24 juli 2022 – Apekopper er en global helsekrise, ifølge WHO – i hast går vi mot Endetiden og den siste vekkelsen

Ja – da er jakten på gang – ikke så overraskende – for dette måtte komme. Disse dårene har tenkt å ødeleggge Vesten som vi har kjent det – og WEFs leder Klaus Schwab legger ikke skjul på at det ikke er noen vendereis, til den verden vi vokste opp i.

Det demoniske rikets fremmarsj

Og de fleste nasjonenes ledere, er veldig indoktrinert av WEF eks. via Global Young Leader – som også vår Krongsprins Håkon er aktivt i. De flyr ned dit med sine forurensende privatfly – eller til andre steder hvor disse globale dårene har sitt maktsenter, og som vi leser av Åpenbaringen 13, så er Dyret, altså systemet – en enhet – og husk, dette er en form for New Age – om du leser Mørkets rike Møter motstand med Peretti, en profetisk bok – så vil du se at det er 2 typer New Age – det er de enkle nederst på gulvet som driver med Yoga (Yoga har blitt en ny kult – som selv sprer seg hos kristne – såkalt Kristen Yoga – med demonisk inspirasjon), meditasjoner, tilbedelse av diverse østens guder, spesielt fra India etc. – så er det de på toppen – lederne, advokater som fremmer satans rike, rikfolk som teks. Soros og Bill Gates – USAs verste fiende Obama og hans maskott Demokratene og Biden – etter som dette er åndelig, så er de på toppen, nødt til å hente sin styrke fra fotfolket, de som ikke vet hva deres ledere driver med – men er bedratt inn i en «positiv» kraft og demonisk aura – hvor de dyrker Moder Jord og alle andre krefter

Les hele artikkelen her.

20 juli 2022 – Apekopper, og flere virus på vei? Og en ny nedstengning i emne? Og tiden nær Herrens dag!

Jeg ønsket å oversette forrige artikkel, for bla. å få frem det som jeg selv har sagt, at virus utslippet av Korona – var fra laboratorium – og jeg har dokumentert det her – og at det ble sluppet med vilje – og at det også var kun ett av flere virus – som vi etterhvert vil bli kjent med. Hele meningen er å innføre ett vaksinepass – ett system som er laget – og rettferdiggjøre at man selekterer folk. Det er veldig viktig for eliten å merke de «ulydige» og de selvtenkende – de som gjør opprør mot Den Nye Verdensorden. I Kina gjør de det ved å kontrollere folks smartphones, om alt hva de gjør i løpet av dagen (for å se om du er en god eller dårlig borger) – men tenk da å få ett Chips under huden, så du kan kontrolleres totalt (og man har funnet sporingsenheter i vaksinene, som sender ut signaler – det finnes teknologi for sånt idag)

Les hele artikkelen her.

25 mai – 2022 – Apekopper, neste planlagte Pandemi? Og hvordan Gud vil forstyrre Globalistene ved å utgyte sin Ånd over alt kjød, Ap.Gj.2:17!

Som du kan se – så oversatte jeg videon om WHO, fordi vi burde se at de aldri slapper av – de jobber nå aktivt igjen, for å igangsette flere frykt kulturer – av nedstengninger – og verre tvangshandlinger.

Av de verste landene under Pandemien, mot de uvaksinerte – så mistet folk jobben – og fikk bare gå i små butikker, ikke kjøpesenter – ikke restauranter – politi gikk på restauranter for å se om du var vaksinert – og hvor sykt er ikke det, når vi ser at vaksinene ikke forhindrer noe smitte – men heller ødelegger folk mer enn hva Covid 19 gjør – og det er også en del av planen.

Les hele artikkelen her.

24 mai 2022 – En tilbaketitt på Covid planene, og WHOs kommende 10 års plan for konstante pandemier

Det handler om WHO sine planer om 10 år med pandemier fra 2020 til 2030. Jeg vil si at de biologiske utslippene, eller krigføringen om du vil – av kjøpmennene på jorden, som Bibelen så fortreffelig kaller de i Åp. 18:23 – startet allerede ganske så tidlig – jeg vet ikke hvor tidlig,

men vi kan jo starte med Sars viruset i 2002-3 – som er nært beslektet med Covid 19. Husk at i samme periode, det var vel rundt 2000-2002 – så startet man med å søke godkjenning for vaksiner for Korona – annen hvert år – gjennom FDA i USA – frem til 2020 – da den ble nødgodkjent, men aldri ordentlig godkjent. Grunnen til at den ikke ble godkjent i alle disse årene, var at den var for skadelig for mennesker, til at de kunne godkjenne den.

Les hele artikkelen her.