Bibelen definerer i den siste boken, den om Endetiden, om Kjøpmennene. Vi kan lese:

"Lys av lampe skal ikke mer skinne i deg. Røst av brudgom og brud skal aldri mer høres i deg. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom." Åp 18:23

Trolldom kan oversettes med Pharmekia - som er grunnordet for farmasi - altså legemiddel eller medikament (altså et farmasøytisk produkt) - via den farmasøytiske produktet eller industrien - så vil alle nasjonene bli bedratt. Dette så vi ved Korona, og dens såkalt pandemi, for noe som er noe verre enn influensa - og Steve Cioccolanti beskriver den hvite hesten og dens rytter sånn:

Den Hvite rytteren og Korona

Ingen tvil at Korona (krone) er starten på begynnelsen av det som senere skal bli kjent som Herrens dag - altså Åpenbaringsboken.

For å forstå kjøpmennes makt - så har jeg oversatt lenken under - om alt som de eier, så godt som det meste som er, av handel, flyselskaper, industri, matkjeder mm - og ikke minst politikere - og Big Pharma, de som gir oss de giftige mRNA vaksinene:

Jeg har ofte skrevet eks. om Rockefeller - som angivelig skal være oppfinneren bak Den Nye Verdensorden - og i denne artikkelen, kan du lese hvordan John D. Rockefeller fikk omgjort natur medisiner - hvor legene ble pliktig til å gi kunstige medisiner/vaksiner, så han kunne bruke sin olje til å forme kjemikaler:

Den tyskættede Rockefeller - som ble rik på olje - hvor også John D. Rockefeller ble på sin høyde, ansett som kanskje historiens rikeste person - var de som la grunn for mye av de okkulte kreftene vi nå ser i verden. David Rockefeller la grunn for å bygge FN - som idag fremstår som en av de mest forførende og bedragerske organisasjonene i verden.På den annen side, har de kreftene som virker via sånne som Rockefeller eksistert i minst 6000 år, siden Adam og Eva ble forført av slangen. 

På den måten fikk disse mektige familiene - mange av dem gjennom flere slektsledd - tilranet seg en mektig makt, og blir ofte kjent som skyggeregjeringene - de som sitter i det skjulte, og drar i trådene. Eks. USA hadde ca 200 eiere av media på 80 tallet, idag er det kun 6 milliardærer som eier hele sullamitten - i Norge er det 3 eiere, Amedia, Schibstad og Polaris - med Staten (som forsørger NRK og flere aviser) - så kanskje 4 eiere, med Staten - og de er alle enige om sine løgner, manipulasjoner og halv sannheter.

Så jeg vil beskrive en av disse familiene, som er viktig for Den Nye Verdensorden, nemlig Bush familien - og dens dynasti. Det er ikke tilfeldighet - at den nazi støttende Prescott Bush, sin sønn og sønnesønn, begge ble presidenter i USA. Du må være innenfor disse kreftene for å få makt - ellers vil de overkjøre deg.

Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del I - Basic for hemmelige selskaper

Se gjerne debatten over - som jeg anser som interessant - bla. først intervjuv med Ivar Fjeld som skrev "Den Rød  Grønne Terrorøya" - så en debatt mellom Jeremy Hoff og Vebjørn Selbekk.

I en diskusjon på TV visjon mellom Selbekk, redaktør i Dagen, og forfatter av "22 Juli profetien" så sier Selbekk  at en profet, var ikke det en som bare profeterte om fremtiden!? 

Men leser man Skriften - vil du se at profeten går ofte tilbake i tid - for å se årsaken til hvorfor Gud lovte vrede over landet - hva som bød Gud imot! Så en som er en vekter, og/eller profet - har en gave til å snuse opp det som er i det skjulte. Okkult betyr jo skjult - og det er vekterens oppgave å finne ut hvorfor ting er som det er - og ingen vekter ser hele sannheten - men alle ser noe og litt - og puzzler man det sammen flere fra andre, kan man få ett bredere bilde.

