1968 - Bønnevakt stoppet russiske tanks ved den norske grensen

Englevakt ved grensen stoppet arme av sovjetiske tanks.

Under et møte i en menighet i Trondheim en gang i perioden høsten 1967 - våren 1968 bar en mann fram følgende profeti:

"Det er en fiende som planlegger å angripe deres land. Men hvis tilstrekkelig mange mennesker ber. så vil Jeg. Herren, sette englevakt ved landets grenser som ingen fiendtlig hær kan trenge igjennom".

Det hadde kommet lignende profetier i tiden forut — formidlet bl.a. gjennom bladet Hjemmets Venn.

28 oktober 2016 - Russland - Norge Profetier

Bilde over: Fra Russisk okkupasjon av Tsjekkoslovakia i 1968

Sto i NorgeIdag den 28 okt. 2016

Kan det være mulig at Oslo og Norge skal rammes? Ja, slik spurte jeg lamslått Herren etter min drøm før 17. mai 2011? Og så kom 22. juli med nettopp Oslo og Utøya, som rammet unge fra hele Norge.

Den forferdelige drepingen forutså Gud, men kunne ikke avverge den. Gud var jo folkelig «avsatt i Norge», og hans folk i forskjellige forsamlinger, frikirker, bedehus og kirker, hører ikke på Herren lenger og ingen fikk stå i «murgapet» og advare landet! Alt sviktet.

Ofte taler Bibelen om drømmer og syner Gud har talt om til sine profeter, som forkynte folket dommen før den kom, jfr. Jonas 2:9 - 10, og så angret Gud seg når folket omvendte seg. Eller som Josef beskriver for Farao: Men at drømmen kom to ganger for Farao, det vil si at saken er fast besluttet av Gud og at Gud vil gjøre det snart. 1. Mos. 41:32 (41:8.- 43. vers). Dan. 2 og 7. kap.(2:i9-47 vers og 7:1.-28. vers). Peter og Paulus så samme syn og sak tre ganger Apg. 10:16 (10:9. - 35. vers) og 2. Kor. 12:8 (12:1 -13:13)

Pride-dagen 25. juni 2016 stod jeg på broen over gatekrysset i Oslo, fra jernbanen til buss-stasjonen, og så et forferdelig skue! Jeg hørte ropingen og dunkingen fra musikken, lenge før jeg kom ut på broen og undredes: Hva larmer hedningene for her? Og så stod vi der ute, min fru og jeg, og så en stor folkemengde samlet i gatekrysset under oss.

Ron White: Russerne kommer

Synet begynte med et kart over hele Europa – fra Storbritannia til Russland og fra Norge til
Midtøsten. Jeg studerte kartet en stund, og mens jeg så på kartet, begynte noe merkelig og skje. I den øverste delen av Norge begynte kartet og skifte farve, det begynte og bli rødt, og det rødlige gikk fra den nordlige delen og halvveis ned i Norge.

Jeg bad til HERREN og sa: Hva er dette, Herre, som du viser meg? Og HERREN lot meg komme nærmere den delen av kartet. Jeg har bedt meget om det og HERREN viste meg, hva som skulle skje. Det rødlige representerer to ting. For det første : En åndelig fornyelse blant folkene, men det representerer også en invasjon av en fremmed hær. Og jeg så tusenvis av soldater fra den røde tropper i dette område, det var den russiske hær, og HERREN talte til meg, at meget snart vil dette skje. Russland vil innta Norges nordligste del, og Russland vil besette dette område av Norge. Det vil bli mye oppstyr om dette i Europa. Der vil bli mye politisk tale om det. Men Gud har vist meg, at resten av Europa ikke vil gjøre noe med situasjonen. Russland vil bare overta, slik de tok over Tsjekkoslovakia,” heter det i evangelist Ron White’s profetier fra 1976

ETT ADVARENDE SYN OM SVERIGES FREMTID

Birger Claesson:

Jeg vill sitere fra det 2 kapitlet i Apostlenes Gjerninger den 17 verset og videre: «I de siste dager skal det skje, sier Gud,
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de unge skal se syn,
og de gamle skal drømme drømmer.

 Selv over mine slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
og de skal tale profetisk.

 Jeg setter varsler oppe på himmelen
og tegn nede på jorden,
blod og ild og røykskyer.

 Solen skal forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og strålende.

 Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst»

I 1935 på det årlige såkalte Kølingaredsuken fikk jeg en åpenbaring. Men jeg vågde ikke å bære den frem, selv om det brant inni meg og jeg skalv i hele mitt vesen. Jeg fryktet for sannheten i den. Men åpenbaringen var sånn:

-       Det skal komme en verdenskrig over hele verden og det skal bli det verste noen generasjon har sett. Men dette land vill jeg holde min hånd over, fordi det skal være ett fluksted for mange folk.

Natten før Kristi Himmelsfartsdag i 1950 opplevde jeg ett møte med Gud, da jeg fikk se en stor skare navnkristne stå utenfor i natten og da hørte jeg Herrens røst si:

Russlands og Frankriges krig mot Norge og Sverige - av Lebesbymannen

Den siste store ulykke jeg fikk se, var Russland og Frankrikes krig mot Sverige og Norge.

Sosialismen hadde ved den tid fullstendig trengt igjennom i hele Norden. Og i Sverige holdt sosialistene regjeringstøylene i sin hånd. De tenkte på avvæpning, men det hadde det ikke lyktes dem å gjennomføre, til den tid. Men det syntes for øvrig å gjøre som de ville og ble gjennom sine handlinger delvis skyld i krigen. For sin store ugudelighets skyld skulle sosialistene også bidra som årsak.

Sosialistene hadde til den tid klart å gjennomføre en stor del av avvæpningen og gjort store innskrenkninger i landets forsvarsvesen. En følge av dette var at store mengder av svenske og norske menn nå måtte gi sitt liv unødig - og at den fremgang som det bare behøvdes litt til, for å nå, uteble.

Franskmennene angrep Gøteborg. De angrep byen i ukevis med sterke luftflåter, som ved den tid var langt mer utviklet enn nå. Det var mange krigsredskaper og krigsmaskiner med i denne krigen, som ikke finnes nå. Flymaskiner og luftskip syntes i store svermer over byen. Luftskipene som franskmennene førte i slike mengder ved bombardementet av Gøteborg, var konstruert i tre forskjellige deler eller lag under hverandre, etter som det syntes, og med store mellomrom.

Del denne siden