18 okt. 2021 – Tallet 666 – og vaksiner – del 1

Dette er en enkel oversettelse – i første omgang 41 minutter inn i videon. Det er mye interessant han sier her.

Dyrets merke – Dyrets tall – Dyrets navn. Vær forsiktig med å bli testet – ett eller annet er festet på bomullspinnen.

Åp 18:23 – dommen over babylon – Gud ødelegger det – i Babylon, blir Pharmakeia ekspsonert til alle nasjonene – altså medisiner (farmasia – eller vaksiner). Dette stoffet åpner deres sinn til den åndelige verden – de får kontakt med åndelige veiledere ol. Drugs (narkotika – eller medisiner) åpner ditt sinn for den demoniske verden. Altså kjemikaler som kommer inn i ditt sinn/tanker åpnet opp for den åndelige verden. Det er meningen med Pharmakia kan oversettes med trolldom og/eller medisiner.

Altså en alternativ (eller mer riktig) oversettelse «Ved den farmasøytiske industrien ble alle nasjonene forført». Åp. 18:23.

Jeg har fokusert på «merket» for å gjennomgå det.

«…og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.» Åp 13:17

Merket (eng. The mark). G5480 «Charagma» eller merke er lagd med «Charax» – som er rotordet for «Pale», dvs en påle, stake – eller «palisade» ett stakitt gjerde som er spisset på toppen (for å motstå fiender) som ett vern rundt for å beskytte.

20 oktober 2021 – Tallet 666 – og vaksiner – Del II

Nå går jeg gjennom litt annen informasjon. Vi ser på vår telegram side her (en app som du kan finne på deres side https://myurls.co/blazingpress/ på telegram feed – det tok meg lang tid å skjønne dette, måtte få det ned på mobiltelefon før jeg kunne lese det på nettet – men likevel fant jeg ikke videon han viste). Han bruker YouTube – men lar være å bruke ord som eks. vaksine – for da blir han sensurert (han sier bare V). Han har også flere andre sider som Rumble (https://rumble.com/user/BlazingPress) og på Rokfin – https://www.rokfin.com/Blazingpress.

Dette er da en videon. Dette er en video om CRISPR – Dyrets merke som blir sprøytet inn i ditt DNA. Dette her er riktig vitenskap – ikke bare ord og følelser – om hva som skjer med  genene, DNA. Video startet ca 44:45.

CRISP er en bakterie med eget immunsystem. Det vi har gjort nå, vi forskere, vi har tatt ut av bakterien og designet en ny mutant en DNA forandring inn i mus, men også i mennesker. Her kan vi selg velge hvordan den vil påvirke kroppen. Et labb i Kina skapte en HIV resistans mot HIV/AIDS. Forandringene på denne vitenskapen går raskere enn du tror. På den måten kan man skape de forandringene man ønsker for bedre helse.

21 oktober 2021 – Tallet 666 – og vaksiner – Del III

Dette er interessant – det viser statistikk. De ulike landene rett etter vaksinene. Det røde i starten – er akkurat nå de får vaksinen – så ser du antall døde – se på aksetoppen der  det er de døde – og det er for hvert land. (se videon fra 01:10:37-1:12:20)

Her noen grafer:

(se artikkel)

Nyheter fra Blazing press:

Hackere målfestet seg på drikkevann forsyninger i California (sikkert myndighetsstyrt – bøndene får ikke vann til sine åkrer ol).

WHO har jobbet med Rockefeller Foundation og ferilititet regulerings vaksiner (dvs. at man ikke kan få barn), så de medisinsk kan sterilisere for årtier. Så skal vi likesom stole på disse folkene for at de kan injisere oss med denne mystiske væsken for våre «helse»?

Bill Gates er også dypt involvert i dette – og sier at om alle får vaksiner, så blir det befolkningsreduksjon. Hvordan kan det redusere befolkningen – når vaksiner skal sørge for at du lever lengre? Hvordan redusere – muligens for å sterilisere deg.

Les hele artikkelen her.

Jeg har studert noe av hva Dyrets merke er. Bibelen sier at den som tar merket, får ingen nåde eller frelse. Vi kan lese:

"En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne. Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn. Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.Åp 14:9-12

Og etter mine undersøkelser, etter hva noen kristne bibellærere, kristne forskere - har funnet ut, var at det var Nephilim som tok knekken på Noahs slekte - du kan lese noe om det i 1 Enoks bok - som ikke er kanonisert, men endog så brukt Judas, i sitt brev - vers fra den boken:

"Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudelige synderne.Jud 14-15.

