16 oktober - på vei mot Mørket - våpnene Gud har gitt sin menighet, for å kunne overvinne

Da jeg leste denne artikkelen

Hvor Big Tech (Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, Amazon mm) - etter at den oppkjøpte Media har overkjørt Trump og anklaget han for alt mulig - som viser seg i 90% på være eventyr og løgn - men når New York Times, egentlig en Globalist avis - avslører Bidens korrupsjon - og hvor Facebook og Twitter sensurerer alle som forsøker å dele dette - så har vi kommet langt på vei mot natten - som Jesus sa:

"Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys." Joh 9:4-5

Når Jesus sier "Mens jeg er i verden.." så er det viktig å se at Jesus fortsatt er i verden, via Hans kropp - Jesu Kristus sanne og ekte kirke. Men for tiden er Hans menighet svak - hvor folk sliter med synder, uoppgjorte ting, er bundet, har dårlig karakter, lumske holdninger og endel er direkte farlige for sanne troende å omgås, ettersom de har mer av det urene i seg, enn det Hellige - så har for tiden Jesus dårlig kontroll på kroppen sin, spesielt her i Vest. Når Han gir kommando til kroppen (som et hode skal gjøre) - så lystrer den rett og slett ikke - det minner meg om de bibelversene jeg fikk i en drøm da jeg var nyfrelst - før jeg hadde lest Jeremias bok:

Del denne siden