20 juni 2018 - Den forførende lettvinte kirken - uten Kors og omvendelse - et søkelys på falsk lærere og dens ideologi

Dato 13 mars 2021:

NB! Jeg legger til at om ett menneske omvender seg - uansett hvor ille og galt det er, så behøver ikke det å bety at det mennesket lengre er en forfører. Jeg skrev denne artikkelen i 2018 - men i mitt hjerte - ønsker jeg at allt skal vende om - og leve for Herren! Så ingenting er spikret her - når det gjelder mennesker eller forynnere - men legg merke til hva de satt fast i - hva slags lære og gjerninger de gjorde, fordi til syvende og sist er det nettopp det det handler om! Legg også merke til ulike samarbeid mellom ulike menigheter - hvor en driver med falsk lære, kan lett smitte over til andre. Dette er følsomme greier - og Ånden ønsker at vi alle skal kunne vurdere i Ånden - som Guds Ord sier:

"De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten." 1 Joh 2:19-21

Jeg er heller ikke imot det overnaturlige - heller ikke at folk rister under forbønn, kommer i gråt ol. som eks. vi ser med videon til Heidi Baker. Men som sagt - du må bedømme selv!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg har brukt mye tid på dette, så jeg håper du bruker litt tid å se igjennom. Den er lang, men nødvendig. Jeg tar opp flere amerikanske forkynnere, som har stor påvirkning på kristen-Norge, ikke for å kritisere og dømme, men for å bedømme ånden som er i og over dem. Samme med kristen musikk, som har blitt mer og mer ett åndelig sandslott.

Jeg bruker ordet sjelisk (eller sjelelig) flere ganger, som nok er byttet i nyere oversettelse med det naturlige menneske. Denne oversettelsen sier det på denne måten


"Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.1 Kor. 2:14.

Mye av det som reiser seg som "vekkelse" og nye kristne trender, er basert på sjeliske ønsker på å tjene Gud. Men du kan bare tjene Gud gjennom hjertets lydighet og ved å være en våken kristen!

Når menigheten har blitt en jungel av forvirring og åndelig kaos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qZHVTEsJcr4 (se video øverst NB! Videon er blitt tatt bort)


I en tid hvor en åndelig tåke har invadert menigheten med en fremmed ånd, hvor fokus er mye opplevelser, fyll i "ånden", lettvint forkynnelse uten dybde, sjelisk lovsang og forkynnelse som glatter over mye av Bibelen, og ofte forvridd til å passe et "moderne evangelium", som fraviker det gamle evangeliet kraftig. Så må man som vekter, rope ut Herrens Ord - for å fortelle at man må vende tilbake til orginalen - til basicen i Guds Ord. Og da er det verdt å lese disse Ordene: 

"Hør, visdommen roper, og forstanden lar sin røst høre.  Oppe på hauger ved veien står hun, der hvor stiene møtes;  ved siden av portene, ved byens utgang, i inngangen til portene roper hun høyt: Til dere, dere menn, roper jeg, og min røst lyder til menneskenes barn.  Lær klokskap, dere enfoldige, og lær forstand, dere uforstandige! 

Å frykte Herren er å hate ondt; stolthet og overmot, ond ferd og en falsk munn hater jeg.  Meg tilhører råd og sann innsikt, jeg er forstand, meg hører styrke til.

Og nå, barn, hør på meg! Salige er de som følger mine veier.  Hør på min tilrettevisning og bli vise og forakt den ikke!  Salig er det menneske som hører på meg, så han våker ved mine dører dag efter dag og vokter mine dørstolper.  For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren.  Men den som ikke finner meg, skader seg selv; alle de som hater meg, elsker døden.Ords. 8:1-5, 13,14 og 32-36

Dette er en formaning til de som hengir seg til følerier i nye trender av kristen virksomhet, men som mangler Guds Ånd! Det vanskelige med dette, er at flere av de som for tillfellet virer i bedrag, kan faktisk profeterer i Ånden, og samtidig forføre folk med sine tale. Dette må vi lære å kunne skille! De som er for mye inne i dette, kan bli motstander og fiende til Korset! Dette bedraget, spesielt her i Vesten, skjer fordi Menigheten ikke har våket. Fordi man ikke ønsker å høre på profeten. Tenk på Jeremia når Han talte Herrens Ord: Han ble hatet av omtrent alle. Fordi synden var så overmoden. Guds Ord med kraft vil støte bort de som ønsker å leve i synd. 

Eksempel på hvor Guds kraft støter mørket

I praksis, hva skjer når Herrens Ord går ut med kraft, og treffer de som lever i mørket?: 

Tenkte på møtet mot Partnerskapsloven i 1993, midt i Oslo - i nærheten av Stortinget, hvor de hadde invitert bla. Ludvig Nessa til å tale. Blitz ungdommene var der. Politi var der. Det var et barnekor på scenen, hvor politikere og forkynnere holdt taler mot loven som skulle da muligens innføres (og ble senere innført). Men det var temmelig lite kraft i ordene til de ulike, og Blitz folkene buet, men ikke mer enn det. 

