem til like resultater (les: Enarson advarsel rundt valget i Sverige)

Han prater om Agenda 2030 som fremkom i 2015 - jeg har selv oversatt en artikkel om det her. Husk at disse hemmelige klubbene styrer så godt som alt - spesielt i den Vestlige verden. Det er bare å titte på Stortinget - hvor man opphøyer de mest ugudelige du kan tenke deg, som river ned nasjonen, bit for bit - fordi de har favør av disse skyggeregjeringen eller kanskje mer riktig: de er satt inn for å bedra oss! Vi ser bla. at Erna Solberg og Siv Jensen er nikkedukker for "kjøpmennene på jorden" som Åpenbaringsboken snakker om, når det gjelder det Babylon som konstrueres nå

"For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt.Åp. 18:23

Trolldomskunsten er først og fremst media - men også Skoleverket - alle autoritære krefter overtar utdanningen og formingen av våre barn - for å lede dem på deres vei - fullstendig indoktrinert!

Bilde over: En djevelsk messe av medlemer fra Skulles and Bones - Også Bush familien er tungt inne i denne gruppen - du kan lese om det i Bush 1    - Bush 2-    Bush 3    - Bush 4

Kjøpmennene er en gruppe milliardærer, som driver handel, og driver store bedrifter - og innehar mye makt. Og de eier ikke samvittighet. Enarson forteller i sin video, at disse kjøpmennene/store bedriftseiere ansatte en dyktig bankier fra Holland, og han fikk vite at det var en ting han måtte ha, for å jobbe med dette her: Ingen samvittighet! Bare gjør hva vi sier du skal gjøre. Mannen godtok jobben - og fikk høy lønn. Men etter en stund, så hadde han vært med på en messe - hvor disse rikfolkene ofret levende barn til gudene - og da fikk han nok, og trakk seg ut. Av disse 8000 rikfolkene - nektet han å prate om hvem de var - fordi da ville han kun ha en dag igjen å leve. Disse rikmennene har omtrent all rikdom i sine hender.

Perry stone om de rike globalistene

Jeg har skrevet noe om Perry Stone, som skrev noe om disse rike Globalistene - i artikkelen "hatprat" - en unnskyldning for eliten å målbinde folket - artikkel tatt bort, men jeg kan sitere fra artikkelen:

Senere i preken sa Stone at han for et par år siden hadde et møte med en forretningsmann som var milliardær, som fortalte ham at de globalistiske verdenslederene ikke ser Satan som en fallen engel, men som en som Gud er "sjalu" på og som har blitt behandlet dårlig.

Dessuten fortalte den ikke navngitte milliærderen at slike politikere ber til Satan før middag, og sier ting som "la oss stige opp sammen og be til vår far Lucifer" før de spiste.

"Han sa noe til meg som jeg aldri vil glemme, og dette kommer nok til å forbløffe noen av dere," fortalte Perry Stone sin menighet. "Han sa," Du ville bli sjokkert over hvor mange av verdens ledere, spesielt i Europa, er Lucifere (eller Satanister) "

Etter å ha reflektert litt over naturen til slike politikere og mektige menn, delte Stone av det han ble fortalt:

"Han sa," Disse personene har katolske og ortodokse bakgrunner, så de hadde en kristen bakgrunn da de kom til makten, men da de vokste opp og ble utdannet på universitetene, fikk de et vridd konsept om Lucifer eller Satan. "

Slike mennesker, sa Stone, tror at "hvis vi allierer oss med Satan, og vi gir vår troskap til ham, har han makt til å gi oss verdens kongedømmer, til å gi oss land og nasjoner og la oss tjene mye penger. "

Pastoren insisterte: "Jeg vet for et faktum at det er folk på høye steder som har dedikert eller gitt seg over til Lucifer ... Hvis du skal være en leder i verden og ha et effektivt lederskap, så må du på en eller annen måte justere deg i forhold til lydighet - til satan." Du kan lese artikkelen her.

Motstandere blir ydmyket, løyet på, forfulgt etc. etc.

De som kjemper imot dette systemet, blir raskt behandlet som en spedalsk, isolert, løyet på etc. Det er bare å se på hvordan samfunnet har behandlet Carl I. Hagen, Tybring Gjedde, Amundsen - og flere fra FRP - men også Hege Storhaug (HRS), Helge Lurås (Resett), Hans Rustad (Document). Det er viktig å se at MSM - det vanlige media, er oppkjøpt av samme folkene som driver frem Agenda 2030. Derfor bedrar de massene ganske enkelt - fordi de som styrer informasjonen, de styrer også din dømmekraft!


