Bibelen advarer om Endetiden:

"Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.  Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, – for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten." 2Tess 2:9-13

Jeg ser løgn hver dag - bare ved å lese media - og det rare er, at folk har blitt avhengig av den informasjonen som kommer via media fra Stat og andre propagandakanaler. Så når man sier at det er mye smitte - så blir folk mer redde, og tar på seg masker og skal forhindre smitte - enda denne artikkelen viser at det er meget sjelden noen dør - og endel av statestikken for dette er kunstig og til tider forfalsket. 

Men folk har satt sin lit til Eliten - og må betale en høy pris for det - sin uavhengighet, sin frihet og muligheten til frie ytringer - og til sist må man betale med sin sjel - som er det mest kostbare ett menneske har:

"For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?Matt 16:26

Vi ser på presidentvalget at løgnerne - antikrist ånd, som fremst virker via sosialistene og kommunistene - men også alle andre som lever i lovløshet innenfor Guds Ord - blir mer og mer frekke og frimodige - og slår ned på alt som heter sannhet - og lovlydige borgere. De har blitt drukken av å sin egen makt til å forføre - og de vil bare ha mer - mer vold, mer katastrofer, mer sinne, mer mord, mer uro, mer borgerkrig og all annet som er ondt.

Og denne løgnene ånd har også truffet kirken - som en tåke. Mange kristne vet ikke lengre Veien - som de en gang henga seg til. Fordi plutselig begynner det å koste noe å stå for sin tro, og da er det enklere å kompromisse for å få aksept av samfunnet. Dette er den vanligste synden blant kristne idag her i Vest.

Satan har gitt oss underholdning via TV, Internett, Mobilen mm. og nå vil han ha renters renter av den makten vi har gitt ham - Han vil ha din sjel!

Derfor så må vi lytte til hva Jesus sa:

"Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill." Matt 24:4-5

Dette er første advarselen om den tiden vi lever i nå - og Jesus nevner det en gang til. Les nøye hva Jesus sier her - "....mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er den Salvede!...!" Vel, Messias betyr Den Salvede.

Det betyr rett og slett at mange som er salvet til å gjøre tegn og under - vil komme frem og si til kristne - "....følg meg og min lære - fordi denne læren har jeg fått fra Gud - og du ser hvordan jeg virker i salvelsen (kraften til å gjøre det overnaturlige)". De sier det kanskje ikke fysisk på denne måten - men det er hva de mener - når de preker til store folkemengder og til de som vil høre. Dermed har det oppstått flere megakirker i USA - hvor man forfalsker evangeliet - og bare deler lettvint kristendom - uten offer, hvor flere av disse menighetene ligger under Guds vrede! De føder frem frafall - selv til folk som oppriktig søker Gud!

Du skjønner - Gud angrer ikke sine nådegaver - står det i Skriften - det betyr at mange en gang vandret med Gud - hvor Han har gitt dem Åndens gaver. Og så har de så smått begynt å vandre feil - ved å åpne for falsk lære som strider mot Skriften - men endog virker de likevel i det overnaturlige. Og folk blir blendet av salvesen (Guds kraft til profeti, gjøre undergjerninger osv) - men salvelsen betyr ikke at den som virker i den, har rette motiver. Det er det du må finne ut - ellers kan du bli dratt med inn i forførelsen - og mange, selv folk som har gitt sterke åpenbaringer, syner, vitnesbyrd, kan på innsiden bli attrahert av en eller annen fristelse, og heng gi seg til den - men de enda virker i Åndens gaver. 

Det var det som skjedde med Bileam - han blir kalt en falsk profet, fordi han elsket gavene/pengene for å kunne forråde Israel, sterkere enn sin Gudsfrykt - og gikk opp og profeterte i Ånden noen av Bibelens sterkeste profeteri om Jesus - og om Israels fienders fall i fremtiden. Og likevel så gikk han opp etterpå, når salvelsen hadde gitt seg - og forrådte Israel med å fortelle kongen hvordan de skulle kunne forråde Israel - og kort tid etter kom Midians døtre for å forføre Israelske unge mennene - hvor vreden slo ned i Israel. Dette kostet Bileam sin sjel - og for evig et bilde på hvordan noe ekte kunne gå over til å bli falskt. Vi kan lese (husk at Peter snakker om kristne):

"Øynene deres er oppslukt av hor og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerte er oppøvd i grådighet, disse forbannelsens barn! De har forlatt den rette veien, og er fart vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn, og ble irettesatt for sin overtredelse: Et umælende trelldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap.  

De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem. For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen, og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av. For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir fanget inn av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første." 2Pet 2:14-20

Og i denne tiden - er dette blitt skremmende normalt - selv blant mange kristne. Man føler seg nær Gud den ene dagen - og en annen dag føler man sterkt for å synde - og så frykter man ikke Gud - og likevel får man høy ære i de fleste menigheter. Fordi vi har mistet Gud av syne - og ønsker ikke å fungere i Gaven til å skille ånder, 1 Kor 14 - altså profetens gave - alle kan få den, om man ber og søker den med hele seg - og betaler prisen ved å forsake sitt liv for Herren!

Les da om endetidens store forførelser - som allerede ble advart om i 1965:

Profetisk advarsel om endetiden – Stanley Frodsham

Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)

Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Broder Frodsham var en av dem som mottok dåpen i Den Hellige Ånd i Sunderland i 1908 da pinsebevegelsen hadde sin begynnelse i England.

Varsel om dom

Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet (USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer.

Min vrede skal manifistere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du (USA) har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer. Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på.

Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Del denne siden