2015 - 6 mars - Daniels jerndyr

"Etter dette så jeg syner om natten, og se, det var et fjerde dyr, fryktinngytende og forferdelig, umåtelig sterkt. Det hadde store jerntenner. Det fortærte, knuste og trampet ned resten med føttene. Det var forskjellig fra alle de dyrene som hadde vært før det, og det hadde ti horn. Jeg la nøye merke til hornene, og se, det var enda et horn, et lite et, som kom opp mellom dem. Tre av de første hornene ble rykket opp for å slippe dette fram. Og se, på dette hornet var det øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord" Daniel 7:7-8

Daniels 4 verdensriker i Statuen i Daniel 2

Så her beskriver Daniel dyret som reiser seg i Åpenbaringsboken 13. Og vi som har vokst opp med undervisningen med endetiden om at Romerriket skal reise seg igjen, må revurdere læren. Bibelen snakker lite om Romerriket i Endtiden, men ofte om nasjonene og områdene rundt Israel. Altså Midt-Østen.

Antikrist vil muligens eller mest sannsynligvis reise seg fra Midt-Østen. I drømmen til Dan. 2:31-35), så ser man en Statue. Det representerer 4 riker og 4 ganske like områder. Det første er hode, lagd av Gull, er Babylon, som ligger i dagens Irak. Nebukadnessar var den store erobrer, som også erobret Jerusalem. Hans makt var stor  og han var enerådende. Også derfor var han `hodet av gull`.

11 november 2019 – Utregninger i Daniels bok – de 70 årsukene

Spørsmål (fra en som leser mitt nyhetsbrev):

Hei 

Jeg viser til følgende artikkel du sendte på mail: 

26. Oktober 2019 – Dommen over Norge – Situasjonen i Israel og Endens tid (har nå ingen link til dette - ligger som Word dokument på min PC)

Du skrev mot slutten av artikkelen

"Vi satt da og diskuterte når de første 3,5 årene (av 7) kunne begynne – men det er det vel ingen som vet?"

Mener du her bokstavelig tid (årstall) som ingen kan vite - eller sikter du til eventuelle 

skriftsteder eller hendelser i Bibelen som vil fortelle oss når den store trengselen begynner?

-------------------------------------------------------

Svar: 

Jeg vet ikke om dette er svaret på det du mener. Men ifølge Daniels bok – kapittel 9:24-27:

«Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste. Og du skal vite og forstå: Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå syv uker og to og seksti uker; det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel.

Del denne siden