Vi kan også lese om hvordan Gud åpenbarer skjulte ting for Hezekiel:

".....og førte meg i syner fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårds port, som vender mot nord, der hvor nidkjærhets-bildet stod, det som vakte Guds nidkjærhet......

....Og han førte meg til inngangen av forgården, og jeg så, og se, der var et hull i veggen.  Og han sa til meg: Menneskesønn, bryt igjennom veggen! Og jeg brøt igjennom veggen og fikk se en dør.  Og han sa til meg: Gå inn og se de fæle vederstyggeligheter som de gjør der!  Og jeg gikk inn og så, og se, der var alle slags bilder av vederstyggelige kryp og firføtte dyr og alle Israels folks motbydelige avguder, inngravd på veggene rundt omkring.  Og foran dem stod sytti menn av de eldste i Israels folk, og Ja'asanja, Safans sønn, stod midt iblant dem, og hver av dem hadde et røkelsekar i hånden, og det steg opp duft av røkelseskyen. Og han sa til meg: Har du sett, menneskesønn, hva de eldste i Israels folk gjør i mørket, hver i sine billedkammer? For de sier: Herren ser oss ikke, Herren har forlatt landet. Og han sa til meg: Ennå skal du få se flere store vederstyggeligheter som de gjør...." Hesekiel 8:3, 7-13.

Når folk gjør ting i hemmelighet - i mørket - så ser Gud alt sammen. Og derfor kaller Han vektere - til å komme såpass nær Ham - at Han kan avsløre for dem den ondskapen som påvirker menigheten, samfunnet og nasjonen - og rope det ut, for de som har ører å høre med!

Bush, endel av det okkulte forgreningene som griper om seg
Her om dagen skrev jeg noe om Gro H. Brundtlands hemmeligheter - som til syvende og sist viste at hun var en radikal maxist. Men dette var så hemmelig - at man måtte lete lenge for å finne noe som helst om hennes familie ol. Oftest når man holder ting hemmelig som dette, så er det fordi det er ting som offentligheten ville ha mislikt - som kunne ha forhindret hennes karriere som bla Statsminister, og senere å jobbe i FN. Da er det viktig å se at ondskap vokser og gror godt i mørke hjørner, og liker ikke å bli avslørt - og tåkelegger sine gjerninger, iallefall i starten (til folket selv blir innhyllet i løgner, så de kan akseptere dem) - så folk gradvis blir bedratt inn i dens mørke verden. Derfor må vi se til historien, fortiden for å forstå nåtiden. 

Bush dynastiet

Derfor vil jeg denne gang skrive noe om Bush Dynastiet - du vet Prescott Bush, med sønn og barnebarn - hvor begge hadde fornavnet George (den ene med mellomnavn H.W og sønnen bare W) - begge presidenter i USA. Hva er sannsynligheten i ett så stort land som USA - at far og sønn blir presidenter? - tross alt, man USA er ingen kongedømme med Prins som tar over etter Kongen. Om det da ikke ligger (hemmelige) krefter bak og sørger for begge kommer inn - for å føre USA (og så deres allierte vestlige nasjoner) inn i bedrag og forførelse.

Men først vil jeg skrive litt om forhistorien til bla. Frimureriet.

Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del II - Innføring av lovløshet

Skull and Bones - et Hemmelig selskap

Jeg har snakket mye om Obama, jeg har snakket noe om Clinton.

Men kanskje ikke så mye om Bush dynastiet. Prescott Bush dro til Yale for å studere og ble der medlem av Skull and Bones (hodeskalle og knokler) i 1917 - du kan også se på denne offisielle listen over medlemmer, fra begynnelsen på 1800 tallet - til 1982 - etter da har det aldri blitt satt ut noen offisiell liste over nye medlemmer.