Agenda 2030 - lik åndelig ideologi som bygde Babels tårn

Enarson forteller at Agenda 2030 egentlig er det samme som Babels tårn. Målet er å skape en holdbar fremtid for verden.

Det var helt lik ideologi og tanke bak de som fremmet Babel og dens tårn. Han siterer så 1 Mos. 11:

"Hele jorden hadde samme språk og samme ord.  Da de brøt opp fra øst, fant de en bred dal i landet Sinear og slo seg ned der.  De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglstein og brenner dem harde!» De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel.  Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»

Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde.  Herren sa: «Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.  Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre!»   

Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.  Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk. Og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden." 1 Mos. 11:1-9.

Enarson sier at dette var kort tid etter syndefloden - hvor kun en familie var reddet. Han mener at folk var litt engstlige, de som da ikke trodde på Gud. De tenkte: Dette må ikke skje igjen, at vi går under en katastrofe. Derfor slår de seg sammen i en enhet - hvor alle tenkte likt. De samlet seg og bosatte seg i en dal. De gudega seg selv - ved å skape en stort bygg som rekte seg opp mot Himmelen - for å skape seg en trygg fremtid. Det er helt lik tankemønster som Agenda 2030 - de skal bygge en "trygg" verden! Uten Gud (så mennesket kan være sin egen gud)!

På samme tid kalte Gud Abraham til sine planer! Han dro bort fra Sinars land (hvor Babel ble bygd). 

Meg:Har også skrevet noe om Abraham, Nimrod bla. fra Jashers bok - en ikke kanonisert skrift - veldig interessant. Les: Satans plan for endetiden - Babels tårn på nytt.

Uten Gud, øker anarki og lovløshet

Men Gud ønsker ingen samfunn uten at Han er med i det - uten Ham - blir det lovløshet og anarki!

Menneskene ville selv gjøre seg navn - så de ikke ble spredt rundt jorden. Men det var ikke Guds tanke eller ønske - og Han spredte de rundt hele jorden - og i Ap.Gj. 17:24-27 så satte han grenser for ulike folkeslag - og ønsket ingen sammenblanding! Her ser vi motsetningene mellom Guds kjærlighet til nasjonalstaten, og globalistene som hater grenser, og ønsker å ødelegge all trygghet, kultur og alt vi er stolt av! Disse dårene på Stortinget, når folk er modne for det - vil fjerne både 17 mai, nasjonalsangen og korset i flagget!

En ubehagelig sannhet - kan omdøpes til en ubehagelig løgn

Enarson: Filmen til Al Gore "En ubehagelig Sannhet" som ble slukt av millioner mennesker som en sannhet - idag kan man konstatere at alt han sa i sin film, er en ren løgn. Isen på antarktis som skulle ha smeltet, er idag sterkere. Og Europa har ikke blitt oversvømt. Etc. Og som Enerson sier - idag oppstår det en ny type "sykdom": Klima-angst. Selv biskopene forsøker å trøste de som har "klima-angst" - som er ren galskap!  

Gud lovte aldri at jorden skulle oversvømmes igjen

Dette er en galskap som skal til for å skremme folk til globalismen. Han siterer fra Guds løfter, etter flommen.:

"Da sa Herren i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.»" 1 Mos. 8:21-22.

Det er Gud som rår over jorden, været, sesonger etc. etc. Og Hans løfter står alltid!

En hedning som intervjuvet Enarson om dette - sa hvorfor snakker ikke kirken om dette? Han svarte ikke da - men tenkte senere - fordi det står i Bibelen at det også skal oppstå ett frafall!

Forretningsmennene som driver jorden inn i frykt

De som driver frem denne utviklingen er "kjøpmennene på jorden" jmfr. Åp. 18 - altså forretningsmenn. Dette er fakta!

Hvem står bak Agenda 2030? En av kjøpmennene heter George Soros - som på 90 tallet tvang Sverige til å devaluere kronen. Det kostet Sverige milliarder, som han fikk i egen lomme. Han devaluerte det engelske Pundet på samme måte. Fordi han har så mye makt og så mye penger - like mye penger som hele Sveriges Statsbudsjett. Han har trykt opp informasjon i blader/bøker/brosjyrer, selv på arabisk, på hvordan immigrantene skal ta seg inn i Europa. Han ønsker immigrasjon - for det skaper kaos, og han tjener mer penger.

