Har du noen gang lurt på hvorfor Åpenbaringsboken - en profetisk tid om tiden rett før Jesu komme, og tiden under vreden - snakker om Nikolaittenes gjerninger? Det er en lære som Jesus hater - og den finnes i stort omfang i denne tiden. Og derfor skriver jeg noe om det - oversatt en video og en artikkel.

6 juni 2014 - Den falske nådeforkynnelse

Sid Roth mener at denne "nåde"forkynnelsen er en av endetidens store forførelser som fører til "det store frafallet". De som er våkne i denne tiden, vill forstå hvilken tid vi lever i og at dette profetiske ordet vill snart få sin fullstendige oppfyllelse:

"For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn." 2 Tess 2

Ett frafall begynner alltid innenfra, mens man utvendig enda snakker om Jesus, Guds nåde, og man kan også be for syke og kaste ut onde ånder, og enda ha hjertet langt borte fra Gud.

Men er ikke Gud nådig? Jo, vi kan fortsette med hva Dr. Michael sier.

Han var en elendig synder, og ble frelst av nåde. Han deler sitt vittnesbyrd, og forteller det elendige livet han levde som rocker, narkomisbruker, tyv etc., før han så ble frelst. Da nåden kom inn i hans hjerte, så fikk han lyst til å gjøre det som var rett, fordi Jesus hadde forandret hjertet.

Men mye av denne nådeforkynnelsen som tar av i våre menigheter, snakker om å overvinne skyld, dårlig samvittighet, loviskhet etc., noe som kan være befriende om man er bundet av det uten at man har gjort noe galt, men som oftest har alt sammen blitt skjevt

Men nåden har betingelser og grenser. Om man leser bibelen, så kan man komme ut av Guds nåde ved å leve i synd (i opprør og avgudsdyrkelse). Guds nådes betingelser er begrenset innen det Guds Ord gir grenser for.

Han sier at denne falske nådeforkynnelsen er forgiftet og fordreid sannheten om hva bibelen forteller hva nåde er.

Det som går igjen i disse "nåde" budskapene er:

1) Motstand mot ett hellig liv

2) Mot å være sulten og tørst for Gud.

3) Man "hviler" i Gud, fordi Jesus har gjort alt ferdig på korset, og dermed er det ikke mer for meg å gjøre.

Denne falske nåden er imot

1) Omvendelse

2) Overbevisning om synd

3) Å bekjenne synder/ ingen tilregnelighet/ansvarlighet, du er  bare lovisk, du misliker nåden, du er en fariseer, om du peker på feilen ved forkynnelsen.

Frukten av falsk nåde forkynnelse

1) Splittelse

2) Åndelig forførelse/selvbedrag

Folk lever gjerne i sine synder, mens predikantene sier ofte at deres forkynnelse ikke gir noen lisens til å synde, noe som er riktig, men problemet er alt det andre de sier ved siden av som motsier dette. Det gir folk lisens til å synde. Dette kan sette folk ut av Guds nåde.

Sid sier at folk kan leve i renhet og i ett godt liv med Kristus, når de så får tak i denne nådesforkynnelsen, så begynner de å leve ett liv i synd, som de aldri før hadde tillatt seg, og det verste er at de ikke føler noe behov for å omvende seg.

En annen side ved forkynnelsen er at Jesus ikke bare tilgir dine synder i fortiden, men også dine synder i fremtiden. Om du gjør synd eller feil, så behøver du ikke be Jesus om tilgivelse, fordi du allerede er tilgitt. Den Hellige Ånd vill ikke overbevise deg om synd, fordi du allerede er tilgitt. Dvs at uansett hva du gjør, så vill det ikke forandre på din relasjon med Gud. Og du vill aldri bedrøve Gud fordi du er fullkommen i Gud.

Disse lærene er helt fundamentalt i den falske nådefokynnelsen.

Når det gjelder 1 Joh 1:9 om å bekjenne sin synd, så sier disse at dette gjelder bare de som ikke har bekjent Jesus som Herre.

Mer falsk nåde lære:

1) Når jeg synder så er det ikke jeg som synder (dvs det er bare kjødet, ikke min ånd).