Men til slutt kom Nessa opp. Og han tok frem Guds Ord, og talte over 3 Mos. 18 og sa veldig få ord, og han sa: I min Bibel står det "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig.". Før han ble ferdig med å tale, så eksploderte opprøret i Blitz, og de mistet fullstendig hodet, og kastet ting over scenen, over barnekoret. Politiet stormet de da, og jagde de vekk. Men jeg husker enda idag kraften over de få ordene denne mannen talte. Han var en profet, og Gud hadde i sannhet salvet han med kraft. Og det merket godt de som levde i mørket. Lys og mørke går som sagt ikke sammen.

Her ser du at Guds Ord har kraft i seg til å vekke opp ondskapen, som det falne mennesket daglig forsøker å skjule! De kristne som lever halvsløvt, humanistisk, intelektuellt og lunken, vil aldri støte verden, ettersom de er ett med verden!

Hvorfor de ikke tålte Jesus

For å forstå hatet mot Jesus, så må vi også forstå at Han alltid talte Guds Ord (hvor mye var hentet fra GT) med kraft, og det gjorde Eliten, både den verdslige og den religiøse, ute av seg. De la planer om å drepe han. Noe de ikke kunne før det var Hans tid. 

Man har 2 valg, enten å ta til seg Ordet, ved å ydmyke seg, og få Guds fred inn i hele seg. Eller stå det imot, og gå inn i ett enda dypere mørke. Mange kristne idag, har nettopp valgt å gå inn i mørket, samtidig som de er overbevist om at de er i lyset. Det er endetidens store bedrag, det som Jesus talte om i Matt. 24, som vi ser rett fremfor oss. Ikke loviskhet, men lovløshet, og dermed blir også kjærligheten kald.

De mest forførte prater store ord om Kjærlighet, men det er som sagt bare ord. Den som elsker synderen, er også villig til å peke på dens behov for omvendelse og også irettesette synden, om Ånden leder en til det. Det er sann kjærlighet!

Snikinføring av demonisk ideologier

I denne tiden, spesielt siden Lakeland "vekkelsen" har det sneket seg inn en karismatisk bedrag inn i stort sett alle mulige kristne samfunn. Man etablerer Hillsong menigheter, som er en blanding av følelser og mangel på kraft, uten salt. Man åpner opp for populær kristendom, først og fremst fra USA. USAs (Det nye babel?!) kristne har blitt duppet inn i overflod av materialisme, og dermed åpner de seg for ett evangelium uten kraft, uten salt, med mye følelser:

I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete”. William Both, grunnlegger av Frelsesarmeen. Dette er ett profetisk ord talt for mer enn 100 år siden, inn i vår tid!

Vi kan summere noen falske lærere/predikanter og ideologier som er populære her i Norge, og som sprer sin surdeig inn i blant før mange hengivende kristne, hvor flere og flere mister sin dyrebare frelses olje som Jesus advarte om i Matt. 25:1-10, fordi man ikke våker over sitt hjerte:

Pavedømmet og dens forening med karismatisk kristendom

Mange evangeliske kristne tror at den katolske kirken (DKK) er ekte - men det finnes ingen kirkesamfunn som har mer blod på sine hender enn de, og mange av dem som de har slaktet og brent, var Guds ektefødte barn. Fordi DKK har bygd sin tro på Babels ånd, ikke Skriften alene. Hør hva svigerfaren til Ulf Ekman (Ulf som konventerte til katolismen i 2014sier om DKK.

Derfor vær skeptisk til alle kristne som besøker paven, som leker med katolsk teologi, jobber mot enhet med de ol. Det finnes enhet med "kristne" som vil ete opp gudslivet ditt, ettersom Bibelen sier at en liten surdeig surner hele deigen, 1 Kor. 5. Judas brev går alvorlig i rette med ekte kristne som blander seg med falske kristne.

John Arnrott - Toronto Blessing

Over er "vekkelseforkynneren" fra Toronto Blessing, John og Carol Arnrott på besøk hos paven, sammen med Tony Palmer (fra den Anglikanske kirken), Kenneth Copeland (tros bevegelsen), James og Betty Robinson - hvor han er evangelist og president i en kristen hjelpeorganisasjon/life Outreach International, Jeff Turner Cliff - sjefssekretær Verdens Evangeliske Allianse (World Evangelic alliance) med andre.

Som videon over viser, ekteparet Arnrott valfarter til Rom, som tydeligvis har blitt populært hos mange karismatikere. Om du er kristen og ikke reagerer på ondskapen som er i det svarte hjertet i Roma (Peter kirken), så er du virkelig åndelig blind og forført. Jeg har selv vært i en vakker kirke i Firenze, Italia, hvor det var ett fryktelig demonisk mørke over hele plassen rundt kirken. En bekjent av meg var inne i Rom, på Peters plassen, og ble på samme måte slått ut pga ondskapen på plassen.

