Bibelen er veldig klar for at dommen må begynne med Guds hus - som det står:

"For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.1Pet 4:17-19

Om din tro er sann - så vil din vei bli lagt med torner - og du må kjempe for din tros skyld - tåle å bli vanæret, hatet, avskydd og alt annet som er verdig for en som bærer Kristus med seg i sitt hjerte. Det hva det betyr å bære sitt kors - å bli hånet som en forbryter, når du er helt uskyldig i det de anklager deg for - men du bærer med deg Herrens nåde.

På samme måte ser vi at når Åpenbaringsbokens dommer blir utgytt - så snakkes det om de 7 menighetene - hvor alle sammen ligger i dagens Tyrkia - Tyrkia er interessant - fordi det er der Satan hadde sin trone i Pergamum - og selv idag er det bare noen få promiller kristne der, og Tyrkia møter sitt endelig i Gog og Magog krigen - på Israels fjell.

De syv menighetne er ett tverrsnitt over dagens menigheter - og det var kun de lidende og de troende som var små i seg selv - som var rettferdig for Gud. Derfor står det verre til med kristne i feks. overflodssamfunnet Norge - hvor intellektet råder - og vantroen er stor. Du kan lese min innledning - om hvilken av de 2 menighetene som passer bra til Norges kristne.

Dommen blir så effektuert i Åpenbaringsboken 6 - hvor de 4 demoniske åndene rir på sine hester - og ved det femte seglet, så vil du se alle som har måttet late livet for sin tros skyld. Det er de sanne troende - som ikke var redd for å dø for Navnet Jesus - måtte vi alle bli som dem!

I Åpenbaringsboken 7 er det en stafettveksling - hvor menigheten blir tatt hjem (bortrykkelsen), for de som er verdige for det, de som har blitt lutret med smerte og holdt seg til sin Mester uansett hvilken kostnad det har vært. Så vil de 144 000 bli beseglet - muligens israelske evangelister - 12000 fra hver stamme - til å kunne tåle den tiden hvor vreden blir utgytt.

I Åpenbaringsboken 8 begynner en atomkrig - det som beskrives der, passer godt til det. De kristne som ikke var beredt - må gå igjennom dette - og må på en meget vanskelig måte lide for sin tro. Derfor må man ta alt som står i Skriften - og ordene ved Guds vektere og profeter som Han reiser opp nå - på alvor!

Frelseren vender tilbake som dommer

Klokken var sju om morgenen da jeg våknet. Jeg følte meg fortsatt litt sliten, så jeg ble i sengen lenger for å hvile. Så sovnet jeg og drømte at jeg var i en amerikansk gudstjeneste, da bygningen begynte å bevege seg voldsomt. Fordi de ikke visste hva som skjedde, fikk folk inne panikk og begynte raskt å løpe ut. Jeg gikk ut også, men med hvert skritt jeg prøvde å ta, virket det som om jeg sank ned i bakken. Jeg begynte å se meg rundt for å finne noe å støtte meg selv med slik at jeg kunne gå. Jeg hørte en røst som sa: "Titt opp og Se himmelen!"

Jeg så opp. Så vidt øyet kunne se, var hele himmelen blodrød. Jeg sa: "Herre! Hva betyr dette? Hvorfor er himmelen rød?" Så husket jeg at min far fortalte meg at før den store krigen (antar at han snakker om 2 verdenskrig) ble himmelen blod rød.

Da jeg sto og så mot himmelen, dukket det plutselig opp en sky. Tre menn kom ut av skyen. Den midterste var kledd i skinnende klær og var av veldig stor vekst. Han skinte så sterkt at jeg ikke kunne se på ham. De to andre, en til høyre, og en til venstre, var forberedt på krig. De hadde våpen i hendene som ble pekt mot jordens innbyggere. Skjelvende spurte jeg: "Herre, hva ser jeg? Hva betyr alt dette?"

Del denne siden