2) Vi er ikke i våre synder

Da er spørmålet om hvorfor da stort sett alle brevene i NT tar itu med synden?

Titus 2:11-12 sier "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.  Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,"

I Åpenbaringsboken så går Jesus igjennom 7 menigheter i Asia, og kun 2 av dem levde rettferdig for Gud. De 5 andre ble formanet til å vende om eller skulle Han ta bort lysestaken (nåden og frelsen).

Vi er i relasjon med Gud og vi kan bedrøve Han  og skuffe han.

Sid Roth sier at man som en normal kristen og lever ett omvendt liv, så er det normalt. Ser man ikke det når man leser bibelen, så må det være en åndelig blindhet.

Mer falsk nåde lære:

1) Det er ok at jeg praktiserer homosexualitet fordi jeg er ikke under loven.

2) Gamle Testamentet gjelder ikke lengre for oss som lever under Ny testamentets kristne tro.

Dette blir sånn når alt omhandler meg, at jeg blir såret, at jeg ikke føler meg bra, hvordan kan man gjøre mennesker selv-fornøyd.

Mer falsk nåde lære:

1) De diskrediterer det Jesus sa før korset

2) Bergpreknen gjaldt de som levde under loven

Mer falsk nåde lære:

1) Alle vill bli frelst

2) Sann nåde betyr at det ikke finnes noe helvete

3) Djevelen kan bli frelst

Endel av de som tror på den falske nåde lære, vill også fjerne Jesu egne Ord. En falsk nåde-forkynner sier at Gamle Testamentet hører ikke sammen med Ny Testamentet. Denne lærer også om forskjellen på Gud i GT og Gud i NT.

Det Jesus sa i NT, gjaldt de folkene som levde da, ikke til våre moderne mennesker.

Mer falsk nåde lære:

1) Du behøver ikke å ta opp ditt kors for å følge Jesus.

2) Læren i Jesu lignelser er ikke lengre gyldig for de som er i den nye pakt

Vi snakker bare om Guds kjærlighet at du er elsket av Gud

Sann Nåde lære:

1) Gud er for deg, ikke imot deg

2) Gjennom tro på Jesus kommer vi til fred og hvile.

3) Gjennom Jesus så vill vi forstå dybden av Guds kjærlighet for oss

Falsk nåde lære:

Åndelighet kan man få uten noen anstrengelse. Men Paulus snakker om ett løp og en krans som vi må vinne. 1 Kor 9:24 

 Hva motiverer den falske nåde læreren:

1) de blir fanget av herligheten av Guds nåde. De leser Eferserne 1 og 2 (skrevet av Paulus), mer ser bort fra helheten i skriften.

2) De utvikler ingen forståelse for Gamletestamentet eller Jesu egne Ord.

3) De underkjenner selv endel av læren til Paulus.


Hva synes du om denne dietten: Du kan spise hva du vill, du behøver ikke å trene og du kommer til å se helsemessig bra ut og vekten forandres ikke.

Helliggjørelse:

1)  Å bli atskilt, holdt borte fra

2) Bli gjort hellig

3) Å bli overgitt til Gud

Det er derfor vi blir kalt Hellige i bibelen. Derfor sier Paulus i 1 Tess 4:3

"For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære,  ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud

Dette er helliggjørelse, man strekker seg mot det hele livet.

Mens den falske nådelæren sier:

1) du er allerede helliggjort.

2) Helliggjørelse er ingen prosess

Om man har en relasjon med ett menneske og sårer det, så vill man gjerne gå og be om tilgivelse, for å fortsatt holde relasjonene. Men for en falsk nådelærer, så gjør man ikke det med Gud, selv om man har krenket Hans følelser på det dypeste

Jesus lærer av vi skal ta opp vårt kors daglig, dvs å dø bort fra våre egne lyster og å søke Gud konstant. Se Lukas 9:23

7 juli 2017 - Endetidens store forførelse: Nikolaittenes lære

Bildetekst:  Nåde er kraften til å overvinne synd, ikke tillatelse til å synde

"Men dette har du at du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater.Åp. 2:6

"Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til Bileams lære, han som lærte Balak å sette en felle for Israelsfolket, så de spiste avgudsoffer og drev hor.  Så har du også noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.  Vend om! Ellers kommer jeg snart til deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn." Åp. 2:14-16.

