David Wilkerson er en av de mest troverdige Gudsmenn - en profet, som Gud reiste opp i vår tid. Og dessverre, mange skjønte ikke hans budskap. Mannen som var leder for verdens største vekkelse i Kina, broder Yun (fra boken "Den Himmelske mannen") fortalte at han følte seg hjemme kun i 2 menigheter, her i Vest - og den ene var hos Wilkerson menighet i New York.

Det profetiske her som kom til han i 1973, så er det flere ting som har blitt oppfylt. Men det finnes også elementer som enda ikke har blitt oppfylt - dessuten beskriver han frafall og skjøgekirken bra - selv idag er dette meget interessant for en som vil vandre på dypet med Herren!

1. Økonomisk forvirring

Ulykken kommer

Rett foran oss er en verdensomspennende økonomisk forvirring. Dette var det jeg så klart. Mange bedende folk har opplevd det samme.

Det er ikke bare dollaren som kan stå overfor store vanskeligheter, men også andre valutaer. Jeg ser en total økonomisk forvirring, som først rammer Europa og deretter påvirker Japan, USA, Canada og kort tid etterpå alle andre land.

Egentlig er det ikke en depresjon, som jeg ser, men en resesjon av et slikt omfang, at det vil påvirke nesten alle ansattes livsstil over hele verden. Land som nå kontrollerer store mengder vestlig valuta, vil også møte problemer. Araberlandene vil få det særskilt tøft.

Uten tvil, er magre år foran oss, full av pengebekymringer og fortvilelse. Økonomer vil være forvirret uten å være i stand til å forklare hva som skjer, og det fører til internasjonale kriser og stor frykt. En falsk økonomisk oppsving kommer før lavkonjunktur, men den vil bli kortvarig.

Noen gode år for forberedelse

Selv om vi rundt oss se advarende tegn på en overhengende økonomisk katastrofe, kommer de nærmeste år (fra 1973) å være de mest blomstrende i menneskehetens historie. Det blir fete og fremgangsrike år. Til tross for strammere finanspolitikk, kan folk fritt bruke pengene sine. Salgsstatistikken fortsetter rekordartet å gå i høyden, og man kjøper mer enn noensinne i moderne historie. Kreditter vil være nesten ukontrollerbar.

Jeg ser tydelig noen år med enorm overflod og fortsatt økonomisk utvikling. Kirke budsjettene øker, lønningene øker, selv misjons ofre øker.

Inflasjonen er også økende. Levekostnadene og lønnen stiger stadig mer. Noen mindre prisjusteringer kommer til å skje, men for øvrig vil verdensøkonomien å være rødglødende.

Når jeg i april 1973 så dette syn, ga Den Hellige Ånd også instruksjoner å tro at Gud ville gi oss tilstrekkelige økonomiske ressurser for å bli kvitt gjelden til våre organisasjon utenom nødvendige boliglån. Budskapet som Gud ga meg, var veldig klart. Det var ganske enkelt dette:

Det kommer en stor økonomisk forvirring, og magre år ligger foran oss. Først blir det noen korte, fete og blomstrende som forberedelse for de vanskelige årene. Arbeid og be om at vi skal klare all vår gjeld og forberede dere på drastisk nedskjærninger i budsjettet.

Pengene flyter ikke på samme måte som de har gjort før, men hvis du er gjeldfri, kan du opprettholde arbeidet selv under de vanskelige årene. Ikke få panikk, ble ikke forskrekket, men vet hva som kommer og forbered deg.

Store selskaper går konkurs

Jeg tror vi vil være vitne til at mange av landets største og mest populære selskaper vil gå konkurs. Jeg ser enorme vanskeligheter oppstå for kredittselskaper. Mange mennesker blir ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor de selskapene som utsteder kredittkort, og resultatet er nær nok kaos.

Tusenvis av mindre selskaper blir også tvunget til konkurs. Tre eller muligens fire av de store trossamfunn blir tvunget til å operere innenfor et meget snevert område på grunn av vaklende økonomi. Flere kirker går konkurs og en rekke uavhengige misjonsforeninger og kristne grupper må legge ned sitt arbeid. Alle kristne radio- og TV-sendinger, bortsett fra noen få, må opphøre.

Penge Bekymringer utløser en bølge av usikkerhet og frykt. De som har penger vil holde dem som reserve.

USAs myndigheter vil reagere på en overdreven måte, når man ser at den økonomiske utviklingen kommer ut av kontroll.

Jeg ser en mengde av nesten panikkartede beslutninger tatt av ulike offentlige etater. Men disse forhastede tiltakene for å takle økonomien svikter.

USAs president gjør en, muligens to offentlige fremtreder på radio og TV, for å forsikre nasjonen at alt er bra og at de beste økonomiske tidene ligger foran oss. Men det gir ikke den ønskede effekt. Folk mistror disse påstandene og frykten alle føler fører til en revolusjon ved valgurnen.

Bilindustrien vil bli alvorlig skadet. Krisen slår hardt mot de som produserer fritidskjøretøy.

Salgstallene faller drastisk, mens varelagerene øker.

Nesten alle de økonomiske analysene vil være dyster. I begynnelsen blir enkelte bransjer berørt, men til slutt påvirket praktiskt talt hele bransjen.

Flykt ut på landsbygden

Plutselig alle ønsker å kjøpe gårdsbruk eller hjem på landet. Tusenvis prøver å flykte fra de urbane områdene i håp om at landet og naturen vil gi sikkerhet. Det er et økende ønske om å "komme bort fra alt". De investerer penger i land og dyrkbar jord, spesielt de som har en hemmelig drøm om å bli selvforsynt ved å dyrke sin egen mat og fø opp sin egen buskap. Prisen på det åpne landbruksmarkedet fortsetter å stige. Jord innen femten mil unna de store byene når sånne priser, at bare bedrifter er i stand til å kjøpe dem.

Fagforeningenes dilemma

Fagforeningene står overfor nye press for ikke å streike. Arbeiderne har ikke lenger råd til å være borte fra jobb en uke. Regjeringen fører en tøff politikk mot de streikende som ikke lenger mottar noen subsidier. Inflasjon utløser en ny krise mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Hvis noen fagorganiserte er i streik på ett sted, så fører det til fullstendig lammelse og oppsigelser også andre steder.

Arbeidsledere blir også viklet inn i denne bølgen av økonomisk forvirring. Mange er forvirret, og vet ikke hvordan de skal opptre. De står overfor en nesten umulig situasjon, fordi de har ikke råd til å gå til streik, men samtidig har de heller ikke råd til å la være. Langvarig streik kan lamme industrien og akselerere den voksende depresjon.

Detaljene synes ikke klart for meg, men jeg ser at fryktelige problemer venter fagforeningene. Industrial fred er bare en drøm. Ingenting annet enn problemer ligger foran oss.

Vi kan snart få oppleve de mest ødeleggende streikene i historien.

De uforberedte blir straffet hardt

De som bruker pengene sine vilt og kjøper unødvendig lider mest. Spekulanter vil gå vanskelige tider i møte. Et stort antall nyetablerte bedrifter vil bli helt utryddet.

Historiens største økning i byggebransjen ligger fremfor. Bibelen forutsa at tiden vil komme. Men før det - snart - får byggebransjen møte mange tilbakeslag. Antall nybygg avtar. En stor nøysomhet venter. De Predikantene som bygger dyre eiendommer i Guds navn, men uten å ha reell bruk for dem, står overfor alvorlige problemer. De som ønsker å skape et navn eller som lar seg innvikles i store kostbare prosjektet, der Gud ikke er med, blir truffet av økonomiske katastrofer.

Den som har grønt lys fra Gud til å bygge eller foreta andre store ting, bør gjøre det. Men da må du være helt sikker på å gå på Guds befaling. Ellers vil prosjektet ikke overleve og selv går man konkurs.

Dette er ikke en tid da man bør sette seg i gjeld. Det er en tid da man bør forberede seg og så mye som mulig søke å være fri for økonomiske byrder.

Når jeg først fikk denne visjonen, sa jeg til meg selv, ikke vil jeg være et hinder for folk som har visjoner og initiativ, som ønsker å gjøre store ting for Gud, selv om det betyr store økonomiske forpliktelser. Jeg selv følte tilfredshet som ligger i å bygge institusjoner til Herren. Jeg har alltid forkynt om tro og positive handlinger, og jeg ville aldri våge å råde en mann eller kvinne å dra seg bort eller utsette, når Gud gir klare direktiver for å gå fremover.

Men jeg har sett dette så klart, at jeg må snakke ut. Jeg føler en guddommelig plikt til å advare forkynnere og menigheter. Lag en skikkelig gjennomgang av dine ekspansjonsprogrammer og prosjekter. Kanskje de koster for mye. Noen byggeplaner må kanskje avstå eller utsette for fremtiden.

Det er tid for kristne å bli "menneskebevisste", ikke "byggnings bevisste". I fremtiden må vi investere mer i de personlige virksomheten, nær kontakt med mennesker. Det er riktig at mange kirkelige organisasjoner til å overleve krisen ved å bare betale renter på sine enorme lån. Men resultatet blir en konstant kamp for å få penger til løpende utgifter, som igjen betyr at misjonen vil lide.

Ikke engang gull gir trygghet

Gullprisen stiger, men de som investerer i den varen i håp om å finne trygghet, vil snart få en ubehagelig overraskelse. Prisene på gull stiger til astronomiske summer, men synker igjen snart. Sølv er også en ganske dyrebar metall, hvor prisene vil stige ukontrollert. Men ingen av disse metallene gir reell sikkerhet. Den varierende og usikre prisen på gull og sølv er en del av det totale bildet av den økonomiske

forvirring som vil gripe om seg i verden.

Tro det eller ei, men ikke engang gullet kan beholde sin verdi. Guldhamstrere blir hardt rammet. Dette er en av de mest betydningsfulle forutsigelser i denne boken.

Et nytt pengesystem

Utviklingen fører til spørsmålet om et globalt pengesystem tas opp. Selv om dollaren ser ut til å styrke sin posisjon like før den kommende store lavkonjunkturen, utvikles det en ny krise som rister hele den finansielle verden. Det vil ta år før troen på den amerikanske dollaren vil blitt restaurert.

Jeg tror at et gjenoppstått Romerrike blir til slutt grunnlaget for en verdensleder som oppstår for å bringe orden i verdenspolitikken. Uten tvil, skaper han et slags kredittkort som gjelder over hele verden. Usynlige nummer blir festet på pannen og armen, som bare kan oppdages ved skanning med spesielle instrumenter. Tallene kan utgøre tre grupper med seks tall hver. Alle vil måtte bære dette merket, og ingen kan kjøpe eller selge uten at dette usynlige tatoverte merket.

Et slags global kredittsystemet er utviklet slik at landene kan benytte enorme krediter. Selv et universalt pengesystemet kan virke fjernt, kan vi snart se et effektiv kredittsystem mellom landene, som vil gi rammene for fremtiden til det verdensomspennende økonomiske- og handelssystemet.

Gjør deg klar til å høre det prates om verdensomspennende handel, overvåkes av en internasjonal komité med stor myndighet. Strenge retningslinjer utarbeidet for den internasjonal handelen, og fremtvinget av stormaktene interesser blir det skapt en "verdensmarked".

For å si det enkelt - vi vil snart være vitne til hvordan en verdens handelspolitikk blir utviklet, overvåket av en supersekretær, utstyrt med ekstraordinær myndighet av alle land  som driver med internasjonal handel.

Selvmord ved overdose

Denne økonomiske nedgangen og forvirring gir alvorlige konsekvenser for de som ikke er forberedt. En bølge av selvmord følger. Det blir ingen gjentakelse av de kjente scenene under den siste store depresjonen, når forretningsfolk begikk selvmord ved å hoppe ut av et vindu. Det er heller ikke vanlig å sette en pistol til pannen og trykke av. Den nye metoden blir i stedet en overdose sovepiller og andre preparater. Trenden har allerede begynt å stige, men det vil bli verre. Noen kjente personer i næringslivet begår selvmord ved overdose av narkotika.

Det offentlige kan ikke vite årsaken til disse ”ulykkeshendelsene"fordi så mange velstående forretningsmenn har private leger. I mange tilfeller bli ikke dødsårsaken allment kjent, men denne metoden for selvmord blir så vanlig, at det til slutt blir umulig å skjule.

Tilbakeslag for miljøvernere og økologer

De kommende økonomiske vanskelighetene leder også til bakslag for restriksjonene, som miljøvernere tvang mot næringslivet. Da miljøvernere jobbet mot allmenne miljøvern, så har de har blitt akseptert og beundret. Men når deres virksomhet begynner å påvirke folks lommebøker, så synker de raskt i popularitet.

Jeg forutser et stort tilbakeslag for dem når eksperter avviser mange av de funn som er gjort. I TV-programmet, avisartikler og andre offentlige diskusjoner utviklet en undervannsstrøm mot de som advarer mot forurensning og taler for miljøovervåking. Det blir populært å latterlig miljøvernere og motvirke statlig og kommunal virksomhet i området.

Miljøverns grupper blir utsatt for intens kritikk. De er anklaget for å hindre utnyttelse av våre naturressurser og får skylden for den økende økonomisk depresjonen. De får også skylden for den kommende energikrise, for matmangelen og arbeidsledighet.

Enten du tror der eller ikke, miljøvernere og forskere i fremtiden vil bli utfordret og imotsagt, og dere drømmer blir i stor grad avvist. Sterke krefter er allerede i gang for å danne en opinion mot lovforslag på dette området med omfattende effekter.

Forvirring kommer mot predikanter

De som forkynner at all suksess er et resultat av positive tanker, vil merke at det er også er en bakside. Stor tap, forvirring og tilbakeslag skaper uorden i tanker av mange velmenende mennesker som feilaktig tror at deres suksess og økonomisk velstand avhenger av deres egen positive tenkning.

Jesus Kristus forfektet en riktig tenkemåte. Gud selv sier at han "ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd”. Men mange gode mennesker har tilbedt sjeliske krefter. De som forkynner positiv tenkning basert på Bibelens begrep,  tilbyr mange sannheter som opprettholder dem i den kommende krise. Men de som reduserer Guds suverenitet til et minimum og i stedet for et pånyttfødt hjerte proklamerer en viss filosofisk holdning, blir avslørt som falske lærere. Positive tanker uten gudsfryktig liv, gir ingen håp i tider med nød.

Alle kan være en talsmann for positiv bekjennelse, når det økonomiske klimaet er gunstig og alt går bra. Men når alt kollapser og går en mot - og da kun et overnaturlig inngrep kan hjelpe - da oppdages den virkelige sannheten. Sannheten er at all positiv tenkning i verden ikke kan endre det faktum at vi har en alvorlig depresjon i møte. Ingen predikant, ingen filosof, kan ingen forfatter kan endre det Gud har bestemt.

Opptøyer og demonstrasjoner

Sekstitallets  opptøyer og demonstrasjoner, plyndring og uro er nå historie. Men det slutter ikke med opptøyene. En annen bølge kommer. Den kommende økonomiske forvirring utløser en ny runde med demonstrasjoner, opptøyer og uro.

Sosialhjelp programmer er kuttet ned eller avvist, og de fleste berørte er minoritetsgrupper. Disse nedskjæringene, sammen med avskaffelsen av mange offentlige sosiale prosjekter vil føre til utbredt arbeidsledighet blant disse gruppene.