Jeg har et stor tvil til "Toronto Blessing" og den såkalte vekkelsen som Arnrott fremfører. Man kjenner som sagt andre på de vennene  de velger å omgås med. Deres valfart til Rom gir ikke mindre rom for bekymringer. Idag blandes ofte evangelisk karismatikk med den katolske kirken, og det er endel av den siste forførelsen før Jesu gjenkomst! La oss være forsiktig med hva vi hører på og tror på og hvem vi omgås med! La oss sjekke med Skriften, og i Ånden bedømme alt hva som ønsker å påvirke oss!

Mange våkne kristne holder seg unna den katolske kirken og dens surdeig (lære/ideologi). Men mange faller isteden for denne mannen:

Rick Warren - ett målrettet liv - utenfor Guds nådes evangelium

Jeg ble skremt, da jeg var inne på Hermon forlag, og så mange kjente norske forkynnere skryte av bøkene til Rick Warren. Men Rick er en ulv i fåreklær. Jeg opplever han ikke som frelst. Han forkynner ett sjelisk evangelium til fortapelsen. Som en som hadde undersøkt nøye alt rundt Warren, og hadde intervjuvet rundt 200 kirkegjengere som hadde erfaring med å få inn programmet til Warren. De 200 sa alle at når læren til Rick Warren kom inn, så gikk evangeliet ut. Du kan lese mer om Rick Warren her.

Utvilsomt finnes det en åndelig muldvarp i Rick Warrens forkynnelse, som går tilbake til Norman Vincent Peale.

Peale var ett forbilde for bla. Robert Schuller og Joel Osteen, og ble også anbefalt av det varmeste av Billy Graham i 1966, ettersom Norman hadde betydd mye for ham. Rick Warren er influert av Robert Schuller, og de igjen var alle påvirket av Bernie Siegel, en New Age mann som hadde kontakt med sin åndelige veileder "George".

Som ganske ny på veien, så fikk jeg tak i boken "Positiv tenkning" av Norman Vincent Peale i en bokhandler drevet av pinsevenner. På den tiden slukte jeg alle bøker jeg kom over pga min tørst etter kunnskap om troen, men da jeg leste Peales bok, så sovnet jeg hver gang. Tror det var en nåde fra Herren. Men en som fulgte meg litt som nyfrelst, advarte mot boken. Og da gikk den i søpla.

Todd White - en som ønsker enhet med den katolske kirken

En populær evangelist som ofte promoteres i bla. Norge idag. På denne videon tar han disse 2 herrene i hånden, antageligvis en katolikk og en luthersk/evangelisk kristen, og sier at Den katolske kirken og Kirken skal komme sammen. Jeg får da minnes tidligere Ulf Ekman, mens han enda var frelst, profeterte i rundt 1990, at den gangen den lutherske frikirken søker enhet med den katolske kirken, så vil det bli dødsstøtet for dem (jeg var på møtet, og denne profetien brant seg fast i mitt sinn).

Du kan også lese her om endel lære som Todd fremmer, men som ikke er bibelsk.

Her kan du også lese historien som Todd fortalte, hvor en ung gutt som var kritisk til Todd Whites Fire Tunnel og gjorde narr av den, ble midlertidig blind (ifølge Todd), og ble refset av han.

Heidi Baker - ønsker også å samarbeide med Den Katolske Kirken

Også hun er populær i kristne aviser som Norge Idag. Hun er en som ønsker å samarbeide med alle trossamfunn, også den katolske. Som hun sier, bare man elsker Jesus, er det samme hvilken samfunn man er i. I ett møte hun hadde i Australia, så gikk en  mann med tårer ned på knærne i Herrens frykt og ydmykhet foran Heidi Baker i hennes møte, og bønnfalt henne om å omvende seg og siterte en advarsel til henne i Guds Ord:

"Jeg så Herren stå ved alteret, og han sa: Slå til søylehodene, så dørtersklene skjelver, og knus dem, så de faller ned over hodet på dem alle! Den siste levning av dem vil jeg drepe med sverdet; ingen av dem skal kunne unnfly, ingen av dem komme unna." Amos. 9:1.

Heidi Baker henvendte seg så til en "afrikansk pastor" ved siden av henne, og sa "Denne mannen har blitt gal, få ham ut herfra". Hvor denne "pastoren" grep denne gudfryktige mannen aggressivt, og slepte han bort fra scenen.

I møtet under, kan det virke som Baker og forsamlingen forløser urene ånder i hverandre. Den unge gutten som Baker ber for, virker som han blir inntatt av det urene ved håndspåleggelse. Han roper og skriker etter berøringen, som for meg virker som en ånd har inntatt han. Bedøm selv: 

Bill Johnsen og Bethel Church - Kundalini ånder som spres mellom kristne

Jeg har ikke imot det overnaturlige. Gud er nettopp overnaturlig. Men satan er en mester i å kopiere og forfalske. For å forstå forskjellen på det ekte og det falske, må man først igjenkjenne det ekte og forstå dybden av det. Altfor mange blir "frelst" og går rett inn i det som er falskt, og når de da hører sannheten, så vil man ta anstøt av den, fordi den strider mot den falske læren de allerede tror på. Derfor må man vokte sine ører, hva man låner dem til. Samme med øynene og følelsene. Styr alltid etter Guds Ord og Åndens ledelse. 