Vi vet at Åpenbaringsboken er en profetisk bok for tiden rett før det Bibelen kaller Herrens Dag. Og ettersom alle tegnene tyder på at vi befinner oss nær den tiden, så vet vi at vi må studere advarslene i Menighetene i Åpenbaringsboken. En av advarslene er til noe som kalles nikolaittenes lære. Tydeligvis var den læren ett problem på den tiden Åpenbaringsboken ble formet, og den vil også være ett problem rett før Jesu gjenkomst, hvor læren vil forføre mengder med kristne, og mange vil gå evig fortapt pga den. Så hva er Nikolaittenes lære?

_____________________________________________________

Har oversatt denne artikkelen som finnes her

Nikolaittene var bekjennende kristne som trodde på fritt fellesskap (Oa.: Jeg antar at han mener deling eller bytting) av koner. Når "Du ikke skal ryte ekteskapet" ble sitert, var deres favoritt svar "Vi er ikke under loven, men under nåden" De hevdet at de var fri fra loven, og at de ti bud ikke var bindende for kristne.

Nikolaittene unnskyldte visse former for urenhet, og Gjorde Guds nåde til et skjul for skamløshet. Denne troen er kjent som antinomisme, noe som betyr at evangeliet frigjør kristne fra pålagt lydighet mot noen lov, enten det var Skriften, sivilrettslig eller moralsk, og at frelse ble oppnådd bare gjennom tro og via guddommelig nåde. Det betyr at det ikke er behov for helliggjørelse.

Nikolaittene var antionomian (en som forkaster en sosialt etablert moral) i den asiatiske kirken. De brydde seg ikke om hvordan de levde moralsk i det daglige livet og hvordan man oppførte seg var det liten tanke om. De trodde at troen de fremhevet betydde alt (derfor ønsket de ikke å leve sine liv i henhold til hva troen gikk ut på).

 "Eksistensen av en sekt kalt nikolaittene i det andre århundre er bekreftet av Ireneus, Tertullian og Klemens av Alexander" Pensum for skoler, Utført av C. J. Ellicott. D.

"Doktrinene og livsstilen var ganske korrupt. De tillot de mest avskyelige utskeielser (utlevde en moralsk frastøtende livsstil). og ekteskapsbrudd, samt ofre til avguder, ifølge John Wesleys kommentar i Ny Testamentet i Åp. 2:6.


Nikolaittene lærte og praktiserte "Ritualer uten åndelighet, kunnskap uten praksis, rettferdiggjørelse ved tro uten helliggjørelse." Dr. Angus, Bibel Håndboken

Dette farlige kjetteriet ble undervist i kirken i Efesos, det første århundres kirke. Judas 1:4 advarer mot de ugudelige menneskene som

"...forvender vår Guds nåde til skamløshet". "Skamløshet" betyr også "Umoralsk", "vellystig", "vilter", "utuktig", "pornografisk".

Nikolaittene brukte Guds nåde som en unnskyldning for å bryte Guds bud - den moralske loven.  De nektet "Vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus." Judas 1:4. Nikolaittene var villig til å annerkjenne Jesus som sin frelser, men ikke som sin Herre og Mester. I Lukas 6:46 spurte Jesus "Hvorfor kaller du meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?".

Det var denne Nikolaittiske læren i det første århundre som korrumperte Menigheten i Pergamon noen få århundrer senere (Åp. 2:15). som ledet til forandringer på Guds "Konglige Lover", de 10 bud.

Det andre budet som forbyr tilbedelse av bilder, ble tatt bort fra de 10 bud.  Når det bindende budet var fjernet, ble den lett fjernet ved at man sa "Vi er ikke under loven, men under nåden". "Kristne er fri fra loven", "Vi nyter kristen frihet".