Aldri et øyeblikk har jeg trodd vi har sett slutten på

vold og blodsutgytelse under opptøyene på våre gater, jeg avskyr det, og ber om at Gud må spare oss. Men jeg er mer overbevist enn noen gang at det verste gjenstår.

Jeg ser også mange forstyrrelser som påvirker store byer i Sør-Amerika. I løpet av det neste tiåret vil Amerika være en kruttønne som eksploderer i alle retninger.

USA får skylden

Selv om økonomiske tiltak i Europa utløser neste lavkonjunktur, legger de fleste land skylden for det som skjer på Amerika. Frankrike blir en av de mest fiendtlige amerikanske land i verden. Politikere og forretningsmenn i Europa og Japan legger skylden på Washington og de amerikanske bankfolkene.

Drastiske tilbaketrekking av tropper fra Europa leder til enda større bekymringer. Ledere i EU gjør bruk av denne anti-amerikanske opinionen for å befeste sin maktposisjon og grepet om verdenshandelen. Europa vil bli verdens økonomiske kraftfeltet.

Opphentning etter resesjonen

Det kan være en full gjenoppretting etter kommende resesjoner og kanskje til og med en syklus av fett og magre år. Gud alene kjenner fremtiden. Jeg har bare fått et uklart bilde utover det neste tiåret. Jeg tror jeg ser et bilde av delvis eller nesten fullstendig gjenoppretting etter den kommende lavkonjunktur. Verdensøkonomien fortsetter, men i sin forvirrede tilstand fram til tidspunktet for Antikrists fremtredende. Fra den dagen, vil det komme en følelse av frykt og usikkerhet som går over hele verden på grunn av de kommende økonomiske forhold. Aldri igjen vil folk ha tro på en stabil verdensøkonomi. Hver liten høykonjuktur skjules av trusselen om en ny depresjon. Mennesker få hjertesvikt når de ser de ødeleggende effektene av en forkrøplet økonomi.

Det kommer en tid når folk er som besatt av lysten til å kjøpe, selge, gifte seg og skille seg, men det vil være en falsk velstand. Bibelen sier at i den perioden av falsk velstand, skal Jesus Kristus åpenbare seg på himmelens skyer for å hente sine.

Hamstring hjelper ikke

Det er ingen vits i å samle inn penger på en haug, for dette gir heller ingen sikkerhet. Det er mulig at vi igjen vil se at ikke engang besparelser med staten som garantist, har noen verdi. Den eneste virkelige sikkerhet ligger i jordeiendom. Besparelser forsvinner som sanden i en ødelagt sekk.

Det er også viktig at den kristne ber om ledelse av hans offer til forsamlingen og misjonen. Hver krone som ofres til Guds verk, må være målrettet. Ukritisk offer for å lette sin samvittighet, eller å velte tiende til forsamlingen, er ikke lenger akseptert av Herren. De som adlyder Guds ord og gir rikelig i løpet av de fete årene, slipper å tigge om brød under de magre. De som forutser vanskelige tider, og gjøre seg klar, er kloke.

Jeg har noen råd for de som tror på budskapet i dette kapitlet. Jeg tror de kommer fra Herren:

Ikke kjøp ting som du absolutt ikke trenger. Unngå å få gjeld, hvis det er mulig. Selg eller bytt bort alle tvilsomme eiendeler. Betal så mye som du kan av gjelden din, selv om det ville bety et stort offer. Begrense driftskostnadene til et minimum.

Revider budsjettene, og ha ikke flere ansatte enn du absolutt trenger. Unngå å samle regninger på haug, selv om du har kredittkort. Kredittkort er ekstremt farlig fra nå.

Ikke få panikk - vær bare ekstremt forsiktig.

Du kan ikke lure Gud! Ta hånd om deine himmelske regnskaper. Din fremtids sikkerhet avhenger av det. Gi til misjonen så sjenerøst som mulig, og støtt forsamlings legitime virksomhet. Gi – så får du tilbake!

Følgende budskap har jeg fått til alle sanne troende:

"Den kloke ser ulykken og skjuler sig; de uerfarne går videre og må bøte." (Ordspråkene 27:12)

2. Værforandringer og jordskjelv

Drastiske værforandringer

Rundt om i verden vil det bli drastiske endringer i været som slår alle rekorder. Noen eksperter mener at dette er forårsaket av vulkansk aske etter utbrudd på Island, som nå blir ført videre av jet strømmen i troposfæren. For min del tror jeg at bare en del av forklaringen kan ligge i det.

Gjennom århundrene, har verden vært vitne til ødeleggende jordskjelv, hetebølger med et stort antall dødsfall som følge av det, forferdelig overforsvømmelser og alle slags bisarre endringer i været. Men så går alt tilbake til det normale igjen.

I synet mitt, så jeg svært lite av overnaturlige elementer i de drastiske endringene vi har sett så langt. Men jeg ser også helt klart en guddommelig inngrep skal finne sted over hele verden. Der er best at verden forbereder seg på vær endringer som ikke kan forklares av andre vilkår enn "overnaturlig." Verden vil snart se begynnelsen på fødselsveene gjennom historiens mest drastiske været forandringer, jordskjelv, fryktelige naturkatastrofer, som langt overgår noe annet.

Jordskjelv rammer USA

I en ikke altfor fjern fremtid, vil USA komme til å oppleve historiens mest tragiske jordskjelvet. En dag skal denne nasjonen vakler under trykket av den største nyhetene i hele den moderne historie. Det vil være store nyhetsreportasjer om det største og mest katastrofale jordskjelvet i historien.

Dette fører til panikk og frykt på mange steder. Uten tvil blir det en av de mest omtalte jordskjelv som noen gang har vært. TV utsetter alle andre programmer for å gjøre plass til de daglige rapportene.

Et nytt jordskjelv, muligens i Japan, går før det jeg ser skje med Amerika. Jeg har ingen tvil om dette kommende massive jordskjelvet på vårt kontinent. Det er mange ganger sterkere enn jordskjelvet i San Francisco.

Jeg er ikke i det hele tatt overbevist om at dette jordskjelvet vil skje i California. Det vil faktisk hende der det er minst ventet. Dette forferdelige jordskjelvet kan oppstå i et område som ellers ikke kjent for jordskjelv. Og det kommer så høyt på Richters skala, at det overgår noen av de største jordskjelvene tilsammen. Jeg tror også at vi senere vil se et stort jordskjelv PÅ Aleutene, som resulterer i en rekke mindre skjelv og etterskjelv langs USAs vestkyst.

Uten tvil rammes USA og andre deler av verden for jordskjelv med økende intensitet. Uroen for jordskjelv vokser sterkt i årene som kommer. Nyheter om regjeringsskandaler, om krig og selv om de økonomiske problemene blir overskygget av nyheter om jordskjelv. Minutter etter et jordskjelv har skjedd, vet hele landet om det, og millioner er skrekkslagen og sjokkert. Tusenvis av mennesker er drept og skadene utgjør svimlende beløp. Mindre jordskjelv og etterskjelv observeres daglig i på verdensbasis. Jordskjelv er den viktigste årsaken til all frykt og forferdelse.

Jorden vil bokstavelig talt riste, og i ulike deler av verden lider man av utallige andre jordskjelv. Dette er en dom som forskerne ikke kan forklare. Det er et overnaturlig inngripen i menneskelige forhold. Det er en handling av Gud og Guds dom, som ødeleggende konsekvenser kaller mennesker til omvendelse og hellig frykt for overnaturlige ting. Det kan slå til når som helst, og det finnes ingen måte å utsette det å. Man kan bare med ærefrykt og forundring se på når Gud demonstrerer sin makt i jordskjelvet.

De siste jordskjelvene i Nicaragua og Mexico var en advarsel fra himmelen at dette er bare begynnelsen. Seismografisk laboratorier rundt hele verden registrerer daglig etterdønninger av jordskjelvet.

Hungersnød kommer

I vår generasjon rammes verden av sult, når millioner dør av sult. Katastrofale år ligger foran oss med tørke, oversvømmelser og andre naturkatastrofer som ødelegger store deler av verdens mat.

Vintre uten snø gir dystre innhøsnings resultater og hungersnød påvirker sentrale og vestlige Russland. India, Pakistan og hele Sør-Øst Asia vil bli rammet hardt.

Den langvarig tørker i Afrika og Brasil letter tilfeldig, men snart forverres forholdene igjen. I Afrika sulter millioner av mennesker.

Amerikanske næringsreserver er redusert – delvis på grunn av på grunn av tørke og oversvømmelser i landet. Reservene av hvete, ris og soyabønner blir helt uttømt. Etterspørselen etter mais, ris og hvete vil være større enn tilgangen.

I dag står vi overfor skremmende framtidsutsikter, da befolkningen i verden vokser raskere enn matproduksjon. Allerede har det gått så langt at problemene ikke kan løses.

Verden har blitt konfrontert med sult og tørke - men denne gangen er det en forskjell. Før hentet vi oss inn, og det ble igjen gode avlinger. Nå er det ikke slik! Vi har allerede hatt for mange dårlige år, og verre blir det. Situasjonen forverres ytterligere. Befolkningseksplosjonen umuliggjør å løse problemene.

Dette er utvilsomt den hungersnøden som Guds hellige Ord forutsa ved profeten Joel:

" Ve oss, for en dag! For Herrens dag er nær og kommer som en ødeleggelse fra den Allmektige.  Er ikke maten blitt borte for våre øyne, glede og fryd fra vår Guds hus?  Såkornene er tørket inn under mulden som dekker dem; forrådshusene er ødelagt, låvene nedbrutt, for kornet er fordervet.  

Hvor buskapen stønner! Oksehjordene farer redde omkring, for det finnes intet beite for dem; også fårehjordene må lide.  Til deg, Herre, roper jeg; for ild har fortært ørkenens beitemarker, og luer har forbrent alle markens trær.  Endog markens dyr skriker opp til deg; for bekkene er uttørket, og ild har fortært ørkenens beitemarker."(Joel 1: 15-20).

Begynnelsen på fødselsveene

Oversvømmelser, orkaner, tornadoer og haglstormer blir vanlig. Mer enn en tredjedel av USA vil bli stemplet som et katastrofeområde i årene som kommer.

Folk vil si at naturen har mistet fattningen. "Merkelige hendelser" i naturen forundrer vitenskapsmennene. Vulkanutbrudd, blod og dis rundt månen treffer folk med forbauselse. Denne disen i kosmos gir månen en rødlig farge og forårsaker perioder med mørke over jorden - nesten som om solen nektet å skinne.

Naturen gjør opprør

Naturen viser sin vrede med økt intensitet i den nærmeste tiårsperioden. Det vil være korte perioder av lettelse, men nesten daglig menneskeheten må se naturens vrede åpenbares hvor som helst i verden. Disse rekordartede forandringer overgår alt annet på den veien.

Oversvømmelser, orkaner og Tornadorer ødelegger korn og til og med dyreliv, slik at prisene mer og mer blir drevet i oppover. Noen eksperter vil si at naturen har mistet balansen.

Været blir stadig vanskeligere å forutsi. Plutselige stormer oppstå uten forvarsel. Regionene lengst sør vil oppleve rekordhøy kulde, mens nordområdene preges av unike hetebølger.

Perioder med lettelse oppstår når folk sier: "Alt fortsetter som den har gjort siden verdens skapelse. Det er ikke noe uvanlig som skjer, så bare ta det med ro."

Intelligente mennesker får følelsen av at Gud står bak disse merkelige fenomener og øser ut naturens vrede, for å overtale mennesker til å tenke på evige verdier. Disse voldsomme reaksjonene er tydelig styrt av Gud for å advare menneskene mot de kommende dommer og vrede.

Det er som om himmelen roper ut:

"Lytt til hans kall, du jord! Han holder grunnvoller i hånden. Han er kongen av jord, vind, hav og himmel. Når hans stemme blir hørt, så skjelver jorden."

Menneskeheten vil lengte tilbake til normal forhold, men tiden vil komme da det ikke finnes noen vei tilbake. Gud har stått opp, som en som våknet fra sin søvn, og hans vrede er opptent mot de onde og syndige menneskene. Til slutt, vil han smelte ned elementene med en brennende varme. Gud fortsetter å tømme ut vredeskåler til den siste timen, da denne jord skal forgå helt. Naturens Herre åpenbarer sin makt i disse dommene, for å advare folk til å fly fra hans brennende vrede.

Korte perioder med lettelse

Det ser ut som om mange mennesker angrer når naturen kommer med slike voldsomme straffer. Ettersom det kommer korte perioder med lettelse, så får man inntrykk av at naturen "slo seg til ro igjen," blir lettelsen kun kortvarig. Snart gleder man seg igjen for varme, solskinn og tilsynelatende normale værforhold. Men snart følger utbrudd av enda verre slag.

Piloter rapportere om de verste værforholdene i luftfartens historie. De mest intense orkanene kommer. Mange deler av verden får oppleve de hittils strengeste vintre. Europa plages av ekstrem kulde.

Hjelpefondene tørker ut

Hjelp og katastrofefond vil nesten helt tømt. Forsikringsselskaper lider enorme store tap. Mange bønder vil bli økonomisk ruinert.

Bare hjelp til jordskjelvrammede områdene gjør fondene nesten blir tømt. Det er også en grense for hva de enkelte land er i stand til å gjøre. Ubegrensede ressurser finnes ikke, og snart må folk lære seg, at det er ingen andre enn Gud å gå til.

Epidemier bryter ut

Etter hungersnød, oversvømmelser og jordskjelv, kommer trusselen om nye epidemier. En stor koleraepidemi herjer i ulike utviklingsland. I India og Pakistan truer epidemier og hunger utallige dødsoffer. Også andre land står overfor underernæring, sult og epidemier som resultat. Mat og midler rekker ikke til for å bekjempe disse overveldende problemene, men mange dør uten hjelp. Legemidler og medisinsk utstyr når bare en brøkdel av de hardest rammede.

Haglbyger

De drastiske værforandringene som finner sted over det neste tiåret innebærer voldsomme haglstormer av utrolige proporsjoner. Store isklumper faller fra skyene og forårsaker stor skade. Disse stormer forderver ikke bare frø og slå i stykker biler, men de vil også føre til mange dødsfall.

I fremtiden får vi høre rapporter om intensive isstormer og haglstormer. Vi bør også forberede oss på uvanlige strenge vintre og rekordstore snøfall. De siste tre årenes rapporter viser at haglstormene har forverret seg kraftig, og stadig mer hagl har falt. Disse hagl vil med tiden nå en enorm størrelse.

Merkelig tegn på himmelen

Bibelen sier at i de siste dager vil Gud la merkelige ting vise seg på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. Jeg vet ikke den fulle betydningen av hva Joel så i sitt syn, men jeg vet utifra hva jeg har sett så bekrefter det hver og en av disse forutsigelsene. Underlige og gåtefulle tegn skal vise seg i skyen og stjernene. Gjennom århundrene har mange profeter sett visjoner om massive kometer som kolliderer med jorden og sprer blodrøde forurensning over innsjøer, hav og vann strømmer, slik at merkelige tegn har vist seg over vannoverflaten.

Jeg har ikke hatt noen ny åpenbaring og kan ikke finne noen skriftsted som underbygger synet av kolliderende planeter. Men jeg kan derimot si at Den Hellige Ånd bekreftet i mitt hjerte att Joels forutsigelser virkelig bli bekreftet under denne generasjonen.