https://www.youtube.com/watch?v=dWeUNoR30_0

Video over: Hvordan New Age Kundalini spres inn i mange menigheter 

hvor man setter lit til manifestasjonene før Guds Ord

Utdrag fra videon over: "....Flere ledere som tar tak i drukkenskapet er Jim Goal. De har utført disse manifestasjonene på ungdomsmøter i Bill Johnsens kjente menighet i Bethel, California. Denne bevegelsen søker spesielt ungdommer. Bill Johnsen er en kjent leder som bla. har skrevet "When Heaven invide Earth". Det folk ikke vet, er at Bill Johnsens ministry er hovedsenteret for denne "salvede" drukkenskapet (lattervekkelsen) i Nord-Amerika. Selv om Bill Johnsen, Cheyenne, John og Carole ikke er fra Toronto, tilslutter og fremmer de Todd Bentley og Lakeland vekkelsen. Andre som har åpnet opp for denne manifestasjonsvekkelsen er IHOP, The International House of Prayer, i Kansas. Grunnleggeren av IHOP Mike Bickle omfavner Bill Johnsen og Toronto Vekkelsen som er partner med IHOP. De sier det er Den Hellige Ånd, ettersom Ap.Gj. så sier folk at de mener at de første disiplene var drukket. Men det står ikke at de var det. Tvert om så maner Bibelen oss til å være edrue, vaktsom og årvåken, ikke være drukne!"

Bethel Church med Bill Johnsen er nettopp en kirke fremmet av ondskap - ved en såkalt lattervekkelse ved implantering, dvs. håndpåleggelse som oftest åpner opp for en annen ånd, som Paulus advarte mot.

"...men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også deres tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus.  For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt, da vil dere gjerne tåle det!" 2 Kor. 3-4.  

Bethel Church gjør mye som ligner på New Age, men de åndeliggjør alt sammen, så det kan virke kristen på det ytre.

De driver med Grave Soaking, dvs. de søker etter Guds menns graver, som her Smith Wigglesworth, for å få tak i salvelsen til den døde gudsmannen. Se denne videon. Å søke de døde, uansett hva, så er det veldig okkult.

Her ser du også "fyllemøte" fra Bethel Church, bak scenen:

https://www.youtube.com/watch?v=6wKPjf1mjb8

I videoen er det også mer om deres soaking (søking) etter "salvelsen" etter døde gudsmenn. Her kan du også se Bill Johnsen selv ved graven til fruen til Smith Wiggelsworth.

I 2012 kom boken "Physics of heaven" ut, med bla. Bill Johnsen. Boken avslører Guds mysterier rundt lyd, energi, vibrasjoner og kvantums fysikk. De som har lest den, har sagt at boken er veldig New Age. Eks. Virbrere i harmoni med Gud, Guds vibrasjoner, delfinterapi, kvantum mystikk, menneskekropp frekvenser mm. Denne okkulte boken blir selv i dag solgt på Bethels hjemmesider, fordi det var der boken kom fra.

NAR - New Apostolic Reformation - en falsk apostel bevegelse

En annen ting som bla. Bethel kirken står bak, sammen med andre, er NAR. NAR i Norge har også mulige forbindelser til Jan-Aage Torp.

NAR er forkortelse for New Apostolic Reformation (Ny apostolisk reformasjon). Bevegelsen består av ytterliggående karismatiske nettverk og menigheter. Kjente pastorer og ledere, som for eksempel John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joyner Randy Clark og Mike Bickle, er tilknyttet bevegelsen. Peter C. Wagner, forhenværende professor i kirkevekst ved Fuller Theological Seminary, regnes for å være den mest betydelige strateg, ideolog og leder innen NAR.

Noen spør om NAR er et nytt kirkesamfunn. Svaret er at bevegelsens representanter har ambisjoner ut over dette. Man ønsker å opprette en ny hoved-blokk innen kristenheten, ved siden av de katolske og de protestantiske kirkesamfunnene. Man ønsker å samle karismatisk orienterte menigheter i en ny, verdensomfattende og seirende kristen bevegelse. NAR bevegelsen skal overgå alt hva verden hittil har sett av kristen virksomhet. 

Rick Joyner - en man som har mistet målet med troen?

Jeg har personlig likt de profetiske bøkene "Finalekamp" og "Kallelsen" av Joyner. Om den er falsk, så er den veldig god forfalskning. Jeg opplever flere perler der. Men vi må også tenke på at Bibelen kaller Bileam en falsk profet, men han kom med noen sterke profetier som var ekte. Profeti er en gave, og handler sjelden om karakteren til den som leverer den. Derfor må vi skille. Mange kristne begynner troslivet bra, og fungerer riktig i de åndelige gavene, men så frister satan dem, så de viker av den rette veien. Men de kan enda fungere i Guds åndelige gaver. Mange blir forvirret over dette. Derfor må vi lære oss å skille mellom de åndelige gavene og budbærerens karakter. Karakter er viktigere enn de åndelige gavene!

