Norge - landet av melk og honning

Nå ble ikke denne artikkelen helt som jeg hadde tenkt. Men uansett - jeg går igjennom Salomos oppgang - og så sitt fall - og samtidig Norges oppgang - og dens fall - som snart vil ta sin plass.

De fleste kristne har blitt undervist i humanistisk lære om kjærlighet, blandet med Bibelen. Men vi må huske på at Gud er mer enn bare Kjærlighet - Når Hans nåde blir fornektet gang på gang - så går det mennesker og nasjoner ille - når deres synder når toppen av Guds målebeger - du kan lese noe om det i 1 Mos. 15:16  -hvor Gud holdt unna sine dommer av Kanaan - fordi Amorittene som eneste folkeslag, hadde ikke oppfylt Syndens mål - derfor ventet Gud mer enn 400 år til før Han dømte folkeslagene, for deres synd - det kalles tålmodighet!

Gud gjør aldri noe overilt eller i øyeblikkelighets at følelsene tar overhånd. Sånn er ikke Gud. Hans kjærlighet og Hans trofaste forbedere - holder dommen unna i lang tid - for at nasjoner kan få mest mulig nåde. Han leter etter og søker Dag og Natt - etter å frelse noen - så Han kan rense de for deres synder og opprette de, og sette de i frihet.

Bibelens fortelling om ett velsignet land

Vi kan begynne med Salomo, og hans første og fleste år som gudfryktig. Det var en god tid for Israel - som det står:

"For han hersket over hele landet vest for elven, fra Tifsah like til Gasa, og over alle kongene vest for elven, og hadde fred på alle kanter. Juda og Israel bodde trygt, hver mann under sitt vintre og under sitt fikentre, fra Dan til Be'er-Sjeba, så lenge Salomo levde.1Kong 4:24-25

"Juda og Israel var så mange som sanden ved havet. De åt og drakk og var glade." 1Kong 4:20

Man skjønner at landet var ett godt land å leve i.

Norge - landet som fløt av honning og melk

På samme måte var det med Norge - vel og merke i tidligere tider - det var spesielt Gudsfrykten som rådet etter Hans N. Hauge - og etterdønningene av hans tjeneste - som bygde både Norge fysisk og åndelig. Og Norge var ett godt land å bo i - endog fattige (inntil ca 1970-80), i motsetning til Israel under Salomo - og absolutt ikke perfekt. Eks. Jødeparagrafen var en lov som sto imot Guds Ord - etter loven om å velsigne Israel og få velsignelse tilbake - og forbannelse, om man forbannet Abrahams etterkommere - 1 Mos. 12:2-3. Wergeland kjempet for å avskaffe jødeparagrafen - og 6 år etter sin død - så ble loven avskaffet i 1851.

Kristendommens velsignelser la det til rette - at når det nesten ble krig mellom Norge og Sverige i 1905 - så var det kristendommens påvirkning, som hindret at det ble krig. Kristne i Norge og Sverige ba - og kona til den svenske kongen, hadde vært på ett vekkelsemøte - hvor Ånden rørte ved henne. Og hun sa til sin mann "Vi kan ikke gå til krig mot broderfolket" - og sånn ble det. Freden mellom landene i Norden - har vært unik i verdenshistorien - ettersom det har vart over så lang tid.

Unntaket var i 1940 til 1945 - da vi ble okkupert av Tyskland. Og etter krigen - så har vi omtrent vært det landet i verden - som har hatt mest frihet, overflod av mat, bolig, materielle ting - og spesielt de første 30-40 årene etter krigen, så var nordmennene stort sett ett folkeslag som mer eller mindre var fornøyde. Bibelen kaller rikdom - nettopp for Rikdommens bedrag, Mark. 4:19 - fordi den sløver ned dine sanser, til å åpne opp for det onde. Det skjedde nok under Salomo - og det har visselig skjedd i Norge siden 1970 tallet - det tiåret vi åpnet opp for full abort.

