Jeg har ett nyhetsbrev - som jeg bruker å skrive litt om profetiske ting - advarsler ol. Så da tenkte jeg at det var verdt å kopiere mitt siste - for å se at advarslene - som har blitt advart med i mange år - virker sannsyneligvis, at de begynner å gå i oppfyllelse nå i høst (derfor ble også Koronapesten sluppet løs på slutten av fjoråret):

10 august 2020 – en ny fødselsvee på gang

Jeg og fruen snakket sammen i kveld om alt som nå rører seg i samfunnet. Og med tanke på våre myndigheters raske beslutninger med å stenge ned utesteder, indre Østfold mm. – panikkartede handlinger som bare vil lamme landet og lage en trykk-koker i folket – så følte hun at det lå noe i det usynlige som lå og trykket på. Hun opplevde at ting var på gang, og at det kunne skje raske forandringer.

Jeg har jo snakket om flere advarsler – om ting som skal skje i høst. Og den ene profetien – som virker troverdig, hvor han så illevarslende tegn i september, oktober og november – så sa han at Trump bare forsvant, og ingen så noe til ham. Så jeg leste jeg da dette:

Via denne You tube snutten den 7 august:

så sier President Trump dette:

Du vet, i all rettferdighet, medisin industrien må produsere et produkt, og det må være godt produkt. Men mellommennene - vel, rabatten som jeg gjør at man kutter ut mellommenn, og det reduserer kostnadene, og pengene går tilbake til folk som kjøper medisinen.

Så jeg har mange fiender der ute. Dette er kanskje siste gang du ser meg en stund. Mange veldig, veldig rike fiender, men de er ikke fornøyd med det jeg gjør. Men vi har én sjanse til å gjøre det, og ingen annen president kommer til å gjøre det jeg gjør. Ingen annen president ville gjøre en favorisert nasjoner, en rabatt, et kjøp fra andre nasjoner til mye mindre kostnad. Ingen. Og det er mange misfornøyde mennesker, og de er veldig rike mennesker, og de er veldig misfornøyde.

Dette er illevarslende tegn – som passer bra til de profetiske advarslene. Det kan virke som det blåser seg opp til storm. Vi trenger å være fast forankret i Kristus – hvor ankeret er godt satt fast frelsen – i Hans nåde! Bibelen sier jo dette;

«Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Heb 6:17-20

Jeg vil legge trykk på at Gud ikke kan lyve – av Hans løfter til oss i Kristus – og den tryggheten er ett anker for sjelen – trygt og fast – når det kommer urolige tider – les Salme 91. Gud har full kontroll – og vet hva Han driver med. Men Han ønsker å fortelle hva som er på gang – som det står;

«For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene.» Amos 3:7

Og nå kommer det en bølge av Guds vrede – men endog i en mindre grad – vi er fortsatt bare i starten av veene. Og Herren ber oss om dette:

«Mitt folk, kom inn i dine kamre og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over! For se, Herren går ut fra sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer dekke sine drepteJes 26:20-27

Da vi så tegnene på Himmelrommet – blodmåner ved jødiske høytider – i 2014 og 2015 – 4 ganger – ved Påske (første høytid) og Løvhyttefesten/Sukkot  (siste høytiden av de 7 jødiske). Vi vet at Jesus død, oppstandelse og pinse - var oppfyllelsen av de første høytidene på våren – men de høytidene som kommer på høsten – er enda ikke oppfylt, som Basunhøytiden, profetisk for bortrykkelsen. Du kan lese noe om de jødiske høytidene på Miff sine sider. Og de profetiske tegnene på himmelrommet – har jeg skrevet om her.

Så kom tegnet i Jomfruen i 2017 – som var ett profetisk bilde på Jakobs trengsel i Åpenbaringsboken 12, altså de 3,5 årene bibelen snakker om – hvor Jesus forteller oss;

«For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortetMatt 24:21-22.

Og da tegnene på Himmelrommet åpenbarte seg, visste vi at tiden var meget, meget nær. Men det kan virke som opptakten til trengselen starter nå. Ingen vet hvor lang tid dette vil vare – før Bortrykkelsen skjer. Jeg tenkte på det «synet» jeg så – under bønn i 2013-14. Du kan lese om det her.

Da jeg oversatte flere profetiske syner for noen artikler siden - som du kan se i denne lenken – så hoppet jeg over å oversette noen av drømmene. Det var spesielt en jeg tenkte på. Denne personen hadde sett i sin drøm – syn – en familie som satt rundt bordet – mor far og barn – en lykkelig gjeng. Men midt på bordet sto en bombe. Men ingen enset den eller la merke til det – og alle var bekymringsløs. Men etter en stund – så plutselig forsto de at de var en bombe der – og så tok man i all hast hverandre i hendene – så eksploderte den.

