Jeg har skrevet noe om den nazistiske ånden - og hvordan den åndskraften har blitt videreført inn i Glolbalismen:

"Peace for our time" var den britiske statsministerens Neville Chamberlain sine ord - og ved det - la han en grunn for 2 verdenskrig - og mer enn 50 millioner mennesker som ble drept, og utallige som ble lemlestet og ødelagt fysisk og psykisk. Det kalles en falsk fred.

Å inngå fred med Hitler - som kan lyve som han ønsker - er ikke veldig smart! I ettertid - har historikere dratt seg i håret - og kan ikke skjønne hvorfor ingen klarte å se, forstå og stoppe Hitler på den tiden. Men alle bedrag handler om følelser - vi kaller det massesuggesjon - med tanke på hvordan Hitler fikk draget på massene:

Denne massesuggesjonen og bedraget - kommer når ett land kommer inn i åndelig forfall og bedrag. Og fordi de kristne i den nasjonen - ikke våket eller holdt seg nær Herren, og ba for lederskapet.

En pinsevekkelse gikk over hele verden i starten av 1900 tallet, og berørte mange nasjoner - men den ble ikke tatt imot i Tyskland - fordi de kristne tok rett og slett ikke imot den. Jeg leste om noen kvinner fra pinsevekkelsen her til lands - som dro ned til Tyskland for å få forsøke å få fart på en større menighet på rundt 1000 medlemmer. Men det skjedde ikke noe. De kristne var lite interessert.

Rett etter pinsevekkelsen - gikk det en okkult vekkelse over verden, og den fikk dype røtter i Tyskland - og det var heller ingen kraft til å stå det imot - fordi de kristne levde i ett lunkent forhold til Bibelens Gud. Ut av det - kom Hitler frem. Og om du leser historien til Lester Sumrall og Howard Carter - som dro gjennom tyskland - det var vel rundt 1936 - så var det ett tragisk skue - overkontroll av alt og alle - og det var SS folk i møtene - for å kontrollere hva som ble forkynt. Og selv den pastoren de hadde sine møter hos - var mer ivrig for Hitler - enn Jesus.

Mye av disse referansene kan godt passe til vår tid. Bare at hendelsene er helt ulikt - og kommer på en annen måte. Men det er de samme kreftene på ferde - som styrte og kontrollerte Hitler, Nazismen og alt hva de gjorde. Hitler kunne ikke vinne på denne tiden - fordi det fantes kristne som ba i England, og mange andre nasjoner - så Gud kortet ned krigen, som kunne vært mye lengre.

Det som er en kjent historikk - var at Nazismen hadde ett dypt samarbeid med Islam. Idag blir faktisk folk fengslet - om man snakker for mye om det - eller deler bilder på Facebook eller lignende. Men du kan ikke fjerne historiske fakta - ved å late som historien ikke finnes, fordi den passer ikke med næværende politikk - hvor venstresiden samarbeider med Islam - akkurat som nazismen gjorde i sin tid.

I 1993 - i det tidligere gudfryktige landet Norge - som nå var blitt ett åstad for frafall og lunkenhet - hvor få Vektere våket eller passet på - da AP fikk slått igjennom Oslo avtalen. Kort tid etter - så var det som en åndelig tåke sank ned over verden - og jeg merket en kulde som kom over folk, mer enn før. Både personlig - og i samfunnet ellers.

Men folk pratet om fred - og om du ser fredstegnet - så er det ett opp ned kors. Og vi vet at satanistene (og Vatikanet) bruker disse symbolene - altså opp ned kors. Vi må også huske at Svatsika symbolet (altså det brutte korset til Nazistene) - er av samme familie som dette. Hakekorsets symbol - var brukt over store deler av verden før dette - selv i Oslo var det vanlig å dekorere med disse korsene. Men etter krigen, var det slutt på det.

Så vil jeg peke på hva Oslo avtalen egentlig er - så la oss høre hva Yasser Arafat sa - han som var lærlingen til Stormuftien av Jerusalem, el-Husseini - mannen som var personlig venn med Hitler - og mange mener det var han som ga Hitler ideen til "Den endelige løsningen".

Arafat:

Islam promoterer falsk fred, når de selv ikke klarer å overvinne sine motstandere - og starter en slu fredsprosess - med målet på å tillintetgjøre sin fiende, når han ikke er på vakt, og gjerne svak.  Denne type fred var det nettopp det Arafat talte om i en Moske i Johannesburg, Sør-Afrika i 1994 - hvor han forklarte sine intensjoner med "fredsavtalen"/Osloavtalen:

"I Allahs navn - tro meg når jeg sier det er mye som gjenstår å gjøre. Den hellige krigen skal fortsette - vårt hovedmål er Jerusalem. Jerusalem - og her står vi. Jeg kan ikke - og jeg må tale åpent. Jeg kan ikke gjøre det alene uten støtte fra den islamske nasjonen. Jeg kan ikke gjøre det alene - Nei, dere må komme og kjempe og starte Jihad for å frigjøre Jerusalem - nei, det er ikke deres hovedstad. 

Denne avtalen - jeg ser ikke på den som noe annet enn den avtalen som ble inngått mellom vår profet Muhammed og Kuraish-stammen - en foraktelig våpenhvile. Den samme måten som Muhammed aksepterte det på, aksepterer vi nå disse fredsforhandlingene - fra mitt hjerte, og jeg sier det til dere som bror til brødre: "Vi trenger dere. Vi trenger dere som muslimer, som hellige krigere - enda en gang må jeg si - fremad til seier; fremad til Jerusalem". (Jassir Arafat i en tale under et lukket møte med troende muslimer i en moskè, i Johannesburg 10 mai 1994).

(dette er en kjent informasjon - men ingen har tatt hensyn eller bryr seg om det, men bare pøset på med milliarder med penger inn i palestina - hvor mesteparten har forsvunnet til terrortunneler, våpen ol. og det er utrolig mye korrupsjon, hvor Arafat ble steinrik, Abbas har kjøpt seg privatfly til noen 100 millioner etc. - Mens barna blir indoktrinert via Barne Tv til å opphøye selvmordsbombere, barn er på treningsleir hvor de trener med våpen og å krige med Israelske soldater - om ikke Ine Søreide vet noe om dette, så er hun stokk dum. Men jeg tror hun vet det, men ser Israel som en trussel mot globalistherredømme

Muhammeds "fred" med Kuraish stammen, skjedde da Muhammed skjønte at han ikke kunne beseire dem fordi de var for sterke, og inngikk en falsk fredsavtale. Men da Muhammed fikk større styrker, så brøt han plutselig avtalen, og drepte (halshugget) alle mennene i denne stammen, og solgte kvinnene og barna som slaver. Det var Arafats intensjon med fredsavtalen.

Del denne siden