Varsko for dårlige kulturer - vær på vakt! Og Norges omfavnelse av Marrakesh avtalen

I min familie, under oppveksten - så hadde vi en venn av familien, en traust samvittighetsfull god nordmann, som hadde vært sjømann i over de mange hav, på 60 og 70 tallet. Han sa at nordmenn ble regnet av folk fra andre nasjoner, som ett folkeslag til å stole på - og ett ærlig folkeslag.

Men det gikk et annet sagn også, og det gikk på det arabiske folkeslagene - hvor sjømennene ga landene særdeles dårlige rykter. Han fortalte en historie hvor han fikk fikset klokken i ett sånt land - og hvor han krevde å se på mens denne reparerte hans klokke. Da han kom ut på havet - så stoppet klokken - da han åpnet den, så fant han ut at denne urmakeren hadde klart å stjele en fjær i klokken - selv om han overvåket reperasjonen (på den tiden var det noe kostbart å eie en klokke - idag kan man kjøpe de til ett minimum).

Nå tenker du kanskje at jeg er rasist (ordet rasist blir idag misbrukt - for å fange, sette fast og dømme de som liker ytringsfriheten - som forteller sannheten om ting som eks. innvandring, Islam - ting Media ikke liker - sånn er sosialismens natur). Nei, jeg tenker som de gamle nordmenn gjorde - det er visse folkeslag som har gode kulturer og andre land som ikke har det. Og da må man være på vakt - når man omgås i områder hvor flesteparten kanskje ikke er til å stole på.

Den tragiske ulykken om de norske og danske jentene som Campet i Marokko - hvor de tydeligvis var temmelig naive om hvor farlig kulturen var (med tanke på medias falske fremstilling av realitetene, så tror mange på at disse områdene er ufarlige - Vi bør tenke på hva Ordet sier om dette; "Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!" Jes 5:20) - og dette skjedde 2 uker før Norge undertegnet den skjebnevangre Marrakesh avtalen (se det profetiske snittet over Marrakehs avtalen her) - Marrakesh ligger i Marokki, ikke langt fra der jentene endte sitt liv - hvor vår statsminister skrev under på å importere mer ondskap inn i vårt land (og ja - avtalen er bindende)

Salomo - og hans fall

I Israel under Salomo - så levde man under rikdom og Guds velsignelse - som jeg skrev over. Men Salomo ble mer og mer "grådig" på da å ha flest mulig koner (han hadde 700 hustruer og 300 medhustruer - dvs elskerinner) - men en god del av konene hans var fra folkeslag som Gud hadde forbudt Israelittene å gifte seg med - fordi de ville lokke de bort fra troen, og inn i hedendom - hans koner lærte han å tilbe sine guder, hvor Han sviktet Jahve - Hans Gud - den eneste ekte!

Bla i Nehemjas bok - hvor de bygde igjen opp muren rundt Jerusalem - så måtte Nehemja (kap. 13:26) gå i rette med de jødiske mennene - som hadde funnet seg hedenske koner - og pekte mot forfallet til Salomo (som levde rundt 950 f.Kr), som var han som startet kimene til at murene ble ødelagt i 586 f.Kr., hvor folket inne i byen ble slaktet av Kalderne, et folkeslag fra dagens Irak.

Litt om den Gamle Pakt og Den Nye

Du må huske at i den gamle pakt var ikke folk født på ny, så de hadde ikke det kjød hjertet som gjorde det mulige å leve som vi som er i den Nye Pakt (samtidig - så er det viktig å se at Guds pakt som Han inngikk med Abraham i 1 Mos. 15 - ikke er en frelse pakt - Israel har en annen kallelse enn Menigheten, og den gjelder også i dag, iflg. bla. Jeremia 33:25-26).