Jeg tror at profetene enten så kosmiske stormer slik størrelse at Jorden innbyggere så det som ildkuler, som flammet gjennom himmelen, og etterlater seg en røyk-lignende spor - eller et regn av fallende stjerner eller kometer som stormet gjennom jordens atmosfære.

Katastrofenes tiår

Når skal dette skje? Intelligente mennesker med rasjonelle sinn å akseptere ideen om en vred Gud, som øser ut sin vrede på jorden på grunn av sin synd og korrupsjon? Kan vi virkelig se den dagen da sivliserte folk sitter foran sine TV-apparater og ser Nyhetsreportasjer av ødeleggende jordskjelv, som krever mange tusen menneskers liv – eller kommer livet å vende tilbake til det normale? Kan vi avvise alle gjeldende drastiske værforandringer som bare en periode som verden går gjennom? Tross alt, kan forskerne peke på katastrofer for to eller tre hundre år siden, med ødeleggende konsekvenser.

Jeg tror vi har kommet til et punkt der det ikke finnes noen vei tilbake. Nesten hver meterolog har utvidet sin vokabulær med ord som "utrolig", "underlig" "merkelig", "rekordhøy", "fantastisk", "utenkelig", "unormal" og "uventet".

Ærlige mennesker overalt har en voksende følelse av at noen, et sted "tukler" med naturen. Selv om mange venter på at alt skal komme tilbake til det normale, er det andre som meg, som er helt overbevist på at vi bare har sett begynnelsen av uforutsette og merkelige værforhold og fremtidige katastrofer.

Når og hvorfor?

Jeg vet ikke når disse hendelsene vil finne sted. De vil ikke opptre samtidig. Vredesskålene blir tømt over jorden etter Guds overnaturlige hånd. Det eneste jeg vet er at den Hellige Ånd tvinger meg til å advare alle som vil høre, for alt dette skjer snart, og tilstanden vil forverres.

Noen av forutsigelsene i akkurat denne delen av min visjon Skal bli oppfylt i de nærmeste årene. Andre katastrofer ligger lengre frem i tiden, men de kommer med all sikkerhet til å bli oppfylt. En ting kan vi være sikker på - været blir dårligere på alle måter. Jordskjelv vil øke, samt uforklarlige naturkatastrofer med bare korte perioder med å hente seg inn igjen. Jeg vet at dette er sant!

3. En strøm av smuss

Et moralsk jordskjelv

Ve dere, all jorden, og havets innbyggere, for djevelen har kommet ned til dere i stor vrede, fordi om mulig enda bedra Guds utvalgte. Hvordan vil satan prøve å bruke og bedra Guds utvalgte?

Jeg tror han prøver å nå sitt mål, som er å forføre menneskeheten ved å oppnå et moralsk jordskred. Han vil åpne slusene i helvete og skylle over hele verden med en flod av erotisk skitt og sensualitet.

Dette moralske skred overgår alt hva et menneskelig sinn klarer å forestille seg. Allerede feier en demonisk ånd av begjær over mange land og involverer nakenhet, perversjon og en flom av skitt.

Ett skittenbad

Vår verden må gå gjennom et skittenbad så intens at det vil påvirke mange inderlige kristne. Bibelen forteller historien om Lot, at han led i sin rettferdige sjel dag og natt på grunn av synden i Sodoma. Snart vil de kristne bli utsatt for slik skitt og sensualitet at det kreves et virkelig fast grep på Herren for å overleve. De som er på grensen til verden, vil falle hodestups. De som ikke søker tilflukt i Guds sikre ark, blir feid bort av denne skittens elv.

Nakenhet på TV

De store TV-stasjoner blir fanget av dette moralske jordskred. Snart vil de prøve å vise scener med nakne bryster. Såkalte topless kommer til å bli den nye attraksjonen blant dem som ønsker å liberalisere de ulike mediene. Når det første sjokket hos allmennheten har stilnet, introduserer mann full nakenhet. Først skjer det på en "smakfull" måte. Når kultureliten siden forenes i lovprisning av dette "gjennombruddet" for kunstnerisk frihet, åpnes slusene på vidt gap, og alt er lov. Selv noen prester priser nakenscenene på TV og prøver å forklare det som en sunn utvikling. Svært lite blir gjort enn å stoppe det. Overraskende nok er det ikke predikanter eller de som er kjent for å være hengivne kristne, som Setter seg opp mot denne utviklingen, men i stedet visse TV personligheter.

Usensurerte filmer vist

I en ikke altfor fjern fremtid, de mest ondskapsfulle, usensurerte pornofilmer å bli vist på visse TV-kanaler etter midnart. Kabel-TV er allerede gjenstand for press fra produsenter.

I flere av de store byene i Amerika, Canada og Europa vises allerede porno av verste slag. Disse kommer direkte fra produsenter i Danmark, Sverige og USA. Disse ekle filmene produserer hele nakenhet, samleie, homofili, bestialitet og sadisme.

Folk betaler for å få disse erotiske filmene rett inn i stua. Dersom barn blir stående uten tilsyn, så trenger de bare å trykke på en knapp for å se de mest djevelske scener av seksuell perversjon.

Disse pornografiske filmer blir så perverse og så forræderske, at selv de mest liberale ateist vil rødme og motsette seg det. Alle mulige former for seksualitet blir brukt og spesielt fremheves blod, vold og okkulte bevegelser. Det siste seksuelle avvik blir samliv mellom demoner og mennesker. Disse dramatiske presentasjonene presenterer djevelen som seksualitet far.

Det vil også bli vist filmer som forherliger voldtekt, selvmord og gruppe sex som involverer vold. Mange ganger ender det med at de involverte dør, og døden blir presentert som den "ultimate trip".

Det nye i pornografiske filmer blir etter hvert "dokumentarfilmer" med masse homoseksualitet og lyst mord. Man understreker at det er helt legitimt å vise dem, fordi de er en dokumentar, men i virkeligheten er det ingenting annet en uforfalsket søppel!

Sex og mord, sex og død, sex og blod, sex og tortur, sex og vold - dette er innholdet i nesten alle av fremtidens pornografiske filmer!

Vi er ikke langt fra den tiden da de viser slike filmer i beste sendetid. Pornografiske filmer på kabel-TV er så populære, at de store TV-stasjonene er tvunget til å konkurrere gjennom å sende filmer med så mye sex og vold som de har mulighet til, innenfor loven.

Underholdnings palass

Stadig flere hoteller vil kalle seg "underholdningspalass". For bare noen få dollar ekstra kan gjestene se den nyeste sexvideoen på video i sitt eget rom. "Anstendige" folk trenger ikke lenger å søke seg til slumaktig, skitne kinoer for å se de siste skitne filmene. I stedet kan du gå til et snobbete hotell og få privat visning. Dette er blitt svært populær blant Gymnas-skole elever og universitetsstuderende, som samles i grupper for å se på sexfimer på et hotellrom.

Lignende filmer er også tilgjengelig for hjemmebruk. Disse videoene kan spilles av på TV-apparatet hvor som helst med elektronisk utrustning. I forstedene blir slike pornografiske fester svært populære.

Pornografi i kiosk

Tusenvis av avis kiosker rundt om i landet selger snart pornoblader, som selv får Playboy å fremstå som puritanske. Disse inkluderer fargebilder som viser nakenhet og alle slags seksuelle handlinger og kan kjøpes av barn som ennå ikke Har nådd puberteten.

En flom av magasiner rettet mot kvinner oversvømmer markedet. Disse inkluderer mannlige nakenmodeller.

Selv de mest respektable magasinene blir mer erotiske i annonser og artikler.

I stor utstrekning fremhever pornografi en blanding av seksuell perversjon og okkulte bevegelser. På den måten vil man attrahere folk som "allerede har sett alt”. Noen av disse kreasjoner, som nå selges i vanlige kiosk, vil forherlige voldtekt, drap og overgrep mot barn.

Nesten alle de store byen i Amerika og Europa har allerede viss grad kiosker og butikker som tilbyr slikt innhold. De blir snart så vanlig at de kan kjøpes i den lokale butikken, eller hvor som helst.

Disse forførere - pornoprodusenter og ondskapsfulle menn - viser total mangel på respekt for lover og myndigheter. De arbeider med alle midler for å selge sin pornografisk søppel. De åpner en rekke ”massasjesalonger”, "titte show” og ”modell studioer”. De ville bli tvunget til å stenge midlertidig, men vil komme tilbake snart med enda verre søppel enn før.

Sexualundervisningens utvikling

Seksualundervisning på skolen og universitetet vil bli belyst med seksuelle handlinger på film, som erstatter dagens diagrammer. Jeg vet at tiden er ikke langt unna, når elever i videregående skoler blir utsatt for filmer i seksualundervisning, som understreker seksuell forspill og samleie. De er annonsert som "svært smakfullt gjort av profesjonelle kunstnere."

Studentene lærer at homofil kjærlighet er normal, og at samleie mellom ugifte er ønskelig -. Hvis begge respekterer hverandre "

Tegnede sex filmer er neste oppfinnelse i undervisningen. Etter først å ha vært ganske tamme og uskyldige, blir de mer erotisk og rett på sak.

Midlertidig tilbakeslag for det urene

Kort tid før dette moralske skred gjennomfører konservative krefter en kortvarig kampanje mot urenheter og pornografi. Det ser nesten ut som en nasjonal bevegelse, som får fotfeste i domstolene, ulike grupper i samfunnet, kirker og regjeringsmedlemmer, alle forgrener seg i et forsøk på å stoppe den moralske oppløsning. Domstolene kommer til å praktisere visse sedlighetslover.

Folk snakker mye om å "rense opp" i TV-programmene og aviskioskene. Artikler om heroiske forsøk på å bekjempe invasjonen av urenhet og pornografi blitt vanlig i aviser og magasiner. På noen steder vil man vinne midlertidige seire, som likevel blir av kortvarig karakter. Noen kristne radioprogrammer tat opp kampen, men snart avtar både entusiasmen som allmenhetens støtte.

De som tjener til livets opphold på denne urenhet gir ikke opp så lett. De utnytter alle juridiske smutthull og finner også legitime muligheter til å fortsette sin håndtering. Forsøk på å rense opp i dette området vil ikke føre til noen suksess. Det vil bli en kortvarig kampanje, og deretter flommer den urene floden over.

Det sies at pendelen svinger fra den ene ytterligheten til den andre. Mange har optimistisk tenkt at vi har hatt all nakenhet, urenhet og søppel som et land kan tåle, og at pendelen nå vil svinge den andre veien. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at det var tilfelle. Men jeg mener bestemt at den urene floden jeg så i mitt syn er av samme type som profeten Nahum snakket om:

"Se, jeg kommer mot deg! sier Herren over hærskarene.

Jeg løfter kjolen din over ansiktet på deg og viser deg naken fram for folkeslag, jeg viser din skam til kongeriker.

Jeg kaster skitt på deg, vanærer deg og viser deg fram.” (Nahum 3:5,6).

Sodomas synd på vei

Sodomas synd vil bli gjentatt i vår generasjon. Av alle synder som Sodoma var skyldig i, var allvorligste de rasende Sodomittene homofile angrep, da de forsøkte å forulempe uskyldige mennesker.

Massemord har nå blitt dagligdagse hendelser. Gjennom TV, ble vi øyenvitner til massakren under OL. Lignende hendelser er nå så vanlig, at du nesten ta dem for gitt. Verden er ikke lenger sjokkert av disse tragediene.

Bibelen sier det som det var i Lots dager, så skal det skje når Menneskesønnen åpenbares. Jeg har sett sånt i mitt syn som gjør at jeg frykter for mine barns fremtid. Jeg har sett vilde omflakkende horder av homofile menn som åpent misbruker uskyldige barn i parker, på gatene og mer skjulte plasser. Disse sodomiske gjengene kommer helt sikkert, og selv om man prøver å skjule hva som skjer, vet politimyndighetene fullt ut hva det handler om.

Homosexuell epidemi

Det er bare to krefter som hindrer homofile å fullt vie seg til sin synd. En er samfunnets avvisning, den andre er kirkens undervisning. Når samfunnet ikke lenger avvise deres synd, og stempler det som unormal, men heller aksepterer dem og oppmuntrer dem i deres unormale livsstil, og når de kristne ikke lenger forkynner det som synd uten ser gjennom fingrene med deres seksuelle aktiviteter, da eksisterer det ikke lengre noen hindring. Slusene er åpne og de homofile oppfordres til å leve i sin synd.

I mitt syn, så jeg disse to sperringer ble fjernet. Når det skjer, så er resultatet kaos.

Tro meg når jeg sier, at snart vil vi lese i avisen urovekkende rapporter, om hvor uskyldig barn blir angrepet i parker og på gatene av homofile gjenger. Disse massevoldtekter vil skje like sikkert som de er forutsagt i evangeliene. Jeg ser dem komme i vår generasjon 

I Houston, Texas, ble tjuesyv gutter myrdet av en liten gjeng homofile. De homofile grupper blir så militante og frekke, at de snart hoverer med sitt syn i ulike TV-intervjuer.

Jeg ser helt tydelig at antall homofile øker, og at antall perverse seksuelle forbrytelser øker, og blir også mye grovere.

Frafall

Den moralske standarden hos mange forsamlingsmedlemmer synker. Såkalte "kone bytte" øker og et økende antall unge mennesker lever sammen uten å være gift.

Det enorme rekkevidden av sex og nakenhet i media får de mest hengivne kristne til å lide i sin ånd. Men kjærligheten kjølner hos mange, og hensynsløshet og troløshet blir konsekvensene. Dette blir årsak til det store frafallet. Bare noen få er i stand til å stå imot denne flommen av urenhet, og de vil da bli ansett som folk som ikke "holder tritt" med det moderne samfunnet og den moderne kirken.

Abort, prevensjon piller og voksende seksuell frihet bidrar til umoralske revolusjonen, som til slutt ender med en dåp av urenhet av en slik art, at den menneskelige hjerne ikke er i stand til å absobere det.

De som elsker vellyst vil være langt flere enn de som elsker Gud. Ta imot advarslen. Dette blir en fullskala krig mot Guds utvalgte.

Sexuell umoral blant predikanter
Skilsmisse og umoral blant forkynnere blir stadig vanligere. Et økende antall predikanter blir involvert i seksuell forhold og forlater sitt embete. Andre fortsette i sin tjeneste, selv med sine hemmelige forhold. Flere og flere protestantiske predikanter "faller" i seksuelle synder og lever et dobbeltliv.

Jeg tror også at visse evangeliske kirkesamfunn snart kommer til å anbefale skilte predikanter. Det er ikke lenger noen skam å skille seg selv om man er predikant. Kirkesamfunn gjør en "gjennomgang" av sin tidligere holdning til skilsmisse og blir mer tolerante for hver konferanse man holder. Det vil være en "oppmyking" mot skilsmisser i kristne kretser. Dette er en trend som ikke kan stanses, selv om holdningsendringen går langsomt.

Det er som en gardin har blitt trukket til side for meg, og jeg ser hva som i hemmelighet skjer med tusenvis av forkynnere og gudfryktige mennesker. I alt fromhet og bak alle falske fasader har man hemmelige kjærlighetsforhold skjult fra allmenhetens blikk. Blant dem kommer det til å være noen av de mest gudfryktige og kjente kristne personligheter. Noen veldig "religiøse" menn og kvinner bedrar sine omgivelser og hengir seg til hemmelige seksuelle synder. De beklager selv sin synd og vet at det aldri kan aksepteres, men de synes å være maktesløse når de personlig skal stå imot det moralske jordskred som kommer. Opplever de ingen mirakuløs befrielse, leder det til åndelig skipsbrudd og katastrofe for mange hjem og mange forsamlinger.

