Jeg har ikke oversatt denne. Men ut fra tall i bibelen - 2520 - ved fantastiske tegninger og hvor han underviser utifra Daniels bok - fra 4 Mosebok - hvordan Guds klokke går hele tiden. Eks. Daniels 69 uker stopper ved Jesu død - som etter hans beregning blir da 28 e.Kr. - men så går Guds klokke uansett - i det vi kaller menighetens tidsalder - utifra straffedommer Gud slo fast i 4 Mosebok - hvor man ganger dette tallet - og han kommer da frem til år 2028 - som slutten på de 7 årene. Han slår ikke at dette er fast bestemt - men det er interessant. Om han har rett - så starter de 7 årene i år - fra sommeren/høsten og utover. Han sier det ikke i videon - men kan det ha noe med vaksinepassene og tvangen fra myndighetene verden over? Han legger til grunn årstallet 457 f.Kr. da de 69 årsukene til Daniel startet - da det gikk ut en befalning fra den persiske kongen.

Del denne siden