Da har jeg forsøkt å starte opp andaktsbloggen igjen - og jeg skriver når jeg blir inspirert - forhåpentligvis hver dag. Væs så mye velsignet.

En liten mann - en stor Gud

Kan du finne på

Her tar jeg opp Bibelske sannheter - sånn som det faller naturlig for meg. Legger fokus på å leve ett daglig liv med Herren, Gudsfrykt, Frelse, Jesu gjenkomst, verdens dårskap, forstand kontra uforstand, Herrens visdom, Herrens dommer, Guds vrede, Guds langmodighet, Guds kjærlighet, å holde den første kjærligheten varm, omvendelse, befrielse - og andre ting som ligger på mitt hjerte.

Del denne siden