I likhet med andre tilhengere av de gnostiske tradisjonene, søkte nikolaittene skjult åndelig kunnskap gjennom mystiske opplevelser. De mente at den kunnskapen alene var tilstrekkelig for frelse. De lærte også at menneskets åndelige og fyrsiske natuer er to helt seperate ting. Denne filosofien innebar at de var fri til å begå seksuell umoral og hengi seg til sin egen trang på hvem som helst måte.

Doktrinene til Nikolaittene er altfor tydelige.

Forskriftene til de 10 bud ble da ikke bindende for de kristne, og frelseren var kommet for å oppheve, ikke for å oppfylle det" Gud sier Han hater denne antinomismen (lovløsheten) og roste Hans folk i det første århundre for å hate det også, Åp. 2:6.

Man må ikke bli forvirret over den vidunderlige sannheten om Nåde. Alle som er frelst, er frelst av nåde, Ef. 2:8-9.

Vi er frelst av nåde ved tro. Det er Guds gave. Ikke av gjerning. Nåde er ikke begrenset til NyTestamentet, men dekker opp alle tider og hele historien.

Guds nåde i Det gamle testamente.

"For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker." Titus 2: 11

2 Mosebok 34: 6, til Moses, var vår Herre "barmhjertig og nådig."

2 Mosebok 25:21, arken var nådestolen og inne i Arken ble det plassert "vitnesbyrd" De ti bud.

1 Mosebok 6: 8, før vannflommen, Noah "fant nåde for Herrens øyne."

1 Mosebok 19:19, Lot, da reddet fra Sodoma erklærte han hadde "funnet nåde."

Jona 4: 2, Jonas sa: "Jeg visste at du er en nådig Gud."

Salme 77: 9, Salmisten visste om Guds nåde.

1 Mos. 33:12 "Nåde"

1 Mos 33:13 "Nåde"

1 Mos 33:16 "Nåde"

1 Mos 33:17 "Nåde"

1 Mos 33:19 "nådig".

1 Mos. 34: 6 "nådig".

Sakarja 4: 7 Det ropes "Nåde Nåde!"

Men noen tåpelige sier at det er ingen nåde i Det gamle testamente.

I Det gamle testamente, ble ikke folk frelst ved gjerninger, men utelukkende av nåde.

Apg 4:12 Frelse er bare gjennom et navn Jesus.

Romerne 4: 6 David ble reddet uten gjerninger.

Åpenbaringen 1: 5 I herlighetens land, vil alle prise Jesus for frelse ved hans blod. Åpenbaringen 5:13, Åp 7:14.

I Det gamle testamente alle gode menn gikk i tro og lydighet.

Hebreerne 11: 4 Abels tro og lydighet,

Hebreerne 11: 5 Enoks tro og lydighet,

Hebreerne 11: 7 Noahs tro og lydighet,

Hebreerne 11: 8,9 Abrahams tro" og 'lydighet'

Hebreerne 11: 23-29: "Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro.

I Det nye testamente, tro og bud går sammen.

Åpenbaringen 14:12 Tro på Jesus og Guds bud.

Romerne 3:31 Tro stadfester loven

Nåde idag beviser at budene fortsatt er bindende.

Ingen trenger nåde og barmhjertighet hvis de ikke har brutt loven.

"Der det ikke er lov er det ingen overtredelse."

Romerne 6: 14,15, er synd forbudt under nåden.

1 Johannes 3: 4, er synd å bryte Guds lov.

Den frelste mann elsker Guds ti bud.

Romerne 8: 7, det er bare det kjødelige sinn som hater Guds bud.

EKSTRA TILLEGG om nikolaittene

"Læren har nå i stor grad lært at Kristi evangelium har gjort Guds lov til intet, det med 'tro' er vi frigjort fra nødvendigheten av å være ordets gjørere. Men dette er læren fra nikolaittenes som Kristus så nådeløst fordømte." Ellen G. White i "Signs of the Times," (No: "Tegn i tiden") 25 februar 1897

"Det er vår jobb å kjenne våre spesielle svakheter og synder, som forårsaker mørke og åndelig svakhet, og slukket vår første kjærlighet. . . . . Det er nikolaittenes synd, hvor de snur Guds nåde til skamløshet" Ellen G. White, i 'Review and Herald,' 7 juni 1887.

