Endetiden i Bibelen fortalt fra begynnelsen

Heg har da forsøkt meg med en oversettelse på 6 deler - du kan se lenkene til det nederst på denne siden. Først en liten kortoversikt over det som er oppsiktsvekkende ved denne profetiske artikkelen:

Men denne har bygd en profetisk linje - fra dette bibelverset:

«Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg,  jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. " Jesaja 46:9-10

Og denne mesterlige videon - hvor man tegner inn mens fortellingen skrider frem - tar frem de første ordene i 1 Mosebok 1:1 - "I Begynnelsen".

Det de fleste ikke vet - er at man profetisk ved å finkjemme de hebraiske ordene - så får man hele verdenshistorien fra skapelsen til Slutten - men man må begynne fra slutten, for så å finne starten. Det gjør denne mannen - og den er oppsiktsvekkende.

Dette er da Hebraisk/før Babylonsk for ordet "i Begynnelsen" - 1 Mos. 1:1.

Du må se hele måten han bygger opp - for å se sin begrunnelse for det han kommer frem til. Jeg kan bare ta med noen synspunkter som kan være viktig - for å forstå tiden vi lever i.

Han sier at Adam syndet da han var 33,5 år - og ble fordrevet - derfor måtte også Jesus dø på korset da han var 33,5 år. Han kom frem til at Adam ble skapt 4004 før år 0 - og Jesus ble født år 4 f.Kr. Altså 4000 år etter skapelsen av Adam, helt nøyaktig.

Så tar jeg med slutten av denne profetien, som virker ganske så overbevisende - som gjør alt så besynderlig - og tenksomt:

Han begynner å telle fra sluten (altså først 4000 år - fra Jesus fødsel - ordet 4000 ligger inne i de første hebraiske ordene) - så legger han til 3000 - som tilsammens utgjør 7000 år - som er tiden Herren har gitt menneskene for å bo på jorden.

Hvor Gud lar sin skapelse gå opp i brann i 3030 - I Berisheet profien brukes det 1000 år (1 dag er som 1000 år for Gud - eller 1000 år som 1 dag) i intervaller helt til slutten. 

Og som du ser på tidtabellen over - så vil Herrens gjenkomst vil skje i 2030 (altså Daniels siste årsuke) - hvor man går 7 år forut i tid - 2023, hvor alt starter - som da er kun litt over 2 år til. Så er det alltid er spørsmål hvor bortrykkelsen starter - ettersom det var en hemmelighet. Ingen vet det.

Han mener at bortrykkelsen vil skje fra nå - og frem til 2023. Jeg har den overbevisningen at det kanskje heller er snakk om 2026 - etter som åpenbaringsboken ofte snakker om 3,5 år (de 7 årene er riktignok Daniels siste uke - men antageligvis vil selve vreden - som det står besrevet i Åp. 8 - som kan minne om en 3 verdenskrig - starte i de siste 3,5 årene - ettersom det er de tidene som går igjen og igjen i Åpenbaringsboken)

Jeg vil også legge til at Gud talte til Noah - og ga det slektet 120 år å vende om. Det var den tiden Noah advarte - som det står i den ikke kanoniserte boken Jashers bok:

"Og alle menneskenes barn som var latt tilbake på jorden, ble utmattet av ondskapen på grunn av regnet, for vannet falt mer voldsomt på jorden, og dyrene og villdyrene var fortsatt rundt arken.

Menneskebarna samlet seg sammen, omkring syv hundre tusen menn og kvinner, og de kom til Noah i arken.

Og de ropte til Noah og sa: Åpne for oss så vi kan komme til deg i arken, hvorfor skal vi dø?

Og Noah, med en høy røst, svarte dem fra arken og sa: Har dere ikke alle gjort opprør mot Herren og sagt at han ikke eksisterer? og derfor førte Herren over deg alt dette onde, for å ødelegge og fjerne deg fra jordens overflate.

Er det ikke disse tingene jeg har snakket til deg i en 120 års tid, og du ville ikke høre på Herrens røst, og nå ønsker du å leve på jorden?

Og de sa til Noah: Vi er rede til å vende tilbake til Herren; bare åpne for oss at vi kan leve og ikke dø.

Og Noah svarte dem og sa: Se, nå når du ser sjelens trøbbel, vil du vende tilbake til Herren; hvorfor kom du ikke tilbake til Han i løpet av disse hundre og tjue årene, som Herren ga deg i en avmålt periode?Jashers bok 6:16-22.

Om jeg skulle måle 120 år som Gud ga under Noahs forkynnelse - mot de siste 3,5 årene før Jesus kommer på sin hest med sine Hellige, Åpenbaringboken 19 - og ødelegger sine fiender og redder sitt folk (Sakarja 12-13 og 14) - så ville jeg ha begynt med Pinsevekkelsen i 1906 - i Azusa Street, USA - hvor pinseilden ble forløst for første gang - siden den første menighet. (en vekkelse som døde ut etterhvert - når skjøgekirken tok over ca 300 e.Kr.).

Da kommer vi igjen inn på 2026 - som kanskje er det siste året hvor Guds menighet får virke på denne jorden - ettersom pinseilden innevarslet at Ordet om å unnkomme Vreden, og løpe til Korset og nåden - har gått land og strand rundt om i verden.

Bortrykkelsen vil antagelivis skje i løpet av nå - til i tiden rundt 2026 - ettersom Gud reddet Noah og Lot fra vreden - for de 3,5 årene er nettopp Guds vrede - som også kalles Herrens dag, eks. i Malaki 4 - hvor Gud sender profeten Elia - selv om det dobbeltsett snakkes om Johannes døperen - så tror jeg også at det er snakk om de 2 vitnene - antageligvis Moses og Elia (som representerer Loven og Profetene).

Profetier i Bibelen kan ofte ha doble betydninger - som eks. det som Hosea sier om Israel:

"Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn." Hos 11:1

Og hva Matteus snakker om Jesus:

"Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn." Matt 2:15

OVERSETTELSE

Del denne siden