Nephilim var en krysning av falne engler og kvinner. Englene kom i menneskeskikkelser (vi kan se flere steder i Bibelen, at engler kan ta form som menneske), og tok seg kvinner til hustruer - og satte barn på dem. Disse barna ble kjemper - og det finnes byggverk idag - fra oldtiden, som har blitt flyttet med en enorm kraft, som man selv hadde hatt problemer med idag. Du kan lese mer om det i mine artikler Nephilim.

I endens tid - vil satan bedra menneskeslektet på samme måte, med sin "dragesæd" - og det er nettopp det Dyrets merke handler om. Når ditt DNA forandres, er du ikke lenger ett menneske, og da gjelder ikke forsoningen lengre - for den er kun for mennesker! Muligens åpner man opp for det allerede når man tar vaksinen mot Convid 19 - som er lagd av Bill Gates. Og senere kan du muligens bli dratt enda mer inn i dette. Muligens er vaksinen en forløper til Dyrets merke - eller Dyrets merke. Denne mannens visjon, mener vaksinen er Dyrets merke!

Det globale New age - mot Dyrets merke

En oversettelse av videon fra 11 mai 2015 - av søster Carol

Jesus advarer mot Dyrets merke

Ord fra Herren til søster Carol.

"Penger - du må bestemme deg..... selvavhengig eller avhengig av Meg".

Carol: "Har du noen ord for våre venner i kveld, Herre?"

Jesus "Ja, jeg har. Begynn å skrive"

"Vårt emne i kveld er penger. Enten du har lite eller mye, penger vil bli et minne i fortiden i dagene av Trengselen. Du VILL bli tvunget på ett eller annet punkt, til å gjøre en bestemmelse: Vil jeg ta merket tvunget av Antikrist - Obama og hans administrasjon for å kunne leve, spise og leve? Eller vil jeg ta den bedre veien?"

La oss se på hva hver av disse avgjørelsen vil innebære... det vil se ut som det er logisk. Tøft. Intelligent. klokt. "Ingen stor sak" - når alle de varierende pengesystemer, mynter, valuta er i kaos rundt om på kloden - når verdens økonomien kollapser.

Ideene blir allerede formet.... ta en enkel data chip i hånden eller i pannen, og volia! Man åpner en dør, skrur på en innretning eller betaler for et kjøp bare ved å vinke med din hånd.

Med en gang demonene forkledd som romvesener dukker opp, så vil det bli en fremtvunget en troskap, også. Så folk vil bli hjernevasket for å tro at "de" er reelle, men "de" er falske, og man blir tvunget til å følge en kur eller en annen".

Men bunnlinjen vil være... Følge Meg eller følge satan... uansett hvordan innpakkingen dukker opp. Dette har Jeg sagt før man tar Chipen i din kropp - som vil forsegle din skjebne".

Dette er grunnen, chipen vil inneholde demon "sæd" som, når den blir implantert i din kropp, vil forløse en annen DNA i din blodstrøm, og dette vil begynne permanent å forandre og omforme din DNA som en gang ble kalt Nephilim . Denne prossessen kan ikke reverseres, og kan ikke bli tilgitt".

Det er derfor jeg vender meg til deg NÅ for at du skal vende deg til Meg, for å gi ditt liv over til Meg, før det er forsent. Bedre å bli halshugget og tilbringe evigheten i Himmelen, enn å få muligheten til å kjøpe noen få brødsmuler for å holde deg i live en dag til. De utvalgte er forsikret, kraften i deg bryr seg ikke om du lever eller dør, på den ene eller den andre måten.

Deres eneste mål, deres eneste motivasjon i alt de gjør er å stjele, plyndre, drepe og ødelegge alt av menneskelighet, og konvertere dem permanent til innbyggere av helvete. Dit liv er ikke verdt noen ting til dem - uansett hvor sterk du deklarerer din troskap til dem"

På den andre hånd, dit liv er verdt alt for meg. Jeg kom til jorden for din skyld - Jeg ga Mitt liv på Korset så du kunne ta det enkle steget mot Meg og bli frelst"

Bill Gates Covid-19 vaksine - dyrets merke, genetisk modifiserte mennesker

Videon ble sensurert fra YouTube - men du kan lese noe om hva som ble skrevet om dette på:

https://www.sokelys.com/bill-gates-covid-19-vaksine-dyrets-merke-genetisk-modifiserte-mennesker/

Del denne siden