Vi kan også se at Rick Joyner er en Malta ridder, av en katolsk avgreining, som også kan være frimureri/illumati. Les denne artikkelen om Joyner og hans Malta medlemssskap.

Del denne siden

https://www.youtube.com/watch?v=8lb1FRxFFb4

Benny Hinn

Det er verdt å merke seg at læren til Benny Hinn, er meget usunn og oftest farlig. Og det føles godt ut, for sjelen, som all forførelse som klør i øret. Jeg viste min kone for mange år siden, ett klipp fra ett kjempemøte i Filippinene med Hinn, hvor alle sang "El Shaddai". Jeg ble beruset i mine følelser da. Min kone sa bare "det er for mye følelser". Så rett, så rett hun hadde. Dette er oversukkeret kristendom, uten noe salt i seg.

I videon går David Wilkerson, uten å nevne navn, i rette med Benny Hinn. Han går i rette med Hinn fordi han sier på TV at alle som forbanner hans tjeneste, skal bli forbannet, og at Jesus en dag vil vise seg fysisk på hans møterWilkerson kalte det Blasfemi og demoners lære. Han la til at du (kristne) bare sitter der, og syntes det høres godt ut og ser bra ut, og det ser ut som folk blir helbredet og du bedriver åndelig hor, fordi du ikke tar ett oppgjør med det. 

Joel Osteen - sukker kristendom som gir penger i kassa

Er en forkynner uten salt, og smørpositiv, noe som har gjort han til en mega rik kristen, med dyr eiendom, dyr bil, klær etc. Ingen vet hvor mye penger ekteparet Osteen går god for, men det er ikke lite. Så kan vi ta ett sammendrag fra dette intervjuvet, for å se hvor rike man kan bli på jordisk gods, ved å forføre og bedra folk bort fra sannheten. Her kan du lese vitnesbyrdet til Joel Osteen, i ett TV intervjuv - og vi skjønner at han kan ikke være kristen eller en Guds hellige:

[Dette er fra Joel Osteens opptreden på Larry King TV i 2009. Han var uklar, kompromitterende og rett og slett patetisk. Da Larry King spurte Osteen om han var ild- og svovelprediker, var hans svar: 

"Nei, det er jeg ikke, jeg er en oppmuntrende, og jeg tror ikke det er min rolle å fordømme noen." Jeg har alltid vært en som oppmuntrer fra hjertet. . . . Jeg har ikke det i mitt hjerte å fordømme folk. Jeg er der for å oppmuntre dem. Jeg ser meg selv som en trener, som en motivator for å hjelpe dem med å oppleve livet som Gud har for oss. . . . Jeg er for alle. Du kan ikke være enig med meg, men for meg er det ikke min jobb å prøve å rette ut alle. Evangeliet kalles det gode budskap. Mitt budskap er et budskap om håp, at Gud er for deg. Du kan leve et godt liv uansett hva som har skjedd med deg. Så jeg vet ikke, jeg vet at det er fordømmelse, men jeg føler ikke at det er min greie. "

Da King spurte ham om folk fra andre trosretninger som ikke trodde på Kristus ville havne i himmelen, svarte Osteen: "Du vet, jeg er veldig forsiktig med å si hvem som vill og ikke vill gå til himmelen. Jeg vet ikke ... Jeg vet ikke om jeg tror at de har feil. Jeg tror at det her er hva Bibelen lærer, og fra den kristne tro er dette det jeg tror. " Senere da han ble spurt om ateister som går til himmelen, la han til: «Jeg skal la Gud være dommeren for hvem som går til himmelen og til helvete. Jeg presenterer sannheten, og jeg sier det hver uke. Jeg tror det er en relasjon med Jesus. Men vet du hva? Jeg skal ikke gå rundt og fortelle alle andre om de ikke vil tro, dette kommer til å bli deres valg. Gud må se til ditt eget hjerte, og bare Gud kjenner det.'

Nå spør jeg deg, les Osteens kommentarer svært nøye og se om du kan finne et klart evangelium i alt det han sa. Nei, han var unnvikende på de direkte spørsmålene og gikk rundt sannheten, for å sikre seg at han ikke fornærmet programleder King (en ufrelst jøde) og hans publikum

I samme intervju spurte King Osteen et bestemt spørsmål, om han trodde at alle andre trosretninger skulle gå til helvete, som jøder, muslimer, buddhister, hinduer osv. Osteen bemerket at han dro en gang med sin far til India og møtte noen fine mennesker og det nei, han trodde ikke at de skulle til helvete hvis de var oppriktige i deres hjerter. Vel, kan du forestille deg hvordan Larry King følte seg, en fortapt jøde? Osteen skjønte hva King fisket etter i det spørsmålet - og Osteen beroliget han ved å si at det var ok å være jøde uten å ha en frelsende tro på Jesus. Herren som sitter ved Faders høyre hånd, må ha sett på Osteen i avsky for at han ikke kunne gjøre evangeliet klart. Kan du forestille deg at apostelen Paulus ville ha gitt det svaret Osteen ga?  Paulus ville vært dristig og fortalte Larry, at det bare var én Gud og en vei til Faderen i himmelen - ved Herren Jesus Kristus og hans blodfargede kors.