Men også i NT advarer Bibelen sterkt å omgås med en vantro - men er man gift med en som ikke tror, så godtar Gud ekteskapet - fordi hele familien blir hellighet ved den enes tro (1 Kor. 7:12-17). Man kan si at man har fått mer virksomme åndelige våpen i Den Nye Pakt - til å kunne være en overvinner. Og at Gud tillater at du går gjennom tøffe områder - så Han kan rense deg- og la deg gå på Dypet med din frelser. Å gi opp, er ingen alternativ for en ekte troende! Les her om hvor viktig ekteskapet er For Gud - hvor han tillater sjelden skilsmisse - om du selv skal ha det bra med deg selv

Så for å holde seg borte fra det onde i GT - måtte man gjøre fysiske handlinger - som å kun gifte seg med egen ætt. Samtidig så ser vi også i historien om hedningkvinnen Rahab - en tidligere prostituert - i Josvas Bok - blir ikke bare tatt opp i Israel og giftet seg med en jødisk mann (en av speiderne som kom til Jeriko) - men også med i ætt-tavlene til Messias - Jesus! Pga hennes tro på Gud.

Tro er å fange opp Ånden - og la Herrens kraft røre ved ditt hjerte - og da hvisker Gud ut fortiden og vasker av deg din skam, ved Tro - det er det samme i GT som i NT ("...men den rettferdige skal leve ved sin tro" Hab. 2:4). Og kun Jesus gir oss kjød hjerte - så vi kan elske selv våre verste fiender. Det må ett mirakel til - og det underet har vi i korset.

Men det betyr også at i den Nye Pakt - så krever Ånden mer av oss, enn i den Gamle Pakt, ettersom vi har fått mer! Det står det tydelig bla. i Hebreerbrevet, som teks:

"Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?" Hebr. 10:28-29. 

Nå snakker Hebreerbrevet om modne kristne - som vet hva de sier nei til - ikke nyfrelste, som kan plutselig vende seg fra Kristus - og så vende tilbake igjen. Men uansett - om man svikter Kristus, og dør uten Ham - så venter faktisk en gruelig straff: Fortapelsen

Salomo brøt Mose lov - og disse hedenske kvinnene - som ikke hadde tro - villedet han bort fra troen - vi kan lese:

"Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom, og Milkom, ammonittenes styggedom. Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik som hans far David hadde gjort." 1Kong 11:4-6

Om du lurer på Salaomos frafall - så les Forkynnerens bok - den skrev Salomo mens han levde i frafall fra sin Gud - og han følte at alt var bare tomhet - stikk imotsatt av Ordspråksboken, hvor Salomo i tidligere tider - talte om det å leve i troen via visdom, kunnskap, gudsfrykt - og motsatt en advarsel mot dåren og hans dårskap.

Så kom høsten av Salomos synder:

"Da sa Herren til Salomo: Siden det er slik med deg, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener.1Kong 11:11

"Og Herren reiste opp en motstander mot Salomo. Det var edomitten Hadad. Han var av kongeætten i Edom.1Kong 11:14

"Gud reiste også opp en annen motstander for Salomo. Det var Reson, Eljadas sønn, som hadde flyktet fra sin herre Hadadeser, kongen i Soba. Reson samlet folk om seg og ble høvding for en røverflokk, etter at David hadde slått folket i Soba. Resons skare dro til Damaskus og slo seg ned der og gjorde seg til herrer i Damaskus. Han var en motstander av Israel så lenge Salomo levde, både han og Hadad voldte Israel skade. Han hatet Israel og var konge over Syria.1Kong 11:23-25

Gud reiste opp fiender mot Salomo - og han valgte en fiende som var hans egen tjener - Jeroboam - hvor han møter profeten Akia, som sier til han:

"Og han sa til Jeroboam: Du skal ta ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir deg de ti stammene. Men den ene stammen skal han få ha for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den byen som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. Dette vil jeg gjøre fordi Salomo og folket har forlatt meg og tilbedt Astarte, sidoniernes guddom, og Kamosj, Moabs gud, og Milkom, Ammons barns gud, og ikke vandret på mine veier og ikke gjort det som er rett i mine øyne, og ikke holdt mine lover og bud, slik som hans far David gjorde.1Kong 11:31-33

Du forstår - når ett land begynner å få problemer - så er det fordi landet gjør det som er ondt - fordi de overtreder Guds bud - fordi veldig få forstår de åndelige prinsippene - som er like virkekraftige som Tyngdekraften.