Det vil komme en dag da hver predikant for evangeliet kommer til å stå ovenfor de vanskeligste fristelser. De som trodde de kunne ikke bli fristet, får møte de hardeste angrepene. Gud vil bevare og frelse dem som av hele sitt hjerte vender seg til ham. De som fortsetter med å flørt og nytningssyke går inn i en tid med frykt, fortvilelse og personlige katastrofer. Gud vil snart ta tak i skjulte synder med slik vrede at hans dommer rammer de som fortsetter i sin synd på alle områder. Den som overgir sine hemmelige seksuelle synder vil oppleve fornyelse og helbredelse.

Det jeg har hørt og sett er en hastemelding fra Guds tronsal: "Det er synd i leiren, og det må renses ut!” Tiden er kommet da Gud vil sette øksen ved roten av treet Han skal rengjøre sitt hus og hellige sine kar til tjeneste i de sene nattetimer.

Et siste forsøk på å bedra Guds utvalgte
Jeg har sett Jesusfolket i denne generasjonen som de"siste kristne". Satan kommer til å forvandle seg om til en lysets engel så listig, uskyldig og udefinerbar at få skjønner hva som skjer. Han kamuflerer sine aktiviteter og prøver å bedra kristne ved å friste dem med ting som i seg selv er lovlige, men som blir en forbannelse når det blir misbrukt 

Økonomisk velstand er hoved fristelsen for en kristen. Bibelen advarer om at mange kristne i de siste dager vil være halvhjertet, rik, vellykket og behovsløse. Det er ingen ondskap eller synd å være rik eller framgansrik. De fleste av de bibelske patriarker var rike menn. Abraham var svært rik på storfe, sølv og gull. Job var utrolig rik, han eide 7.000 sauer, 3000 kameler, 500 par okser, 500 eselhopper, og hadde mange tjenere, og et stort hus. Gud er absolutt ikke imot rikdom og velstand. Bibelen sier at han "unner sin tjener at det går ham vel!" (Salme 35:27).

Likevel ser jeg millioner av kristne som blir bedratt av materiell velstand. Den siste kristne vil bli hjemsøkt av velstand og blir prøvd gjennom det mer enn av fattigdom.

I mitt syn, ser jeg satan tre fram foran Gud en siste gang, slik han gjorde da han anklaget Job i Bibelen. Men denne gangen kommer han til å be om tillatelse til å friste de siste kristne. Dette er hva jeg ser:

Herren spurte Anklageren, "Hvor har du vært?" Anklageren svarte: "Jeg har faret og flakket over jorden" Herren spurte: La du merke til den siste tids kristne, hvor hengivne, oppriktige og gudfryktige de er. Og som de elsker Kristus. Har du sett hvordan de gjør alt for å unnslippe dine feller? " Anklageren svarte: ". Ja, men fjern den mur du har byggd opp rundt dem. Job ville ikke forlate deg i sin fattigdom - men vis din godhet mot disse siste kristne og velsigne dem med langt mer enn selv Job hadde, som du skal få se hva som skjer. Gjør dem rike som Job. La dem ha vakre, nye hjem, gi dem fine biler og alle penger og eiendom de trenger. Drukne dem i campingvogner, båter, jorden-rundt-reiser, fine klær, eksotisk mat, materielle ting og fete bankkonti.

Så se hva som skjer med dine siste kristne når de blir overfulle, rike og ikke lenger trenger noe! De kommer til å overgi deg og sette seg selv i sentrum. "

Jeg ser biler, klær, motorsykler og alle typer materialisme bli en større utfordring for de kristne enn narkotika, sex eller alkohol. Tusenvis av kristne blir så knyttet til ulike materielle ting at de nesten blir besatt av dem. De er så bundet av materialismens lenker at de blir lunkne, blinde, svake og åndelige fattige. Til tross for sin materialisme, forblir de likevel bedratt og helt misfornøyd.

I mitt syn, ser jeg hvordan satan ler hånlig:

"Se på alle de pengegale kristne - alle disse klærsvinene! Se hvordan de jakter på økonomisk velstand. De tjener penger i massevis. Kjøper alle de siste møblene. Skaffer seg større biler. Flere biler også. De kjøper, planter, selger, gifter seg og skiller seg! Det var det som ødela Lots generasjon. Og det vil ødelegge dem også! Se på alle disse godt betalte, sløve, glupske kristne så søvninge og lunkne de er! En lett bytte for meg! Gud, la dem få enda mer! Det gjør jobben min så mye lettere. "

Gud som eier "alle dyr blant de mektige fjellene" ikke vil ha noe av det menneskene har, verken hus, biler, klær, båter eller surfebrett. Han ønsker bare de som er kallt ved Hans navn skal gi ham det fremste hjerterommet.

De bærer fromheten som en maske

Jeg ser mange av de siste kristne, som en gang elsket Gud, lide skipsbrudd på troen fordi fornøyelsen har tatt dem i eierskap. De som elsker Gud finner ingen glede i narkotika, ulovlig sex, alkohol, tobakk eller pornografisk skitt. Det vet djevelen. De fleste kjødelige lystene støter og er avskyelig den kristne.

Men jeg ser tusenvis av kristne sitte i teater og bli påvirket av dens nedbrytende krefter som de en gang forkastet. De har ikke hengitt seg i noen bestemt synd, men etter hvert har de har blitt mer og mer hengiven til langfilmer på TV, ulike fester og sosiale arrangementer med tilhørende vindrikking. De elsker faktisk Gud, men de elsker fornøyelsene enda mer. De er egentlig ikke syndere for Gud, bare fremmede. De har blitt så fanget i fornøyelser, og prøver å leve et "moderne" kristen liv, at de selv ikke er klar over de drastiske endringene som har skjedd i deres liv.

Mange av dem vil bli overrumplet av den plutselige evakueringen av kristne fra jorden. De har blitt trivelige selskapsmennesker, men ikke i stand til en times samtale med Gud i bønnekammerets stillhet.

Fremtidens stor synd blir misbruk av fritiden. Dette har ingenting å gjøre med de ukene som blir brukt på ferie. Det har ikke heller noe med den tid man reiser rundt i Europa eller Israel. Det er ikke snakk om jakt- eller fisketurer. Heller ikke surfing, båtliv, vannski eller riding. Alt dette er fullt legitim og godt i seg selv. Jeg snakker om all den bortkastede tid. Jeg mener tiden mennesket har for seg selv, til å gjøre hva hun vil. Tid som hun kunne bruke til å lese Guds ord. Tid hun kunne bruke i bønnekammeret i samtaler med sin himmelske Far.

Jeg ser satan komme tilbake å anklage den siste tids kristne:

"Se på de kristne, så TV avhengig de er! Se på dem, de har ikke tid til å være alene med deg, Gud. De `stenger av` Gud som man stenger av ett TV-apparat. De jakter, fisker, reiser, spiller golf, tennis og volleyball. De går på kino og fester og driver rundt overalt, men de har ikke tid til å lese Bibelen eller be. Er dette virkelig de siste tids kristne, de som `vandrer i tro`? Skal deres tro seire over verden? Er det ikke disse som skal forberede seg forfølgelse og kaos? Er dette de her `playboykristne` som vil bli overrumplet av verdens undergang? "

Framtidens største synd mot Gud er ikke misbruk av sin kropp, hengi seg til kjødelige lyster, eller selv å forbanne Hans navn. Den største synd mot Gud er helt enkelt bare å ignorere ham på et tidspunkt da han kaller så klart og tydelig. Jeg ser en ironisk utvikling. De siste kristne, de som lever så mye nærmere Jesu gjenkomst enn de første kristne, er de som bruker minst tid med Ham!

Grunnen til at budskapet om den kommende dom og Jesu gjenkomst ikke tas imot av mange kristne er den samme som i Noahs dager: Man er så opptatt med det hverdagslige – å kjøpe, selge, plante, og gifte seg - at man ikke ser den overhengende dommen.

En sladder krig

Jeg vet at Satan har erklært krig mot enhver sann Jesus Kristi tjener. Han etterlater ingen middel uprøvd når det gjelder å bringe alle sanne Guds barn i vanry. For enhver pris ønsker han å få de som ønsker å være trofaste mot Herren til å lide skipsbrudd i troen. De predikanter og prester som nekter å forråde sine koner, som nekter å hengi seg til den nye moralske friheten, vil være gjenstand for den mest i ondartede sladder og bakvaskelse kampanjer. Satan vil reise opp en hær av "sladrekjerringer" som plager dem med løgner og ondsinnet sladder.

Jeg tror at Billy Graham og andre kjente evangeliets forkynnere i verden vil bli mer og mer latterliggjort, baktalt og misforstått av pressen og liberale journalister. Hvert motiv blir satt spørsmål ved og mistenkeliggjort. Hver påstand vil være gjenstand for inngående undersøkelser.

Predikanter som trodde at de ikke hadde noen fiende i verden, oppdager at noen baktaler dem. Forsamlingsforstandere vil bli hardest rammet. Insinuasjoner, løgner og falske påstander som er i omløp kommer direkte fra helvetes huler.

Det vil være en overnaturlig demonstrasjon av demoniske krefter. Ikke én sann evangelist forkynner er immun. Selv predikantenes koner blir angrepet.

Legioner av løgnens ånder har blitt sluppet løs i verden, og det eneste målet de har er å anklage de kristne gjennom sladder og baktalelse. Dette påvirker ikke bare en predikant, men også de sanne etterfølgere av Kristus, uansett rase og kirketilhørighet.

Økt utvalg av vranglære

Folk vil foretrekke falske læresetninger og nye idèer framfor Guds hellige Ord. De samles rundt lærere som gir "nye tanker og åpenbaringer." Menn og kvinner vender seg heller til menneskers profetier og undervisning enn å lytte til den sanne lære. De låner sine ører til forførende ånder og demoners lærdommer.

Vi står overfor en tid med ytterpunkter i forkynnelsen, da søkende mennesker følger predikanter som fremstår som "lysets engler", men som i virkeligheten farer med vranglære. De nye doktrinene bruker Jesu navnet flittig og smykkes med forrædersk snakk om selvforsakelse, selvfornektelse og viljestyrke.

Frykt for demonbesettelse griper mange oppriktige kristne. De vender seg til lærere som oftere snakker om Satans makt enn Guds kraft. Imidlertid har jeg sett at denne bevegelsen mot frykt for Satan vil bli kortvarig blant kristne. De som fortsetter med denne overdrevne forkynnelsen på demonbesettelse ender snart opp i loviskhet og falsk lære om gode gjerninger. Et økende antall kristne selger også alt de har, og tilknytter seg til noen av de "koloniene" av en kristen type, hvor man lever et klosterlignende liv og gjennom lover og forskrifter forsøker å nærme seg Gud.

Falsk Jesus bevegelse

En falsk "Jesusbevegelse" vil oppstå som sterkt fokuserer på det å drive ut onde ånder. De hevder å ha gaver til å helbrede og utføre tilsynelatende mirakler. De gir mat til de fattige og forkynner mye om kjærlighet. Men blant dem er de som aldri har overgitt alt til Kristus. De forkynner kjærlighet i Guds navn, men framhever sine gamle synder og fortsetter med å være opprørsk. De er ondskapsens tjenere og Satans redskap for å bringe vanære over den sanne Jesusbevegelsen.

Bibelen har forutsagt at mange av disse falske profeter skal stå innforan Guds trone og si: "Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?  Og da skal jeg vittne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra meg, dere som gjorde urett!»(Matteus 7: 22,23).

Jeg tror dette er rettes mot de som gikk omkring og forkynte i Guds navn og ordnet overnatting for ungdommer som hadde rømt hjemmefra, ga mat til de fattige og kledde de nakne - alt i Jesu navn, men uten å ha opplevd korset og kapitulasjonen eller oppstandelses livet i Kristus. De har malt over sine synder og sette Jesus på toppen av alt. De har tatt en tilfeldig  ”Jesus-trip", men aldri vært ved Golgata for å bli løst fra syndens makt.

Når forfølgelsen kommer, da vender de tilbake til sitt gamle liv i sex og narkotika. Bare de som helt og fullt har overgitt sitt liv til Jesus Kristus og opplevd rensing i blodet, vil overleve.

Den ekte Jesusbevegelsens pånyttfødsel

En hær av sanne Jesus etterfølgere kommer videre til å reises opp for å utdannes til hans kommandotropper. De tåler forfølgelse og er vel klar over tidens tegn. De vil være en del av den underjordiske forsamlingen som forkynner Jesu gjenkomst og tidsalderens ende! De blitt en konstant irritasjonsmoment for den store skjøgen og gir et sting til folks samvittighet gjennom sin overgivelse og åndelig kraft. Djeveldyrkere står i åpen konflikt med disse sanne Jesu disipler. Bare de som lever av sann tro skal kunne utskille "ondskapens åndehær i himmelenrommet."

4. Fremtidens største ungdomsproblemer

"Jeg hater ..."

Det største ungdomsproblemet i fremtiden vil være foreldrehat. Verden vil snart oppleve et sjokk, når den hører tusenvis av unge mennesker bekjenne:

"Jeg hater mine foreldrene."

Vi går inn nå inn i en periode hvor et menneskes verste fiender blir hennes egne familiemedlemmer - far mot sønn, mor mot datter og slektninger mot hverandre. Tenåringenes største problem blir hvordan han kan leve med sine foreldre.

Allerede sprer dette foreldrehat som en kreftsvulst over hele verden. Tenåringer som er tvunget til å leve med hyklerske foreldre lærer å hate dem. Det er ikke lenger snakk om en uskyldig form for bitterhet som man "vokser fra". Det er et virkelig hat som gjør kjødelige slektninger av dødelige fiender.

En ny sex narkotika

Jeg tror man snart kommer å skape en nytt sex stoff som distribueres på det svarte markedet for ungdom og studenter. Det bryter ned alle moralske hemninger og fører tusenvis av tenåringer inn i seksuelle aktiviteter ukritisk. Samtidig ser jeg en stor endring som skjer med hele rusmiddelkulturen. Denne generasjonen går ikke under i narkotika, til tross for denne sex narkotikaen Jeg forutser å komme.

Marihuana blir legalisert. Alt som vi ikke klarer å kontrollere, legaliserer vi. Men folk blir lei av legalisert marihuana. Flere voksne enn tenåringer søker spenning ved hjelp av hasj. I fremtiden blir hasj en voksenproblem.

LSD, sentralstimulerende og psykedeliske legemidler, minsker i popularitet. Elevene beveger seg mer og mer mot åndelige høyder enn mot kjemiske. Vi har alltid narkotikaproblemer, men det er ikke på langt nær så stort som hatet mellom familiemedlemmer.

Alkoholisme blant tenåringer øker

Flere og flere tenåringer og studenter vil begynne å drikke, mens oppmerksomheten rettes mot stoffmissbruk. Vi havner i en kritisk situasjon med store alkoholproblemer blant ungdom mellom tretten og seksten år. Det er til en viss grad en bakvendt reaksjon etter all undervisning i skolen om farene ved narkotika. Vi har klart å skremme barna for tung narkotika, men ikke så kraftig advart mot alkohol. Mange barn har fått høre av sine foreldre, at deres drikkevaner ikke var like skadelig som tenåringer 'narkotikamissbruk. Følgelig kommer mange ungedommer til å bestemme seg for å kutte ut narkotika og i stedet begynne å drikke alkohol.