[King senere spurte Osteen om abort og Homosexuelt sex ekteskap, som Osteen svarte: «Du vet hva, Larry, jeg går ikke dit.»

På bruken av ordet "syndere"  sa han: "Jeg bruker det ikke. Jeg har aldri tenkt på det. Så det gjør jeg nok ikke. Men de fleste vet allerede hva de gjør feil. Når jeg får dem i kirken vil jeg fortelle dem at du kan forandre deg. Det kan være en forskjell i livet ditt. Så jeg går ikke ned på fordømmelsesveien. »]

Hillsong og annen sjelisk lovsang

Kan kristen musikk være skadelig? Både ja og nei. Spørsmålet er hvordan du nærmer deg musikk/lovsang som ikke er født ut av Ånden. Å høre på en eller flere Hillsong sanger skader ikke din sjel. Men du vil merke jo dypere du går inn i Hillsong og deres følgere og tilbedere, så vil du dyppe tåen din, så foten, så mer og mer av hele deg, inn i et sjelisk og muligens en demonisk musikkopplevelse. 

Jeg har lagt merke til at de siste 10-15 årene, så har den før så friske lovsangen og mye av den kristne musikken har gått bort fra Åndens dybder, og inn i noe overfladisk. Om du hører på en kristen radio stasjon fra eks. USA, så er det sjelden du hører noen sanger med åndelig tyngde over seg. For det meste er sangene bare kopier av hverandre - ofte i Hillsongs ånd. Selv verdens mennesker har bedre fantasi enn dette. Og likevel, for de som betaler prisen, det finnes mye bedre sanger i det Himmelske, for de som kan ta det imot! Men Gud gir ikke bort sine dypere gaver, uten at noen betaler prisen for det.

Eks. så fikk vi ny norsk pastor i en menighet jeg var i, som var såkalt misjonær fra Afrika. Han skulle ha en Hillsong menighet, og senere har menigheten blitt fryktelig ugudelig. Han har jagd bort stort sett alle oppriktige kristne, og sitter bare igjen med samboere, syndere og sjeliske kristne - hvor han prater om moteklær og det å spise sunt, trene og ha ett godt liv - hvor det omtrent ikke eksisterer noe evangelium. Mannen får også taletid på Visjon Norge. 

Da vår sistfødte barn for mange år siden, skulle barnevelsignes der, så opplevdes møtet som en konserthall, hvor de slo av alle lysene i salen og satte på spotlighet som på konserter. Det manglet bare røyk, så hadde vi hatt en rocke-konsert. Mine eldre barn, satt livredde under møtet, pga mørket og den heslige lovsangen - hvor volumet var unaturlig høyt. For en barnevelsignelse.....

følge dette nettstedet, så sies det fra Høyeste hold i Hillsong, hvor Brian Houston er den ledende stjernen, at lovsangen er til for å virkeliggjøre lederskapets visjoner. Men lovsang er til alltid for å opphøye Gud og vår frelser Jesus Kristus. Aldri noe menneskes visjoner, uansett hvor høyt på strå de er. 

I denne videon under, går de i rette med klovneriet. halv nakenheten og det perverse Hillsong ofte kan spille på:

Kommentar: YouTube videon ble borte, men jeg fant den over - men jeg lar det jeg skrev på den forrige videon - stå der - så du forstår hvor dypt det har falt:

Kommentar til video: I starten av en Hillsong konferanse for kvinner så står det en naken cowboy der kun med en gitar foran seg, du ser også Spiderman, Ninja Turtle (okkult) og andre typiske underholdnings figurer. Så dukker det opp en som skal forestille Frihetsgudinnen, men det er en mann med skjegg. Hva er budskapet? Forestiller det Jesus som Frihetsgudinnen? Kan det være at de fremstiller Jesus som en transsexuell figur? (Frihetsgudinnen er også ett okkult symbol, som gave fra Frimurerne i Frankrike).

Videre fremmer utgiveren av videon profetiske ord fra Charles Spurgon, som levde for rundt 100 år siden: Tiden vil komme, da man isteden for å ha hyrder i prekestolen som gir mat til fårene, vil vi ha klovner som underholder geitene.

Referat fra Brian Houstons tale i videoen: På måten du ser Gud, bestemmer hva du tror - Det gjør Gud. Hva du tror - det elsker Gud. Og hva du tror, det velsigner Gud. Der vil hans favør være. Så jeg kan ikke oppmuntre enda mer noen ledere som ønsker som ønsker å leve målrettet liv og som ønsker å bygge en kirke som reflekterer Guds hjerte.

Jeg kunne ikke oppmuntret deg mer for å være sikker på dit syn på Mesteren er gjennom et nytt forbund - Ny testamentets er som en linse som vi ser Gamle Testamentet gjennom, som er så full av skjønnhet og kraft, som er ett eksempel og mirakel og så mye den hele guds sang av Hans budskap., som vi trenger å se  gjennom en linse av oppstandelsen og korset, og tilbake fra hvor vi står nå, og ikke fra hvordan de stod da. Ellers så vil det påvirke din mulighet til å være målrettet, bygge, lede, og å bringe og forløse frihet og se de tingene Gud legger i ditt hjerte, vil bli forvirkeliggjort.

