Jeg kaller det den "globale New Age" - om du virkelig vi se hvordan New Age fungerer - så les denne profetiske romanen "Mørkets rike møter motstand" (Kap. 1 er nederst på siden) - da jeg leste den da den var fersk, på 90 tallet, så forsto jeg egentlig ikke helt dybden av den. Men nå forstår jeg den på en helt annen måte.

I romanen så er det en hemmelig elite - som driver med advokatfirma, mektige, som kjemper mot å fjerne kristendommen i samfunnet - og de driver såkalte New Age leire - hvor disse, når de er ferdig indoktrinert, blir sendt ut i samfunnet, ofte på toppen, hvor de er med og former samfunnet. Og i historien har vi en liten kirke - som pga at de er målet for advokatenes neste skritt - og fjerne enda mer av kristendommens paragrafer selv innen kristen skole - midt oppi alt sammen, så dukker det opp en merkelig kvinne, med en mystisk fortid. Vi følger denne kvinnen - og menighetens desperate kamp for å demme opp splittelsen som kommer inn i menigheten - pga en falsk menighetsmedlem. Midt i alt - så ser vi hva som skjer i det usynlige.

Jeg vil si at mye av det boken handlet om - er allerede innført. Og alt har skjedd pga en elite , som den onde lar få alle mulige jordiske "gleder" - og rikdom og makt - for at man kan utbre satans rike. Hver dag kan vi se deres makt - via alt hva politikere, politi, domstoler, media etc. utfører - av urettferdige dommer, og hvor målet er å knuse det som er rettferdig.

Derfor kaller jeg det "global New Age".

Agenda 2030 - Lars enarson

Viktig for å forstå hvorfor eliten er presset til å følge ett mål - som om noen pisker dem. Mens vi vanlige etniske - forstår ikke hvorfor våre politikere har mistet forstanden - og gjør mye merkelig - som teks. å sette opp vindmøller, for å ødelegge norsk natur og fugleliv - når vi bare trenger å modernisere vannkraftanleggene, så får vi mer enn nok strøm. Hva driver politikeren til å igjen og igjen å overkjøre den etnisiteten de egentlig skulle tjene, og så faller de for folkeslag (spesielt muslimske) utenfor våre grenser - sånn at de kan ta med seg sin religion, og på ingen måte integrere seg - men heller ønsker ett mål om å gjøre Norge til en Sharia stat.

22 desember 2018 - Profetisk Marrakesh avtalen

Jeg har skrevet noe om FN avtalen Norge har signert under på. Men så dukker det opp faretruende tegn på horizonten - et tegn på at frukten av FN samtalen - vil enda opp i terror og død - for  vår befolkning.


Mange lurer på hva profetisk det kan være når mennesker dør - men jeg spekulerer ikke i det. Jeg sier at det var gjerningsmennene som var skyld i deres død - ikke Gud! Og Ordet er veldig klar på dette "Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod."  Joh. 10:10.


Tyven er ondskapen som menneskenes egne overtredelser slipper til over sitt eget og andres liv - ofte uskyldige mennesker! Det er ikke Guds feil - men når onde ting skjer - kan det være ett tegn. Og dette tegnet har oppstått i andres tragedier, dessverre, men likevel, vi burde ta advarselen i tegnet til oss - så ikke flere katastrofer skjer!

20 mars 2019 - "Dokumentet som viser at FNs migrasjons­avtale er bindende

Under debatten i forkant av stadfestelsen av FNs migrasjonsavtale kalt Global Compact for Migration (GCM) i desember, lød det gjentatte ganger fra dokumentets tilhengere at avtalen ikke ville bli bindende.

Nylig sa imidlertid Østerrikes utenriksminister Karin Kneissl at et notat fra EU-kommisjonens juridiske avdeling til kommisjonens interne bruk konkluderte med at avtalen likevel ville bli bindende for EUs medlemsland.

Den britiske EU-parlamentarikeren Janice Atkinson har fått dokumentet i hende og offentliggjort det som viser seg å være et innviklet juridisk resonnement som går over ti sider.

De mest interessante konklusjonen står på dokumentets side 9:

Del denne siden