Romaklubben - pådriveren for den Globale frykten

Kjøpmennene på jorden i åp, 18 driver med trolldom - og ting som er vanlig i dag er å få tjenester av hekser og New Age filosofier i bedriftene for å lære å tjene penger.

Agenda 2030 ble født ut av Romaklubben som ble grunnlagt i 1968, av David Rockefeller (industrieier, spekulant, mannen bak den Nye Verdensorden etc.), Alexander King (vitenskapsmann) og Aurelio Peccei (industriherre) - alle disse er kjøpmenn, tenkere ol. Det som bekymrer alle disse - er jordens fremtid! Kjenner du igjen ånden fra Babels tårn? Og dem vil slå seg sammen - for at tale om hvordan vi skal sikre jordens fremtid. De begynte med å produsere en bok - som er miljøbevegelsens bestselger som heter "Hvor går grensen".

Romaklubbens første møte 1991 om å lage global frykt

Bilde over: Slutt på oljen - eller bare nok en fryktkultur fra de som ønsker å gjenoppbygge Babel - trolig det siste!

De mente at økonomien kan ikke gå så godt for alltid, oljen vil snart ta slutt, det vil bli manko på mat etc. Boken er solgt i mer enn 30 millioner boken. Romaklubben ble samlet igjen i 1991 for å diskutere (de har en svensk leder idag KD (noe lignende KRF i Norge) politiker, Anders Wijkman) - de fremmer skrekk i folk - via FN skrekk rapport : vi har 5 år til å unngå jordens kurs, for å unngå en klima katastrofe. Det er ikke sant - dette har de forutsagt i år etter år - og ingenting har skjedd!

Møtet i 1991: Vi må komme sammen for å bekjempe disse problemene. Romaklubben har startet Valutafondet, Verdensbanken, World Trade Organisation, WTO og mer. 

Første møte om miljøet i FN - "Agenda 21" i 1992

Om vi skal forene hele verden - så kan vi aldri gjøre det om vi ikke kan definere en felles trussel. Og ingenting passet bedre enn klimakatastrofer. For det klarer ingen enkelt regjering å ta seg av. Så sa de: Vi får FN til å lage en miljø konferanse, Agenda 21. Den ble holdt året etter (1992) i Rio de Janeiro, Brasil. FN første store miljøkonferanse. Denne konferansen ble ikke ledet av FN - men av

en av RomaKlubbens utsendte leder - Maurice Strong - som siden tok kontakt med de 50 største multi  nasjonale bedrifter - og la opp hele agendaen for hele denne konferansen. 

Tanken om en verdensregjering

La oss tenke litt: Er det forretningsmenn som skal bestemme sånne ting som dette? Man brukte vitenskapsmenn, men bare i ytterkanten - hovedtyngden lå på forretningsmennene. Ut av denne konferansen ga de ut boken "The first Global Revolution".  Den første globale revolusjonen. Denne Maurice Strong ville at FN skulle danne en Verdensregjering. At alle nasjonene i FN skulle betale en 1/2 prosent av sitt statsbudsjett til FN. Det skulle gi FN en 1/2 trilliard i årsbudsjett - som de kunne virke med, for å kunne få kraft til å lede verden. Men han fikk aldri dette til å gå gjennom - for i sikkerhetsrådet satt det bremseklosser, som USA, Kina og Russland - så det ble ikke noe.

Den skjulte agenda - miljøfrykt for å skremme folk til å oppgi nasjonenes suverenitet

Ut av denne konferansen kom det et dokument, som disse forretningsmennene ga ut, som het Agenda 21. Det betydde at de måtte gi alle disse direktivene til hele jordens land sånn at miljøet kunne "reddes". Det var 12 punkter i dette dokumentet. 

Enheten mellom landene er rent demonisk - fordi de utrydder nasjonaliteten til landene og deres grenser. Da beveger man seg utenfor de grensene Gud satte for nasjonene - som beskyttelse mot opprør mot Skaperen! Eks. Al Gores film - som selv idag vises i skole, høyere utdanning, hos kommunale ansatte etc. infiltrerer folks måte å tenke på - blant grasroten i folket. Teknologi doktor og miljøekspert Lars Bern har uttalt at det finnes ikke en eneste en sannhet i den filmen.

Bildet over: Al Gores nye eiendom - ligger helt ved havet - enda han har forutsagt at verdens vil oversvømmes, så virker det som han ikke tror på det han selv ønsker at andre skal tro på, via frykt. Og det virker som han har blitt rik på å være bløffmaker.

