Hva er Kommunisme?

com

Kommunismen har en sær idologi, som hater Bibelen og Guds Ord. Dette avslører det nettverket av ideologi, født ut av avgrunnen, for å tillintetgjøre det som er rett, rettferdig og sant! Vi må helt i grunnen til Marx ideologi, for å se hvor han hentet sin inspirasjon fra:

Wikipedia skriver om kommunismen:

"Kommunisme (dannet av latin communis = elles) en revolusjonær sosialistisk ideologi, basert på teoriene til Karl Marx og Friedrich Engels. Kommunismens oppgitte mål er et samfunn uten sosiale klasserpenger og statsmakt, hvor privat eiendom over produksjonsmidlene er avskaffet til fordel for felleseie (samtidig som man respekterer retten til eierskap av personlig eiendom). I et kommunistisk samfunn vil alle arbeide etter evne og motta etter behov.

Hva er sosialismen?

Sosialisme er ett verktøy for Eliten - til å binde menneskers frie vilje til systemet. Hvor fellesskapet står over enkeltindividet. Her vil jeg gå igjennom hva sosialisme er for noe, og hvor den har hentet sin ideologi fra, og hvor den fører oss:

Definisjon sosialismen "Sosialisme er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Grunnleggende i sosialismen er at produksjonsmidlene er eid og kontrollert demokratisk av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker"Wikipedia.

En av feilene ved ideologien er deres makt over eidendomsretten, fordi Gud la ned eierretten til den enkelte, og på den måten nektet andre å røre ved det:

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans esel eller noe som hører din neste til." 2 Mosebok 2:17.

Sosialistene pr dags dato, legger avgifter på eid eiendom, og krenker eiendomsretten. De legger avgifter på Arv, og har en Dokumentasjonavgift på 2,5% på eiendomskjøp etc. De begjærer noe de ikke har noen rett på, spesielt med tanke på hvor god økonomi vi har i dette landet.

Hva er Nazismen?

Når man ser den destruktive ødeleggelsen som følge av en ideologi, så er man rask til å fordømme den. Men er man selv i en destruktiv ideologi, og ikke ser hvor den fører hen, så kan man raskt opphøye den og tro du selv er i en bedre ideologi - enda det kan hende at den ideologien du forakter, er i dypt slektskap med den du selv er i. 

I etterkrigstiden så er det ingenting som har blitt mer fordømt en Nazismen, men sånn var det ikke på 30 tallet, før krigen brøt ut.

Det er viktig å se at de fleste ble bedratt av Hitler i løpet av 30 tallet, ikke bare tyskerne. Da er spørsmålet hvorfor? (det nærmeste jeg har hørt som har stilt det spørsmålet, er Carl I. Hagen, som spurte sine foreldre hvorfor Hitler kom til makten, og hvorfor ingen hindret han)

Hva var det datidens mennesker manglet, for å gjennomskue Nazismen? Og er vi bedre idag å avsløre samme type karismatiske mennesker? Etter min vurdering, nei, vi har faktisk ikke lært noe som helst. Vi lar folk med samme type ideologi toge frem, og få førstesidene i media, fjernsyn, internett ol., mens de ekte modige menneskene er akkurat som Churchill i sin tid, blir brutalt satt på bakeste benk, og satt i gapestokken av media. Og gjerne anklaget for å tilhøre "brunskjortene", "nazismen", "fordomsfulle", "rasistiske", "dumme", "enfoldig" etc. etc. 

Nazismens ideologi 
Wikipedia sier "Nazisme er kortforma for ordet «nasjonalsosialisme», som er nemninga dei tyske fascistane bruka om seg sjølve. Nazisme som ideologi byggjer blant anna på sosialdarwinisme og ei viss tolking av tankar frå den tyske filosofen Friedrich Nietzsche"

Hva er Islamisme?

Det er vel ingenting som er mer betent idagens Europa å prate om Islam - spesielt ikke om du er kritisk til religionen. Og da er spørsmålet, med tanke på at Islam har forsøkt å innvandere Europa 2 ganger, og vi med nød og neppe har klart å drive dem tilbake. Hvorfor gjør vi det nå frivillig, og ja i falsk ydmykhet, så åpner vi opp for Muhammeds krigere - og de muslimene som ikke er radikalisert enda, har endog lært Islam fra barnsben - og kan lett ved kontakt med en Imam eller helovergitte islamister, bli radikalisert. Fordi det ligger i religionens natur!