Synet pekte ikke på en reell situasjon – men at folk var så inn i dagliglivet – i alle løgnene som MSM (media) hele tiden formidler, at ingen så noen fare. Og når de så den – så plutselig var det for sent. Da hadde alt gått for langt. Det passer også med dette Ordet:

«Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.» 1Tess 5:3

Jeg har vært med på flere fysiske fødsler. Og ingen av de er like. Men endog, hver gang – når veene starter, altså de ekte veene – så kan det gå veldig raskt. Da er det bare å hive seg inn i bilen – ta med en bag med nødvendige klær/ting, som var klargjort for en stund siden – og kjøre til Sykehuset. Man vet omtrent tiden for når ting skal skje – men aldri dagen eller timen det skjer. Som kristne trenger vi også å være bevisst på tiden – og forstå den! Når det så nærmer seg – må vi være forberedt.

De spurte en Gudsmann hva han ville gjøre, om han visste at Jesus kommer igjen i morgen. Han svarte «Plante ett tre». Og det er hva vi må gjøre – pleie vår tro – og forberede oss. Fra sist jeg trodde at Russerne ville komme (2015) – så har jeg kjøpt en aggregat – for å kunne ha strøm til fryserne, om det blir problemer med strømmen. Og vi har mat for ca 1 måned – i fryseren/tørrfor. Det var også det David Wilkerson profeterte – at det ville skje ting – og at man måtte ha mat for 1 måned (du kan lese profetien her – på engelsk). Å hamstre uredelig mye – er greit nok, men jeg tror ikke at all mat forsyningen blir kuttet i lang tid – bare for en stund. Derfor 1 måned. Og vi må heller ikke glemme dette Ordet;

«Unge løver lider nød og sulter, men de som søker Herren, skal ikke mangle noe godtSal 34:11

Så i dag har jeg holdt på hele dagen for å få orden på uteboden min, som har vært ett enormt kaos lenge – og fylt opp hele baggasjerommet på bilen med søppel. Jeg gjør mitt hus i orden – som om jeg skal forlate skuta. Jeg vet ikke hvorfor – men det er naturlig for meg å gjøre det. Har satt i gang og klippet min enorme store hekk rundt hele huset – Laurence Sypresser – som har vokst seg ganske vilt og høyt. Ettersom vi bor midt i ett nabolag – med hus på alle sider, setter vi pris på denne hekken, som rager så høyt – for å verne privatlivet. Men selv den må klippes en gang iblant.

Jeg tenkte på dette ordet:

«På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, Amos' sønn, inn til ham og sa til ham: Så sier Herren: Beskikk ditt hus! For du skal dø og ikke leve lenger.“ 2Kong 20:1

Nå fikk Hiskia forlenget sitt liv, fordi han ba om det. Men for Gud var det viktig å si, at før han døde, måtte han beskikke sitt hus. Og om han ikke fikk forlenget sitt liv, så er det ikke godt å si når han skulle dø. Men å beskikke – eller gjøre i ordning huset – skrive testamente ol. – var en tid Herren vill gi han, får han så skulle gå til de rettferdiges hjem, i Den Gamle Pakt – som var i Paradis, dvs ved siden av Dødsriket – du kan lese om det i Lukas 16 – om Lasarus og den Rike Mannen.

Så når vi så tegnene på Himmelrommet – på den tiden trodde jeg og mange som skuet det profetiske – at tingene skulle utvikle seg raskere – at det ville eks. komme krig i 2015 – og at Obama ville fortsette å styre etter valget – men Gud ga oss Trump – istedenfor Clinton – og dermed ga Herren oss ett pusterom. Gud skjønte at vi skulle få lov til å beskikke vårt hus – få orden på ting – alt som er naturlig, når du vet at om kort tid så forlater du denne jorden – istedenfor å dø – så vil Herren hente deg hjem, akkurat som Elias – når han ble hentet av en ildvogn og ildhester 2 Kong. 2:11.

Og det andre er også at når alt dette skjer – så vil Herren også sende sin kraft over jorden – men ikke alle steder. Det vil bli en oppvåkning i en liten periode – hvor Gud utgyter sin Ånd – og mange blir frelst – som du kan lese i det «synet» jeg delte lengre opp.

Men dette skjer muligens under kaoset som vil råde. Ett syn jeg husker – det var Rick Joyner (jeg har før skrevet at jeg tror han er en falsk profet – men jeg opplever at flere av hans syner er ekte) – og jeg fant faktisk den på nettet – på engelsk – kommer med ett lite utdrag av den – starten:

«………Mens jeg ba i august 1995, så jeg dette feltet i en visjon igjen, men med mye mer detaljer. Enden av feltet var dekket av tåke. Ikke langt inn i tåken var det en veldig bratt klippe. Midt på klippen var det en smal, kronglete, bratt sti som dukket opp som en nedadgående bro. Det hadde det samme grønne gresset på det som feltet gjorde og gikk helt til bunnen.