Men selv om jeg forutser en tragisk økning i alkoholismen blant tenåringer, er jeg overbevist om at bitterhet mot foreldre blir et enda større problem. Faktisk er det bitterhet mot far og mor som gjør at så mange ungdommer begynner å drikke.

Opprørte barn

Bibelen advarer foreldre å terge sine barn til vrede, men dette budet ignoreres av de fleste. Før gikk de unge ut på gatene og demonstrerte, de arrangert oppløp og gjorde motstand mot politiet, når de følte seg forrådt og overgitt av etablissmanget og regeringen. I hat og forakt for

politikere og regjeringens medlemmer ga de uttrykk for sin vrede ved å forsøke å undergrave systemet. Revolusjonær ånden har for tiden lagt seg, og mange tidligere opprørere arbeider nå med å endre samfunnet innenfra.

Men vær på vakt! Den vreden som fikk studentene til å lage opprør ulmer fortsatt under overflaten. Den rettes nå i steden mot hyklerske foreldre, som forkynner en ting for barna sine, men som selv praktiserer noe helt annet. Jeg ser en voksende bølge av sinne spesielt blant ungdom, og det vil bryte ut som ett nytt slag av demonstrasjoner i hjemmet.

Hatet sprer seg. Når foreldre terger sine barn til vrede ved deres dårlig eksempel og hans harde holdning, vil dette hatet bli dypt forankret og mange forlater sine hjem og hus og rømmer i håp om å finne forståelse andre steder.

Ikke engang evangeliets forkynnere kan unnslippe disse kommende problemene. Bitterhet og opprør hos tenårene påvirker selv de beste hjem. Det vil bli et hat og en bitterhet som treffer foreldre med forbauselse. Mange forstår ikke hvordan man skal håndtere dette, og de fleste forstår heller ikke hvor og hvordan alt startet.

En ting er sikkert: foreldrene føler seg forrådt, uønsket og hatet. Og dette hat og denne bitterhet griper vidt omkring seg, så jeg tror dette blir nasjonens største problem innen en snar fremtid.

Bekymringer med moten

Endringer i moten fortsetter med å være en av de viktigste faktorene som bidrar til dette sammenbrudd i kommunikasjonen mellom mennesker. Foreldre er forvirret overfor raske endringer og reagerer med solid disiplin, men uten større kjærlighet eller forståelse. Musikk som man ikke forstår, frisyrer, slapp klesstil og generelt likegyldige holdning til klesdrakten fortsetter med å bidra til misforståelser. Fremtidige tenåringer forsøker ikke engang å prøve å forstå foreldrenes synspunkter, men vender seg rett og slett bort fra dem. Dette fører til skipsbrudd og katastrofer i mange hjem.

Overdreven strenge foreldre rammes hardest av alle. I ett ærlig forsøk på å opprettholde gammeldags standard finner noen foreldre det nødvendig å utøve et enormt press på sine tenåringer for å få dem til å etterleve deres ideer om påkledning og oppførsel. Men press blant sine jevnaldrende blir så sterkt, at det vil forårsake mange oppriktige tenåringer til å akseptere sine venners ideer og avvise foreldrenes autoritet.

De foreldre som derimot blir overdreven slapp og lar sine barn få kle seg og oppføre seg som de vil, oppdager snart at tenåringen ikke er i stand til å håndtere så mye frihet så tidlig i livet. De går for langt og for fort i sin frihet og vil samtidig bli sinte på sine foreldre fordi de ikke opprettholdt noen form for disiplin. Foreldre finner det stadig vanskeligere å ta stilling til den vekslende moten og ideal. For dette kreves overnaturlig og guddommelig ledelse. Bare den som tar imot visdom fra himmelen klarer å håndtere den nye situasjonen.

Reaksjon mot åndelig tomhet

Den åndelige tomhet i mange hjem blir delvis årsaken til den bitterhet og opprør som jeg snakker om. Åndelig tomme foreldre har i det siste skremt deres barn fra å ha noe å gjøre med "Jesus fanatikere." Foreldre har blitt mer opptatt av sin egen sosiale posisjon enn om sine barns åndelige behov.

I løpet av det neste tiåret kommer våre tenåringer å gå igjennom apokalyptiske kriser. De lever i en verden som skjelver i sine grunnvoller. Det blir krig, rykter om krig og uro i alle deler av verden. De får se katastrofer, jordskjelv, pest, epidemier og drastiske værforandringer som skremmer deres unge sinn og fyller dem med frykt. Det vil bli en regnskapets dag for de foreldre som forsømmer sine barns åndelige vel. Tenåringer blir bittre når foreldrene fratar dem disse åndelige erfaringer.

De hjem som ikke har noen Gud, ingen menighet, ingen åndelig undervisning, ingen Bibel og ingen sult etter Gud, går rett mot en katastrofe. Jeg forkynner ikke nå - jeg profeterer. Jeg profeterer at tenåringer som vokser opp i slike hjem vil vende seg mot sine foreldre i giftig bitterhet, sinne og opprør.

En yngre radikal bevegelse kommer

Fremtidens radikalere blir yngre enn dagens, de er bedre utdannet og fullstendig fremmedgjort fra far og mor. Vi går imot en tragisk høst, som et resultat av de seneste årenes forsømmelse hos foreldre, apati, slapphet og i mange tilfeller en overdreven beskyttelsesholdning. Antall skilsmisser når astronomiske høyder.

Mange av disse radikalerne har ikke engang nådd puberteten.

I sine underjordiske magasiner vender de seg mot deres foreldres hykleri.

I fremtiden er tenåringsgjenger i våre byer yngre, mer fordervede og mer mot sine foreldre. Disse "barnegjengene" som har vokst opp med vold i TV, TV-fester og barnevakter, kommer til å vende seg mot sine foreldre i vild lidenskap. Mange av dem føler seg allerede totalt fremmede for far og mor. Hatet blir en naturlig innstilling for dem, ettersom de aldri har møtt ekte kjærlighet.

Regnskapets dag når det gjelder skilsmisser

Den slaget på liv og død som kjempes for millioner av uskyldige barn, vil gå tapt på grunn av alle skilsmissene. En av to og et halv ekteskap ender nå i skilsmisse, men oppgjørets time kommer! Flere og flere barn blir merket og skadet av denne skilsmisseepidemien. Selv de mest "ideelle" ekteskap brytes istykker og barna lider.

Tenk deg denne hær av millioner av barn, som har blitt traumatisert og såret av skilsmisser og separasjon fra foreldrene. Når de vokser opp til tenåringer er de forberedt på å gjøre opp regnskapet med sine foreldre. De har lært å hate en eller begge foreldrene. Det finnes ingen mellomting. Dette er en revolusjon som har blitt flyttet fra gaten og inn i hjemmene.

Død over foreldrene

Bibelen forutsier helt klart at det vil komme en tid når sønner og døtre vil forråde sine foreldre og til og med være årsak til deres død. Jeg har aldri vært i stand til å forstå den profetien før nå. Det betyr faktisk at hjemmet går inn i en tilstand av krig, selv om ingen krigserklæring har funnet sted. Menneskets verste fiende blir hennes egne slektninger. Faren vender seg mot sønnen, moren mot sin datter. Alle familiebånd oppløses.

Mange foreldre lider en uhyggelig angst på grunn av det tragiske forræderiet som barna deres begår mot dem. Barna anser seg imidlertid å ha en gyldig grunn for sin oppførsel. Mange av disse foreldrene har ikke engang forsøkt å vise tålmodighet og forståelse. De har vært så opptatt med sine egne problemer og vanskeligheter, at de har liten eller ingen tid til å bry seg om sine barn. Barna selv har har fått kjempe med sine egne problemer som har resultert at de har misslykket. De har sett sine foreldre bedra hverandre, lyve for hverandre, slåss med hverandre, og til slutt gått sine egne veier.

Barn til predikanter gjør opprør

Blant dem som gjør opprør er også sønner og døtre til predikanter, som en dag står foran far og mor, og sier med hat i stemmen:

"Dere er falske. Dere har forkynt en ting, men levd annerledes. Dere har sagt at ekteskapet var dømt til å mislykkes, men samtidig krevd at jeg skulle håndtere umulige problemer uten å gi opp. La meg være i fred nå! Og forkynn ikke mer for meg! Dere har ingenting å si til meg, så som dere har tatt hånd om deres eget liv."

Bibelen taler om at gudfryktige mødre vil leve for å høre sine døtre velsigne dem. Men i fremtiden får mange mødre kun leve bare for å se sine barn vokse opp og en dag forbanne dem. En generasjon av tenåringsjenter vokser opp og forbanner den generasjon av mødre som levde i nytelse, da man drakk, røkte, bedro hverandre og skilte seg.

Det finnes tilfeller der skilsmisse er uunngåelig. Men da kan Gud skape balanse og holde hjemmet samlet. Barna kan overleve uten bitterhet og opprør, og fortsette å elske begge foreldrene. Hjemmet har opplevd helbredelse gjennom Guds inngrep som svar på bønn.

Antall rømlinger reduseres

I løpet av det neste tiåret kommer stadig færre unge til å rømme hjemmefra. I stedet forblir man hjemme for å gjøre det vanskelig for foreldrene. De fleste foreldre synes det er pinlig å måtte rapportere sine barn som savnede. Man lar dem heller få være hjemme og gjøre som de vil. I fremtiden avklarer foreldrene for sine barn at de ikke trenger å rømme hjemmefra. Mange foreldre gir rett og slett opp og sier til barna: "Ta hva dere vil -  gjøre hva dere vil - bare du dere ikke rømmer! "

De fristelser som en gang bare fantes på gaten, forekommer nå i mange hjem. Man kan være flyktning i hjertet selv om man fortsatt bor hjemme. Barn kan late som om foreldrene ikke eksisterer, leve under samme tak uten fellesskap. Foreldrene forventer ikke engang at barna skal snakke med dem, enda mindre venter man en gjensidig forståelse eller vennskap. De blir som fiender i en krigssone under en våpenhvile.

Ett helvete for hyklere

Foreldre som røyker, drikker og lyver, samtidig som de holder moralske forelesninger til sine barn, kommer til å miste sin innflytelse over dem fullstendig. Barna gjennomskuer deres hykleri. Ungdommer mister lysten til å adlyde foreldrene som forkynner noe som de selv ikke lever etter. De krever at foreldrene skal være forbilder. Cocktail drikkende og kjederøykende foreldre kan ikke lengre formane sine barn til å slutte å røyke hasj. I fremtiden reagerer ungdommen med avsky på foreldrenes hykleri.

Man håner de predikanter som står på talerstolen og forkynner mot stoffmisbruk, mens de selv røyker. Predikanter og foreldre som unnskylder sine egne problemer og dårlige vaner, men samtidig fordømmer ungdommen, kommer å få avlegge regnskap. Løgnpredikanters hykleri gjør at ungdommen ikke vil lytte til dem.

Overnaturlig lengsel etter kjærlighet

Mens mange hjem bryter sammen, skilsmissene øker og mange menneskelige skipsvrak blir konsekvensen, ser jeg en landsomfattande sult komme blant ungdommen etter tryggheten i et kjærlig hjem. Denne hungeren vokser i de nærmeste årene. Til tross for økende hat og voksende bitterhet gråte mange etter foreldrenes kjærlighet og omsorg.

Kjærlighetens kontrarevolusjon

Bibelen lover at når fienden kommer inn som en flod, skal Herrens Ånd reise opp et banner mot ham. Midt i det hjemmets revolusjonen, som jeg snakket om, ser jeg en kontrarevolusjon

oppstår. Jeg hører tusenvis av unge menneskers hjerteskjærende gråt. De lengter etter å få leve i et hjem med fred, trygghet og kjærlighet. Og Gud kommer til å gripe inn. Til tross for all opprør skjer det en åndelig oppvåkning. Den Hellige Ånd oppretter og helbreder mange. Han vender mange av barnas hjerter til deres fedre, slik at de får relasjoner igjen. Dette er selvfølgelig bare for de som lytter til Åndens kallelse.

Jeg ser Den Hellige Ånd helbrede hjertene og sinnene til barn som er ofre for ødelagte hjem. Jeg ser håp og mirakuløse helbredelser som kommer midt i fortvilelse og angst.

5. forfølgelsevanvidd

En atmosfære av forfølgelse

En tid av forfølgelse kommer, som verden aldri har sett maken til. Som et monster med mange hoder stiger det opp fra havet og forfølger alle sanne etterfølgere av Jesus. Langsomt og forrædersk kommer forfølgelsen i en tid da det ser ut som om religionsfriheten har nådd toppen. Det sprer seg over hele Amerika, Kanada og deretter over hele verden som en form av galskap.

Embedsmenn, medlemmer av regjeringen og dommere blir grepet av en antikristlig ånd. De engasjerer seg i rettslige skritt for å gjøre det vanskelig for menigheter, misjonærer og predikanter. Det finnes håndfaste bevis for at dette allerede har begynt. Det kommer en tid, når nesten alle misjonsprosjekter, alle kristne radio- og TV-programmer og alle misjonsorganisasjoner ses i sømmene og blir underlagt nøye undersøkninger og statlig innsyn. Det går så langt at man kvier seg for å utvide sin virksomhet.

Verdensomspennende superkirke

Gjennom en union mellom liberale økumeniske protestanter og den romersk-katolske kirken dannes en verdensomspennende superkirke. Man gjør også felles politiske saker. På denne måten blir  den kirken en av de mektigste religiøse faktorene i verden.

Denne superkirken blir åndelig bare i navnet. Man bruker fritt Jesu Kristi navn, men er i grunnen antikristlig og politisk i sin virksomhet. Denne mektige kirkeunionen involverer seg dypt i sosialt arbeid, enorme velgjerningsprogram og filantropiske aktiviteter. Dens ledere har oppskrytte uttalelser om viktigheten med å fylle alle menneskelige behov og kaller folk til å fornye intressene for sosiale problemer, politiske inngrep og øker innflytelsen i verdensøkonomien.

"Mystisk" kjede av hendelser

Akkurat når det ser ut som om den økumeniske bevegelsen vil dø, vil vi se en underlig kjede av hendelser som vil skape rammen for denne økumeniske union. Roma insisterer på visse innrømmelser fra de protestantiske økumeniske lederne og får sin vilje igjennom. Denne unionen betrakter paven mer som en politisk leder enn som en åndelig. Selv de protestantiske lederne legge press på Roma, som også gjør innrømmelser. Man tvinger dem ikke dem om å betrakte den Hellige Far som Kirkens ufeilbarlige hode, men protestanter vil i stedet akseptere hans politiske ledelse, men ikke hans rolle som Peters etterfølger.

Jeg mener absolutt ikke at paven eller noen annen kirkeleder som engasjerer seg i denne super kirke er skyldig i antikristlige handlinger. Bibelen har mye å si rundt spørsmålet, men det er ikke min rolle å spekulere om dette emnet. Imidlertid så jeg noe som skremmer meg. Jeg ser en hær av karriere-mennesker som inntar de mest innflytelsesrike stillingene i denne superkirken. Mange av dem er ugudelige, antikristlige og besatt av tanken på at den super kirken må bli en politisk maktfaktor, som er sterk nok til å legge press på dem som opponerer seg. Mens de som innehar de høyeste postene snakker om mirakler, kjærlighet og forsoning, vil lederne under dem plage og forfølge de religiøse organisasjonene som motsetter seg deres lederskap.