Og de landene som i vår moderne tid - har vært mest positiv til kristendommen, og latt den gjennomsyre landet - og de så vender seg bort fra dette - og hengir seg til alle synder som Norge nå har gjort - så vil dommen være mye hardere, enn land som aldri har sett evangeliets lys - eller sett lite av det.

I den perioden som vi ble rike i det materielle -  som Israel under Salomos tid (det startet vel på 70 tallet - og utartet seg til 80 tallets Jappe tid - hvor vi konsumerte og tok oss lån, mer enn vi hadde økonomi til - og så ble det verre utover 90, 2000 tallet og til nå) - så forsvant Gudsfrykten i samme takt - både hos kristne og hos folket. Idag er det få kristne som kjenner til Dybdene i Gud - fordi skal du ha tak i Guds dybder og Hans åpenbaring - så koster det - ikke penger, men overgivelse, målrettet til å gå Jesus sine Veier, villig til å omvende deg - når Herren peker på ting i livet ditt - og aldri kompromisse på troen. Men har man mye rikdommer - og tilgang til alle fristelser som verden har å by på (via internett og TV) - så er det enklere å velge kjødets og svakhetens vei - hvor du mister din karakter.

Dette er en av grunnene til at Norge har problemer med innvandring - og hvor Eliten reiser seg mot eget folk (jeg kan ikke gå inn på alle problemstillingene nå - men hvite etniske blir oftest hardere straffet i norske domstolen eks. ved voldtekt, grov vold ol. - enn mennesker med etnisitet fra Muslimske land - enda offeret kjenner like mye smerte om det er den ene eller den andre som voldfører seg mot dem - det betyr at domstolene tar mer hensyn til gjerningsmannen - enn offeret - og da skaper du en ånd av urettferdighet - som blir til ett rop til Gud - Himmelens og Jordens Dommer).

Abimelek - til lærdom av åndelige prinsipper

Du kan lese noe om dette - i fortellingen om Abimelek - hevnen og splittelsens ånd, hvor du vil forstå de åndelige prinsippene når Eliten (Abimelek) og Folket (Innbyggerne i Sikem) gjør det som er ondt - det får konsekvenser.

Dette er åndelige sannheter som er tuftet på Guds Ord - når du utgyter blod, altså dreper noen - får du en høst av det. Abimelek drepte alle sine 70 brødre - av en rettferdig far - og fikk med seg innbyggerne i Sikem til det. Til slutt ble det splittelse mellom disse 2 - hvor først ble innbyggerne (Folket) straffet drept av Abimelek (Eliten) - og til slutt ble Abimelek (Eliten) straffet og drept.

Dette kan åndelige sett passe godt på Norge - og den veien landet har valgt. I Norge står de norske myndighetene mot det norske folket - ikke i ord, men i gjerning - vi ser at de støtter Islam - som får alle rettigheter i hendene - og frikort i domstoler og ofte hos politi. Likevel ønsker myndighetene flere inn - og dermed så vil den norske etnisiteten på sikt - bli utvannet og ødelagt (men de står imot innbyggerne på mange andre områder, som "grønn" politikk - med store vindturbiner som ødelegger naturen, og folks bosteder - eller mer og mer sensureringe av de "feil" meningene- forførelse av våre barn, med sosialistisk indoktrinering og opphøyelse av det sexuelle med alle du ønsker det med, etc. - dette er tegn på ett demokratis fall ).

På samme måte - så tillater våre myndigheter, godt hjulpet til av Media -  mennesker fra fremmede kulturer å komme hit - og mange av dem planlegger onde ting mot nordmennene - når de blir mange nok (og denne mobbingen, vold mot nordmenn har eksister i ganske mange år nå - men da i innvandrertette områder - les eks. "Eriks" historie fra 2003 - og idag er det enda verre).

