Manipulering av naturen - ja, det er menneskeskapt, men ikke som du tror!

Klimabrøl i Oslo i 2019 - ett tegn på en nasjon som fokuserer på alt som ikke er noe problem, og bryr seg aldri om nasjonene reelle problemer. Det kalles massepsykose og flokkmentalitet - og ikke kunne tenke utenfor boksen.

Dette er selvfølig en overskrift som skaper bølger i anti-vitenskapsfokene, som promoterer å "redde naturen" pga bla. forurrensing, så gjør de tvert om - de ødelegger naturen. CO2 skaper mat til naturen - og når de får den - så skaper de luft. Dessuten er luftrommet så stort, at det skal mye til for å forurense alt der. Men Bibelen har en bedre forklaring, og Bibelen tar aldri feil - la oss starte med David:

"I Davids tid var det en gang en hungersnød som varte i tre år etter hverandre. Da søkte David Herrens åsyn, og Herren svarte: Det er fordi det hviler blodskyld på Saul og hans hus, siden han drepte gibeonittene." 2Sam 21:1

Ja - menneskeskapt - det var en mann som het Saul, han var konge - og han drepte mennesker i falsk nidkjærhet - de var i pakt med Israel. Gud er jordens dommer - og straffer om det blir utført blodutgytelse, på det som er uskyldig. Og ifølge Bibelen, bruker han ofte været - både for å hevne urett - men også for å advare mot verre ting som vil komme - om man ikke vender om fra ugjerning vi er skyldig i.

David ble nødt til å dra til Gideonittene - og da skjedde dette:

"Gibeonittene svarte: Vi krever ikke sølv eller gull hos Saul og hans hus, og vi har ikke rett til å drepe noen mann i Israel. Han sa: Det dere krever, vil jeg gjøre for dere. 

De sa til kongen: Den mannen som ødela oss, og som hadde satt seg fore å utrydde oss, så det ikke skulle finnes noen igjen av oss i hele Israels land, la oss få sju menn av etterkommerne hans, så vil vi henge dem opp for Herren i Gibea, hvor Saul, Herrens utvalgte, hørte hjemme. Kongen svarte: Jeg skal gi dem til dere. "2Sam 21:4-6

Så Gibeonittene fikk 7 sønner av Saul - og hengte de opp. For humanistiske ører høres det fælt ut - men er det verre enn at vi som nasjon har drept over 650.000 uskyldige foster i mors liv? Vi gråter over dødsstraffer i USA - over mordere som er skyldige - men er sinte om noen vil stoppe abort - som man kaller det så fint.

Når staten skal skjule at de driver med barnemord - så forandrer de navn - og kaller det abort - og at barnet er en celleklump. Det er også en løgn - og det finnes nok med bevis at barnet er levende temmelig tidlig (egentlig helt fra starten, når egget blir befruktet) - og ting fungerer utmerket allerede etter få uker. Og det finnes bevis på at ett foster lider dobbelt smerte under en abort, enn en voksen hadde fått kjent det samme selv (kutte armer, bein og hode) - selv om ikke nervesystemet er ferdig utbygd, så føler de endog smerte. Det er det tause skriket - og som gjør at Gud har sak med nasjonene.

Dette her er en meget nylig rapport, som så godt som ingen innen media bryr seg særlig om - noe som også betyr at Media har blitt en sekt - bare opptatt av sin agenda, ikke å gi nyheter om hva som skjer til folket. Om du følger denne lenken - så vil du skjønne at all ondskapen i USA - nå får sitt utløp - og naturen løper løpsk:

Vi som følger med på Document.no - vet at ondskapen har kommet til nye høyder, og har blitt ekstremt. Og de hjernevasker folk for å ta vaksine, samtidig som de reiser rundt på dørene for omtrent å tvinge folk til å ta den - samtidig som de åpner grensene på vidt i sør - hvor minst 1 millioner mennesker har kommet inn (uten å bli testet for Covid) - og militære fly har kjørt mange av de midt inn i landet - kan minne om okkupasjonen Europa fikk i 2015 - og alle voldtekter og umoral og vold som har kommet i kjølevannet. Dette er bare toppen av isfjellet - verste er at Obama - den ondeste politikeren jeg vet om - styrer USA via Biden - som er hans marionettfigur - som også Document sier her:

Jeg har skrevet noen artikler om Obama her - som kan kanskje en dag - fremstå som Antikrist - fordi det er ingen andre som har fremstått så ond som han - for de som vil se. Eks. på www.z3news.com - så har de 200 vitensbyrd over folk som har fått syn/drøm om dette - men selve redaktøren - han lo når noen sa det første gang noen nevnte det - helt til han spurte Gud selv - og Gud viste han det. Men som sagt - tiden vil vise hva som er hva.