I begynnelsen går man forsiktig til verks når de danner denne kirken. Det starter med felles studie og forskningsprogram. Deretter følger flere felles samarbeid uten forpliktelser for noen av sidene. Men liberale protestantiske ledere fra England og Amerika forener seg med liberale katolske teologer i Europa i et forsøk på å presse frem et "økumenisk mirakel".

Den legale politiske sammenslåingen befinner seg fortsatt ganske fjernt - men det uformelle samarbeidet i unionen har allerede begynt.

Homofile og lesbiske er velkommen

Under en forkledning av "forståelse" ser jeg ser superkirken akseptere homofile og lesbiske mennesker i sitt fellesskap. Lederne for Kirken forsvarer homofil og lesbisk kjærlighet og ikke bare ønsker den velkommen, men oppmuntrer den også.

Homofile og lesbiske predikanter blir ordinert og får innflytelsesrike stillinger i denne kirkeunionen. De blir møtt som en ny skare pionerer som introduserer nye konsepter i både kjærlighetens og evangeliseringens områder.

I nesten alle de store byene i både USA og resten av verden oppstår homofile og lesbiske kirker, som kun imøtekommer sine egne åndelige behov. De får full aksept og støtte fra den organiserte religionen. Litteratur for søndagsskole og kirke distribueres, der man fremstiller for barn og tenåringer at homosexualitet er et normal og akseptabel form for kristen sexualetikk.

Det mest tragiske er at det kommer en tid da majoriteten av de homofile ikke lengre søker hjelp fra kirken.

I steden forsvares de av superkirken og beundres for sitt mot og vilje til å være annerledes. Kirken tilpasser seg etter kjødets svakheter og begynner å oppmuntre menneskene i deres synder. Man snakker om "skyldkompleks" og fordømmer gammeldagse predikanter som åpent angriper synden i livet til de mennesker som søkte deres hjelp og veiledning. Nye strev kommer på dagsordenen, på sjeleomsorgen område, i et forsøk på å opplyse folk om hvordan de kan leve med sine problemer, og selv betrakte kjødets svakheter som "gaver fra Gud."

Nakendans i kirken

I noen av disse kirkene unnskyldes naken dans med at det er en "kunstnerisk form for tilbedelse." Mennesker tilber det skapte fremfor Skaperen og Gud blir tvunget til å overgi disse menneskene til deres synder. Resultatet er at mange havner i et uverdig sinnelag, som skaper en ny form for mentalsykdom som ingen behandling virker på. All offentlig nakenhet er en tilbedelse av det skapte. Gud tolererer ikke dette. Bibelen sier utvetydig at denne form for tilbedelse uunngåelig fører til alvorlige psykiske lidelser.

Selv om nakendansen ikke blir allmenn, aksepteres den av mange kirkeledere som et legitimt uttrykk for søkingen etter "sjelens skjønnhet gjennom den menneskelige formens skjønnhet".

Okkultisme i Kirken

Jeg tror at den verdensomfattende superkirken kommer til å overse visse okkulte bevegelser. Allerede har kirkegrupper i Haiti tatt opp elementer av voodoo i  sin tilbedelse. Studiegrupper etableres som får til oppgave å "redusere" djevelen til en mer harmløs person, som man ikke trenger å ha frykt for.

I noen av de mest respekterte og velstående kirkene i landet erstattes bønnemøter av seanser. Et økende antall forkynnere blir fasinert av de overnaturlige erfaringene som spiritualister og djeveldyrkere gjør. Jeg ser den dagen komme, da de predikantene som aldri har vært spesielt nær Gud, kommer svært nær djevelen.

Satan skaper seg om til lysets engel for å forføre, om det er mulig, Guds utvalgte. Selv Satans egne tjenere fremtrer som lysets engler og forsøker å forføre kirken til å tro at Satan ikke er en fiende, men en venn.

I offisielle sammenhenger kommer superkirken aldri direkte å akseptere det okkulte, men frenologi, spådommer og horoskoper får stor respekt.

En overnaturlig kirke oppstår

Jeg ser en stor og overnaturlig forening av alle sanne etterfølgere beseglet gjennom Den Hellige Ånd. De har full tillit til Kristus og Hans ord. Denne overnaturlige kirken av bibelske troende blir en slags underjordisk fellesskap, som inkluderer katolikker og protestanter fra alle samfunn. Det binder sammen unge og gamle, farget og hvite. Alle jordens nasjoner er representert

6 Guds budskap til de som er uforberedt

Vi holder nå på å forlate de søte tidene og går inn i den tidsalder som Bibelen beskriver som "begynnelsen på fødselssmertene". Jesus advarte for "en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli". Jesu forutsigelser:

" Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si:" Jeg er Kristus". Og de skal forføre mange. Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå.  For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen på veene.....Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.  Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme" Matt. 24:4-8, 12-14.

Fødselssmertene kommer

I vår gamle bibeloversettelse brukes ordet "fødselssmerter", som i en ordbok defineres som nød, hjemsøkelse og lidelse. Disse fødselssmerter blir en tid av utrolige lidelser og veldige kriser. Gjennom Den Hellige Ånd kaller Gud menneskene til å forberede seg for slutten, eller de siste dagene. Han lar naturen årsake den ene krisen etter den andre for å advare for den kommende vreden og dommen.

Kan vi tro på Jesu forutsigelser? Kan vi virkelig akseptere tanken på ett fullstendig kaos i verden i en tid av økt kunnskap og veldige vitenskapelige framskritt?

Skal vi ta Bibelens profetier bokstavlig? Blir det til slutt en verdenskrig som rammer alle land, på den måten Guds Ord beskriver det? Blir det enda verre hungersnød, epidemier, jordskjelv, oversvømmelser og andre værforandringer akkurat som Bibelen har forutsagt?

Krig og terror

Får vi se krig, terror og vold rundt omkring oss? Kommer alle moralske lover og verdier til å kollapse? Blir det en verdensvid depresjon, inflasjon og ødelagte finanser?

Får vi virkelig en kort periode av skjør fred på jorden, når mennesker overalt lengter og roper etter den freden og roen som en gang var? Og kommer denne tid av skjør fred at gå foran den overhengende dommen som Bibelen forutsier?

Kan vi tro på Bibelen, når den påstår at mennesker en dag skal si: "Vi skal overleve alle disse krisene. Vi kal ha fred og velstand". Da dras verden plutselig inn i en endelig og ødeleggende verdenskrig. Blir det virkelig et Harmagedon?

Over to milliarder døde

Menneskenes sinn rygger tilbake innfor Bibelens profetier når de tolkes bokstavelig. Om vi tror på en bokstavelig tolkning av bibelen, da blir det en siste verdenskrig og en lidelse, en fødselssmerte, da over to milliarder mennesker blir drept. Dødsårsaken er krig, hungersnød, epidemier, jordskjelv, oversvømmelser og dramatiske værforandringer i hele verden 

Bibelen sier klart at menneskene kommer til å le av forutsigelsene i denne åpenbaringen.

Noahs forutsigelser ble ignorert

Menneskene på Noahs tid trodde ikke at en domsflod skulle kommer over jorden. De brukte tiden sin med å feste og le over den gale profeten, som forkynte om sin åpenbaring. Bibelen sier at "ingen visste noe før floden kom og førte de alle bort". Jesus sa at det blir sånn ved Menneskesønnens komme. Menn og kvinner kommer til å fortsette på samme måte i seksuelle synder, opprør, vold og umoral helt til slutten kommer. De kommer ikke til å akseptere visjoner eller forutsigelser om en kommende dom eller straff.

Tross det hån og forakt som dette budskapet blir utsatt for at intellektuelle og kirkeledere, er majoriteten av ungdommene i dag klar for å forstå de apokalyptiske profetiene. Det er ikke bare de kristne som venter på verdens ende, som Bibelen har forutsagt. Selv tidsskriften Time hadde nylig en artikkel, der emnet ble behandlet seriøst. Det finnes nå mange tenkende vitenskapsmenn og intellektuelle, psykologer og teknikere som advarer for at verdenshistorien kan få en katastrofal ende innen en snar fremtid.

Innholdet i disse forutsigelsene kommer til å bli kalt et fanatisk forsøk på å skremme ufrelste. Andre henger seg opp i all prat om "vrede" og "dom". Menneskene velger så ofte bare å se en side av Gud - Hans kjærlighet og barmhjertighet. Mens Guds personlighet har også en annen side. Selv utvendig titt på Guds Ord beviser dette. Apostelen Paulus skriver:

"Når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker...." 2 Kor. 5:11.

En verden uten kontroll

Om du synes at mitt syn er skremmende eller "uvirkelig", vil jeg gi deg en klar kronologi på det Bibelen forutsier.

Bibelen forutsier klart og tydelig, at verden kommer helt "ut av kontroll", at byer blir lovløse og landene uregjerlig. Menneskene forkaster Gud fullstendig. Slektet blir gjerrig og materialistiske. Opprørere tar over ulike institusjoner. Midt i denne krisen kan folk fritt hengi seg til all type ondskap.

Tusenvis kristne faller fra og begynner å forråde sine venner. Menneskene blir hetlevrade, oppblåst av stolthet og vil heller ha det "gøy" enn å hengi seg til det åndelige. De elsker vellyst mer enn Gud. Den normale måten å leve på forsvinner, og istedenfor fremtrer narkomanere, prostituerte, homoseksuelle, tyver og mordere.

Selv om kunnskapen øker blir menneskene slave under umoral, vold og opprør.

Bibelen forutsier en dag av fullstendig terror og grov vold. Umoralen når utrolige dimensjoner og plager den kristnes sjel nesten til døden. Satan forsøker å ødelegge og forderve Den Hellige Ånds verk.

Hele nasjoner kommer til å følge gudløse opprørsfilosofer og falske religiøse kulter.

Verden blir manøvrert inn i en posisjon av lovløshet og hensynsløshet. Ingen andre enn en superdiktator, som sies å ha overnaturlige krefter, klarer å føre verden inn i denne fryktelige tilstanden.

Israel blir uovervinnelig

Bibelen har også forutsagt at Israel skal igjen bli opprettet som stat i de siste dagene. Etter nær to tusen år har jødene - som har blitt spredd over hele jordens overflate, nedtrykt og forfulgt og også blitt drept av Guds fiender - tilbakevendt til Palestina og inntatt sitt hjemmeland.

Bibelens profetier ble oppfylt merkbart, når staten Israel ble født i mai 1948 og begynte å "blomstre i ørkenen", akkurat som Bibelen forutsa.

Bibelen sier også, at en skare fiender skal reise seg mot Israel for å forsøke å plyndre landet, men at alle disse fiendene skal bli beseiret og flykte mens deres hjerter smelter i dem. Det står skrevet, at en jøde skal jage tusen fiender på flykt, og ti skal drive bort titusen.

Israel er uovervinnelig, fordi de støtter seg på guddommelige profetier. Ingen land i verden er så mektig at de klarer å tilintetgjøre Israel. Ingen fiende skal kunne trampe på Jerusalems gater før Guds bestemte tid er inne.

"Verdenssamfunnet"

Bibelen har forutsagt tilblivelsen av den Europeiske Unionen. Det startet med et forbund mellom seks stater etter underskrivelsen av Roma-traktaten i 1957. Når avtalen ble inngått, lurte mange bibellærere om dette var oppfyllelsen av Bibelens profetier om det gjenoppståtte Romerske imperiet. Profetien slo fast at 10 nasjoner skulle stå frem i de siste dagene og være en base for Antikrists herrevelde. Siden avtalen i 1957 har enda 4 land meldt seg inn, så at man nå (1973) utgjør 10 land. Stadige overleggninger pågår om å utøke enheten til "Europas Forente Stater".

Et "Verdenssamfunn" befinner seg bare på en verdensdepresjons avstand fra oss. En kollaps i verdens valutasystem vil kunne lede frem til at en verdensregjering ble dannet med en global diktator som overhode. Statsministeren i Belgia uttalte nylig:

"Metoden med internasjonale kommittèer har mislykkes. Det vi trenger er en person med den største erfaring, stor innflytelse og veldig energi - enten sivil eller militær - som uavhengig av hvilket land han hører til, kan stoppe all byråkrati, skuffe bort alle kommitèer, vekke opp alle mennesker og galvanisera alle regjeringer til handling. Må han komme snart" (Sitert fra Le Soir).

Anarki og forvirring bidrar til at verden modnes for denne antikristelige diktator, som kommer i fredens navn for å gjøre slutt på den desperasjon og lovløshet, som verden snart kommer til å bli oversvømt av.

Superstjernen Antikrist

Om vi sorterer bort det mystiske og "spøkelseslignende" i de åpenbaringer som Guds Profeter har hatt, finner vi en tydelig forutsigelse at "superstjernen Antikrist" skal trå frem i de siste dager. Han trosser Gud og forfølger alle virkelige troende. Han kommer i fredens navn for å opprette lov og orden. Han vil lykkes med å forandre lov og rettferdighet. Han kommer til å eksponere som en satans bedragerske sønn.

Bibelen viser at hans terrorregime blir av kort varighet men totalt ødeleggende. Denne falske diktatoren som skaper seg om til en lysets engel kommer til å bedra hele verden.

Tenk bare på den makt som Forente Staters president nå innehar. Menn i høye stillinger kjemper seg til maktposisjoner uten at noe tilsvarende  har skjedd før. I lys av den siste tids utvikling er det ikke spesielt vanskelig å forstå  Bibelens forutsigelser om Antikrist, som skal sitte som en gud på sin trone, og kreve all folks respekt og tilbedelse.

En siste verdenskrig

Bibelen viser oss uttrykkelig at i den siste tid skal Antikrist og nasjonene møttes i en siste krig i Israel. Den blir den verste krigen av de alle.

Denne krigen har uten tvil sin grunn i en verdensvid energikrise. Akkurat det - en krig om olje og energi! Kanskje også om kjemikalene i Dødehavet. Fra disse kjemikalene blir det lagd eksplosive emner. På grunn av en verdensomfattende hungersnød har man også behov for dette i gjødsels emnera. Tilgangene i Dødehavet har blitt vurdert til en trillion dollar. Hvor mange av verdens kriger har ikke blitt startet for langt mindre verdier?

Under andre verdenskrig 1939-1945 ble mer enn 54 millioner mennesker drept, og millioner ble såret og lemlestet. I 1970 hadde vi Vietnam, Biafra og Bangladesh. Vår generasjon har fått føle den forferdelige byrden av 65 millioner dødsfall og 100 millioner skadet.

Men Bibelen profeterer om en siste verdenskrig ved Harmageddon, som trosser all beskrivelse. Da skal himmelen stå i brann og elementene skal smelte av varme. Skriften uttrykker det på denne måten:

"Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp." 2 Pet. 3:10.

Som vi alle vet er dagens utslettelsesvåpen i full stand til å oppnå de ødeleggelsene som Bibelen beskriver - eksempel en katastrofe som ødelegger en tredjedel av all vegetasjon.

Israel og de omkringliggende landene har allerede store våpenarsenaler med tilførsel av napalm, gevær, bomber, raketter og til og med biologiske våpen. Mennesket har nå nok med utslettelsevåpen for å ødelegge alt liv på jordens overflate.

