Om du tilfeldigvis havner innpå her - så er det nok ingen tilfeldighet. Du søker noe mer - selv om du kanskje ikke vil innrømme det for deg selv. Det var på den måten jeg selv begynte å søke i tenårene - men skjønte ikke at det var Gud som søkte meg opp. Først når jeg ble 19 år - så fant jeg Ham. Og bare det å finne Sannheten - var en kamp - helt til jeg ble frelst på en Jerusalem konsert:

Her synger Ulf Christian om det å finne Kristus

Å være en ikke-kristen er på en måte enkelt - man behøver ikke å gjøre noe annet enn det man selv vil - og kun følge dine fysiske sanser og følelser. Men tomheten som råder, nå du kommer i perioder av livet ditt, vil tynge deg. Mange blir også plaget av onde og mørke følelser - som ofte ikke vil forlate en.

De fleste ikke-kristne som jeg møter - sier at etter dette livet - så finnes det da ikke noe mer. Da er det bare slutt.

Men virker ikke det da ganske så meningsløst og tomt? Er vi bare født - for så å leve ett ganske så kort liv - "de fleste rundt 70 - 80 år) - og så dø? Og så bli til ingenting - om da ikke menneskets ånd er en evig skapning.

Mennesket er i hovedsak for avansert lagd, til at det kunne skje tilfeldig. Selv ett hus man bygger - må man ha en ide, planlegging - og så krefter og materiale til å utføre ens ide - så har vi ett hus.

Men skapelsen - bare se på det ypperste: Mennesket - er mye mer avansert enn ett hus - har da blitt skapt av seg selv - en tilfeldighet - ved noe som bare eksploderte for noen milliarder år siden?

Men bare fordi man legger til tid - så betyr det ikke dermed at ting kan bli mer avansert, av noen tilfeldigheter der og der - så vipps har vi ett universitet - og så en jordklod - men dyr og mennesker. Det må noe mere til enn en eksplosjon til - for å forme og dirigere alt sammen. Derfor tror jeg på Gud - fordi du kan ikke forklare skapelsen på noen annen måte. I følge avisen Dagen - så har de en artikkel som har kommet inn på vitenskapelige medier (bak betalningsmur) - og anses som seriøs forskning - hvor de utfordrer Darwinismen:

"Mens en darwinist vil hevde at systemene er bygget fra enkle strukturer, sier Thorvaldsen at dette er svært lite sannsynlig ut fra den kunnskapen vi nå har om cellene.

– Vi har fått ny innsikt i hvordan molekylære strukturer virker. Det vi har sett er maskiner og mekanismer som vil gjøre enhver ingeniør grønn av misunnelse, sier Thorvaldsen.

Han viser til de såkalte ATP`ene i cellen, som er bærere av energi i levende celler. ATP gir energi til molekylære motorer, som igjen driver muskelbevegelser i kroppen og transporten som foregår inne i cellene.

Nye bilder av disse systemene er som å se under panseret på en moderne bil, forteller forskeren.

– Du finner systemer og sylindre, koblinger og funksjonalitet som fungerer helt perfekt i samspill. Det finnes tusenvis av liknende molekylmotorer i de levende cellene, forklarer han." Fra artikkelen.

Troens verden

Og ved siden av skapelsen vi ser med våre øyne - så finnes det en usynlig verden - Guds verden - og de onde ånders verden.

Jeg skal legge med ett vitnebyrd fra boken "Glimt av Neste liv" - med Ron Reagen - hvor han forteller om sitt fryktelig liv - og hvordan han fant fred og frihet.

Livet her nede - forbereder deg på de Evige verdier - enten ett Evig hjem i Himmelen eller eller de dødes bolig i Dødsrikket- med plager.

Søker du YouTube - finner det flere vitnesbyrd om folk som har opplevd det negative etter Døden - selv folk som ikke tror, som forteller de. Jeg selv leste om det allerede på 80 tallet, før jeg ble frelst, i bladet "Vi Menn". En mann som døde en kort stund, og kom tilbake til livet, fortalte om ett fryktelig mørke, sorg og tristhet - noe som forandret hans livsstil. Mens en annen fortalte om en eksplosjon i båten, hvor kona ble slengt ut levende - mens mannen brant inn, og døde - så ble hennes øyne åpnet - hun så at mannen gikk ut av båten i luften - i sin fineste dress, og så møtte han Jesus - så forsvant de.

Husk at de åndelige lovene er like virkelige som de fysiske lovene. Dør du uten Kristus - er livet uten Håp - Fordi Jesus sier:

"Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." Joh 14:6

Fordi Korset var det som betalte prisen - for enhvert menneske, uansett hvilken synder man har gjort - stort eller lite.

