Ekteskapet blant kristne er ofte, i tider hvor man ikke lengre tar Guds Ord på alvor, noe som man behandler lettsindig. Men en skilsmisse og gjengifte, for en kristen, kan føre til fortapelsen. Jeg sier ikke at det skjer automatisk - men en skilsmisse vil gjøre hjertet hardt, og gjengifte som ikke er gjort på en lovlig måte, kan gjøre at du lever konstant i hor. Det er sånn Jesus la det frem - og derfor har jeg forsøkt å gå på dypet, for å få frem Ordet og Ånden i dette her - for de som frykter Herren. Den første artikkelen om skilsmisse fra 2020 anser jeg som den meste grundige - enn det siste fra 2016. Husk at Herren har gjort en grundig forandring i meg fra 2016 til 2020 - så jeg tror det siste er bedre. Den siste artikkelen fra 2022 har jeg nylig skrevet - og er viktig rundt samlivet.

Etter å ha vært gift i snart 27 år - så vet jeg at ekteskap er langt fra enkelt, spesielt i disse tider, hvor man lett kan starte sin utroskap, ved å fylle seg med TV underholdning og Internett - for å ikke snakke om Smartphones. Det koster i denne gudløse tiden - og tro på noe - og stå for det, uansett hvor mye det koster, og hvor selv kristne ser deg som bortkommen, hard, og firkantet. Men den som følger Ordet i lydighet fra hjertet - vil bevare hjertets mykhet - og har man feilet, og gjort en skilsmisse - så er det å søke Herren, helt grunnleggende. La Han få lede dine skritt - ikke ta raske avgjørelser uten at Ordet og Ånden leder deg!

26 mai 2022 – Det Hellige ekteskapet – og samlivet i det, og dens utfordringer – og det omskjærte ekteskapet

Jeg opplever det som nødvendig å prate om relasjoner – innen familie – og mest om forholdet mellom mann og kvinne, også kalt en ekteskapspakt etter Bibelsk tankegods. I dag er ting glidd såpass ut, at man samfunnet ikke lenger har en ide, om hva grunntanken var for mann og kvinne – da de ble skapt. Og menneskenes fantasi, tilsier at de ble skapt ut av ingenting, og tviler på at de en dag må stå til regnskap ovenfor en Skaper.

Grunntanken for et ekteskap var mer normalt da jeg vokste opp på 70 tallet, selv om det var utglidende også da – men i dag er forvirringen komplett – og folk er ofte ulykkelige, og er stadig på jakt etter de store «kickene» dvs. i sex, eller gjennom andre måter, som porno, chat via nettet (for det er tydeligvis vanskelig i dag å kommunisere på ett personlig plan – det virker som mesteparten må gå gjennom internett – ofte via mobilen – og dermed øker også bedraget, med at man legger ut falske bilder av seg selv, eller manipulerer det via Photo shop ol.) – eller søker nyåndelige retninger, da de fysiske stiumulansene ikke gir noen indre ro eller fred. Menneskene er stadig på søkning, for å mette sin rastløse sjel – men Ordet sier:

2 mai 2020 - Ekteskap/skilsmisse

Jeg skrev noe om ekteskap/skilsmisse i Dagens Ord i her omdagen.

Og artikkelen gikk kanskje for raskt – jeg burde vel vært noe grundigere – men jeg hadde ikke tid, og det ble som det ble.

Ekteskap er noe man aldri skal ta lett på – og gjengifte kan være direkte farlig. Fordi båndene mellom den du først giftet deg med er der konstant – og husk: Båndene blir stiftet den gangen dere lover hverandre troskap – foran vitner – da bindes båndene – og de er sterke som dødsriket.

Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? – Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg, der ble hun forløst, hun som fødte deg. Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm. For sterk som døden er kjærligheten, hard som dødsriket er dens lidenskap. Dens glød er som ildens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.” Høys 8:5-7.

10 aug. 2022 - Kjemp for ditt ekteskap

"Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen. 

Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende. Dette sier jeg som tillatelse, ikke som et påbud.1 Kor 7:1-6


Jeg får dette ikke helt ut av tankene mine, altså ting i ekteskapet - så jeg antar at jeg må prate noe om det. 

Som kristne er det viktig å ha Kristi sinnelag, helst i alt - som skrøpelige mennesker så er det ikke alltid enkelt. 

Men vi må huske på at jo mer du har fått av eks. ett godt liv - jo mer krever Gud av deg, enn om du har fått mindre, av en som har opplevd mindre kjærlighet. 

Ett ekteskap fungerer best når begge partene tenker på den andres behov - og oftest og tradisjonelt har det vært kvinnenes styrke. Mennene har lett for å bli konsentrert på andre ting - og kanskje sette andre ting over barn og familie, vel og merke tradisjonelt. 

Ting har jo endret seg kolossalt - ved at man forsøker å skape mannen til noe feminint - ved å tvinge han å ta seg av små babyer (den tiden Gud mente at bare kvinnen skulle amme og omtrent bare henne gi omsorg) og omgjøre kvinnen til en type maskulin leder, som kan ofre familien på karrierens alter. 

2016 - 24 november - Skilsmisse

Ekteskapet er noe av det viktigste Gud har gitt til menneskene, og også grunnmuren i samfunnet. Når ekteskapet blir lite æret av folket, samfunnet, og det blir mer vanlig å bryte ekteskapet enn å holde det, for å ikke snakke om alle alternativene som blir funnet opp i stedet, så vil samfunnet skyte seg selv i foten, for så å dø ut, sakte men sikkert.

I dagens Norge så er det akkurat det som skjer. Hvor ektefeller lider, og mest av alle, barna. Barn er evighetsskapninger, og tas best hånd om ved trygghet, varme etc. ved ett ekteskap, mellom mor og far. Den tryggheten det gir, skaper ett bunnsolid samfunn.

Jesus la en viktig grunn for denne pakten ved disse ordene:

"Og fariseerne kom til ham og spurte for å friste ham: Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?   Han svarte og sa til dem: Hva har Moses foreskrevet dere?  De sa: Moses har gitt lov til å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.   Men Jesus sa til dem: For deres hårde hjertes skyld har han skrevet dere dette bud.   Men fra skapningens begynnelse skapte Gud dem til mann og kvinne.   Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde sig til sin hustru,   og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.  Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille.  Og da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham atter om dette.  Og han sa til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han gjør seg skyldig i hor mot henne,  og dersom hustruen skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, driver hun hor.Mark. 10:2-12.

Del denne siden