Bibelen sier at i løpet av denne dommens trengsel vil sataniske krefter, med en hær på 200 millioner, vil drepe en tredjedel av verdens befolkning. Ifølge dagens beregninger vil det bety omtrent to milliarder døde. Dette er så forferdelig, at man knapt kan forestille seg det. Til dags dato har den andre verdenskrig krevd 54 millioner liv. Denne siste krig kommer til å kreve 37 ganger så mange menneskeliv! Det er så fryktelig at det er vanskelig bare å tenke på det.

Djevledyrkelsen øker

Selv om verden vakler mot avgrunnen til krig og ødeleggelse, sier Bibelen at mennesker skal vende seg til djeveldyrkelse og tilbe sataniske ånder og selv lage avguder av metall, stein og tre. Denne spredningen av det okkulte som vi ser i dag, er forutsagt i Bibelen som et tegn på at tidsalderen avslutning står for døren.

Ungdommer i dag lover satan tro og lydighet, eller de tilber også vitenskapens og teknologiens guder.

Bare en verden besatt av onde ånder kan skyve til siden terror og redsel som det må innebærer å se en tredjedel av menneskehetens forgå i krig. Men snart faller folk tilbake til sitt gamle liv i opprør og umoral.

Merkelige og uvanlige hendelser

Uvanlige og underlige tegn skal vise seg i himmelen og på jorden. Gamle testamentlige profeter kalte slike hendelser for "Ve "- en hendelse som er årsak til smerte og lidelse. Så beskrives de forferdeligste epidemier og hungersnøder, som ligger nesten rett foran oss. Hungersnøden har allerede blitt verdens største morder. I Biafra og Bangladesh har utallige skarer omkommet eller hatt sterke lidelser på grunn av hungersnøden.

I India slår høsten feil mens befolkningseksplosjonen øker, og tusenvis sultet daglig i hjel.

Millioner av mennesker i verden lever i en kloakklignende slum - uten mat, vann eller anstendig tak over hodet

Millioner griper desperat etter hver håpefull hendelse i et forsøk på å holde seg i live enda en dag. Disse ulykkene begynner selv å treffe våre egne "siviliserte" og "utviklede" land på en påtagelig måte.

Epidemier, rotter og bisvermer

Jesus snakket om folk vil gi opp ånden av skrekk når de ser hva som kommer over verden. I Amerika har hjerte-og karsykdommer allerede blitt den ledende dødsårsaken.

Medisinske myndigheter sier at kjønnssykdommer ikke lenger er noen epidemi, men en pandemi av skremmende proporsjoner.

Vitenskapen advarer for at nye arter av bakterier, virus og skadedyr, som ingen giftstoffer eller kjemikalier biter på, truer med å ødelegge naturens balanse.

Store rotter som er immune mot gift, angrep grunnmålslageret og bringer med seg sykdommer som smitter mennesker.

I Sør-Amerika har avlet "morder bier", som truer med å invadere landet. Deres stikk er nesten alltid dødelig.

Uvanlig vær med regnfulle somre har brakt med seg store svermer mygg. På noen steder har disse forårsaket panikk blant storfebesetningene og sykdommer hos andre levende vesener.

I Texas og deler av New Mexico har tusenvis av storfe fryst i hjel. Man har blitt tvunget til å samle de døde kroppene i store hauger, helt parafin over og brent dem. Tørke og sult har ført til døden for millioner av dyr i Afrika. Her har vi å gjøre med ett stadig voksende problem.

Matmangel

Overbefolkningen i verden viser tydelig at verdens matforsyning står overfor en katastrofe, og også andre naturtilganger vil minke. Dårlige avlinger, skadelige insekter og sykdommer vil terrorisere verden i en ikke altfor fjern fremtid.

Alvorlige mat- og energikriser er forutsagt i Bibelen. Allerede nå har de påvirket mange deler av verden. Situasjonen forverres stadig, fordi befolkningen vokser og matproduksjon avtar. Ingen bedring er i sikte.

Syv siste dommer

I Åpenbaringsboken beskriver Guds Ord sju fryktelige siste plagene som vil komme over jorden - de syv plager som er verre enn alle de andre til sammen:

1. Ondartet byller og hudkreft

"Så gikk den første og tømte sin skål ut over jorden, og et ondt og grusomt sår slo ut på de menneskene som hadde dyrets merke, og på dem som tilba hans bilde "(Åp 16: 2).

Den første plagen er altså disse ondartede byller eller hudkreft som plager alle som har identifisert seg med Antikrist sin regjering. Bibelen sier ikke spesifikt hva som forårsaker disse byllene, men vi kan anta at her finnes det er et prinsipp som er gjennomgående i hele Bibelen. Det står skrevet, at hva et menneske sår, det hun også høste. Vi har sett sensualitet, nakenhet og seksuell frigjøring. Siden kjønnsykdommer nå er et så stort problem, kan dette være en ny type smittsom kjønnssykdom.

En annen forklaring kan ligge i den advarselen som visse vitenskapsmenn nylig utstedte om transportfly, som bryter gjennom lydmuren og deres effekt på atmosfæren. Supersoniske er også brukt av andre land, men nå er det forbudt å fly over Amerika. Enkelte kritikere motsetter seg de skadene støyen forårsaker når de sprenger lydmuren. Andre er redde for virkningene på atmosfæren. Forskere påpeker at hvis supersoniske fly forårsaket bare fem prosent endring i jordens ozonlag, så tar vi store risikoer. Hvis det skjer, sier forskerne, så vil dødelig stråling fra solen treffe oss. Masse mennesker får hudkreft og andre stygge hudforandringer. Hvis jordas aktive syregass gjennomgår mer enn fem prosent endring, kommer hudkreft til å bli en nesten universell sykdom.

2. Havet forurenses

"Så tømte den andre engelen sin skål ut på havet, og det ble til blod som av en død mann. Og hver levende skapning i havet døde.» Åp. 16: 3.

Den andre endelige dommen er forurensning av havet. Bibelen

sier at deres vann skal ligne et dødt persons blod. Det står klart sagt at alle levende vesener i havet skal dø.

3. Forurensing av elver og innsjøer

"Så tømte den tredje engelen sin skål ut på elvene og vannkildene, og de ble til blod". Åp. 16: 4.

Den tredje dommen er dermed forurensning av elver og bekker. Det er ingen tilfeldighet at folk nå viser stor interesse for miljøødeleggelser. Den rollen menneskeheten nå spiller har blitt forutsagt i Åpenbaringen. Jordens tilganger på ferskvann skal bli forgiftet. Bibelens beskrivelse av hvordan verdens vann vil bli til «blod» viser til den død og forurensning vi allerede har sett i vår generasjon. Men det vil bli verre.

4. Drepende varmebølger - stekende sol

"Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen, og det ble gitt den makt til å svi menneskene med ild. Og menneskene ble svidd med store hete, og de spottet Guds navn, Han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke slik at de ga Ham ære"(Åp 16: 8-9).

I løpet av denne tiden skal også solen brenne menneskene med ild. Kanskje Gud vil sende solbluss av stor intensitet som svir jorden. Eller kanskje menneskets teknologiske kunnskap forandrer balansen i naturen, som igjen reagerer med dramatiske værforandringer i form av for eksempel rekordhøye hetebølger. I India døde mer enn 500 mennesker av heteslag i mai 1972. ligger flere lignende hetebølger på lur?

Legg også til dette, den alt økende intensiteten av ultrafiolett stråling og forverringen av energikriser, noe som gjør hele klimaanlegget ubrukelig, og vi får et forferdelig bilde av hva som vil komme.

Den intense varmebølgene som jorden blir utsatt for, kan føre til store branner over hele jorden. Bare i California har menneskene ødelagt naturens egen balanse ved å innføre eucalyptus tre, som man ikke har noe umiddelbar bruk for. Millioner av disse trærne har nå vokst til full størrelse, og vitenskapen anslår at nitti prosent av dem er døde - et resultat av rekordhøy kulde i 1972. Sterke hetebølger kunne få disse trærne til å bokstavelig talt eksplodere i et ildhav. Treets oljete bark er så lettantennelig, at et brennende tre blir umiddelbart en kjempestor ildfakkel. Vil denne typen branner omfattende, kan røyk og aske stige opp mot himmelen, formørke solen og forandre været.

Tenk deg en marerittaktig verden, hvor solen svir av jorden og kraftverkene og luftkondisjoneringen blir ubrukelig med omfattende total strømbrudd som resultat!

5. Internasjonalt strømbrudd

"Så tømte den femte engelen sin skål ut på dyrets trone, og hans rike ble fullt av mørke. Og de bet seg i tungen på grunn av smerten". Åp 16:10.

Denne dommen blir beskrevet som en tid med formørkelse, da man biter istykker tungen av smerte og spotter himmelens Gud. Millioner mennesker i New York, London og andre storbyer vet hva et strømbrudd innebærer.

Bibelen forutser at hele verden vil møte et utrolig mørke. Noe vil skje som formørker solen, månen og stjernene skinn.

Selvfølgelig kan dette også være et overnaturlig mørke. Ett sånt mørke kom over Egypt og fantes også ved korsfestelsen. Det kan også sikte til omfattende strømbrudd på grunn av drivstoffmangel, noe som eliminerer opptil åtte timer med lys, eller en tredjedel av vårt behov for lys. Forurensning, naturkatastrofer eller andre av Guds dommer kan også være årsaken til dette mørket. Året 1918 ble kalt "året uten sommer" på grunn av frost som forekom hver måned i deler av det nordøstlige USA. 30 centimeter snø falt i juli. Landbruket led store tap. Årsaken til dette var på grunn av vulkansk aske etter utbruddet til vulkanen Tamboros. Og i 1915 ble solen formørket og klimaet påvirket.

Er det mulig å industriens avfallsprodukter kan spille en rolle i oppfyllelsen av denne spådommen? Og hva sies om den økende vulkanske aktivitetene, som til eksempel de islandske utbruddene? Hvor mange utbrudd trengs det for å formørke solen?

6. En blodbad på Israels land

"Jeg så da Han åpnet det sjette seglet, og se, det ble et stort jordskjelv. Og solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod "(Åp 16:12).

Den sjette dommen er en stor blodsutgytelse ved Harmageddon. Vår klodes siste og mest ødeleggende feltslag resulterer i en sånn død og tilintetgjørelse, at blodet når opp til hestenes bissel innom en omkrets, som er nær tretti mil langt. Selv om soldater på hesteryggen kan virke merkelig historisk i en tid av tanks og andre krigskjøretøy, kan vi forvente oss et reell kavaleri (se Åpenbaringen 9: 15-16) i stil til det som vises i visse filmer, som senest ble gjort av kinesiske kommunister. Israel, araberlandene og Sovjetunionen har også store enheter av hestekavalleri, som kan bli involvert i slaget ved Harmageddon (Åp 14: 18-20). En ting er sikkert: Bibelen forutsier et blodbad på denne plassen.

7. Haglklumper som veier 20 kilo og ødeleggende jordskjelv

"Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i tempelet en høy røst som sa: «Det er skjedd!» Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et kraftig jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden – så kraftig var det'' (Åpenb. 16: 17-18).

Den syvende og siste dommen er et jordskjelv av utrolige proporsjoner, etterfulgt av hagl opptil femti kilos vekt. I dette skjelvet styrter hele byer sammen, øyer forsvinner og fjellkjeder glattes ut .

Noen mener at Bibelens beskrivelse av hagl faktiskt er skur av meteorer. For å fullt ut kunne forstå dybden av denne fryktelige vreden og fødseslveene, behøver vi å tenkte på følgende:

Hitlers ovner

Stalins utrenskninger

Biafra

Nicaragua

Pakistan

Bangladesh

Vietnam

Legg til andre marerittaktige hendelser. Multipliser alt med tusen og pakk det inn i en tidsperiode på noen få år. Du får da en aning om den lidelsen som venter dem som forkaster Gud. Men dette er ikke alt.

Kristus etablerer sitt rike

Men enda gjenstår den mest skremmende hendelsen for synderen. Det fryktelige øyeblikket, da synderen må falle ned på sine knær og møte Jesus Kristus når han kommer for å etablere sitt rike på jorden. Dette overgår all annen terror, sorg og redsel, slik Bibelen har beskrevet det. Synderen forsøker å gjemme seg i fjellet, i huler og kløfter. Han roper ut til dem at de må falle over ham og dekke ham for Hans vrede, som sitter på tronen. 

Bibelen sier at vi kan forvente en ny himmel og en ny jord - fornyet ved Den Hellige Ånd. Kristus vil regjere som suveren Konge, og han vil ødelegge krig, sykdom, katastrofer og alt annet ondt. Man kan le av dette, ignorere det og skyve det til siden som humbug, men like sikkert som at jødene nå har returnert til sitt hjemland, skal den kristne sitte som Jesu venn i hans kommende rike. Alle Bibelens profetier har så langt blitt oppfylt, og de resterende vil også oppnå de samme oppfyllelsene. Det er sant at vi har å gjøre med uhyggelige, skremmende og nesten utrolige profetier om vrede og dom. Men det finnes absolutt ingen grunn til å prøve å sukre dem eller ignorere dem. Om du har forkastet Gud og hans kallende stemme, forsikrer jeg deg at det kommer en dag, da du bokstavelig skjelver innfor det du ser skjer. Om du bare overlever et jordskjelv - så får du se om du har noe igjen å le av. Vær oppmerksom på utviklingen i verden - kom siden og si at jeg er en fanatiker 

Jeg har sett en visjon om kommende dom, og Bibelen støtter opp om den. Guds budskap til alle som er uforberedt er tydelig og klart:

Våkn opp! Det som skjer i verden nå er overnaturlig, og det finnes ingen vei tilbake. Om du ikke er på Herrens side, kommer du ikke til å overleve. Ingenting annet enn frykt og fortvilelse venter den som lever selvisk uten Gud.

7. Guds budskap til de som er forberedt

Det har vært et bra år for dårlige nyheter. Våre aviser virker nesten å innholde mer skremmende oppdiktning enn virkligheten. Vi mottar daglige nyhetsdoser av stigende matvarepriser, merkelig vær, energikriser og rekordaktige uvær og oversvømmelser som kommer over verden.

Ord som "voldsom", "rekordhøy" "unormalt for sesongen" og "det verste så langt" forekommer i værmeldingene. Når været burde være vakkert og solrikt, har stormer og oversvømmelser rammet i stedet. Der det en gang var kaldt, har det blitt usedvanlig varmt for årstiden.

Meteorologer gjør sitt beste for å forutsi disse katastrofene og analysere dem etterpå, men ingen av dem kan forklare hva som forårsaker de hyppige værforandringene med så katastrofale konsekvenser.

Mange mennesker i dag er overbevist om at verden har kommet i ulage. Institusjoner som vi alltid har stolt på, synes å falle fra hverandre. Regjeringen kan ikke lengre komme opp med løsninger, og selv de mest foreslåtte verdenslederne er dypt bekymret for verdenssituasjonen. Situasjonene har skyvet unna vår tillit, når høye embetsmenn trekker på skuldrene og sier at ikke de heller forstår hva som skjer. Det er ikke lengre noen enkle løsninger på våre komplekse problemer.

I lys av det vi har sett de siste fem årene, når det gjelder vold, umoral, kriminalitet, lovløshet og tragedier, er det lett å forestille seg hva venter de neste ti årene.