Ser du Gud i en ørken, så er det 2 typer fugler: Gribb (rovfugl) og kolibri (verdens minste fugl). Den ene lever av døde skrotter, den andre lever av vakker søt nektar i en bestemt blomst på en bestemt ørken plante. I den samme ørken så finnes begge (fuglene), og der finnes det de leter etter. Du vet, å gå tilbake hele veien til Det Gamle Testamentet og muslimen og deg - Vi tjener faktisk den samme Gud Allah, for en muslim, for oss er det Abba Far - Gud."

Videre så ser vi en annen forkynner i Hillsong, en leder pastor i Hillsong NYC, Collins. Og programlederen spør han (etter hans preken) Du prater om mangfold, og spesielt i New York City så er det noe som polariserer noen samfunn spesielt innen religion, rundt emnet homosexualitet. Hvordan kan du balansere 2 ting. Er folk av alle sexuelle legninger velkommen og hvordan ser du på det? 

CollinsAbsolutt, jeg tenker at det jeg refererte til der, var at noen folk vil være som deg, å lage  - og du vil spørre om homoseksualitet saken, og som alltid ikke vil like mine svar. Og det er akkurat hva jeg mener om det. Noen i media ønsker å bruke oss som en talestol som en "såpeboks" for sosiale saker. Jeg tror ikke at det er vår jobb. Jeg tror ikke at Jesus gjorde det. Se hva Jesus gjorde, han snakket alltid om den individuelles hjerte og personens sjel. Ikke de symtomatiske sosiale problemene og folk hatet det, fordi mange kirker er imot det vi er for. Og når det kommer til folks seksualitet , så vil jeg ikke bruke ett publikk forum for å snakke om private ting. Hvordan i all verden kan man ha en dialog, hvor i alle verden kan jeg høre din historie, hvordan i hele verden kan man ha spørsmål. 

Om jeg står opp på en talestol, jeg preiker om noe, gjør en uttalelse i et nyhetsmagasin om noe, jeg tror at det relaterer til den reisen folk går på. Og vår kirke vil beskytte folk uansett  hvor du er fra, hva en du bærer, uansett legning. Det er din vandring. Jeg ønsker kommunikasjon om det. Vi har en holdning til kjærlighet, og en kommunikasjon om alt mulig

Programleder: Jeg elsker det (du sier), og det virker fornuftig for meg. Fordi når det gjelder fokus på sexuell legning, homosexualitet, homo ekteskap og lignende ting. Fordi et homo par ser seg rundt og kan si at jeg elsker denne personen med hele mitt hjerte og min sjel, og jeg ser etter støtte. Føler du at du er i en posisjon der du kan gi dem støtte på den saken, eller føler du at det ikke er din linje

Collins: Det er ikke min jobb til å være folks dommer eller jury. Om jeg setter meg ned med ett homosexuelt par og de spør om hva jeg tenker om deres relasjon. Jeg ville ha fortalt dem at det er på deres bord, og det vil være vår sak. Men deres situasjon er annerledes enn den neste situasjon, og folk får ofte disse to ordene blandet sammen: Å være akseptert og godkjent. Når folk kommer til min kirke, jeg behøver ikke å godkjenne hver enkelt ting i deres liv, fordi det er ikke min jobb. Jeg er ikke Gud. Min jobb er å akseptere deg som Gud har akseptert meg.

Så forteller han at han (og hans kone) har homosexuelle venner som han elsker. Han vil ikke boikotte noen, fordi han hater sånt. De som kritserer oss for dette, og hvor jeg gjør de sinte, jeg elsker å gjøre dem sinte.

Min kommentar: Den siste linjen, viser at Han utvilsomt hadde elsket å gjøre sint profeter som Jeremia, Johannes Døperen, apostelen Paulus og selv Mesteren Jesus. Men det forstår han ikke, pga sin åndelige blindhet og frafalne sjel.

Når vi ser Hillsongs pastorer og lederes svake kunnskap i Guds Ord, og hvor avvikende holdning de har til ting som er meget grunnleggende i Skriften og i troen, så kan man forstå hvorfor musikken også føles sjelisk, uten kraft eller salt. Det rører ikke hverken ved Guds hjerte, eller ved mitt pånyttfødte hjerte. Da er det omtrent bedre å høre på musikk i verden, fordi noe der kan være fint å høre på, samtidig som du vet at verdens musikk i de fleste tilfeller er født ut av denne verdens ånd. Sjelisk kristen musikk er også født ut av verdens ånd (en religiøs "musikk" ånd), men kan forvirre, ettersom de setter stemplet "Gud" på musikken, men de mener egentlig "denne verdens gud".

Den falske lære har også infiltrert norske forkynnere

Ett sjelisk evangelium, søtt for sjelen, trenger også frem i den norske kristenheten. Men den er født ut av avgrunnen. Grunnen til at man ikke vil høre Ordet i Ånd og Sannhet, er fordi man har skjulte synder i sitt eget liv. Og de må ikke få lov til å bli eksponert.