La oss da titte på mer Bibelvers:

"Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.De sverger og lyver, myrder og stjeler og bryter ekteskapet. De farer fram med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet sørge, og alle som bor der, skal tæres bort, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes." Hos 4:1-3

Om du studerer Bibelen - så står det at Gud kontrollerer været - eks. regn ol. når det er synd i landet. Men naturen er også skapt som egen enhet - av Gud - så når det finnes mye synd på ett sted - så kan naturen slå seg vrang selv - ved tørke, flom, vulkantubrudd og alt annet. Vi husker jo nylig hva som skjedde i Tyskland, Belgia og Nederland:

Dette skjedde så raskt - og alle disse ulykkene vil bare utøke - i takt med ondskapen som nå sprer seg over hele jorden. Dette er bare begynnelsen på Veene - de verste ligger foran oss.

Artikkelen over, skrev jeg i Juli 2021 - men det jeg skrev under - er fra tidligere - endel av det samme, med litt annen innfallsvinkel. Jeg lar det bare stå.

Starten på miljøhysteriet og grønn politikk

Herrene over - de som dannet den okkulte Clube of Rome

Det er viktig å se at Grønn Politikk - som ble innført av handelsstanden (ikke vitenskapen) via Romaklubben, som hadde okkulte forbindelser med Rockefeller, som startet den opp. Du kan lese mer om det under Agenda 2030. Bekymringen for værforandringene ble innført av disse på FNs møte i 1992 i Brasil, og var ledet av Romaklubbens Maurice Strong. Han ønske var å skape en verdensregjering, men fikk ikke med de store landene da.

Men var det reelle værforandring på den tiden? Ja, jeg mener det. For min del - så var jeg ufrelst frem til jeg ble frelst i 1988. Men, det var vel på våren 1987 - en dag da jeg gikk til skolen i februar - og da jeg gikk hjem etter endt dag, så kom det ganske så mange pluss grader, og sneen smeltet. Dette var høyst uvanlig på den tiden. Og noe på innsiden av meg reagerte. Jeg skjønte ikke det da - men Gud kalte faktisk på oss syndere, for å la oss vite at det var på tide å påkalle Han, og bli frelst fra den kommende vrede.

Du skjønner, om du studerer Bibelen nøye - så står det mye om at Gud manipulerer været, men også satan kan påvirke været. Når det finnes mye synd på en plass.

Eks. min kone var på ferie på syden for en del år siden, og det var fint vær hele perioden, unntatt en dag - da hadde de en avgudsdyrkelsefestival - hvor de trommet hele dagen - og i takt med dette så samlet det seg mørke skyer og det ble kvelende. Jeg har også lest historier om en satanist som ble frelst - han fortalte at når de drev med disse seansene, og ba til de onde maktene - og de ga ikke opp - så kunne de manipulere været.

Også ved store festivaler hvor man tilber sine guder - eller steder hvor det er mye synd - så kan det oppstå jordskjelv, sandstormer av ufattelige størrelser, hagl store som appelsiner ol.

Gud bruker ofte været som varsler - eks. når Gud sendte Jona til Ninive, som var den tidens stormakt, så hadde de opplevd en god del krigsnederlag, pest, og mange tilbakeganger - men at det kom en solformørkelse som gikk over hele landet, gjorde at de begynte å skjelve. Litt etterpå dukket Jona opp - og forkynte at byen skulle bli ødelagt på 40 dager. De vendte da om - og Gud utsatte dommen, til den tiden deres etterkommere begynte å leve i synden igjen, altså ca 150 år.

