Kristne i Brasil går i bønn rundt Convid 19 - det er på en måte sånn Guds folk blir vekt, og samles i bønn - selv på gatene - det lukter en vekkelse, som betyr å våkne fra sin søvn (av sløvhet og alt annet som holder deg tilbake)

Artikkelen under - tror jeg at jeg fikk under en profetisk inspirasjon - men du får prøve den. Den er hentet fra mitt nyhetsbrev - ko den er lite korrigert. Den andre artikkelen handler om en gammel vekkelse for over 100 år siden - hvordan Gud forandret ett helt samfunn.

Men denne vekkelsen som vil komme - vil bli på en annen måte - fordi nasjonene idag, stort sett, har herdet seg. Derfor kommer Ånden for å vinne de som har ett åpent hjerte - de som sukker under samfunnets utvikling - og sliter med vonde ting, og søker Sannheten - de er de fremste som blir vunnet. Les selv - og bedømme selv

17 sept 2020 – Vekkelse – en fremtidig utgytelse av Hans herlighet

Nå er ikke jeg en person som gråter over spilt melk – med tanke på at jeg måtte legge ned flere blogger. Noen ganger er det greit å bare sette strek – og begynne på nytt. Av den enkle grunnen at du selv forandrer deg med Herren, dag for dag – og fordi tidene forandrer seg også. Åpenbaring for noen år siden – er kanskje ikke noe å bruke mye tid på nå.

En venn av meg – jeg pratet med i dag – fortalte at han hadde sett på kristen tv – en person som hadde en masse bøker om metodistvekkelsen – og var visst ekspert på dette. Så talte Herren til han – om å kaste alt sammen. Det kostet han mye – etter som det var studier og jobb over mange år. Men han var lydig – og så velsignet Gud han – og han fikk oppleve mer med Herren og se Hans mektige gjerninger.

Vekkelsen i Wales

Utdrag under er hentet fra boken "Store Vekkelser" av Stig Hällzon.

Ett eksempel er vekkelsen i Wales i 1904. Landet var i alvorlig forfall og det var en kritisk tid for Wales. Industrialiseringen medførte store forandringer i samfunnet. Folket ble konsentrert til plasser og tettbygde områder. Det førte til store sklidninger i de gamle livsformene. Religionsløshet og likegyldighet grep om seg som en åndelig smitte. Drukkenskap og moralsk fordervelse økte urovekkende. Det religiøse livet og det åndelige livet viste tegn på en alvorlig avamttelse. I Wales hadde man sett liberalteologien ødelegge troen på Gud og folkets håp. En gudløs psykologi slo seg også om.

De kristne som var våkne og så den alvorlige åndelige tilstanden, ble grepet av en intensiv lengsel etter en besøkelsetid fra Gud. Bønnebehovet kom som en reaksjon mot den økende ondskapen. En viktig årsak til vekkelsen var det «sirkulerende bønnemøtet», en arv fra den tid da antall kapell og prester var lite. Man brukte før å samles en gang i året på en eller annen bondegård til felles bønn og oppbyggelse. Møteformene var frie. Hvem som helst fikk være med.

I 1902 i England på en konferanse som ble kalt for Keswick konferansen, ble det opprettet 2000 bønnesirkler som ba om vekkelse og trodde at den skulle komme.

Del denne siden