For å komme til Himmelen - så må man inn i familien - Altså Guds familie. Inngangsporten er:

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse." Romerbrevet 10:9 og 10

Og "For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Rom. 10:13

Troen begynner alltid med hjertets tro - du åpner for det - tror på det - og bekjenner Jesus som Herre. Og å rope til Gud - til Jesus Kristus - i ekte nød - gjør at hele Himmelen gir deg sin oppmerksomhet. Og du kan faktisk bli reddet av umulige situasjoner. En venn jeg en gang kjente - som kjørte på rus, i godt over 100 km - kjørte ut av veien, og høyt fra en type forhøyning - og i luften ropte han på Jesus - og ble ikke skadet, selv om bilen ble totalt vrak. Ganske sikkert ble han vernet av engler, fordi han ropte på Gud.

Og Gud kan virke i deg - til at du finner Veien.

Men du må tro - for uten tro - kan ingen behage Gud. Bibelen definerer tro (eller som de sier på engelsk "Faith"):

"Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser." Heb 11:1 - Tro er en substans - egentlig ingen følelse eller noe hjernen forstår noe av, men hjertet ditt blir berørt. Og den Herlighet du kan oppleve - så finnes det ingenting i denne verden som kan sammenlignes med det.

Du opplever at Gud er virkelig - du har håp i ditt hjerte - og du påkaller Ham - roper til Ham - i din nød - og Gud vil svare. Ikke alltid som du tenker - men Gud vil virke til at du finner Veien - om du aldri gir opp! Å følge Gud - handler mye om tålmodighet.

Jeg begynte å ropte på Gud ca 6 mnd før frelsen. Og han må ha hørt min bønn. En kristen som skulle ut og misjonere på gata - følte at Ånden sa at han skulle gå til min bestekamerat - og ca 30 minutter etter - kom jeg. Og jeg var søkk åpen. Så han ga seg ikke - før han fikk dratt meg på en Jerusalem konsert. Og der ble jeg frelst. Og jeg har aldri angret.

Men å følge Kristus - betyr også at du får fiender - i det usynlige - dine venner kan snu deg ryggen, dine slektninger, foreldre - ja selv ektefelle og barn. For mange blir det for hardt - og de går tilbake til verden - for da slipper man dette. Men da mister du samtidig frelsen, den indre freden og går tilbake i tomhet. Man må stride - med de våpnenen man har i frelsen - i bønn og i autoriteten i Jesu navn - så vil du se at ting vil legge seg til rette.

Jesus sa noe sånt om å beregne prisen - i denne lignelsen:

"Mye folk vandret nå sammen med ham. Og han vendte seg og sa til dem: Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre! 

Eller vil en konge gå i krig mot en annen konge uten først å sette seg ned og overveie om det er mulig med ti tusen mann å møte en som kommer mot ham med tjue tusen? Men kan han ikke det, skikker han sendemenn og tinger om fred mens han ennå er langt borte.

Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier." Luk 14:25-33

Harde ord!? Vel, om du har smakt at Herren er god - så er det ingenting her nede som vil friste deg. En lærer jeg hadde på bibelskolen - sa han fikk ett syn som nyfrelst - Han så Jesus i all sin herlighet. Etter det mistet han all lyst på verden - og siden har han fulgt Ham.

Når Jesus sier at du skal hate de rundt deg - så mener han ikke å hate med hat - men å være villig til å snu seg fra dem, om ditt hjerte krever det - at Ånden leder deg til det. For om du gjør det - så vil også Guds velsigne deg storlig. Alt du legger ned for Herren - vil du få mere igjen etterpå. Guds velsignelser er mer verdt - enn all verdens glede.

Da jeg selv søkte Herren - etter å ha fullført militærtjenesten - så ga jeg meg ikke - jeg ville ha mer av Ham. Etter noen måneder i bønn - så kom Guds herlighet - og Han fylte meg med en dyp, dyp glede - som det ikke eksisterer noe av på denne jorden. Han rørte ved dypet av meg - og jeg kunne ha vært i Hans herlighet resten av livet mitt. Etter å ha vært på møte - så kunne jeg ikke komme meg fort nok hjem - for å være sammen med Herren. Dette varte vel bare i 2 uker - så stoppet Herren det.

Grunnen er at Han lar deg til tider smake noe av Hans herlighet - for at du ikke skal gi opp i din kamp - for at Han vil vise hvor mye Han elsker deg. Og i frelsen - så har du litt av Hans herlighet der hele tiden. Men når du ber - og søker Ham - så kommer det mer. Også i lovsang.

Men når vi kommer til Himmelen - så vil Hans herlighet være på - hele tiden! Men før det - må vi stride for troen!

Å finne en menighet - er nok bra - men mange menigheter har dessverre blitt dårlige. De forkynner ikke Jesus.

Om du ønsker det - kan du kontakte meg på uavhengig@korsfestet.com - så kan jeg kanskje svare på noen av dine spørsmål.

Del denne siden