Jeg har skrevet over flere år - og forsøkt med det jeg har sett, og den informasjonen jeg sitter på - å lage en oversikt - sånn overfladisk, hvordan det demoniske riket er bygd opp - husk, vaksiner, nedstengninger - er bare armene til ett større monster - men selve monsteret har en base, i skyggene - i hemmelighet. Men med at prosjektet de holder på er så stort, og de er så arrogante og overmodige, så klarer de ikke å skjule hva de holder på med - selv om media forsøker å neglisjere det eks. Scwhab sier kontstant - om om ordene hans ikke betyr noe (enda vi ser at myndighetene gjør som Schwab sier) Samtidig bruker jeg også Bibelen og noe historie - for å forsøke å lage et profetisk bilde.

Så først vil jeg prate om Muldvarpen - fra USA - Rockefeller.

Hovedmuldvarpen Rockefeller som kontrollerer nasjonene, ettersom syndens mål fylles opp – Israel og konsekvensen for nasjonene å røre med landet og folket

Daværende Kinesiske president Jiang Zemin, Henry Kissinger og David Rockefeller møtes på en konferanse i Asia Society i New York i 1995. Finnes det ett samrøre mellom Kina, Kissinger, Rockefeller, Soros og Schwab? – Jeg tror det! Deres handlinger viser det – selv om de sier noe annet med sin tunge.

En grunnleggende ting i Guds Ord – er ordet om å høste og å så. Paulus sier det på dennemåten:

«Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.» Gal 6:7-8

Det vi gjorde i fortiden, er det vi høster nå – det vi sår nå – vil være vår morgendagens høst – og som samfunn så vil ondskap spre seg raskt mellom individene – unntatt de som ikke lar seg bedra. Vi så det veldig klart under nedstengningene – hvor onde nordmenn kan være mot sin neste, mot de som ikke tok vaksiner.

Kilden til ondskapen

Jeg kan snakke litt om Klaus Schwab, fordi bla. Document.no, og mange andre, peker på han som foregangsmannen for det meste som nå går helt galt nå, også i Norge – Grønn politikk var innført av Romaklubben via Rockefeller som gir meget høye energipriser nå, men det finnes ett samrøre med Schwab og Rockefeller – Schwab sier vi skal ikke eie noe, og være lykkelige (han burde prøve denne resepten på seg selv) – og snakker om en chip i hånda, for overkontroll av individet – som står beskrevet i Åp. 13 – om Dyrets Merke.

Men hva er da kilden til Schwab? Jeg kom over denne artikkelen – som sier bla:

Samtidig kan vi ikke unngå å snakke om medarbeiderne til Rockefeller - de er en "gedigen familie" - av okkulte røtter, og blant de fremste, er Clinton familien

FBI sjef ble funnet dø, etter å ha avslørt den syke sannheten om eliten – Og Clinton familien hengivelse til satanisme og hekserier

I følge denne videon - så forteller Larry Nichols at Hillary Clinton var en praktiserende heks. Artikkel om Clinton familien lengre ned

 Så det kommer nok som en stor overraskelse å høre at FBI-sjefer ikke alltid var Skyggeregjerings -bøller.

Hva om jeg fortalte deg at det var en FBI-sjef som, før sin død i 2011, advarte om satanisme i CIA, Illuminati, pedofile eliteringer og mer, og som tok sitt budskap direkte til folket – før han på en grusom måte avsluttet sitt liv før sin tid?

Møt Ted Gunderson, FBIs spesialagent ansvarlig og leder av Los Angeles FBI.

Hvordan globalismen fikk utvikle seg i USA etter krigen - og hva man skal gjøre for å forandre en nasjon

Reinhard Gehlen, venstre for midten, en nazist som ble ansatt av CIA for å spionere på Sovjet, og han igjen ansatte flere tyske nazister med blod på hendene, noen temmelig beryktet, og denne organisasjonen av tidligere nazister, fant også Nazister på flukt fra de Allierte, og hjalp dem til å flykte - Var de også ansatt for å infiltrere CIA? Å ta imot folk med jødeblod på hendene, åpner opp for sterke demoniske krefter og ikke minst en stor forbannelse.

Fake News! Det nye moteordet. Men det handler om løgn. Hvordan kan en stat manipulere folket? Vi har sett hvordan kommunistiske regimer lyver og manipulerer folket, også ved vold og drap. Men er Vesten så mye bedre? Og da peker jeg først og fremst på USA - som er en nasjon av ren hykleri - i det politiske miljøet. 

Allerede under 2 verdenskrig, så nektet USA President Franklin Roosenvelt å bombe konsentrasjonsleirene - og jødene som var fanget i eks. Auschwitz - så ofte bombefly fly over leiren - og de ba om at de skulle bombe - men de fløyt bare videre. Det kan vise seg at Prescott Bush, var en av pådriverne for å stoppe dette, faren til senere president Bush I og II - de som er med i Skules and Bones, en okkult klubb for ønske om satanisk overtagelse av jorden.

Det viste seg at Prescott Bush, og andre inflytelsesrike folk - Bush som tjente seg rik på Hitlers slavearbeidere i konsentrasjonsleire ol. - også forsøkte å gjøre ett kupp i USA i 1934, før krigen - for å gjøre USA facisitisk. Det ble avslørt og idag glemt -  Men det finnes dokumenter på det. Du kan lese om det her.

Del denne siden