The Lancet-studie om PCR-testen

Den 17. februar 2021 publiserte det medisinske tidsskriftet The Lancet en studie. Den sa:

«De fleste smittet med SARS-CoV-2 er smittsomme i 4-8 dager. Prøver er generelt ikke funnet å inneholde dyrkbar (potensielt smittsomt) virus utover dag 9 etter symptomstart, og mest overføring forekommer før dag 5. De gjenværende RNA-kopiene kan ta uker, eller noen ganger måneder, å fjerne. I denne tiden vil PCR-testen fortsatt være positiv. Testing for å redusere spredningen av SARS-CoV-2 spør ikke om noen har RNA i nesen fra tidligere infeksjon, men om de er smittsomme i dag. Det er et nettotap for samfunnets helse og sosialt og økonomisk velvære hvis individer som ikke lenger har symptomer tester positivt og isolerer seg i 10 dager. Etter vårt syn er nåværende PCR-testing derfor ikke den passende gullstandarden for å evaluere en SARS-CoV-2 folkehelsetest.»

Hvorfor setter man da personer i karantene og isolasjon flere måneder etter at de ble smittet?

WHO innrømmer endelig at PCR-test av COVID-19 har et "problem"

WHOs nye veiledning, som inkluderer lavere PCR-terskler, garanterer nesten at COVID-numrene automatisk vil falle dramatisk over hele verden.

I en "innvielse" av seg selv mens Joe Biden ble tatt i ed, initierte Verdens helseorganisasjon (WHO) nye regler angående PCR-analysene som ble brukt til testing for COVID-19.

Selv om de har blitt mye brukt over hele USA og rundt om i verden for å avgjøre hvem som har et positivt tilfelle av COVID, er PCR-analyser ikke designet for å brukes som diagnostiske verktøy, da de ikke kan skille mellom inaktive virus og "levende" eller reproduktive.

Dessuten hadde WHO tidligere anbefalt 45 "forsterkningssykluser" av testen for å avgjøre om noen var positive til COVID eller ikke.

Saken er at jo flere sykluser en test går gjennom, jo mer sannsynlig er det at en falsk positiv vil komme opp - alt over 30 sykluser forstørrer faktisk prøvene så mye at selv ubetydelige sekvenser av viralt DNA ender opp med å bli forstørret til det punktet at testen leser positivt selv om virusbelastningen din er ekstremt lav eller viruset er inaktivt og ikke utgjør noen trussel mot deg eller noen andre.

Hva det betyr i vanlig språk er at jo flere sykluser en test går gjennom, jo mer falske positiver som rapporteres.

Nå, med WHOs nedre PCR-terskler, er det praktisk talt garantert at COVID -tilfellenumre automatisk vil falle dramatisk over hele verden.

viktigviten.no

Filmen er veldig informastiv, og når jeg har sjekket ulike forskere, over landegrensene, så sier ulike forskere - som våger å stå frem - mye av det samme som kommer frem i filmen her.

Ca. fra 7:50 inn i videon - så forteller man hvordan man registrerer Covid statestikk over døde:

1) både de som dør av sykdommen, og de som dør med sykdommen (men som dør av andre ting, som kreft, hjerte ol. - men så blir Korona påvist ved utstabile tester, og ansett som ett Covid dødsfall - og sånn sett manipulerer man statestikk).

(Eks. i Italia, så viser studier at 96% av de døde av Covid (9:22 inn i filmen), døde egentlig av kroniske sykdommer, i England så holder det med å registrere døde av Covid, bare ved mistanke, USA så hadde 94% av Cov 19 dødsfallen underliggende medisinske tilstander - bare 6% døde kun av Cov 19, 26 aug. 2020 - dvs. 9700 døde)

"Reglene for koding og valg av den underliggende dødsårsaken forventes å resultere i at COVID-19 er den underliggende årsaken oftere enn ikke." cdc.gov National Vital Statistics System, 24 mars 2020

2) bekreftet av test, eller kun antagelser

3) Positiv PCR test uten symtomer

I USA får man utbetalning til sykehusene med Covid 19 - 13000 dollar, og om i respirater - 39000 dollar (lungebetennelse, kun 4600 dollar, 12 april 2020), tid 10:40 inn i videon

Tid 13 min. inn i videon - massegrav i New Your for Covid 19 - som var kun ett bedrag fra MSM. Dødstall i Norge i slutten av mai og til august - var bare en tredjedel av vanlig influensadødsfall. Testingen 5 dobles mellom mai til august.

Neste faste var å fokusere på antall smittede. (tid 1530)

En lege anslår smittet - en som er syk

Myndigheter og Media: En person som har testet positivt på PCR uten symtomer, Aftenposten 8 sept. 2020. De sier: Er man bærer av Covid 19, uten å være syk, blir testen positiv.

En voksen person går konstant og bærer på 3 kg farlige og ufarlige bakterier og virus i kroppen, noen også Korona, uten å være syk. De fleste som omtales som smittede i media - er friske mennesker, men med positiv PCR test.

En studie fra Svalbar viste at 48% av alle menn og 19% av alle kvinner  var bærere av meningokokker. De var ikke syke, Tid 16:10 inn i videon, Scandinavian Journal og Infectious Deseases 1978

En studie fra to forskjellige barnehager viste at 43 prosent av barna var bærere av alt fra ett til tretten virus, likevel hadde 35 prosent av disse barna ikke tegn til sykdom, tid 16:33 inn i video. Plos One 2016.

"Vi har hatt dette viruset lenge, likevel påvises viruset hos oss langt under 1 prosent. Ut fra infeksjonsmedisinske vurderinger, er Covid-19 derfor et lite "smittsomt" virus". D. Bratlid, Prof. emeritus og barnelege. Aftenposten 8 sept. 2020 - tid 16:52 inn i video.

Testen RT-PCR

PCR sier ikke noe om mengden virus en person har (tid fra 17:25). PCR testen er sensitiv for å kjenne igjen veldig små mengder. Dvs. finner testen mikroskopiske mengder, blir testen positiv. Testen sier ingenting om viruset er aktivt. Da må isåfall viruset dyrkes. Den skiller ikke på levende virus, og ikke smittsomt virus. Den sier ingenting om personen er syk eller kan smitte.

PCR tester for RNA sekvens, ikke selve viruset. Dvs. den tester på en veldig liten del av viruset. Dvs. at testen kan vise annet genetisk materiale.

I 2006 (tid 18:19) brøt det ut en sykdom blant helsearbeidere ved et sykehus i USA med kikhostesymtomer. 1000 personer ble testet for kikhoste med PCR. 142 testet positivt og fikk tilbud om vaksine og antibiotika. I ettertid ble det utført antistofftest og dyrking av bakterier. Disse var alle negative for kikhoste - New York Times, 22 jan. 2007.

I tidsskriftet Lancet - kommer det frem at PCR kan gi falske positive resultater - foreløpig estimater viser at andelen falske positive Covid-19 PCR-tester ligger mellom 0,8 og 4,0 % med en midlere verdi på 2,3%. Sagt med andre ord - tester man 100.000 friske personer, vil man i snitt få 2300 falske positive tester.

"PCR-testen sier ikke noe om du er syk og den sier ikke noe om at det testen fant virkelig vil gjøre deg syk." "Med PCR-testen, hvis du gjør det riktig, kan du finne nesten hva som helst i hvem som helst". "Den lar deg ta en mikroskopisk mengde av noe og gjøre det målbart". Kary Mullis (1944-2019) - Oppfinneren av PCR testen. Nobelprisen i kjemi i 1993.

PCR testens oppfinner

Del denne siden