Denne siden er en profetisk side - som tar med mye endetidsstoff. Men også om farer ved det å være en kristen. Pga. sensuren - via åndelige motstand - jeg skal love deg det blåser, om du skriver "politiske ukorrekt" stoff. Av den grunn så bruker jeg å være noe forsiktig med hva jeg skriver - i forhold til mine eldre blogger, som jeg omtrent kunne skrive hva jeg ville. Den kvelende fornemelsen av at landet vårt er underlagt antikristens ånd - merkes godt for alle som er Gudfryktig, og lever i gudfryktighet. De som lever i sløvhet, lunkenhet og ikke tar troen på alvor - de merker stort sett ingenting. De bare nyter livet her nede - og kan bli temmelig overrasket - den dagen Herren evakuerer sine Hellige, på en bestemt dato som bare Han vet. Og tiden er nær - så nær - og jo nærmere vår forløsning - jo mindre tid tenker de fleste kristne på Jesu gjenkomst, altså Bortrykkelsen. De tror de har rikelig tid, med å nyte her nede, og tenker sjelden på det å ta opp sitt kors, bære kristi byrder - tåle hån for Hans navns skyld - de er langt borte fra Herren i sinn og tanker - i hverdagen.

Derfor er også dette en advarende side - og kanskje noe av det siste muligheten man har til å advare i det offentlige. Det kommer snart en tid - hvor man vil stenge ned all form for kristendom - og gjøre det kriminelt. Vi har allerede sett det i mange år - men nå blir det smalere og smalere. Jeg har allerede lagt ned flere blogger - så om jeg legger ned denne, da vil jeg nok ikke opprette noen ny blogg.

Er det noe du lurer på - kan du godt skrive til:

Email adr:

uavhengig@korsfestet.com

Å ta opp sitt kors og følge Kristus!

Å følge Jesus - i ett overflodssamfunn som Norge, er mye vanskeligere enn i land som Kina, hvor du risikerer forfølgelse, fengsel ol. Vi kan lese:

"Skriv til engelen for menigheten i Sardes (Norge):


"Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne. Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg. Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det.

Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.

Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!" Åp. 3:1-6 (min uthevning i klamme).

Men også denne menigheten passer godt til Norge:

"Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det troverdige og sannferdige vitne, ophavet til Guds skapning: Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm; gid du var kald eller varm! Derfor, da du er lunken, og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.

Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken,  så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med, forat du kan se! 

Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend deg! Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med min Fader på hans trone. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!" Åp. 3:14-22.

En flom av falsk kristendom

Jeg har vært frelst i over 30 år - og jeg må si jeg har sett det meste - av frafall, selvbedrag, falske kristne, bedratte kristne, falske vekkelser, falske tjenestegaver - og midt opp i alt sammen - så har jeg sett noen ekte kriste - som uansett hvor rikt dette samfunnet er - så har de aldri satt sin lit til det - de ber - de søker Herren - de roper - og gir aldri opp! De er som Enken som krevde sin rett i Lukas 18 - hun ga aldri opp - før hun fikk sine bønnesvar! Og etter å ha tatt denne lignelsen om denne enken - så sier Jesus:

"Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»" Lukas 18:8.

Det Jesus mener - er at rett før Han kommer - vil han da finne troen på jorden (og troen på jorden finnes, men veldig lite i de nasjonene med mye overflod) - altså en tro som denne enken - som aldri, aldri, aldri ga opp - hun gikk til det "aller Helligste" - for å kreve sin rett - befrielse, frihet, legedom, Guds kraft, bønnesvar, frelse for sin familie etc. etc. - det var den troen Jesus pratet om - den utholdende - den desperate - den som var full av nød - og ofte full av smerte pga sine prøvelser - som aldri ga opp - for å få noe av Herren.

Helliggjørelse

Den troen har jeg sett lite av i Norge - men jeg har sett mye annet - som bekymrer meg. Når Herren kommer - så er det alfor mange kristne som vil bli igjen, fordi de ikke har tatt sin tro på alvor! Fordi de ville heller leve ett behagelig liv - enn å søke Herren på alle plan - søke Herren for alt og alle behov - og for at Guds rike skal bre seg ut og for å vandre mer i helliggjørelse - som Guds Ord sier:

"Jag etter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren" Hebr. 12:14.

Du vil aldri se Herren - om du ikke vandrer i lydighet og helliggjørelse. Helliggjørelse er ikke å forsøke å ta seg sammen, eller å forsøke å bli ett bedre menneske - men å komme nærmere Gud, nærmere Jesus Kristus og Hans Evige Ord - og da vil Herren peke på ulike typer av synd, som stolthet, blindhet, falskhet, løgner, selvrettferdighet, frykt/angst, mindreverdighet, forkastelse, ulydighet, avgudsdyrkelse mm. - Gud vil aldri bli ferdig med oss - det er alltid mer å vende seg om fra - dette er noe som vil bli en livsstil - hvor når Ånden peker på ting - og vi vender om - så fyller Herren oss opp med enda mer Herlighet. Å vende om er hardt - men når du gjør det, så vil du oppleve at du blir "100 kg" lettere - og det blir enklere å rett og slett leve som en troende.

Så lenge du da vandrer - etter det lyset du har, etter det du forstår - så vil du vandre i Herrens Nåde - stødig mot Himmelen. Og ligger du langt under - pga tidligere missbruk, synd, alkohol, hor, svik, narkotika og ulike typer rus - eller du mener selv du har levde ett prektig liv - så vil Herren ta deg der du er, og så føre deg på sine smale stier, for den som har fått lite i livet, krever Han mindre, mens de som har fått mye, krever Han mer - for Sitt Navns skyld - og forandre deg, bearbeide deg, forme deg - så du blir mer og mer lik Kristus - og blir mer og mer like som du ble skapt orginalt i Mors liv - uten at du er formet av hva alle mener om deg, og mener at du skal være som.

Disse sidene er da for å kunne fokusere på Jesu Hellighet, renhet, lydighet ol. - hvor Jesu navnet skal opphøyes over alt - sånn at vi kan være klare - når Basunen en dag vil lyde - og de utvalgte forsvinner fra denne jorden for godt! Men også å fokusere på det profetiske, Israel og hva som skjer i samfunnet nå, som viser Jesu nære gjenkomst. Jeg vil si at Desember og januar - frem til nå - har vært en stor fødselsvee - og jeg tror snart at det vil intensiere, til full fødsel (til flere kriger - muligens snart i Israel - og så mot 3 verdenskrig, beskrevet i Åp. 8 - akkurat nå er vi der hvor de første 5 seglene blir åpnet).

Forbered deg på at dette vil være en strid - en strid på ditt liv - en strid på mitt liv! Men uansett - det er verdt det alt sammen! Freden og gleden du får i etterkant - er verdt alt sammen!

Del denne siden