I Skull and Bones er den mektige eliten med - flere presidenter og andre viktige aktører. I følge denne filmen:

Dessverre har YouTube stengt muligheten til å legge snutten hit, så du må trykke på lenken under:

(Boheimian Grove Member er en del av Skull and Bones)

Oversettelse av noe av videon:
Her får du først se en tilbedelse av en stor ugle statue - og messer til onde ånder og sier (Alex Jones hadde sneket seg inn på denne messen i hemmelighet, og filmet):

Noe dårlig oppløsning - men her står menneskene i tilbedelse av denne kjempestore ugle statuen

 "...din onde vilje som vil følge etter oss her, har mistet sin kraft under det vennlige treet..... så skal vi brenne deg igjen denne natt... og ved flammene som oppsluker ditt avgudsalter...vi skal lese tegnene......."

Kommentator til videon: Du ser nå en menneskelig gudsbespottende offer.... (om jeg forstår oversettelsen rett)

Alex Jones kontroversiell for noen - spesielt eliten, som bla har stengt han ute av FB og YouTube (bare det vitner om at han har måtte kommet for nær sannheten) - men han er ganske modig - og snek seg inn på Elitens "hellige" grunn - for å se deres verdiløse tilbedelse av en ugle, av alle ting.... Ellers kan sermonien minne litt om satanismes hemmelige tilbedelser - eller Eliten/"Øversteprestene" i Mormonerkirken (har sett en video fra deres hemmelige seanser - og den er ganske så demonisk) ol. - det er av akkurat samme ånd.

Elitens avgudsdyrkelse til det skapte

Dette er da en sermoni som gjøres i California hvert år på sommeren. Så kan du jo tenke at dette er ukjente kultmedlemmer som driver på med dette. Men nei, dette er en utltra eksklusiv klubb

Dårlig oppløsning - men her er bilde fra "ugleklubben" med tidligere presidenter Ronald Reagen og Nixon på samme bilde

Bohemian Club i San Fransico - med folk med høye verv.  Høystående akademikere, ledere i industrien og politikere.

I denne klubben har/er medlemmer som: President Eisenhower, president Nixon, President Reagen, President HW Bush, President George W. Bush med mange flere.

Dette ritualet kalles "rituale for forsiktighetens likbrenning av det gjenværende"

Alex Jones avslørte også flere nominente navn på gruppen som David Rockefeller, Henry Kissinger, George HW Bush, Gerald Ford, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Kenneth Starr mm. Det var også en enorm stor mengde mennesker som er medlem og er med i akademia (og så lurer du på hvorfor så mange lærere indoktrinerer våre barn og avskyr evangeliet) - de fleste fra Universitetet i California, men også fra andre steder av landets universiteter. Så slutter videon med at han ringer til en av disse - for å få en bekreftelse av hva de holder på med - men han gir stort sett ingen kommentar.

Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del III - Den Radikale Alinsky, Kennedy mordet og sviket mot Israel

En Jødisk radikaler - forbilde for Eliten

Saul Alinsky, i hans siste bok fra 1971 - ett år før han døde - skrev boken "Rules for Radicales" (regler for radikalere), hvor han bla. kom med denne famøse uttalelsen:

"Det er så gammeldags at vi glemmer minst en godt kjent kunnskap til den aller første radikaler: fra alle våre legender, mytologi og historie (og hvem kan vite når mytologien ender og historien begynner eller vica versa), den første radikaler var kjente som en mann som gjorde opprør mot det etablerte og gjorde det så effektivt at han i det minste vant sitt eget kongerike - Lucifer"

Saul Alinsky, som opphøyde Lucifer ble ett forbilde både for Obama og Hillary Clinton. "Alinsky trodde på en "velordnet revolusjon" som krever "samtykke fra organiserte grupper og makthaverne i  samfunnet", skrev Dinesh D`Souzi i boken "America: Imagine a World Without Her". Hillcary Clinton skrev sin hovedoppgave ved Wellsley College om Alinskys arbeid, og tidligere president Obama, en annen Alinsky-sympatisør, fikk sin første jobb som samfunnsorganisator for Alinsky-netteverket i Chicago.