Du kan lese noe om Jona og Ninive her - angående hva solformørkelse betyr profetisk.

Prater Bibelen om det?

En karikatur på Job

Ja, det står beskrevet flere ganger. Vi kan begynne med hvordan satan manipulerer været:

"Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde.Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet?Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og buskapen hans har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er! Da vil han for visst si deg farvel like opp i ansiktet.

Da sa Herren til Satan: Se, alt det han eier er i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. – Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.

Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus, da kom det et bud til Job og sa: Oksene pløyde, og eselhoppene beitet tett ved. Da kom sabeerne over dem og tok dem. Tjenesteguttene hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.

Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Guds ild for ned fra himmelen og rammet småfeet og tjenesteguttene, og brente dem opp. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Kaldeerne delte seg i tre flokker og overfalt kamelene og tok dem. Tjenesteguttene hogg de ned med sverd, jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.

Mens han ennå talte, kom en annen og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus.Da kom det med ett en sterk storm fra den andre siden av ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge menneskene, og de omkom. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det. 

Da reiste Job seg og flerret ytterkappen sin. Han klipte håret av hodet sitt og kastet seg ned på jorden og tilbaog sa: Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok, Herrens navn være lovet! Under alt dette syndet ikke Job, han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham." Job 1:8-22.

Jobs ulykker er velkjent for de fleste kristne. Men her kan det virke noe forvirrende - ga Gud satan lov til Jobs prøvelser? Ja, det er ingenting som skjer på denne jorden, uten at Gud tillater det. Jeg vil ikke nå gå inn på den teologiske delen av den, fordi det finnes en grunn til det, som handler om rettigheter, ettersom hva Adam ga bort, da han syndet.

Men om du leser over, så står det at satan kan styre onde mennesker mennesker til å utføre drap - men da Gud beskyttet Jobs eiendeom, kunne han det ikke, fordi Gud våket over Jobs eiendom og alt som var hans.

Det andre er en storm og ild fra himmelen. Ild fra himmelen vil også skje i endetiden, da Antikrist står frem. Så satan har en viss makt, til å manipulere været - og en viss makt over ilden. Vi ser også når Moses møter Egypts trollmenn, så kunne de gjøre noen under, som var likt det Gud utførte gjennom Moses. Men måtte gi opp etter 3 gang - da klarte de ikke følge opp det Gud gjorde.

Guds direkte manipulering av været

Det mest tydelige på dette, står i historien om David:

"I Davids tid var det en gang en hungersnød som varte i tre år etter hverandre. Da søkte David Herrens åsyn, og Herren svarte: Det er fordi det hviler blodskyld på Saul og hans hus, siden han drepte gibeonittene." 2Sam 21:1

Altså Saul hadde drept mennesker som var rettferdige, og som Israel hadde inngått en pakt med, i sin religiøse nidkjærhet. En del år etter, så stengte Gud himmelen for regn, som en konsekvens av at noen utgytte blod i fortiden av en av nasjonenes konger. Det virket som det var i det 3 året, at David skjønte at det var noe fundamentalt galt - og Han søkte Herren. Og fikk svar.

Dette er også temmelig interessant - og jeg har laget en større artikkel rundt det, for de som er interessert i å se værforandringene som også har truffet Norge - og Norges synder:

Vi kan også lese i Hoseas bok:

"Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder og stjeler og bryter ekteskapet. De farer fram med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet sørge, og alle som bor der, skal tæres bort, både markens dyr og himmelens fugler, ja, også havets fisker skal utryddes." Hos 4:1-3

Synd kan også gjøre sånn at dyr dør, og blir borte - bier forsvinner, insekter som er viktig for floraen forsvinner etc. - og noen ganger klarer ikke vitenskapsmennene å forstå hvorfor!

Den store blodsutgytelsen via våre lovverk

Egentlig så åpnet vi opp for noe lignende Sauls synder mot Gideonittene, men enda verre - da vi tillot Abort på 70 tallet, altså mord på det ufødte livet, det mest uskyldige som finnes - det var flere nasjoner som gjorde det.