Agenda som ble mislykket

Neste Agenda i København (2009) ble en mislykkelse - fordi da kom det en gruppe Amerikanske vitenskapsmenn - som tilbakeviste dette - og sa dette er ikke vitenskap dere holder på med, det er bløff. Da satt Obama og de andre og hengte med hodet. Fordi deres Agenda gikk rett i bakken. 

Så man lagde man en ny Agenda - Agenda 2030. Som gikk på: Senest i år 2030 skal vi ha ett nytt verdenssystem. Som skulle være en holdbar fremtid for verden - få bort fattigdom, alle skal ha vann - alle skal være likestilt - likestilt er ett annet ord for å utrydde familien. Dette her er marxisme og internasjonell sosialisme. Dette er ett kontrollsamfunn som vi skal føyes inn i.

Concord - overvåker at alle følger Agenda - også mange kirkesamfunn er med i denne løgnen

Bilde over: Jeg oversetter ikke dette - men du kan lese noe om dette på Wikipedia

Stefan Løfven , Sveriges statsminister gjør alt for å følge Agenda 2030. I Sverige har man en organisasjon som overvåker for å se om man følger Agenda 2030, som heter Concord. Enarson leser opp de som er med i denne organisasjonen: Den Svenske kirken, KFUM, Frelsearmeen mm. og Islamsk organisasjoner mm. dette føyer da kristne med denne marxistiske pakten. Paven er den som føyer sammen religionene.

Bildet over: Selv Frelsesarmeen jobber mer for det politiske korrekte - enn å leve i tro ved Bibelen.

Alle kristne samfunn i Sverige. utenom Bibeltroende venner, inngår i Kristnes Råd (I Norge heter det Norges Kristne Råd - hvor bla. Frelsesarmeen, metodistkirken, Østfoldkirken, Pinsevennene, Oslo Kristne senter mm. er med) - og de har skrevet på ett katolsk dokument som heter Charta Ecumenica - ved det dokumentet er man pliktig å vise respekt for den katolske kirken og dens lære, å unngå å utføre evanglisasjon - uten at man først henvender seg til de andre kirkene i fellesskapet.  Jobbe for enhet i Europa og å føre dialog med Islam. Dette har alle kirkesamfunnene i Sverige skrevet under på. Dette gjennomsyrer hele kristne Sverige. 

I misjonsrådet som er med i Concorde (Sverige) sier man at abortloven er helt ok. Og i dette rådet er alle misjonsorganisasjoner som jeg kjenner til, som TrosgnistanArken etc. Mange er med i dette fordi de får mer penger. Vi må flykte fra dette horevesenet.

Det gjenoppståtte Babel - som sluker også kirkesamfunn - du ekte kristen - gå ut av det!

"Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet,  og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl;  for av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noe av hennes plager!"Åpenbaringen 18:1-4:

Skal vi klare oss i disse tider - må vi holde oss unna sånne urene sammenheng. Han referer fra David Wilkersons syn "Visjonen" - Kapittel 5:

Gjennom en union mellom liberale økumeniske protestanter og den romersk-katolske kirken dannes en verdensomspennende superkirke. Man gjør også felles politiske saker. På denne måten blir  den kirken en av de mektigste religiøse faktorene i verden.

Denne superkirken blir åndelig bare i navnet. Man bruker fritt Jesu Kristi navn, men er i grunnen antikristlig og politisk i sin virksomhet....................

I begynnelsen går man forsiktig til verks (Enarson: Den begynner uskyldig) når de danner denne kirken. Det starter med felles studie og forskningsprogram (Enarson sier: Dette er til punkt og prikke Charta Ecumenica). Deretter følger flere felles samarbeid uten forpliktelser for noen av sidene. Men liberale protestantiske ledere fra England og Amerika forener seg med liberale katolske teologer i Europa i et forsøk på å presse frem et "økumenisk mirakel". Den legale politiske sammenslåingen befinner seg fortsatt ganske fjernt - men det uformelle samarbeidet i unionen har allerede begynt.

De som er med i dette - slukes inn i en antikristelig verden - uten helt å skjønne det! 

Wilkerson skriver om Bruden - Guds sanne menighet:

"Jeg ser en stor og overnaturlig forening av alle sanne etterfølgere beseglet gjennom Den Hellige Ånd. De har full tillit til Kristus og Hans ord. Denne overnaturlige kirken av bibelske troende blir en slags underjordisk fellesskap, som inkluderer katolikker og protestanter fra alle samfunn. Det binder sammen unge og gamle, farget og hvite. Alle jordens nasjoner er representert."