Nikolaittenes, som antas å være tilhengere av Nicholas, (Nicolas -Nick - Old Nick, er et navn for satan - Old Saint Nick - i Santa Claws - nikolaittenes) en av de syv diakoner i Apg 6: 3,5, som misbrukte Guds nåde . Han ble en forræder mot evangeliet. Som Judas, en av de tolv ble en forræder, så Nicholas en av de syv, korruperte sin Herres nåde. (Kan også være satan-se det greske ord studiet lenger ned)

Salme 1: 2, Et godt menneske - "Hans lyst er i Herrens lov."

Jesaja 58:13, Guds folk "kaller sabbaten en lyst, for det er 'Herrens dag', 'Min hellige dag.'

Å etterleve budene er utelukkende et resultat av frelsen

Romerne 3:20, intet kjød er rettferdiggjort ved loven, og kunne ikke være så.

Romerne 3:21, fordi alle har syndet, derfor er vårt eneste håp "nåde" Guds nåde - Hans ufortjente gunst.

Romerne 6:23, Alle er alle dømt fordi de har syndet.

Apg 4:12, derfor er det frelse kun i Jesus. Frelste menn holder budene.

Matteus 19:17, sa Jesus: "Hvis du vil gå inn til livet, så hold budene."

Johannes 14:15 Jesus sa: "Hvis du elsker meg, hold mine bud."

Åpenbaringen 14:12, sa Jesus: "Her er de som holder Guds bud og troen på Jesus."

1 Joh 2: 3, Vi vet at vi blir frelst om vi holder hans bud, som bare den frelste kan adlyde.

1 John 2: 4, Hevder man å være frelst og likevel bryte budene, lever man på en løgn.

Åpenbaringen 22:14, Den frelste "Gjør hans bud."

Matt 1:21, Hans navn er Jesus, for han redder fra synd - det å bryte Guds bud. For en frelser! For en frelse

Hvordan denne Læren påvirker oss i dag?

I den siste tid, som det var i Malaki 3: 16-17, bare noen få tror på Hans mektige navn. Hvem er disse "nikolaittenes"

En Nicolaitane, som gresken viser, betyr "en tilhenger av Nicolas." Ikke nødvendigvis diakonen Nicolas i Apostlenes gjerninger 6: 5, men en beryktet person

Navnet "Nicolas" kommer fra to greske ord, Nikos, som betyr "erobrer" eller "ødelegger", og Laos, som betyr "folk" eller "lekfolk".

Den opprinnelige Nicolas var en erobrer eller ødelegger av folket, altså Nimrod, som en verdensleder etter (Noah) Flodens, i opprør mot Gud.

Den moderne St. Nicolas, eller Santa Claus (Oa: julenissen), stammer fra tilbedelsen av den falske helten Nimrod som setter seg selv i Guds sted og hadde folk som tilba ham som "BAAL," som er, Mester eller Herre. Noen fortsetter å observere den 25 desember (Oa: Julaften, 24 desember i Norge) , som er en videreføring av Saturnalia, fødselsdagen til Saturn eller Nimrod.

"Nikolaittenes" i Kirken følge slike forfengelige skikker, og også innfører og praktiserer en korrupt form av ledelse i Kirken basert på å overvinne folk og holde dem undertrykt. (Elite Ledere over "lekfolk" (vanlige mennesker) Ingen behov for helliggjørelse .

Hvor profetiske det er for vår tid, når falske hyrder for den allmektige hjord hersker over "dåraktige sauer" med makt og grusomhet, fôrer seg selv med rik livsstil, men sprer flokken, Esekiel 34: 1-6. Peter advarte andre eldre mot denne typen Baalistiske læren, at de burde ydmykt tjene flokken, Peter 5: 1-6

Bibelens konsept er et prestedømme av alle troende, 1 Peter 2: 9, et mangfold av gaver i Kirken, Korinterne 12. Nye testamentlige kirker ble beskyttet av flere eldste, Apg 14: 19-23, 20:17, Titus 1: 5; Jakob 5:14.