Fordi Islam har i alle tider vært en misjonerende religion - og de gjør det med Ord, tale og Sverdet (alle disse tingene er Jihad)! Jeg vet at flere og flere etniske nordmenn forbanner den religionen og dens folk, pga deres brutale atferd mot våre barn og voksne - og andre, folk som ser dette klart, knytter også never mot ondskapen til vår Elite - som tillater dette og ønsker mer. 

Men Problemet ligger ikke bare hos våre Elite - fordi Elitens ugudelige gjerninger, er helt avhengig av ondskapen i folkedypet (vi får ledere vi fortjener). Vi er alle fakstisk skyldig i det som utfolder seg - fordi vi har akseptert massive synder, ofte stilletiende - som den voldelige loven om Abort. Utvilsom er det frukten av at AP med makt tok utdanningene av lærere fra de Kristne i 1946 - for å tvinge gjennom sosialistisk tankegods i oss alle. Nå så begynner vi som nasjon, å høste hva synden egentlig vil koste oss - landets destruksjon. Se denne profetiske artikkelen om Norges dommer.

Advarsel som ble latterliggjort og fordømt - er idag en realitet

Da Carl I. Hagen advarte allerede i 1977 om innvandring, og å gjøre forskjell allerede da mot etniske og innvandrere, og advarte mot Svenske tilstander (les denne innrømmelsen som selv en svensk politileder advarer mot nå) - så ble han definert som rasist - men få fikk med seg at han beskrev vår virkelighet som vi nå ser - at nesten hele Norge er blitt livredd Islam - og føyer dem - som er ett resultat av åresvis med indoktrinering fra den Sosialistiske pressen, akademia, politikere og you name it.

Og som sagt, i domstolene gjør de klar forskjell - på spesielt muslimer, men også andre - mot norske etniske - og klappejakten mot Waras samboer - må ses på som ett av Norges åndelige problem, hvor landets grunnvoll har helt forvitret. Når åpenbart korrupsjon (som Tangen saken - som har fått jobb å forvalte våre pengebinge) - som bare er toppen av isfjellet av saker som aldri blir belyst eller sagt noe om - fordi vår media er likeså korrupt som resten av landet - og forfører og bedrar folket med de løgnene som passer - for å få folket til å gjøre som Eliten ønsker og vil.

Det er derfor saken om Ware kommer på toppen i nyhetene dag og og dag inn - mens innvandringsproblemene i Oslo - snakkes det ikke om. Samme når den onde Manshausen drepte sin stesøster - for så å storme en Moske, uten å drepe noen - og likevel, så ropte media år ut og inn om stormingen av Moskeen - som var en gal mann verk - men lite eller ingenting om den som egentlig led - hans stesøster - det var egentlig det verste han gjorde!  Likevel stiller vår statminister opp i denne moskeen 1 år etter for å støtte moskeen i sin minnemarkering - og støtter muslimene. Les også om "Tingene vi ikke snakker om".

Hva er Norges overtredelser?

Så hva er Norges synder - lurer du på? Den første og verste avguden heter Molok - det er det vi kaller abort. Bibelen sier:

"Herren talte til Moses og sa: Du skal si til Israels barn: Om noen av Israels barn eller noen av de fremmede som bor i Israel, gir noen av sine barn fra seg til Molok, han skal dø. Folket i landet skal steine ham. Jeg vil sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk fordi han har gitt sitt barn fra seg til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn. Om folket i landet lukker øynene til og ikke straffer en slik mann med døden når han gir sitt barn fra seg til Molok, da vil jeg sette mitt åsyn mot denne mannen og hans slekt. Ham og alle dem som følger ham i å drive hor med Molok, vil jeg utrydde av deres folk." 3Mos 20:1-5

I gamle tider, så hadde man fri sex i deres Baal avguderi - og så ble man også gravid pga det - så ofte ofret man disse spedbarna levende til Baal - på en brennhet (de fyrte den opp som en ovn) statue, på Baals hender - og spilte trommer ol. for å døve skrikene deres, mens de døde sakte i en intens smerte.

