Forstyrrende videoer viser at COVID-vaksinerte mennesker ble til menneskelige magneter

Selv om våre føderale myndigheter har helsebyråer gjentatte ganger har forsikret oss om at COVID-19-injeksjonene er "trygge og effektive", motsier de tre videoene som vises på Z3news.com den påstanden med forstyrrende bevis på at mange mennesker effektivt har blitt omgjort til menneskelige magneter. Videoene viser at disse menneskene ser deres nye magnetiske kropper som en type underholdning, men denne e-posten forklarer hvorfor det utgjør en alvorlig fare for deres helse.

De vanlige mediene "faktasjekkere" er i full krigsmodus og prøver å miskreditere disse påstandene. De deler til og med vitnesbyrd om vaksinerte mennesker som ikke har hatt noen symptomer på å bli magnetisert, noe som er flott å vite at det ikke skjer med alle, men faktumfabrikkene ignorerer det store antallet videovitnesbyrd som viser at det virkelig skjer med mange mennesker .

Ofre deler lignende erfaringer med kroppene sine, ved å vise deres magnetiske egenskaper kort tid etter at de fikk injeksjonene, og startet i området på armen der de ble injisert, og spredte seg deretter til andre deler av kroppen. Ved å replikere i hele kroppen, gjør de eksperimentelle mRNA-injeksjonene nøyaktig det de var designet for å gjøre, som avslørt i offentlige uttalelser fra produsentene, som er å endre vår genetiske kode gjennom messenger RNA-instruksjoner som replikerer instruksjonene til hver celle i kroppen vår.

Den mest åpenbare faren for økt magnetisme er at den tiltrekker seg økt metallinnhold. Mens videoen viser store metallgjenstander som fester seg til utsiden av offerets kropper, finnes det også metallinnhold i størrelser så små at det er usynlige, mikro- og nano-partikler som er små nok til å komme inn i kroppene våre ved å bli inntatt, inhalert eller til og med absorbert gjennom huden vår.

Kroppene våre innehar ikke naturlig noen form for metall, noe som er bra fordi studier har vist at mikroskopiske metaller i kroppen vår forårsaker betennelsesreaksjoner som er helseskadelige, fordi det forstyrrer normale kroppsprosesser. Selv om metall i seg selv ikke betraktes som giftig, blir det effektivt giftig når det kommer inn i kroppen vår i størrelser som er små nok til å bli båret gjennom kroppen via blodstrømmen. Og immunforsvaret vårt kan ikke ødelegge eller eliminere det fordi det ikke er biologisk nedbrytbart, så skaden blir permanent. Så å være magnetisert utgjør en alvorlig helsefare.

Selv om metallinnhold kan forårsake skade hvor som helst i kroppen vår, har mange studier knyttet det til nevrologisk skade og hjerneskade, noe som får noen forskere til å tro at det er årsaken til lidelser som Autisme, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), Alzheimers, mental retardasjon, og andre typer læringsforstyrrelser. Jeg synes det er interessant at disse forstyrrelsene praktisk talt ikke eksisterte før 1960-tallet, som er omtrent samtidig som starten på omfattende vaksinasjoner

Mer om denne kildeteksten er nødvendig for å få mer informasjon om oversettelsen Forbindelsen mellom skadelig metallinnhold og vaksiner ble bevist av en 2016-undersøkelse utført av italienske forskere der de gjennomgikk ingrediensene i 44 typer menneskelige vaksiner og oppdaget tungmetallrester og biologisk forurensning i alle 44 av dem. Rapporten deres uttalte: "Mengden oppdagede fremmedlegemer og, i noen tilfeller, deres uvanlige kjemiske sammensetninger forvirret oss." De trakk deretter den åpenbare konklusjonen, nemlig at fordi mikro- og nano-forurensningene var "verken biokompatible eller biologisk nedbrytbare", var de "biopersistente" og kunne forårsake betennelseseffekter med en gang eller senere. (Kilde: medcraveonline.com)

Disse italienske forskerne ble forvirret av funnene sine, fordi vaksineprodusenter ifølge loven er pålagt å identifisere alle ingrediensene, men ingen av disse vaksinene identifiserte noe metallinnhold. Likevel inneholdt de alle slags "mikro-, sub-mikro- og nanostørrelsesmetaller", inkludert aluminium, bly, jern, sink, titan, krom, wolfram, vismut, sølv, kalsium, silisium og mange forskjellige kombinasjoner av andre metaller.

Hvordan kunne dette skje? Hvis de hadde funnet metallbiter i bare noen få av de 44 vaksinene, kan vi med rimelighet konkludere med at det skyldtes en utilsiktet feil, men 44 av 44 indikerer noe langt mer uhyggelig. Og det ser ut til at COVID-19-injeksjonene nettopp har tatt det til et annet nivå.

Siden det ikke ble utført noen langsiktige tester før COVID-19-injeksjonene ble rullet ut, begynte forstyrrende reaksjoner som dette bare å dukke opp, noe som burde være nok til å reise spørsmål om hva som ellers vil bli oppdaget i de kommende månedene og årene. Som jeg delte i et tidligere innlegg, har mange forskere som har brukt tiår på å studere disse emnene, advart om livstruende farer, inkludert ødeleggelsen av immunforsvaret vårt. CDCs egne data gjennom 4. juni 2021 viser allerede over 329 000 rapporterte bivirkninger i USA, inkludert 5888 dødsfall, noe som gjør det langt farligere enn noen tidligere vaksine. (Kilde: openvaers.com)

For noen som vurderer å bli injisert, hvorfor ikke vente med å se hva som kommer til syne? For mer informasjon, anbefaler jeg sterkt å studere fakta presentert i kategorien Vaksine, som allerede inneholder over 200 innlegg og vokser daglig. Utover det anbefaler jeg å søke Gud om dette og ikke fortsette med mindre han tydelig avslører at det er trygt å fortsette. Siden han er en kjærlig far, tror jeg imidlertid ikke at han vil gi noen av sine barn den forsikringen.

De tre videoene vist nedenfor er alle deler av en serie utarbeidet av Tim Truth - odysee.com. Han satte sammen mange korte klipp av mennesker som har fått COVID-19-injeksjonene, som alle demonstrerer kroppens nye magnetiske egenskaper. Videolengdene er 58 minutter, 47 minutter og 93 minutter, til sammen 198 minutter. For å se dem, klikk her for å besøke Z3news.com, og rull deretter ned til bunnen.

Del denne siden