De som er for mye avhengig av en menneskelig åndelig leder, setter lederen der i stedet for Kristus, og skyr den sanne yppersteprest i himmelen

Det som skrives nedenfor - trenger vi å studere med læreren, Den Hellige Ånd.

"Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene." Formaningen er adressert til "Den som har øre", eller enkeltpersoner, å høre - ikke hva Menighetene/kirken sier til dem - men hva Ånden sier til menighetene.

Den fjortende og siste gang uttrykket "Den som har øre" er brukt er i Åpenbaringen 13: 9, i forbindelse med Dyret fra havet. Hvor Kirkens makt har blitt spredt, vers 7 og Daniel 7:25, og hvor ingen kan unnslippe tilbedelsen av Dyret, unntatt de hvis navn er skrevet i livets bok hos Lammet slaktet fra verdens grunnvoll. Åp. 13: 

Åpenbaringen 13: 7 "Og det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og seire over dem og makt ble gitt ham over alle stammer, og tungemål og nasjoner"

Daniel 7:25 "og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid."

Åp. 13: 8-9 "Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet. Den som har ører, hør!

Strong Leksikon (Bibelleksikon for gresk og hebraisk):

Skriften:

Ap. Gj. 6:5 "Dette ord syntes hele skaren godt om, og de valgte Stefanus, en mann full av tro og den Hellige Ånd, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en tilhenger av jødenes tro, fra Antiokia

Strongs Leksikon:

Ap. Gj.: 6: 5: Og 2532 til 3588 sier 3056 behaget 700 i ( 1799 ) hele 3956 mangfold: 4128 og 2532 de valgte 1586 Stefanus, 4736 en mann 435 hele 4134 av tro 4102 og 2532 av den Hellige 40 Ånd, 4151 og 2532 Filip, 5376 og 2532 Prokorus 4402 og 2532 Nikanor, 3527 og 2532 Timon, 5096 og 2532 Parmenas 3937 og 2532 Nicolas 3532 en tilhenger 4339 fra Antiokia: 49

Navn:

Nicolas -Nick - Old Nick, et navn for satan- Old Saint Nick - Santa Claws- nikolaittenes

Enkelt sagt: Tradisjoner som tar plassen for sannheten .... Lært av ikke salvede menn ... som skilte YHWH (Guds) folk fra sannheten. Sannhet bare Funnet i Yahushua (Jesus) ..

Dessuten er en ytterligere overført bruk av "laos" funnet i navnet Lao (s) diceans, forsterket med dike eller terninger som den greske "k" er det samme som engelske "c". Derfor, i navnet Laodikea, har vi laos - "folk" og terninger dom, eller hevn, det vil si, folk i min dom, eller for min hevn. Også det greske ordet la (ic) os betyr "legfolk," hvor laos er den rot og stamme, som samme ord, med den "o" kort sammentrukket til "i", til hvilken rot og stamme flertall bestemte artikkel ton er sammen for å danne laiton - er et gresk uttrykk som betyr "lekfolket"

Bibelen lærer at alle troende er prester og har direkte tilgang til Faderen gjennom Jesus

Ikke noen TV-Evangelist som klemmer den siste kronen ut av deg, og drenerer deg følelsesmessig (Oa: Dvs Drar av gårde med følelsene dine) med falsk lære. Begrepet "nikolaittenes" er avledet fra to greske ord ... "Nikos" og "Laos". Nikos er definert som: en seier; seier; triumf; å erobre; og ved implikasjon, dominere over den beseirede. En god oversettelse av Nicolaitan ville være "de som råder over folket.

Den Nikolaittenske bevegelsen markerte begynnelsen på et urettferdig prestedømme i menigheten. Det første elementet på den åndens agenda er å splitte for å erobre. Det primære målet for Nikolaittenes ånd er separasjon av kroppen fra Herrens forsørgning for åndelig lederskap og innsikt gitt gjennom den åndelige autorit

Del denne siden