Det er beviselig at ett barn i mors liv - kjenner dobbelt smerte enn en voksen - og at de kjenner smerte før nerversystemet blir ferdig dannet. Disse barna som kalles celleklump - har en evig ånd i seg, akkurat som vi voksne - og de kjenner smerten når abortlegen utfører mordet - hvor ben, armer, hode ol. blir kuttet av - på samme måte som eks. fanatikere som IS gjør med sine offer. Abortindustrien fornekter det - men klart det, en morder vil aldri tillate å avsløre sin egen misgjerning. Men nå er det mer enn 650.000 døde bare i dette landet - og blodet fra disse ofrene - roper til Gud om rettferdighet - så hører Gud. Vi kan lese:

"Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd." 1Mos 4:8-11

Blodet til en som blir drept - har en røst - og den roper til den evige om rettferdighet. I Norge roper blodet fra de ufødte for overgrep av egne foreldre og samfunnet - til Gud. Og snart vil Gud utføre dom - for å opprette rettferdighet.

Historien om Sodoma og deres voldelige og urettferdige natur

Det er faktisk det samme som skjedde i Sodoma - som i tillegg til Synd mot Naturen - også torturerte og voldtok fremmede som kom på besøk, eller sov ute på torget. Mange ble drept pga barbariet - og det nådde til slutt opp til Gud;

"Og Herren sa: Klageropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Nå vil jeg stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det ropet som er kommet opp til meg, og hvis ikke, vil jeg vite det. Så vendte mennene [domsenglene] seg bort og gikk til Sodoma. Men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn." 1Mos 18:20-22

I praktisk - når man hengir seg til ulike typer synder, så vil man gjøre vondt mot sin neste - mot andre - mot din familie. I Sodoma var deres hengivelse til det perverse, det som gjorde ta de utførte brutale, hensynsløse ugjerninger spesielt mot fremmede som kom dit for å overnatte -du kan lese mer om Sodoma mm. i denne artikkelen:

Problemet er at folket vil nyte synden, uten å forstå at all brudd av Guds Ord, skaper store konsekvenser og forandre din indre natur til å bli svikefull - først blir vi forferdet når ugudelige lover slår inn - så hengir vi oss til det - om ikke med en gang - så kanskje vil barna gjøre det, eller og barnebarna -  når de blir store nok, pga indotrineringen i skolen, hvor man forteller hvor rosenrødt det er.

Derfor er også folket i landet like skyldig som Eliten og de som er forførerne - fordi de omfavner det som noe godt.

Hva vi har gjort mot Israel - vil vi høste i samme mål

Bilde til Høyre: Fra Auchwitz (les fra mitt besøk til Aushwitz her). Husk at nazistene kunne aldri ha fått til ett folkemord mot jødene - om ikke de klarte å lure befolkningen med antisemittiske løgner - og med tanke på at antisemittismen har ligget og lurt i Europa i mer enn 1000 år - så kjøpte de fleste tyskere disse løgnene lett. Idag sitter løgnene om jødene - spesielt de som bor i Israel - like godt som på 30 tallet. Spesielt i Norge - som ved siden av Frankrike, har den mest antisemittiske MSM - media. 

Den andre store synden - er Oslo avtalen - ett svik mot Israel - for å dele landet opp til deres ville fiender (og ja, Arafat samarbeidet med de arabiske landene rundt, for å svekke de, for så å angripe de når de var svake (og Arafat og de arabiske landene la aldri skjul på det - det er bare media som nekter å snakke om det - enda mange journalister vet sannheten) - og medias løgner hjalp til å få folk til å tro at jødene var og er særdeles onde).

Vi kan studere og lese litt om;

Erstatningsteologiens løgner - som danner grunnlag for antisemittisme blant mange kristne 

Så til slutt: Hva slags grusomheter Arafat gjorde i Libanon - hvor han fikk fredspris som takk - av nordmenn

Jeg vet at sånn samfunnet har forandret seg - så vil veldig få ta til seg fakta - alle vil løpe etter følelser og løgner - uten å sette seg ned, og vurdere hva man egentlig driver med. Det er en risiko å skrive dette, fordi man blir fort målskiven for landets ondskap - men jeg må rope ut - fordi dette er synder som Norge vil snarlig bli stilt til ansvar for - og når dette treffer landet - så vil ingen skjønne hvorfor!