Ettersom verden så ofte og intenst blir rammet av tragedier og katastrofer, forstår vi at den er i fødselssmerter. Bibelen sier at Gud vil skape en ny himmel og en ny jord. Denne gamle jorden skal forgå og smeltes ned av brennende hete. Selve elementene skal bli oppløst. Det er ikke bare den gamle verden død vi blir vitne til, men en ny verden som blir født.

For de sanne kristne er det en spennende tid. I sin kjærlighet og nåde tillater Gud at katastrofer rammer jorden for å advare alle som vil høre, at Jesus kommer tilbake, og det er på tide å gjøre seg klar. Han elsker sine barn for mye til at Han etablerer sitt rike uten forvarsel. Han vet at slektet er herdet, og at det kreves katastrofer av enorme proporsjoner for å fange menneskenes oppmerksomhet.

Disse katastrofer er en slags nedtelling, altfor påtagelige for å bli ignorert. Gud er koreografen som forbereder scenen for den siste tidens dramatiske forestilling. Fødselsveene kommer stadig nærmere og blir mer intens jo mer vi nærmer oss den siste timen. Vi får oppleve verre hungersnød, flere epidemier og flere jordskjelv på enda flere plasser. Og alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. Likevel er Bibelens budskap til alle sanne troende dette:

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri"(Lukas 21:28).

Mennesker gir opp ånden av frykt for alt det som skal komme

over jorden. Folk hamstrer, samler penger på haug og gjør seg klar for den kommende verdensomspennende resesjonen. Selv hengivne kristne blir fanget opp i denne bølgen av frykt og engstelse for fremtiden. Man frykter at skipet skal synke. Man lengter etter trygghet, og dette har ført til en epidemi lignende jakt etter hus, jord, penger og en garantert inntekt.

Virker alt dette skremmende? Er sannheten fryktinngytende? Er det virkelig mulig at tidsalderen ende er nær? Har vi nådd det tidspunktet som alle profetene talte om? Lever vi virkelig i den generasjonen da alle disse profetiene kommer til å gå i oppfyllelse? Kan ikke engang en levende kristen forstå hvor nær midnattstimen vi er?

En ting er sikkert, alt ser ut til å kollapse - iallefall virker det sånn for det naturlige øyet. Selv den mest tvilende

person i verden må innrømme, hvis han er ærlig, at noe

apokalyptisk holder på å skje i verden.

Samtidig med denne visjonen av fremtidige katastrofer, ga Gud meg et veldig spesielt budskap om håp for alle sanne

troende. Desperat stilte jeg spørsmål til Gud om alt jeg så

skulle skje. Jeg ba Gud om å vise meg hvordan de kristne kan utrette alt som gjenstår i en så begrenset periode, når så mange har forlatt ham og gjemmer seg. Hvordan kan den kristne holde sitt hjerte fri fra frykt? Hvordan kan de ta del av alle nyhetene og vente katastrofer og tragedier uten å bekymre seg for sitt hjem og sine barn? Skal de gi opp og overgi denne gamle verden til djevelen og la ham få sin vilje igjennom? Skal de nøye seg med å betale alle gjeld, sette unna en reserve i banken og siden forsøke å klare seg så godt de kan i håp om bedre tider?

Bør de kanskje kjøpe en gård og flykte til landsbygda for å unnslippe tragediene? Skal de spise, drikke og være munter - leve ut i visshet om at døden henger over hodene deres? Lar de sine motiver fare og gir opp av frykt? Kaster de alle sine drømmer og ambisjoner overbord og blir eremitter i sin søken etter sannheten?

Kjære venn, hør her hva Den Hellige Ånd talte til meg. Det var bare fem små ord, men de var så mektige at de vekte meg til et nytt herlig håp og en levende tro. De fem ordene er:

Gud har alt under kontroll.

Akkurat det - Han har alt under kontroll! Til tross for jordskjelv, hungersnød, pest, haglstormer, hetebølger, flom, orkaner og epidemier - naturen adlyder Ham. Alt hva som skjer nå, har Gud tydelig forutsagt i sitt Ord. Ingenting kan skje i naturen eller med naturen uten at Gud tillater det. Bibelen viser at Guds vrede skal bli utøst over naturen gjennom naturens makt for den hensikt å advare slekter for den kommende dommen.

Naturens makt kontrolleres og begrenses av Gud og kan ikke overskride grensene som Gud har satt for den. Gud fortalte Job at det var Han som ...

... satt porter som sperre for havet, grep jordens hjørner og ristet bort det onde. Han tok hån om lageret av hagl og sparte dem til trengselstiden, Han åpnet renner for styrtregn, Han bestemte toredenværets bane, og han lar himmelens lover gjelde på jorden (Job kapittel 38).

Du Guds barn, du behøver ikke lengre å frykte naturens utemmede vrede. Gud er fortsatt kongen. Han kaller, tukter og advarer alle sine barn at de skal gi akt på tidens tegn. Det finnes et tilflyktssted for alle troende. Bibelen sier:

"Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut." (Salme 34: 8).

Om du stoler på Gud, kan du møte hver katastrofe rett foran deg og trygt proklamere:

"Min Gud taler til universet og demonstrerer sin makt. Jeg vil stå stille og vente på hans frelse."

Selv Satan står under Guds kontroll. Som i tilfellet med Job, kan Gud tillate ham å berøre materielle og den fysiske verden rundt oss, men han kan aldri besette oss eller frata oss vår tro på Gud. Djevelens makt er begrenset, og selv en ny født kristen kan jage ham på flukt ved å stå ham i mot i kraft av Ordet og Kristi blod. Bibelen sier, at om vi står ham imot, skal han flykte fra oss.

Virker det som et nederlag? Fremkaller det bildet av en

seierrik djevel? Behøver Kristne å være redd for å bli besatt av ånder? Aldri?

Gud har alt under kontroll, og dermed er vi under hans kontroll. Frykt aldri for satan! Det er frykt for Herren som er visdommens begynnelse. Uansett hvor din frykt kommer

fra så den ikke fra Gud. Hvorfor skal du ha den lenger? Rist den av deg, for Guds budskap akkurat nå er:

" For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.  (2. Timoteus 1: 7)

Satan kan prøve å motarbeide deg med smuss og urenhet, han kan plage din sjel med alle tenkelige ondskap. Han kan forfølge deg, og Kristi fiender kan håne deg og hate deg. Du kan bli tom for penger og tvunget til å be til Gud for neste måltid mat. Du kan bli hatet og avvist av din egen familie og forrådt av dine nærmeste venner. Men Herren ser til de rettferdige, og han hører deres bønner. Vi skal ikke frykte de som kan ødelegge kroppen, men bare respektere og ære Ham som kan berøre sjelen. Ingen makt i himmelen eller på jorden kan ødelegge en persons tillit og tro på Jesus Kristus. Ingen demon, ingen djevel og ingen menneskelig makt kan ødelegge din sjel.

Du og jeg, og alt som møter oss, er underlagt hans kontroll. Det er sant! Det spiller ingen rolle hvordan denne drukne verden enn oppfører seg - fordi vi vet at Gud på alle måter hjelper dem som elsker Ham for å nå det gode, dem han har kalt etter sin plan.

La dollaren svikte! La depresjon eller resesjon, med arbeidsledighet og frykt komme! La forurensning og inflasjonen komme! La kriger og rykter om krig komme! La samfunnet oppløses! La den drukne menneskeheten nærme seg randen av ruin! For det sanne Guds barn er omstendighetene fortsatt under kontroll! Alt dette har ingen betydning - ingen kan skade dem som søker tilflukt under den Allmektiges vinger. Den Allmektiges skygge er større enn alle de skremmende skyggene som denne tidsalderen klarer å projisere. Guds barn trenger ikke frykte noe ondt. Hans barn behøver aldri å tigge etter brød, og han skal fylle alle de reelle behovene til tidens ende.

Gud har ikke lovet at Hans barn skal slippe å lide. Han  har ikke lovet å bevare oss fra nødens tid. Vi har ingen løfter om verdensfred, trygghet eller fortsatt økonomisk tilstand. Vi har derimot løfter om fred og trygghet for sjel og sinne - en overnaturlig forsørgning av alle reelle behov - og en forsikring om å aldri behøver å tigge etter brød. Gud vil helst at vi alle skal komme til den innsikt som Paulus talte om:

"Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det." 1 Tim. 6:8

Fremtiden ser ond og ulykkesbringende ut. David sier i salmen: "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt." Fremtiden er også under Guds kontroll, så vi bhøver ikke å frykte. Gud har programmert alt på forhånd. Han vet hvilken stund Kristus skal komme tilbake. Den store trengselen, den store lidelsen, dommen og slaget ved Harmageddon - alt er tatt med Hans almanakke. Den Gud som kontrollerer hele himmelen og jorden sier:

" Se, folkeslagene er som en dråpe i et spann, som et støvkorn på vektskålen....... Alle folkeslag er ingenting for ham, som et tomt ingenting regner han dem." (Jesaja 40:15,17)

Gud vil at vi skal fortsette til Jesus kommer igjen. Det betyr at vi skal virke som om slutten aldri kommer og leve som om det kommer i morgen.

Den store evangelisten D.L. Moody ble spurt:

- Hva skulle du gjøre idag om du visste at Jesus skulle komme i morgen? - Jeg ville ha plantet et tre, svarte han.

Så må vi også gjøre. Må vi sanne kristne gå rundt omkring og plante og så Guds sæd. Må vi utføre Guds verk. Når Jesus kommer tilbake, finner han oss opptatt med å gjøre hans vilje.

Gud fortsetter å telle selv hårene på hodene våre. Han teller fortsatt hver spurv som faller. Han hører fortsatt våre bønner før vi engang rekker å uttrykke dem. Han svarer fortsatt før vi roper. Han gir oss fortsatt langt mer enn vi kan be om eller selv tenker. Så hvorfor skal vi frykte?

Jeg tror at den kristne som er forberedt vil møte en tid av sorg og trengsler. Jeg tror han blir prøvd og fristet. Jeg tror at sanne kristne vil være vitne til mange av de bedrøvelsene som er beskrevet i denne boken. Men jeg er også helt overbevist i mitt hjerte og sinn - og jeg har den Hellige Ånds vitnesbyrd i mitt hjerte - at Gud plutselig skal fri barna sine før den siste skålen med vrede strømmet ut over jorden. Han vil frelse sine barn fra den mest grusomme katastrofen som Bibelen forutsier vil ramme Jorden.

Kristne - våkne opp! Alt er under kontroll, og Gud virker. Han frelser, helbreder og døper i Ånden. Han gjør sitt hus i orden. Frykt er å spotte. Vi blir bedt om å fatte mot i Herren og begynne å synge og juble når vi ser den siste timen nærmer seg.

Noen spør: "Men Hvordan kan jeg fryde meg når jeg ser denne gamle verden, forbannet av synd, kollapse?" Mitt svar er Bibelens ord:

" Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.... og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut" (Rom 8:22-23).

En fødende kvinne kan skrike av smerte, men hun gleder seg i sitt hjerte over det lille nye mennesket som skal bli født. Guds rike kommer. Satans rike vil falle. Den kristne kan si med sikkerhet:

"Gud har alt under kontroll!"

8. Nå er din tid

Job sa:

"... da skremmer du meg med drømmer og forferder meg med syner" (Job 7:14)

Og den prøvede mannen fortsatte:

"Hvorfor gjør du meg til skyteskive for deg?" (Job 7:20)

Kanskje har du helt vendt deg mot dette synet. Kanskje har det brakt avsky og vantro hos deg. Kanskje du har ledd av den. Men den har kanskje likevel en inneboende kunnskap hos deg som sier at det er på tide å forberede seg for evigheten.

Du er ikke langt borte fra Gud, om du har en ærlig hjerte. Om det er alt du har å gi ham, kommer Han til å aksepterer det. Du har kanskje ikke noe ønske om å forlate din nåværende livsstil. Du kanskje til og med elsker dine synder og dårlige vaner. I virkeligheten kanskje du ikke føler noen frykt for fremtiden. Kanskje du er delvis fornøyd med deg selv.

Men om du i et øyeblikk av ærlighet føler en nagende uro om fremtiden, så må du gjøre noe med det.

Kan du ærlig si til deg selv:

"Jeg vet at mitt liv ikke er hva det burde være, og at jeg ikke kan forandre meg selv. Så jeg vil be Gud gripe inn og hjelpe meg. "

Da er det et bra utgangspunkt.

Vær helt ærlig! Det er på tide å slutte å spille. Det er på tide å slutte å gjemme seg bak kjærlighetsdoktrinene og teorier. Det er på tide at du slutter å unnskylde deg med filosofisk unnaflykt. Det er på tide å innrømme, at det du føler dypt inne i ditt hjerte, virkelig er sant. Noe inni deg roper etter Gud. Noe inni deg lengter etter virkelighet, sannhet, og et solid fundament å stå på.

Gud sier i sitt ord:

" Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte,  lar jeg dere finne meg, sier Herren»(Jer.

29: 13-14).

Jesus godtar deg akkurat som du er - men han vil at du skal komme til ham med et oppriktig hjerte. Er du villig til å gi opp din falskhet, er han forberedt på å møte ditt ærlige hjerte og forandre hele din livsstilen. Kom ned fra din pidestal og ydmyk deg innfor Gud, så skal det skje et under. Gjennom troen kan du bli født inn i Guds rike.

Her følger ett forslag til en ærlig bønn. Bruk den, gjør den personlig og be den her og nå av hele ditt hjerte:

"Jesus, egentlig vet jeg ikke hvor stor min vilje til forandring er, men jeg vet at jeg må. Jeg klarer ikke selv, så jeg vender meg til deg og ber om et under. Hør mitt hjertes rop. Se ikke til mine feil uten til mine behov. Jeg bekjenner at jeg ikke har holdt dine bud eller fulgt ditt ord. Men ta meg som jeg er og gjør hva du vil med meg. Jeg åpner mitt hjerte for deg og vil at du skal komme inn. Amen"

9. Forutsigelser og profetier i Bibelen

Paulus: 

"Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.   For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige,   ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode,   svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud.   I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!" (2 Tim. 3:1-5).

Peter:

"Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster.   Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av" (2 Pet. 3:3-4)

" Men dette ene må dere ikke være blinde for, dere elskede, at én dag er i Herrens øyne som tusen år, og tusen år som én dag.   Herren er ikke sen med løftet, således som noen akter det for senhet, men han har langmodighet med dere, da han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse.  Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på den skal brennes opp." (2 Pet. 3:8-10).

"...idet dere venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann!  Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor." (2 Pet. 3:12-13).

Judas

" Men dere, elskede, kom i hu de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler,  hvorledes de sa til dere at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster!" (Jud. v 17-18).

Salomo:

"Fordi jeg ropte, og dere ikke ville høre, fordi jeg rakte ut min hånd, og ingen gav akt,  fordi dere forsmådde alle mine råd og ikke ville vite av min tilrettevisning, så vil også jeg le når ulykken rammer dere, jeg vil spotte når det kommer som dere er redde for, når det dere er redde for, kommer som et uvær, og deres ulykke farer frem som en stormvind, når trengsel og nød kommer over dere.  Da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke; de skal søke mig, men ikke finne meg.  Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren,  fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning,  derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde råd skal de mettes.  For de uforstandiges selvrådighet dreper dem, og dårenes trygghet ødelegger dem; men den som hører på meg, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for ulykke." (Ords. 1:24-33).

Del denne siden