"Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.Åp 13:15-17

Over 2000 år - så har man lurt på hvordan dette kunne oppfylles. Men idag så er det utviklet teknologi til å kunne gjøre det - og eks. i Sverige så finnes det bedrifter og plasser, hvor man injiserer en type riskorn under huden på hånden - og så kan man bare løfte hånden for å registrere seg - og gå inn stengte dører, kjøpe ting på barer, uten å bruke kort - bare la hånden bli scannet.

Her forteller en svensk bedrift hvordan man legger Chip under huden:

Og denne troverdige legen - forteller at i Modernas vaksine - av den informasjonen hun har fått tak i (du vet - det som er merkelig, er at de fornekter alt som eks. "faktasjekkerne" (myndighetenes propaganda-apparat), samtidig så legger Moderna og andre selv ut info på nettet, som forteller likevel at det er sant - Babel betyr sannelig forvirring, og dette er den gjenoppståtte Babels ånd) at man har laget sporingssystemer inn i vaksinen, som gjør at de kan scanne om du har tatt vaksinen - og de kan koble kroppen din opp mot internett eller skyen som hun kaller det:

Jeg har også skrevet noe her om dette:

Også Islam er viktig for Endetiden og Åpenbaringsboken 13 om Dyret. Jeg oversatte denne artikkelen;

Om du er araber - og leser grunnteksten den veien arabere leser det (som er motsatt vei) - så får Åpenbaringen 13:18 en ny mening:

"Her er visdommen! La den som har forstand velge (hvem) mangfoldet av dyret (er): Mangfoldet av en mann (= Muhammad) og hans uttrykk er: "I Allahs navn" 

Jeg tror at de siste 3,5 årene - så vil bedraget foregå for det meste i Israel og i landene rundt - leser man det profetiske i Bibelen - så nevnes for det meste kun landene rundt og landet fra Nord - som Joel Richardson sier - mener er Tyrkia - fremfor Russland. Det betyr ikke at Russland ikke er med. Du kan lese mer om det i bøkene til Joel Richardsson:

Dette snur vår tidligere forkynnelse om endetiden om at Rom vil reise seg - og ta makten overalt. Roms ånd er selvfølgelig i alt sammen - men om man studerer som Joel gjorde, så vil du forstå at han dokumenterer grundig - hvorfor Bibelen ofte taler annerledes om endetiden, enn hva mange av våre profeti lærere gjør. Vi må se Bibelen som Bibelen ser ting - ut fra Midtøsten - ikke fra Norge eller USA.

Bill Gates og Rockefeller ønsker å implementere digitale ID-er på milliarder av mennesker

I flere år har en "allianse" for ID2020-prosjektet bestående av Microsoft, Rockefeller Foundation og vaksinelobbyorganisasjonen Gavi som har som mål å gjøre det mulig for alle verdens folk å identifisere seg digitalt, med et identitetsdokument som er gyldig gjennom hele livet. Kritikere sier imidlertid at typen ID-er den krever, vil bli misbrukt til å kontrollere og overvåke personer.

I sitt manifest sier ID2020 at det er en "universell menneskerettighet" å kunne identifisere og at vi lever i en digital tidsalder hvor den delen har blitt enda viktigere. Til tross for dette, sier de, mer enn en milliard mennesker har ingen måte å identifisere seg, noe de sier de ønsker å løse ved å produsere digitale IDer som skal være "tilgjengelige" for alle.

Målet er at disse identitetsdokumentene skal implementeres på alle mennesker over hele verden, men samtidig står det at det hovedsakelig er fattige mennesker og flyktninger som kanskje trenger dem mest.

I tillegg til Microsoft og Rockefeller Foundation inkluderer ID2020-initiativet også vaksinelobbyorganisasjonen Gavi, konsulentfirmaet Accenture og designfirmaet Ideo. Støtte til prosjektet omfatter også ulike humanitære organisasjoner som Mercy Corps og Kiva.

Del denne siden