En snill terrorist dreper 86 personer
Eks. da terroristen Mohamed Lahouaiej Bouhlel kjørte gjennom Nice juli 2016, og drepte 86 mennesker, så kom det frem etterpå at han var en grei nabo. En nabo sier:

"- Han var snill og hjelpsom. En gang jeg manglet penger, lånte han meg 100 euro. De hadde jeg selvsagt tenkt å betale tilbake, sier en gråtende kvinne Dagbladet møter i trappeoppgangen til leilighetskomplekset." Dagbladet.

Stigen som alle muslimer står i

For å forstå en sånn forvandling, fra en dag til en annen, så må man forstå Islams natur. I boken "Sønn av Hamas" forteller Mosab Hassan Yousef, at å være en muslim, er som å være på en stige. Midt på stigen er det gode gjerninger, faste etc. Men øverst er det Jihad, og selvmordsoppdrag. Man kan aldri vite når en muslim går fra gode gjerninger og ved å være en god nabo, til å bli en Jihadist.

Katolske kirken

Så kan man jo lure på hvorfor jeg legger denne artikkelen inn under "dødens ideologi"? Er ikke den katolske kirken en kristen kirke? Nei, egentlig ikke - ikke i dens grunnvoller, som er bygd på Babylons mysteriereligion. Det kan du lese av den 4 delen og siste av denne serien. Men absolutt, jeg tror det finnes frelste katolikker, men da kan de ikke følge slavisk den katolske læren, heller ikke tilbe Madonna/Maria statuen - som er en ren avgudsdyrkelse.

Om du ser bildet over, så har du noe av fargeelementene til den katolske kirken. Se da på Åp. 17 om skjøgen:

"Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelsteiner og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til horene og avskyelighetene på jorden. Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne." Åp 17:4-6

Så se på bildet igjen:

Den katolske Presten til høyre har Purpur (lilla) og Skarlagen (signalrødt) Og kan tyde på at er den store skjøgen som Bibelen snakker om (og Roma er også bygd på de 7 fjell, som Åp. 17 prater om).

Det står at hun er morgen til skjøgen (her sier de horene) og avskylighetene. Tenk over hva som ble avslørt - av en avhopper fra deres mest skumle, skuraktige og store etterretning katolske kirken har - han heter Alberto Rivera.

Du kan lese noe om hans avsløringer her - (du kan også lese denne lange artikkelen - samtidig som det finnes en god del hovedsannheter der, så kan man også ta visse ting med en klype salt) ting som han ble tatt i ed - for å ikke røpe. Hvor det ble avslørt at Vatikanet støttet Muhammed i opprettelsen av sin religion (for å få fjernet jødene) - og Kommunismen og nazismen. Da passer det jo godt at de er mor til skjøgene og stygghetene på jorden.

Det som på alvor fikk meg til å tro på at Alberto Rivera fortalte sannheten - er denne historien som står på Wikipedia:

".....To år senere, da hans mor var døende, så hun"stygge skapninger"komme på dødsleiet hennes, og dermed sto hun overfor en "Kristusløs evighet"på grunn av hennes katolske tro. Da han besøkte sin mors grav, lovet Rivera å finne svar på sannheten" Wikipedia

Du kan les mer om den Katolske kirken under - og når det gjelder livet etter døden - så finnes det en fortapelse, for de som nekter for Kristus - og da gjelder det kun den Kristus som er beskrevet i Bibelen - lære som strider mot Bibelen, kan føre til fortapelsen, som teks doktrinene til den Katolske kirken. Fortapelsen kan lese mer om her.

katolske kirken - Del 1 - litt historie og den ubibelske lære

itt historie:

Katolikker tror at vår Herre Jesus Kristus grunnla den katolske kirken i år 33. Jesus utnevnte apostelen Peter som den første presten eller paven. Matteus 16: 18-19 er de skriftlige referanser katolikker gir for å støtte dette. "Og jeg sier deg, at du er Peter, og på denne klippen skal jeg bygge min kirke, og helvetes portene skal ikke seire mot det. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelriket, og overhodet du skal binde på jorden skal være bundet i himmelen, og alt du skal miste på jorden, skal løses i himmelen. "

Omkring år 45 år gikk Peter til Roma og tok kontroll over kirken. Under forfølgelsen av kristne utført av keiser Nero ble Peter fengslet og plaget. Han ga velsignelse til hele sin flokk, og spesielt til St. Paulus, som skulle bli halshugget samme dag utenfor Roma. Han ble deretter ledet til toppen av Vatikan-fjellet for å bli henrettet ved korsfestelse. Han anså seg for å være uverdig til å dø i samme stilling som vår Herre, og han ba om å bli korsfestet opp ned. Han mottok sin evige belønning 29. juni i år 67. To hundre seksti seks paver har stått frem siden Peters tid.