De som gikk inn i tåken, nesten alle misset den lille stien, og falt over klippen. Noen av disse døde, men det var nett under klippene som fanget mange av dem. Imidlertid var disse nettene ikke der for å redde folket, men for å fange dem. Andre kom forsiktig inn i tåken, falt ned på knærne og lette etter stien, som de syntes å intuitivt vite var der. De fleste av dem som lette etter stien var i stand til å finne den og nøye startet ned på knærne. Noen få mennesker hadde fallskjermer, og de hoppet ut av klippen i tåken………» Du kan lese hele synet her – på engelsk.

Jeg leste om denne visjonen i 2001 – og den har alltid ligget bak i bevisstheten min. Og jeg tror den er helt ekte. Det handler om en tåke – som har kommet over verden – i flere år, hvor det har vært desinformasjon hele veien – hvor alle sier at det ikke er noen fare, hvor man hånler og mobber de som ser egentlig hvor veien går. Men nå har de fleste folk gått inn i denne tåken – uten kompass eller å være forsiktig med sine skritt – og havnet så i en felle – hvor noen døde, men de fleste ble fanget – på en kai – med flere båter. Den ene båten var en gjeldsbåt – hvor mange ble fanget av bankene.

Det som er interessant – er at de som går på knærne (i bønn), ved våkenhet – vil finne den lille stien – Herren har laget for hver enkelt av oss – og vil dermed unngå å falle i dette garnet.

Vi har fått advarsler om dette med gjeld fra David Wilkersons «Visjonen» fra 1973 – sånn sett har vi hatt mange år for å forberede oss.

Men for oss som er født senere – og ble frelst senere – så har mange tatt gjeld. Å binde renta – kan kanskje være lurt. 

Når jeg søkte opp visjonen til Rick Joyner – så kom jeg over en annen profeti han har delt. Som også var meget interessant:

Hva Gud fortalte meg om Korona viruset (fra Mars i år):

«….. I denne visjonen ble jeg båret til et sted som syntes å være et provisorisk laboratorium. Da jeg så meg rundt, så jeg noen som formet en skummel plan for å skade menneskeheten. Jeg kunne se en bærbar PC fylt med tusenvis av filer som inneholder ordninger, bombe skapende instruksjoner, og forskning på å bygge hjemmebrygget biologiske og radiologiske våpen.

Mens jeg sto og så på, så brakte Gud meg inn i en mikroskopisk dimensjon hvor jeg kunne se forbi synet av det blotte øye og inn i en mye dypere rike. Jeg kunne se mikroskopiske organismer som ble opprettet med den hensikt å spre bakteriell infeksjon for å skape kaos på mange; et bioterrorangrep.

Herren talte til meg og sa: "Det er terrorceller skjult i Amerika og jordens nasjoner. Satan har klart å infisere menns sinn med demoniske planer som involverer forsettlig frigjøring av biologiske og radiologiske midler for å skade mange, de planlegger det selv nå. De som ville begå slike demoniske handlinger, er fylt med mørkets dypeste ånd. Djevelen brukte sykdom fra begynnelsen for å ødelegge menneskeheten, men min Sønn ble åpenbart så han kunne ødelegge Satans gjerninger på jorden.

Min kirke må reise seg i denne timen og be mot disse terrorangrepene som fienden ønsker å bringe frem. Hvis de ber – så vil angrepet bli forhindret……..“

Li-Meng Yan. Stillbilde: Lude Press / YouTube.

Dette passer godt inn i denne artikkelen – av en kinesisk avhopper Li-Meng Yan – som forteller at viruset ble sluppet løs med vilje – og hvor Faktisk.no forsøkte å duppere Dockument – for å «avsløre» at det var falske nyheter de kom med – så faktisk stadfestet de at denne nyheten var ekte. Alt som Faktisk.no prøver å avkle – er sannsigende folk – som avkler medias løgner! Korrupsjon, løgner, og vold fra innvandrermiljø – bryr ikke Faktisk.no seg noe om. Her kan du lese hva Christian Skaug skrev – i tilsvar til faktisk.no – som satte skapet på plass! Men spørsmålet er om de har noe vett til å forstå dypere visdom – disse svarte sjakkbrikkene er enkle i sin tankemåte – akkurat som alle autoritære mennesker er – samtidig som de sitter med en makt, til å duppere de de ønsker – spesielt de som sier sannheten. Dette er virkelig en ond tid – men over de som hengir seg til Herren – så skal vi ikke frykte!

