Profetisk sett - ligger vi i overtid av hva Herren gjør - når det gjelder Endetiden. Fordi Kristi Kropp sover - så har Herren gang på gang lagt til tid, fordi Han ønsker ikke at noen skal gå fortapt Skriften sier:

"Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 

Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann." 2 Pet. 3:8-12.

Guds dag er den dagen Paulus prater om i 1 Tess. kap. 4 og 5 - og 2 Tess. 2 - men også Åpenbaringsboken. Gud kan ikke sende ilden over nasjonenes synder - overtredelser - før Hans Kropp - Hans Hellige har funnet sin "Gosen" - Stormens øye. Men mange kristne sover - de forstår ikke tidene, eller har nær kontakt med Mesteren selv. De har blitt gode kirkegjengere som dyrker det sosiale - men bruker liten eller ingen tid med Herren og Hans Ord.

Fram til 2019 så advarte profetene om det som skulle komme - så ble det stille - fordi nå var tiden kommet for at profetiske dommer skulle ta plass. Dette skjedde på slutten av 2019 - ved Convid 19, Korona, som Matt. 24 peker på som pest - men dommene over det landet - hvor solen nesten går opp først - Australia - ble i samme periode herjet med av Bibelske dommer - brann, oversvømmelser, jordskred, hagl som golfballer - og noen ganger så store som appelsiner - og sandstormer.

I den sammer perioden - januar og fremover - så dukket det opp store svermer som gresshopper i Afrika - som åt omtrent alt som kom i dens vei - og isteden for at det roet seg, så kom det en 4 generasjons gresshopper - som vil spre seg enda mer, og dette er ett problem som også har rammet mye av Asia.

Så kom anarkiet og opprøret - vi så det i gatene - du burde lese denne profetien her - for å forstå hvor kort tid du har på deg - til å vende om - fra dine synder, det holder med en enkelt bønn - sønderknuselse - hvor så Herren vil lede deg videre. Ellers vil du blir revet med i dommen, og bli igjen, når Herren henter sine - i det vi kaller bortrykkelsen.

Altfor mange kristne tar ikke sin tro på alvor - av den grunn at pastoren/lederen for menigheten/fellesskapet - ikke legger vinn på å fortelle hva Bibelen sier - eller forteller egentlig hvem Gud er. For å vite hvem Gud er - så må du også studere Herren også i den Gamle pakt - og forstå at dommen over Sodoma - var hele den Treenige Gud med på. Jesus er kjærlighet - men også dommens Herre - Jesus er lammet som ble slaktet, men også løven av Juda. Du spøker ikke med Herren - med å leke kristen - eller late som du er en ytre from Kristen. Da kan det ende med at du møter en løve - som kommer imot deg - og det vil bli ditt skrekkligste opplevelse du noen gang har.

Vi trenger igjen, når samfunnet opphøyer tøylesløshet - hvor barn ikke får grenser, bare en masse materielle ting - og lite tid med sine foreldre, og mye tid med fremmede - å lære Gudsfrykt. Fordi anarkister som i kjølevannet av drapet på Floyd i USA mm. vil bli dømt av Gud - om de da ikke vender om til Korset.

Jeg advarte en kristen - som jeg før delte evangeliet sammen med - som nå hadde blitt en såkalt anti-rasist - og fått høy stilling i BV. Men hun ville ikke høre - og hadde omringet seg med mørket - i en sånn grad, at jeg nesten ikke klarte å puste resten av den dagen.

Det er ikke bare enkelte som har det sånn - det er mange som faller fra - og likevel, så bedrar de seg selv - og tror de er på vei til Himmelen. Men anarkister og opprørere får ingen plass i himmelen - heller ikke de som opphøyer de avskylige syndene i Guds Ord. Og mange kristne gjør det - fordi de har sløvet sine sanser. De hører ikke at Ånden kaller på dem - til omvendelse - til å trekke nærmere Herren,  de er bedratt - og går på den brede vei - mot fortapelsen. Hvor sanne er ikke Jesu Ord:

"Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.

Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!

Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. 

Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde." Matt 7:15-29

Studer nøye disse ordene - for om du har dårlig frukt i ditt liv, så får du de rettferdige til å føle seg dårlig, trykker du ned din neste, men henger med de gudløse eller kristne uten kraft, som er hyklere - og ved ditt liv hater du Gud - selv om du kan be i tunger og bekjenne Bibelord. Og om ordene du snakker - ikke blir til liv for din neste - så har du død på din tunge. Det hjertet er fullt av - taler munnen.

Mange skal på den dagen - si at de har gjort mange mektige gjerninger i Jesu navn - kastet ut onde ånder, talt i tunger, vært ærverdige medlemmer i forsamlingen - men endog så har hjertet deres aldri vært på dypet med Jesus. De har vært avhengig av salvelsen - en gave de fikk tidligere når de var brennende - men så har de mistet fokusen - og likevel kan de fungere i det overnaturlige. Da burde du lese profetien til Stanley Frodsham.

Du skal ikke stole på noen - annet enn Herren selv - og de trofaste som du vet følger Korset - tross motstand og forfølgelse. Som Jeremia sier:

"For selv dine brødre og din fars hus – selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg!" Jer 12:6

Du kan ikke stole på familie - unntatt din ektefelle - om den da er en Guds Hellige. I frafalls tider - så vil mange felle den rettferdige, angi og hate den. Fordi de tåler ikke Herrens lys. Jo mer man synder - jo mer troløs blir man.

Så la oss følge Herren - nå som vi ser Midnattstimen nærmer seg - og hvor Herren vil virke i det lovløse samfunnet - ved å frelse mange - som ikke lenger orker tomheten og hykleriet - men er søkende. La oss vinne de - for Herren - når Han utgyter sin kraft, som hos den første menigheten. Når vi så har gjort Herrens gjerning - det Han har lagt i hvert enkelt av våres hjerte - så vil Herren hente hjem - de som har holdt seg til Ham - og de utvalgte som har blitt frelst. La oss trekke nærmere Ham - for tiden er ond - men Herren vil utgyte sin ånd - mot den onde. Den onde skal vite at det finnes krefer som er mye, mye mer sterkere enn Ham.

For Gud har sak med nasjonene - pga deres overtredelser og hat - derfor sier Han til den kristne:

"Kom hit mitt folk - til mitt skjul - kom hit - til min plass av velsignelser - trekk deg fra det og de onde - og trekk nærmere Meg. For tiden er ond - men over mitt folk - vil Min Herlighet hvile. Det er ikke tid for å tvile - det er ikke tid for å tenke lenge over en sak - du må handle - gjøre gjerninger som er verdig Meg.

For ikke alle som kaller seg ved Mitt navn - er Min - deres navn er ikke skrevet i Livets Bok - Jeg kjenner dem ikke! Selv om de daglig prater om meg - og visse ting i mitt Ord - så bryr de seg egentlig ikke om meg!

Så kom du hit - vær sammen i min nærhet - så vil jeg avkle alt det som ikke behager meg - og Jeg vil rense deg, og sette deg i brann - og du skal aldri mer bli den samme!

Jeg har gode tanker for Deg - men vit at Mitt Rike er bygd på Rettferdighet og Sannhet - ikke på følelser og gode tanker. Jeg er ikke noe annet enn hva Jeg sier - jeg er ikke noen annet enn hva Ordet beskriver - ta det på alvor - vend om - og gjør de gode gjerninger som du en gang gjorde, da du var ny på Veien. Ta det på alvor - ta det til hjertet - ellers vil jeg komme og kjempe imot deg - over overlate deg til den onde, hvor du må dele hans skjebne i det Evige!"

Del denne siden