Den katolske kirken - Del 2 - grusomhetene begått i kristendommens navn - uten belegg

Når kan man se hvorfor reformasjonen oppstod. Gud reiste opp Luther i sin tid - for å så splittelse mellom DKK (Den Katolske Kirken) og folket - iallefall i Nord-Europa. Pavekirken har utallige martyrer, drap og uhyggelig tortur mot alle som avvek fra deres tro. Man mener at kanskje 50 milloner mennesker ble drept av denne kirken - og det var ikke bare hekser, men vekkelseskristne, folk som tenkte annerledes, vitenskapsmenn som så annerledes på ting enn den Katolske kirken. Eksempler på deres drapsorgier er:

- På ett sted ble hele 3000 mennesker brent opp i ett bål. I enkelte byer og landsbyer ble hele befolkningen utryddet

- Pavekirkens forfølgelse mot Valdenserne og Hugenottene - hvor sistnevnte bla. ble massakrert i Frankrike (1562) i den franske byen Wassy og ga opptakten til en 30 års religionskrig. Og i 1572 så ble tusenvis av Hugenotter drept i Paris. Og for de som forstår de åndelige lovene - så var også det som førte til den franske revolusjonen og ikke minst frembringte Napoleon senere.

Katolske kirken - Del 3 - Luther og reformasjon

Martin Luther kalte Pavekirken "skjøgen". Og utvilsomt hadde han rett. Fordi Pavekirken fulgte ikke Bibelen - men også nektet folket å lese den på sitt eget språk. Dette for å skjule sin egen falske doktriner - som stred mot Bibelen. At folket ikke forsto - ga de som hindret folket å forstå - mye makt.

Martin Luther ble født i 1483. Faren som var middels velstående - så at gutten var smart - og ville at han skulle bli jurist. Men ting skjedde som gjorde at Martin valgte en annen vei. Det var døden som skremte han.

Rundt år 1505: "Luthers jordiske liv så lyst ut, men den unge mannens tanker kretset rundt andre emner enn jus. Like før den omtalte dagen på landeveien hadde Luther ved et uhell stukket seg selv i beinet med et sverd og nesten omkommet av blodtap. Ikke lenge etter døde en av hans jevnaldrende kamerater brått.

Katolske kirken - Del 4 - dens åndelige røtter

Bildet av kvinnen [Maria] med barnet ble tilbedt lenge før Kristus

(av og med Sten Nilsson, svigerfar til Ulf Ekman - nå en hengiven katolikk og frafallen)

Den okkulte enhet

Når folk hadde adoptert denne religionen, var de ikke lenger babylonerne, assyrerne og egypterne, Semiramis var folkets forbilde på utemmet begjær og tøylesløshet, og hun ble tilbedt som "Rea, mor til gudene". Prostitusjon var obligatorisk i denne religionen. Semiramis skapte Babylon om til avgudsdyrkelsens og begjærets hovedstad.

men de var medlemmer av et nytt brorskap, hvor pavens ord var ugjendrivelige. Folks religiøse tilbedelse gjaldt den suverene "far", "Himmelens dronning" og hennes sønn. De to sistnevnte var faktisk de eneste som var gjenstand for deres tilbedelse. Det ble proklamert at den suverene "Far" ikke blandet seg i de dødelige menneskers virksomhet.

I Nimrods dager spredde denne kulten seg og hadde stor makt blant menneskene, før forvirring av sråket spredte folkene på jorden. Dette forklarer hvorfor religioner i alle hedenske land, tradisjoner og skikker er lik de som var i Babylon. Dette babylonske systemet av religion antas å ha kommet fra de falne englene og demoner. Målet ved dette religiøse systemet var å få makt over alle folkene i verden. Nimrod var Satans første forsøk på å reise opp en universell hersker, som gjennom han, kunne ha absolutt kontroll over alle mennesker. Dette mislyktes ikke bare på grunn av språkbarrieren, men også fordi Gud har sørget for at en gren av Sems familie bosatte seg i samme land. Og snart ville det være en mann fra utkanten av Babylon som het Abram, som ble Ur-far til det folket som vil motta Guds løfte om kvinnens Sæd (Oa: 1 Mos. 3:15, om kvinnens ætt). Selv da folkene ble spredt over jorden, Babylon fortsatte å være "Satans bolig", inntil byen ble hærtatt av den store Xerxes 1, år 487 f.Kr..

Utvist fra Babylon

Det babylonske presteskapet ble deretter tvunget til å forlate Babylon. De flyttet til Aristoteles, som ble deres hovedkvarter i en liten tid. Deretter, når Attalus, paven og kongen av Pergamon (Oa. Se min undervisning om Pergamons alter), døde i år 133 f.Kr., testamenterte han den babylonske hovedansvaret til Roma.

Del denne siden