Det kan hende det kom direkte dommer når disse lovene ble gjennomført. Eks. på den tiden når man fikk loven inn i USA, 1973 (USA tapte da en krig for første gang, og dro sine styrker ut det samme året de hadde slått gjennom abortloven), men ellers har jeg ikke satt meg dypt inn i akkurat det, for eks. Norges vedkommende. Som regel, når man bryter en grense av mektige synder, og feller det ned i lovverket - så skjer det ting som ikke er bra, av ulykker, naturkatastrofer, økonomisk fall, at nasjonen sliter økonomisk, eller men sikkert at umoralen øker - fordi å Tilbe Molok, som abort er, kaller på urene ånder ned over nasjonen, og påvirker nasjonens hjerte.

Det jeg opplevde i 1987 med været - var noe også djevelen visste godt, tross alt, han har levd rundt 6000 år på denne jorden, han kjenner Guds Ord (les i Luk. 4, når Jesus ble fristet av djevelen), og handlinger. Derfor visste han var på gang. Derfor reiste han opp mennesker i den okkulte klubben The Club of Rome - til å bringe inn et bedrag, så folk ikke søkte Gud, når Gud begynte å kalle på dem. Og i 1992 ble det første etablert - og så økte det gradvis - i takt med at naturen mer og mer slo seg vrang, på mange plasser.

Jeg husker godt på 90 tallet, at jeg møtte flere naboer og mennesker som reagerte på værforandringen. De også kjente kallelsen på innsiden, men visste ikke hva det var. Men jo mer indoktrinering via Media og FN, gjennom løgner, ble mer og mer akseptert - så begynte folk å neglisjere hjertets kallelse, og etterhvert begynte folk mer og mer å tenke på at "Vi skal klare å redde jorden" - og en aktivitet som gjør at folk blir fanatikere (som teks. MDG), fordi de ønsker ikke å høre sannheten, eller den lille stemmen på innsiden som sier at dette er feil, derfor må de drukne seg selv i masse unyttige aktiviteter og flere løgner - dessverre har dette blitt så ille, at nå har det blitt en religion, hvor vi lærer denne storløgnen på skolen - og bedrar våre barn, til å bli radikale New Agere, tro det eller ei. New Age er veldig opptatt av Naturen - og dette er faktisk en religion, og en tilbedelse av det de kaller Moder Jord.

Det merkelige er at mange kristne har kjøpt disse løgnene, og dermed har man mistet fokusen på Jesus gjenkomst. Alle værforandringene skulle få oss til å forstå tidene, så vi kunne gjøre oss rede til å møte Mesteren - på skyen - når Han henter oss hjem i Bortrykkelsen.

Jesus selv sier dette om tiden rett før Hans gjenkomst:

"For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der." Matt 24:7

De krigene som har vært de siste 100 årene - har aldri i historien vært så brutale og blodige - det er ett tegn - og de kom i takt med at Gud utgyte sin herlighet gjennom Azusa Street vekkelsen i 1906 - som spredte seg verdensvid. Hungersnød har vi sett flere ganger, og noen nasjoner som hater Israel ekstremt mye, har faktisk smakt på hungernød og katastrofer i naturen - som teks. når USA har gjort ondt mot Israel - du kan lese noe om det her:

Du har kanskje lagt merke til alle katastrofene som har inntruffet siden Trump inngikk "Århundrets avtale" - egentlig ble utkastet til avtalen laget i 2019 - og så ble det regjeringskriser i Israel over en periode, så avtalen kunne ikke gis ut. Men rett før avtalen skulle gis ut, så begynte katastrofene å poppe ut - fra Kina - muligens ble Viruset sluppet ut i November - Desember - og har lammet verden med frykt. Du kan lese om hvor den oppsto og hvordan den ble spredt her.

Australias katastrofer Des. 2019 til Jan. 2020

Og i samme momang dukket det opp store katastrofer i Australia av bibelske proposjoner (les her om denne domsprofetien over Australia pga hennes synder)

(og jeg ser noe profetisk på det landet, fordi det er en av de første stedene solen går opp, før den når alle andre nasjoner - det er en advarsel til verden om man fortsetter å vende seg mot Israel og alle andre synder - om dere fortsetter med lovløsheten, vil dere være de neste som får disse plagene)

først ble Australia truffet av enorme branner, så med overforsvømmelser, mektige sandstormer, så hagl så store som golfballer - og noen steder så store som appelsiner - og så ble avtalen til Trump sluppet den 28 januar 2020 - dagen etter minnedagen for Holocaust. Som også er ett profetisk bilde på at Holocaust vil oppstå igjen, pga denne avtalen.