"En hær av sanne Jesus etterfølgere kommer videre til å reises opp for å utdannes til hans kommandotropper. De tåler forfølgelse og er vel klar over tidens tegn. De vil være en del av den underjordiske forsamlingen som forkynner Jesu gjenkomst og tidsalderens ende! De blitt en konstant irritasjonsmoment for den store skjøgen og gir et sting til folks samvittighet gjennom sin overgivelse og åndelig kraft. Djeveldyrkere står i åpen konflikt med disse sanne Jesu disipler. Bare de som lever av sann tro skal kunne utskille "ondskapens åndehær i himmelrommet." (Han sa det noe annerledes i den svenske oversettelsen enn den boken jeg har tilgang til - men jeg fant ikke tilsvarende hva han sa - du kan se ca 1 time og 9 min. inn i videon)

La den rene, fortsette med det rene - den urene med det urene

Åpenbaringsboken fortsetter med å si

"La den som gjør urett, fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort!Åp. 22:11.

Vil du være med i den herlige, forfulgte, foraktede, lite attraktive forsamlingen, som er ren i troheten til Messias, som har vasket sine klær i Lammets blod og renset ved vannbadet i Guds Ord. 

Agenda 2030 er alvorlig, fordi det sniker seg inn overalt. Sverige (og Norge) er fremst i Antikristelig forfølgelse via Agenda 2030. Urolighetene etter valget er også pga bønner. Vi ber om at det skal bli historiske vendinger. Bak skyen av det djevelske mørket - så er Herrens lys - tiden er Nær!

Vekkelsen i Argentina - via bønn og bibellesning

Han forteller ett vitnesbyrd ca 1:17 inn i videon. Alle som preker burde be 2 timer om dagen, ellers er man verdiløs for Guds rike. Han forteller om den største vekkelsen han visste om, som hendte i Argentina i 1955, hvor omtrent 4 millioner ble frelst på 2 måneder. 

Det handlet om en predikant (muligens het han Tommy Hicks, ellers var det Hicks Gud brukte senere som Evangelist for å høste inn sjeler) som hadde kommet til veis ende. Han sa: "Nå er jeg klar til å gi opp, jeg har gitt alt, og det finnes ikke noe mer jeg kan gjøre. Og jeg har ikke fått sett noen ting, ingen fremgang i det hele tatt."

Gud talte til ham: "Har du virkelig gjort alt? Ja, jeg har gjort alt", svarte predikanten. "Jeg har vitnet, vært ute på gatene, jeg har vitnet på dørene, satt opp telt." 

Da talte Herren: "Du har jobbet for meg på ditt sett! Ville det vært greit om du begynte å jobbe for meg på Mitt sett?" 

"Ja, det kan jeg vel gjøre", svarte han. 

Guds sa: "Hvor mange timer er en normal arbeidsdag?" Predikanten: "Det er vel 8 timer." 

Gud: "Da vil jeg at du skal bare lese bibelen og be hver dag i 8 timer - du skal ikke gjøre noe annet".

Så begynte predikanten med det. Etter en stund kom han dypere inn i Ordet og i bønn. Etter en stund ble han trøtt på det og tenkte, `jeg kan ikke bare fortsette med dette. Om det ikke skjer noe før fredag kl 1600 - så går jeg ut og vitner!` 

Da klokken var 1600 på fredag - så tok han på seg frakken, traktatene - og var på vei til døren, før han kom dit, så ble døren åpnet fra utsiden, og en mann kom inn. Mannens spurte "Er det her misjonæren fra Amerika bor" "Ja"svarte han. "Kan du fortelle meg hvordan jeg blir frelst." "Ja", svarte han - og han ba til seg det første mennesket til frelse. 

Så talte Herren til ham: "Fortsett nå og be og lese Bibelen". Så fortsatte han. Etter en stund - så talte Herren til han igjen "Nå, sa Han. "Annonser bønnemøte i din forsamling, hver eneste kveld kl 2200".  Predikanten tenkte, `jeg får knapt noen å komme på Søndags formiddag, og så skal jeg ha bønnemøte hver kveld!?`" Herren sa "Gjør som jeg sier". 

Så begynte de med det - etter noen dager så falt Den Hellige Ånd. Så fikk de profetiske ord, om at Herren skulle sende Vekkelse over Argentina. Vekkelsen vil bli så stor at selv de største fotballstadioner ikke kunne romme alle menneskene som vil høre evangeliet. Det tok ett par år før den profetien ble oppfylt. En predikant kom og fikk be for millioner til frelse.

Del denne siden