"Hvis Hillary Clinton blir valgt i 2016, vil stafettpinnen gå fra èn Alinskyvitt til en annen" skrev D`Sovuza, en politisk senioranalytiker i Reagen regjering, som ble utnevnt av Time Magazine til en av Amerikas mest innflytelserike konservative tenkere. "I dette tilfellet vil Alinskys innflytelse få en massiv, nesten utenkelig betydning. Obama har hatt 8 år på å omskape Amerika, og Hilary vil få fire til, kanskje 8, til å fullføre jobben. Sammen har disse to muligheten til å omgjøre nasjonens grunnlovsidealer.

I sin bok skriver D`Souza at "Amerikas selvmord" er "resultatet av en plan". "Obama er bare en del av et femti år langt komplott for å omgjøre og omskape Amerika, og når han er borte, står andre klare til å fullføre jobben. Det som særlig gjør denne planen skremmende, er at de fleste amerikanere rett og slett ikke har noen anelse om det som foregår. Deres uvitenhet er, som vi vil få se, en del av planen" Side 145 i Babylon Koden.

Det okkultes fremgang i USA - Bush Dynastiet del IV - Føniksfuglen - den okkulte adelen og 3 ledd av Bush dynastiet

Føniksfuglen

"Noen tror at fugl Føniks, eller ørnen offisielt, bak på dollarseddelen er en referanse til det mytiske Atlantis` gudekongen. På samme måte har de som står bak Den nye verdensorden et motto: "Orden av kaos". En moderne term for "kaos" er "krise". Dette er grunnen til at politiske ledere bruker begrepet som først ble funnet opp av sosialaktivisten Alan Alinsky: "Fabrikkert krise", eller kommer med bemerkninger som den Rahm Emanuel, tidligere stabssjef i Det hvite hus, kom med om aldri å la "en alvorlig krig gå til spille." Alinsky dedikerte sin bok, Regler for radikale, til Lucifer, som den "første radikaleren kjent for mennesket, som gjorde opprør mot etablissementet og gjorde det så effektivt at han i hvert fall vant sitt eget rike" Side 145, Babylon Koden

"Babylonkoden som avslører "Planen", avdekker en form for hemmeligholdt samfunnsprogrammering, der en ny verdensorden er tenkt å skulle stige opp av kristens kaos, Igjen går tankene til den mystiske fulg Føniks, som stiger opp fra asken etter å ha blitt brent. Hvis du studerer USAs hovedstad, vil du se de arkitektoniske bevisene på Babylonkoden overalt, deriblant statuen på Judiciary Sqare av frimurerlederen Albert Pike, som forutsa at verden ville oppleve 3 verdenskriger, og at den tredje kom til å bli så forferdelig at det ville få folk til å bli bitre og vende seg bort fra Gud og til Lucifer" Side 146, BabylonKoden.

"Hvis den (koden) ikke hadde vært viktig, ville du ikke ha sett symbolene til disse hemmelige samfunnene overalt i Washington DC; Capitol-bygningen som er et speilbilde av Roms Pantheon og Washington-monumenter  som minner omg Egypts Helipolis. Er det en ren tilfedighet at monumenter er 6660 tommer høyt og 666 tommer bredt? På samme måte er den seksuelle symbolikken i byens arkitektur innlysende, feks. fasongen på Capitol som kan minne om en livmor, og den falloslignende fasongen på monumentet. Er det bare en tilfeldig? Disse symbolene har sitt ophav i oldtidens Babylon og et fremherskende i Egypt, Europa og over hele verden. Pave Frans uttrykte nylig under et besøk i Rio at han var bekymret over en frimurerlobby som angivelig arbeider inne i Vatikanet..." Side 158 Babylonkoden.

En Verden hvor elementene smelter - som blir en Føniksfugl for de regjerende hemmelige ordrene

Et nøkkelord til denne verdens midlertidig undergang - er at verden må brenne - vi kan lese hva Bibelen sier om dette her:

"Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt.....Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.....Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte." 2 Pet. 3:7, 10, 12.

Les hele artikkelen her.

Del denne siden