Og ifølge Damen fra Valdres, Gunhilde Smelhus, profetien som Emmanuel Minos bærte frem i utallige møter, så sier hun profetisk om vår tid:

"Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat: LYKKEKRISTENDOMDet gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus – var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd." Les hele profetien her.

En bok til anstøt for en sjelisk kristen 

Boken "22 juli profetien" kom ut, og skapte røre i Kristi kropp og blant de halvlunkne kristne. Det ble store debatter, og mange kristne ledere i Norge tok avstand fra bokens innhold, og mange uten engang å ha forsøkt å lese den. Dette er viktig å se, at Sannheten og det profetiske i Guds Ånd, vil være det som skaper ett skille i Kristi kropp. Vi kan se eks. hva en kjent leder sa om boken og forfatteren:

"Jeg har flere ganger forsøkt å finne ut litt om Jeremy Hoff og hans kirketilknytning, hvem er hans pastor, hvilket åndelig lederskap bekrefter hans tjeneste osv. Det er ingen av oss som står "rett under Gud" uten tillit og relasjoner til et åndelig lederskap. Denne artikklen avklarer en god del. Min enkle mening er at både han og boken har fått mer enn nok oppmerksomhet.Pastor.

Jeg kjenner denne predikanten, ettersom jeg har hørt han forkynne. Og han kommer fra det samme sammenhengen som jeg har gjort, Tros Bevegelsen. Men dette lederskapsgreiene han prater om, er ett Babels system, som kristne har bygd opp, og er menneskelagd. Og så sier man at det er sånn Gud liker det, ved å være i systemet. Og utenfor systemet kan ikke Gud tale. 

Men sånn beskriver ikke Gud sine tjenere i Skriften. Å forakte en Herrens tjener, fordi deres menneskelagde system har forkastet hans tjeneste, behøver ikke bety at det mennesket er utenfor Guds vilje. Det er faktisk enklere, sånn som ting har utviklet seg, å være kristen utenfor (de fleste) menigheten(e), enn innenfor!

Tenk på Johannes Døperen, som kom rett fra ørkenen. Hvem referanse skulle han vise til? Men hele Jerusalem kom ut for å høre ham. Fordi? De kjente Guds kraft og Gud rørte ved deres hjerter. Men ikke de som satt fast i det religiøse babylonske systemet, som var menneskelagd. De klarte ikke å aksepterte Johannes. Selv Jesus var ikke velkommen inn i deres Synagoger. 

Og på samme måte med 22 juli profetien ikke fikk innpass hos sovende og lunkne pastorer/ledere/kristne redaktører/journalister i dette landet, så fikk heller ikke Den Profetiske Ånd innpass i menigheten, og vi har sluttet å frykte Gud! Og på samme måte, så er heller ikke Jesus velkommen inn i mange menigheter, enda vi synger om Han, tilber Han, ber for andre, forkynner etc., men vi nekter å gå dypere inn i Ordet, men har bare blitt passivisert i et menighetslokale, og tror vi kommer til himmelen gjennom det.

Menigheten - en plass for sovende og lunkne kristne? 

Vi bør også tenke på dette ordet som Smith Wigglesworth delte, mannen som ikke var medlem av en menighet, men likevel forbilde for Tros Bevegelsen, og han vekte opp over 20 døde til liv, selv når han kone døde, så vekte han henne opp. Smith sa "Menigheten er en bussholdeplass til helvete". 

Da er jeg ganske sikker på at han mente det menneskelagde systemet som vi kaller menighet. Den ekte menighet er ikke avhengig av pastorer og ledere i første omgang, men helt avhengig av Jesus. Tjenestegavene skal bare hjelpe til at du kommer inn i dypere relasjon med Jesus (ikke styre deg og kontrollere deg).

Men hittils er det få ledere som klarer å få folk inn i det Jesus livet som Gud ønskermen å sitte med makten, ved å sortere bort det profetiske - når det ikke kommer på den måten de ønsker at det skal, den makten ønsker de! Og Gud vil velte de fra deres troner, akkurat som Han gjorde med Fariseerne og de lovlærde. Og reiser opp en ny generasjon, som ikke gjør noe annet enn å følge Herren - og har ikke mennesker som sin styrke. Vi bør akte på hva Jeremia sa, som også er ord til alle redde kristne ledere, og andre reddharer:

"Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren.  Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark og ikke få se at det kommer noe godt; men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.  Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år og ikke holder opp å bære frukt." Jeremia 17:5-8.

Vi bør også minnesOrdet i NT

"Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»" Åp. 21:8.

Gud belønner ikke menneskefrykt og feighet, og at du av frykt kompromisser på troen. Jeg snakker ikke om øyeblikks svake kompromisser, eller folk som sliter med angst. Jeg snakker om folk som er villige til å kaste Jesus over bord, bare de kan føye mennesker som gir de motstand. Dette var også Sauls synd. Mange i Norge har nettopp gjort det. Måtte Herren vekke oss opp av vår søvn, før det er forsent!