Men Guds Ord tar aldri feil - aldri! Det tar bare tid - før visse Åndelige Lover går i oppfyllelse, da mener jeg de med strenge dommere - fordi Gud ønsker ikke å ødelegge ett land - Han gir nåde - så de kan få tid til å vende om - og å finne Ham. Men nå stenges snart nådedøren - både for landet og for evangeliet.

Du kan lese her - om hva velsignelsen og forbannelsen betyr i Grunnteksten for 1 Mos. 12:2-3 - for Israel.

Her kan du lese om noen av stormene og ulykkene som har nådd USA - når de har rørt ved Israel bla. ved falske fredsavtaler (som oftest for å blidgjøre de arabiske oljerike landene) - i tråd med Guds åndelige lover i som jeg nevnte over

Det sies at Nazistene tapte pga været - i den perioden de drepte og ødela jøder i sine konsentrasjonsleire - og selvfølgelig overgrep over andre som polakere, intellektuelle, homosexuelle, sigøynere, motstandsmenn, russiske soldater mm. - så kom det kulderekorder (hvor de tyske soldatene hadde for få klær, og holdt på å fryse seg fordervet - og finmekanikken i deres krigsvåpen nektet ofte å fungere) i Sovjet og varmerekorder på sommeren (hvor Tyskerne satte fast sine kjøretøy i søle og mudd)

- det var været som til slutt ydmyket og beseiret tyskerne - ved Stalinggrad i 1943. Russerne var vant til været, med tykke klær og stridvogner som tålte været - og en stridsdivisjon av skisoldater fra Sibir - sveipet inn rundt Stalinggrad - og isolerte og fanget tyskerne inne. Dermed snudde krigslykken - for tyskerne. For enhver en som rører ved jøder eller Israel - vil få med Himmelens og Jordens Skaper - og det er bare å se på noen av de som rapporterer løgner om Israel i media - at de utstråler hardhet og mørke i sitt blikk - som teks. Sidsel Wold - forbi forbannelsen er noe virkelig. Man må selv gjøre valg av å velge det gode - eller det onde - og alle valg får konsekvenser. Og derfor sier Skriften:

"Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt!5Mos 30:19

Gud styrer over naturen

Været er Guds verktøy for å utføre sine advarsler eller sin vrede - når folk er onde nok. Les selv hva som skjedde med disse områdene - hvor synden var overmoden:

Dette er bare 2 eksempler - men for de kristne som snakker mye om Nådens tidsalder, betyr oftest at de tror at Gud ikke dømmer nasjonene, når deres mål av synd har nådd sin topp - dermed lever de på en falsk lære. Ordet - selv i GT - gjelder selv i dag.

Bibelen har aldri forkynt at det er kun Nye Testamentets Ord som gjelder - nei - vi bør bli kjent med Guds karakter i Det Gamle - fordi den første menigheten, leste kun fra GT - før NT ble produsert (den første delen av NT ble skrevet rundt 65-70 e.Kr. - ca 30 år etter Jesus Himmelfart).

Og de første kristne trodde på alt det som sto der. Unntaket var bla. ofringene av dyr - som pekte på Guds Offerlam Kristus - de lovene var allerede oppfylt i Nettopp Kristus - og Evangliet handler mest om å leve nær sin Gud og Hans Ord - så vil Gud forandre deg, nettopp når du gjør det - i samsvar med Hans vilje for våres liv. 

Samtidig ble det strengere å være kristen i Det Nye Forbundet - fordi Gud ga oss større Nåde og mer kraft - om vi bare kommer ut av våre sløvhet, lunkenhet og likgyldighet - og løper til Himmelens dører - og tar tak i det Herren har for oss - og lar alltid sulten på innsiden - lede oss mot det Gud ønsker for våre liv!

Del denne siden