Til slutt vil jeg ta med David Wilkerson advarsel fra 2009;

07.03.2009:
ET ADVARENDE BUDSKAP:

Fra David Wilkerson

Jeg er tvunget av Den hellige ånd til å sende ut en alarmerende budskap til alle på vår e-postliste, og til venner og biskoper vi har møtt over hele verden.

ET JORDSKJELVENDE ULYKKE ER I FERD MED Å SKJE. DET KOMMER TIL Å BLI SÅ SKREMMENDE AT VI ALLE KOMMER TIL Å SKJELVE - SELV DE MEST GUDFRYKTIGE BLANT OSS.

I ti år har jeg advart om tusen branner som vil komme til New York City. Det vil sluke hele bostadsområder, inkludert områder av New Jersey og Connecticut. Store byer over hele Amerika vil oppleve opptøyer og flammende branner – slik vi så i Watts, Los Angeles, for mange år siden.

Det vil være opptøyer og branner i byer over hele verden. Det vil være plyndring - inkludert Times Square, New York City. Det vi opplever nå er ikke en resesjon, ikke engang en depresjon. Vi er under Guds vrede. I Salme 11 er det skrevet,

«Når grunnvollene nedbrytes, hva makter da den rettferdige?» Sal 11:3

Gud dømmer Amerikas og nasjonenes forferdelige synder. Han ødelegger de sekulære fundamentene.

Profeten Jeremia bønnfalt det ugudelige Israel: «Så si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere: Så sier Herren: Se, jeg danner ulykke for dere og tenker ut en plan mot dere. Omvend dere, hver fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger!  Men de sier: Du taler forgjeves! Våre egne tanker vil vi følge, og enhver av oss vil følge sitt onde, harde hjerte.» Jer 18:11-12.

I Salme 11:6 advarer David: "Han lar snarer regne ned over de ugudelige. Ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger.» Sal 11:6

hvorfor? David svarte: "For Herren er rettferdig" (v. 7). Dette er en rettferdig dom – akkurat som i Sodomas og Noahs generasjons dommer.

HVA SKAL DE RETTFERDIGE GJØRE? HVA MED GUDS FOLK?

Først gir jeg deg et praktisk ord jeg fikk, for min egen ledelse. Hvis mulig gå i butikken, kjøp opp en tretti-dagers tilførsel av ikke-bedervelig mat, toalettsaker og andre nødvendigheter. I store byer tømmes dagligvarebutikker på en time ved tegn på en forestående katastrofe.

Når det gjelder vår åndelige reaksjon, har vi bare to alternativer. Dette er skissert i Salme 11:1: "Fly til fjellet som en fugl." Eller, som David sier: "Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn.» Sal 11:4 (I den engelske oversettelsen står det at: Han (den rettferdige) fokuserer sitt blikk på herren på Hans trone i Himmelen – og Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn – fritt oversatt)– og «Til Herren tar jeg min tilflukt»

Jeg vil si til min sjel: Du trenger ikke å løpe ... du trenger ikke å skjule deg. Dette er Guds rettferdige verk. Jeg vil fokusere på vår Herre på Hans trone, med hans øye av øm, kjærlig vennlighet som våker over hvert skritt jeg tar - og stoler på at Han vil befri sitt folk selv gjennom flom, branner, ulykker, tester, prøvelser av alle slag.

Merk: Jeg vet ikke når disse tingene vil skje, men jeg vet at det ikke er langt unna. Jeg har lettet min sjel til deg. Gjør med budskapet som du velger.

Gud velsigne og bevare deg

I Kristus,

DAVID WILKERSON» Hentet og oversatt fra her.

Ja – det får være nok fra meg for denne gang.

Ha en riktig god dag – og vær velsignet – Herren er med de som søker Han med ærlig og oppriktig hjerte – og Han vil velsigne oss med sin fred – og sin beskyttelse.

PS! Du kan ikke gi Gud halve ditt hjerte - du må gi Han ditt alt, som Abraham gjorde, så vil Han gi alt sitt til deg - som burde være lønnsomt for deg - Han som eier Himmel og Jord!

14/9 -2020 - Paul Craig Roberts kommer med en skrekkelig budskap

Innen 2 måneder så vil konstitusjonen i USA falle - dvs Grunnloven - Amandment. Fordi venstresiden (sammen de fleste store aktørene innen media) driver aktivt med ett statskupp. Du kan se Paul Craigs advarsel her:

https://www.paulcraigroberts.org/2020/09/10/the-united-states-its-constitution-have-two-months-left/

Del denne siden