Israel ble også rammet av Korona, og den første som døde, var en overlevende fra Holocaust. Jeg kan ikke annet enn å se ett illevarslende profetisk tegn over det.

Det andre som rammet - var gresshoppeplager i ett enormt antall - som gikk over mye av Afrika - og mye av Asia - og det ble hele 4 generasjon av disse plagedyrene, som kan spise opp all mat i en by - på en meget kort tid. Og enda så er disse plagsomme - som du kan lese i nyhetene her:

30 jan. 2020 - Milliarder av gresshopper trives i ekstremt vær

Gresshoppene kom fra Jemen - mot Etiopia, Somalia, Kenya Og Uganda

Klimaendringene kan ha bidratt til de enorme svermene av gresshopper som hjemsøker tørke- og flomrammede land i Øst-Afrika.

Tykke skyer av insekter sprer fortvilelse blant bønder i Etiopia, Somalia og Kenya.

Noen prøver å slå på bølgeblikk, skyte i luften og vifte med laken for å skremme plageåndene bort. Men stort sett til ingen nytte.

– Selv kuene lurer på hva som skjer, sier den kenyanske bonden Ndunda Makanga til nyhetsbyrået AP.

– Mais, durra, erter. De har spist alt, forteller han.

Landeplager av gresshopper

Og i desember nå - skjer dette:

Øst-16 jan 2020 - Afrika trues av ny gresshoppe-invasjon – millioner kan bli rammet

Tross forsøk på å få kontroll på situasjonen truer nye svermer av gresshopper levebrødet til millioner av mennesker i Afrikas horn og Jemen, advarer FN.

Somalia og Etiopia har vært rammet av usedvanlig store mengder regnfall i høst, og resultatet er perfekte forhold for gresshopper. Tidligere i år ble området rammet av den verste gresshoppe-invasjonen på 70 år, og nå står flere land i fare for å bli rammet nok en gang.

– Kan bryte ut når som helst

– Trusselen er nært forestående og det kan bryte ut når som helst , sier Keith Cressman ved FNs organisasjon for ernæring og landbruk, til BBC.

I perioden fra januar til august ble Øst-Afrika invadert av milliarder av gresshopper, og levebrødet til mange ble fullstendig ødelagt.

Spørsmålet er hva det betyr for oss? Da jeg gikk på skolen, lærte vi grunnleggende viktigheten av at Norge skulle være selvforsynende - men isteden har vi blitt avhengig av import, bla. fra Afrika. Spørsmålet er om dette burde bekymre folk mer enn frykten for Korona. Men det er medias stadig propaganda som vinner frem.

I Norge er vi så "heldig" at via det som ser ut som opplagt korrupsjon, så ble det satt inn en ny mann til å lede vår pengebinge - oljefondet - som heter Nicolai Tanggen. Han er en milliardær - og dessuten har han omgjort en silo, som før holdt korn, til ett kunstmuseum. Dette peker på galskapen Norge har havnet inn i - fokusen er totalt feil - på alle områder! Og dette skjer pga synden - gjør at man mister dømmekraft, sløver ned sansene - og ser ikke de virkelige farene. Men det er også noe profetisk ved dette - at det påvarsler at i nær fremtid, så vil Norge bli fattige, og mangle mat. Og jeg tror personlig at det skjer i nær fremtid.

Det er bare å se på alle katastrofene, så vil du snart skjønne at man ikke kan ete penger - selv om man skulle ha mye av dem. Norge gjør om jordbruksland, som teks. i Vestby, hvor Ikea tok ett stor åker, som skulle gjøres om til en av deres bygninger - men de har utsatt det, og snakker nå om å ikke bygge. Det er også en galskap - jord vil i nær fremtid bli mer dyrebar enn alle dine penger. Fordi det kan gi mat. Det er hva David Wilkerson så i sitt syn "Visjoner".

Del denne siden